Senat bez poprawek przyjął ustawę deubekizacyjną.

Foto Katarzyna Czerwińska

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Był to rządowy projekt. Nowelizacja przewiduje zniesienie w pełniejszym zakresie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

źródło: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9350,32-posiedzenie-senatu-piaty-dzien.html                                                                                                                Foto Katarzyna Czerwińska

Rząd przyjął projekt ustawy „dezubekizacyjnej”.

Rząd przyjął projekt, według którego emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL sięgną maksymalnie średniego świadczenia w ZUS.

To dowód sprawiedliwości społecznej. Jeszcze dziś wśród tych, którzy mają najwyższe świadczenia, są 32 osoby pobierające powyżej 12 tys. zł. To ludzie, którzy świadomie uczestniczyli w aparacie opresji reżimu PRL – powiedział Mariusz Błaszczak.
– Porównajmy te świadczenia z emeryturami ludzi, którzy walczyli o wolność Polski. Ci ludzie często płacili zdrowiem – tłumaczył szef MSWiA w programie „Gość Wydarzeń”.
Minister wyjaśnił jednak, że choć ustawa dotyczy 32 tys. osób, „jeśli ktoś był zwykłym milicjantem, nie będzie objęty tą ustawą”.

źródło: http://nszzp.pl/aktualnoci/7097-rzd-przyj-projekt-ustawy-qdezubekizacyjnejq

 

Projekty aktów prawnych:

  1. Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian (projekt z dnia 31 października 2016 r.)
  2. Projekt informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) wraz z propozycjami zmian (z dnia 31 października 2016 r.)

Szef MSWiA podczas podsumowania 12 miesięcy pracy rządu: Ten rok był rokiem bezpiecznym.

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumował pierwszy rok pracy rządu na wtorkowym spotkaniu w KPRM.

15 listopada mija dokładnie rok od kiedy rozpoczął pracę obecny rząd. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się podsumowanie, podczas którego premier Beata Szydło i ministrowie przedstawili swoje osiągnięcia, a także priorytety, które przyświecały im przez ostatnie 12 miesięcy.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał najważniejsze sukcesy, którymi może pochwalić się MSWiA.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15378,Szef-MSWiA-podczas-podsumowania-12-miesiecy-pracy-rzadu-Ten-rok-byl-rokiem-bezpi.html

L4: Policjanci i strażacy nie stracą na chorobowym

Aż 30 dni w roku będzie mógł spędzić na L4 funkcjonariusz i wciąż otrzymywać pełne uposażenie. Związki zawodowe przekonały rząd do zmian dotyczących zasad wynagradzania na zwolnieniu lekarskim. Związkowcy domagali się 90 dni pełnopłatnej absencji chorobowej rocznie. Dostaną 30.

Reforma do kosza

– Po konsultacjach w rządzie zrealizujemy postulaty, ale tylko w pewnym zakresie. 30 dni to rozsądne rozwiązanie – zapewnił sam Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych, na posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego przy MSW.

źródło: http://www.rp.pl/Mundurowi/310279855-L4-Policjanci-i-strazacy-nie-straca-na-chorobowym.html#ap-1

Nadgodziny funkcjonariuszy służb mundurowych mogą być płatne

Związkowcy pracują nad projektem gwarantującym finansową rekompensatę za dłuższą służbę. Mundurowi mogą wreszcie otrzymać pełne wynagrodzenie za służbę po godzinach. Zespół Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA pracuje nad projektem zmian w prawie, które mają to umożliwić. Wstępne szacunki wskazują, że roczne koszty dla budżetu państwa mogą wynosić ok. 180 mln zł. Skala problemu jest duża, średnio co roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA przepracowują ponad 10 mln godzin ponad wymiar. Najwięcej strażacy – ok. 7 mln godzin.

źródło: http://www.rp.pl/Mundurowi/311019914-Nadgodziny-policjantow-moga-byc-platne.html

Mariusz Błaszczak: od 1 stycznia 2017 r. podwyżki dla służb mundurowych.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu od 1 stycznia 2017 r. otrzymają podwyżki po 253 zł – zapowiedział dzisiaj szef MSWiA Mariusz Błaszczak w Dragaczu (woj. kujawsko-pomorskie).

Błaszczak powiedział, że w budżecie na przyszły rok są zagwarantowane pieniądze na program modernizacji służb mundurowych. – To program przewidziany na cztery lata, na wzór programu przyjętego w 2007 r. przez rząd pana premiera Jarosław Kaczyńskiego. Cały program obliczony jest na 6,5 mld zł. W przyszłym roku wartość tego programu wyniesie 1,390 mld zł, z czego 610 mln zł na podwyżki, a 780 mln zł na inwestycje i zakup nowego sprzętu – powiedział szef MSWiA.

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mariusz-blaszczak-od-1-stycznia-2017-r-podwyzki-dla-sluzb-mundurowych/w9dh6s

Żołnierze powinni oglądać TVP Info, bo najszerzej prezentuje ich sprawy

Informacja z portalu: biznes.onet.pl

„(…)Dowódca Garnizonu Warszawa polecił swoim podkomendnym, aby czerpali informacje z programów telewizji publicznej, w tym z TVP Info – dowiedział się „Presserwis”. Takie zalecenie generał brygady Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, wydał dowódcom, kierownikom i komendantom podległych mu jednostek.(…)”

Czytaj więcej: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/media/zolnierze-maja-ogladac-tvp-info-bo-najszerzej-prezentuje-ich-sprawy/de29he?utm_source=fb&utm_medium=fb_detal&utm_campaign=podziel_sie

źródło: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/media/zolnierze-maja-ogladac-tvp-info-bo-najszerzej-prezentuje-ich-sprawy/de29he?utm_source=fb&utm_medium=fb_detal&utm_campaign=podziel_sie

Minister Mariusz Błaszczak: MSWiA nie planuje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych

Nawiązując do dzisiejszego artykułu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. – Bardzo stanowczo i jednoznacznie dementuję – nie prowadzimy takich prac i nie planujemy, żeby takie prace były prowadzone. MSWiA nie planuje żadnych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych – podkreślił szef MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił również uwagę, że MSWiA przygotowało ustawę dotyczącą obniżenia emerytur esbeckich. – Wprowadzenie tej ustawy pozwoli na oszczędności w budżecie państwa – chodzi o kwotę powyżej 100 mln zł rocznie – powiedział minister.

źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15138,Minister-Mariusz-Blaszczak-MSWiA-nie-planuje-zmian-w-systemie-emerytalnym-sluzb-.html