Dodatek funkcyjny, służbowy, specjalny, za opiekę nad koniem… Ile zarabia się w policji?

1608 zł – tyle na rękę dostanie świeżo upieczony policjant, ale jego zarobki – wraz ze wzrostem doświadczenia – urosną potem do średnio 4,4 tys. zł – wynika z danych Komendy Głównej Policji przekazanych przez dziennik.pl.

Zarobki w policji zależą przede wszystkim od grupy zaszeregowania – tych jest łącznie 16. Tyle teoria, w praktyce oznacza to, że kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, dostanie „na rękę” średnio 1,6 tys. zł miesięcznie.

– Przy czym ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie – doprecyzowuje podkom. Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji.

Po zakończeniu szkolenia kursant mianowany jest policjantem w 2. grupie uposażenia i może liczyć na pensję wyższą o ponad 840 zł; miesięcznie zarobi już do 2,5 tys. zł.

źródło: http://praca.interia.pl/news-dodatek-funkcyjny-sluzbowy-specjalny-za-opieke-nad-koniem-il,nId,2391247#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share

Mariusz Błaszczak zapewnia, że dezubekizacja nie obejmie byłych milicjantów

Mariusz Błaszczak pisze w liście do policjantów, że ustawa dezubekizacyjna nie obejmie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. MSWiA szacuje, że dzięki ustawie, która ma dotyczyć tylko byłych esbeków, zaoszczędzi 546 mln zł. 

– Zapewniam Państwa, że ustawa dezubekizacyjna obejmie wyłącznie byłych funkcjonariuszy SB, a nie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Zniesienie przywilejów związanych z pracą w aparacie represji PRL jest aktem sprawiedliwości społecznej – napisał w liście do policjantów szef MSWiA Mariusz Błaszczak. 

źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Mariusz-Blaszczak-zapewnia-ze-dezubekizacja-nie-obejmie-bylych-milicjantow,wid,18704812,martykul.html

Podwyżki dla funkcjonariuszy służb- rozporządzenia podpisane

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka wyniesie przeciętnie 253 zł na każdy etat i obowiązuje od 1 stycznia tego roku.

Rozporządzenia podwyższają dodatek za stopień bądź uposażenie zasadnicze. Wzrosną również inne składniki uposażenia. Po uwzględnieniu wszystkich zmian oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza w praktyce wzrośnie o 253 zł miesięcznie. Podwyżki obowiązują od początku roku, dlatego 1 marca funkcjonariusze dostaną również wyrównanie podwyżek za styczeń i luty.

źródło: http://newsbook.pl/2017/02/10/podwyzki-dla-funkcjonariuszy-sluzb-rozporzadzenia-podpisane/

Projekt MSWiA: Za 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariusz otrzyma pełne uposażenie

30-dniowe zwolnienia lekarskie policjantów, strażników granicznych, strażaków oraz funkcjonariuszy BOR ma być płatne w 100 procentach; na dłuższym zwolnieniu uposażenie będzie pomniejszone – zakłada projekt nowelizacji ustawy, nad którym pracuje MSWiA.

W 2014 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi funkcjonariusz przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje zamiast 100 proc. – 80 proc. uposażenia. Ustawa objęła funkcjonariuszy podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, a także inne służby: CBA, ABW, Służbę Więzienną, AW, SKW i SWW oraz żołnierzy. Pomniejszone uposażenie jest wypłacane tylko w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby niemającej związku ze służbą.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/990378,zwolnienia-lekarskie-policjant-na-chorobowym-z-100-proc-uposazeniem.html

MSWiA: podwyżki dla funkcjonariuszy – propozycje dokonania podziału podwyżek (komunikat).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że zgodnie z ustawą modernizacyjną od 1 stycznia 2017 roku przewiduje się podwyżki dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz BOR w kwocie 253 zł (brutto) na etat.

Przedstawiciele związków zawodowych otrzymali propozycje dokonania podziału podwyżek. Do 9 stycznia br. komendanci poszczególnych służb, w porozumieniu ze stroną związkową, mają przedstawić ministrowi pisemne propozycje podziału środków na podwyżki. Propozycje te będą wnikliwie przeanalizowane przez Kierownictwo MSWiA, a następnie zostanie podjęta decyzja dotycząca podwyżek dla formacji podległych resortowi.

źródło: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/68341,25,mswia-podwyzki-dla-funkcjonariuszy-propozycje-dokonania-podzialu-podwyzek-(komunikat)

Związkowcy alarmują: Nie wszyscy mundurowi dostaną zapowiedziane 250 zł podwyżki.

Nie wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych dostaną zapowiedzianą od początku roku podwyżkę w wysokości 250 złotych – alarmują związki zawodowe. Ich przedstawiciele zarzucają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wywiąże się ze złożonych obietnic. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, każdy funkcjonariusz ma mieć zagwarantowane jedynie 150 złotych podwyżki. To nie jest ostateczna decyzja – tak na zarzuty odpowiada MSWiA.

źródło: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zwiazkowcy-alarmuja-nie-wszyscy-mundurowi-dostana-zapowiedzi,nId,2331193#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Prezydent podpisał ustawę o ustanowieniu Programu modernizacji służb.

Ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby – to główne założenie Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Ustawa to jeden z priorytetowych programów ministra Mariusza Błaszczaka.

Najważniejszym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności działania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR. Aby go osiągnąć, na przestrzeni lat 2017 – 2020 roku, formacje podległe MSWiA otrzymają w sumie niemal 9,2 mld złotych.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15551,Prezydent-podpisal-ustawe-o-ustanowieniu-Programu-modernizacji-sluzb.html

Senat bez poprawek przyjął ustawę deubekizacyjną.

Foto Katarzyna Czerwińska

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Był to rządowy projekt. Nowelizacja przewiduje zniesienie w pełniejszym zakresie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

źródło: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9350,32-posiedzenie-senatu-piaty-dzien.html                                                                                                                Foto Katarzyna Czerwińska

Rząd przyjął projekt ustawy „dezubekizacyjnej”.

Rząd przyjął projekt, według którego emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL sięgną maksymalnie średniego świadczenia w ZUS.

To dowód sprawiedliwości społecznej. Jeszcze dziś wśród tych, którzy mają najwyższe świadczenia, są 32 osoby pobierające powyżej 12 tys. zł. To ludzie, którzy świadomie uczestniczyli w aparacie opresji reżimu PRL – powiedział Mariusz Błaszczak.
– Porównajmy te świadczenia z emeryturami ludzi, którzy walczyli o wolność Polski. Ci ludzie często płacili zdrowiem – tłumaczył szef MSWiA w programie „Gość Wydarzeń”.
Minister wyjaśnił jednak, że choć ustawa dotyczy 32 tys. osób, „jeśli ktoś był zwykłym milicjantem, nie będzie objęty tą ustawą”.

źródło: http://nszzp.pl/aktualnoci/7097-rzd-przyj-projekt-ustawy-qdezubekizacyjnejq