Komunikat Mazowieckiej Federacji ZZ Służb Mundurowych

Warszawa, dn. 09.07.2018 r.

KOMUNIKAT
W dniu 09.07.2018 roku odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Federacji ZZ SM woj. mazowieckiego reprezentującej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, która to w związku z brakiem akceptowalnej reakcji ze strony rządowej na postulaty:
1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po
1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.
Postanowiła zawiązać Mazowiecki Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych oraz poprzeć zaplanowane działania NSZZ Policji, a w ramach swoich możliwości przystąpić do działań protestacyjnych zmierzających do wyegzekwowania ww. postulatów.
Informujemy jednocześnie, że akcja protestacyjna jest formą przekazania stronie rządowej sygnału o wysokim poziomie determinacji w walce funkcjonariuszy formacji mundurowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej o poprawę warunków służby, które w zawiązku z możliwością powstania kryzysu kadrowego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kraju. Walczymy nie tylko o przyszłość naszych rodzin ale o przyszłość służb mających zapewniać bezpieczeństwo obywateli na właściwym poziomie.

Przewodniczący
Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk

Nowe władze w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim ZZS “Florian”

W dniu 26.06.2018 roku w Koszelówce odbyła się konferencja sprawozdawczo – wyborcza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS “Florian” w trakcie, której na kolejną kadencję ponownie wybrano Dariusza Łazarczyka. Na zaproszenie Kolegów z ” Floriana” ZO NSZZ FSG przy NwOSG reprezentował Przewodniczący Robert Lis, ZO NSZZ FSG przy KGSG Przewodniczący Paweł Wysocki, Zarząd Wojewódzki NSZZP woj Mazowieckiego w Radomiu reprezentowali Przewodniczący Dariusz Brzezicki wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rafałem Krukiem. Delegacja Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała na ręce nowo wybranego przewodniczącego życzenia oraz okolicznościowe pamiątki. Za wspieranie ZZS “Florian” przedstawiciele poszczególnych zarządów MF ZZSM zostali wyróżnieni pamiątkowym medalem okolicznościowym 25 lecia ZZS “Florian” woj. Mazowieckiego.

Koledze Dariuszowi i całemu nowo wybranemu Zarządowi skradamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w działalności na rzecz funkcjonariuszy.

Więcej, źródło: http://zonadwislanski.pl/nowe-wladze-w-mazowieckim-zarzadzie-wojewodzkim-zzs-florian/

 

Bunt służb mundurowych. Domagają się tego, co obiecał im PiS – artykuł w gazetaprawna.pl

Na łamach Dziennika Gazeta Prawna pojawił się artykuł o akcji zainicjowanej przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG oraz Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Strażaków “Florian”.

Przy okazji tej akcji nasuwa się pytanie co w tym czasie robią Zarządy Główne poszczególnych związków zawodowych i na co czekają ?

Poniżej fragment artykułu

“(…)Pracownicy służb mundurowych nie mogą strajkować. Znaleźli inny sposób: przed świętami Bożego Narodzenia zasypali kancelarię premiera kilkoma tysiącami kartek, na których zamiast życzeń wypisali niespełnione do dziś wyborcze obietnice. Domagają się pełnopłatnego L4, płatnych nadgodzin dla wszystkich oraz wliczania stażu cywilnego do lat służby.

Straż Graniczna walczy o to, by m.in. otrzymywać ekwiwalent pieniężny za przepracowane nadgodziny. – Dziś za pracę ponad wyznaczony czas możemy odbierać jedynie wolne dni – mówi Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG.

Straż pożarna z kolei ubiega się o podwyżkę rekompensaty za godziny nadliczbowe. – Od 2010 r. na ten cel mamy przyznane 100 mln zł. Dodatek jest naliczany jako 1/30 średniego uposażenia, więc daje to 15 zł na każdą godzinę nadliczbową niezależnie od tego, jaką kto ma pensję. Chcemy, by dodatek był ustalany indywidualnie dla każdego pracownika – tłumaczy Dariusz Łazarczyk ze Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. (…)”

Cały artykuł dostępny na stronie :

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1095060,bunt-sluzb-mundurowych-domagaja-sie-spelnienia-obietnic-pis.html

 

SŁUŻBY MUNDUROWE DOMAGAJĄ SIĘ OD PIS-U REALIZACJI WYBORCZYCH OBIETNIC

Pracownicy służb mundurowych domagają się realizacji obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. A że nie mogą strajkować, to w ramach świątecznych życzeń wysłali do kancelarii premiera kartki z postulatami. O sprawie napisał „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wśród postulatów znalazły się pełnopłatne L4, płatne nadgodziny oraz wliczanie staży cywilnego do lat służby.

Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG, mówi, że sytuacja funkcjonariuszy jest trudna, występują braki kadrowe, a wysokość zarobków nie zachęca nowych osób do służby.

– Nasz protest polegał na tym, że wysłaliśmy kartki do pani premier, a później do pana premiera. Informowaliśmy w nich, aby wspomnieli o nas i pamiętali o tych postulatach, które składaliśmy o przywróceniu naszych praw nabytych. Do dziś to nie zostało zrealizowane. Służby mundurowe mają bardzo trudne zadania, mają obecnie coraz cięższe zadania, musimy chronić granicę, chronić państwo przy malejącej ilości obsady. Ludzie a nowych nie ma. Na terenie Warszawy 2600 zł to nie jest atrakcyjna praca – podkreśla Robert Lis.

Program modernizacji służb mundurowych, zaproponowany przez MSWiA, przewiduje m.in. podwyżki wynagrodzeń, jednak według pracowników służb mundurowych, są one niewystarczające.

źródło: http://www.radiomaryja.pl/informacje/sluzby-mundurowe-domagaja-sie-pis-u-realizacji-wyborczych-obietnic/

 

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Forum Związków Zawodowych

W dniach 29-30 listopada miało miejsce posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Forum Związków Zawodowych połączone ze szkoleniem w temacie Efektywni w dialogu społecznym. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentował Robert Lis, który w ZW FZZ pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

W trakcie posiedzenia poruszono wiele tematów dotyczących relacji na płaszczyźnie strona służbowa – podwładny. Zagadnieniem najmocniej dotyczącym służb mundurowych, to między innymi projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych. Zarząd Wojewódzki Forum udzielił aprobaty akcji zainicjowanej przez Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej ,,Wyślij świąteczną kartkę do Pani Premier,,. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi Pani Premier na nierozwiązane od lat problemy w służbach mundurowych.

NSZZ FSG był jednym z inicjatorów powstania Forum Związków Zawodowych jako trzeciej centrali związkowej.

Kartkę można pobrać i wydrukować lub przepisać życzenia. W jedności i duchu wzajemnego zrozumienia siła. To może niewielki gest ale ważny dla wielu.

kartka-czerwona-1 kartka-niebieska-1 kartka-zielona-1

Źródło: http://zonadwislanski.pl/posiedzenie-zarzadu-wojewodzkiego-wojewodztwa-mazowieckiego-forum-zwiazkow-zawodowych/

 

Wyślij świąteczną kartkę do Pani Premier

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi Pani Premier na nierozwiązane od lat problemy w służbach mundurowych. Jeżeli uważasz, że dotychczasowe zapisy ustawy L-4, art. 15a jako niesprawiedliwe, a brak zapisów o płatnych nadgodzinach wraz z rosnącą liczbą zadań i niską obsadą etatową za krzywdzące to wyślij kartkę. Jeżeli jesteś funkcjonariuszem lub chcesz pomóc w rozwiązaniu Naszych problemów, to przyłącz się do tej pozytywnej w świątecznym duchu akcji i wyślij podpisane przez siebie świąteczne życzenia, a może idea świąt pozytywnie wpłynie na zrozumienie naszych potrzeb i problemów.
Kartkę można pobrać i wydrukować lub życzenia przepisać . W jedności i duchu wzajemnego zrozumienia siła. To może niewielki gest ale ważny dla wielu.

——————————————————————————————
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
Pełni nadziei spoglądamy w przyszłość mając nadzieje, że nastąpi naprawa ustaw krzywdzących rodzinę mundurowych.
Serdeczne życzenia:
Zdrowia, pogody ducha,
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zawodowej satysfakcji i zrozumienia Naszych problemów w służbie
życzy …

Źródło: http://zonadwislanski.pl/wyslij-swiateczna-kartke-do-pani-premier/

 

Spotkanie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych służbach, zwracając szczególną uwagę na stan realizacji zobowiązań, jakie podjęli politycy
w trakcie kampanii wyborczej 2015 roku. Przedstawione zostały pomysły działań, które mają na celu przypomnienie politykom przedwyborczych zobowiązań. Po zapoznaniu się z wnioskiem skierowanym do Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Warszawie, z dnia 07.11 2017r. Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjęła stanowisko, że w pełni utożsamia się z zawartymi w przedmiotowym dokumencie oczekiwaniami dotyczącymi zgłoszonych postulatów. Podczas spotkania nakreślono ramy działania Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na najbliższy okres.

Poszczególne służby reprezentowali:

Dariusz Łazarczyk – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Paweł Wysocki – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie,
Dariusz Brzezicki – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Źródło: http://zonadwislanski.pl/spotkanie-mazowieckiej-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych/

 

Spotkanie grupy roboczej wypracowującej zapisy dotyczące wprowadzenia w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA

Zdjęcie użytkownika Robert Lis.

W dniu 13 września odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej wypracowującej zapisy dotyczące wprowadzenia w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA płatnych nadgodzin. Przedstawiciel ZO NSZZ FSG przy NwOSG Kol. Adam Ostrowski (drugiego członka zespołu Kol. Marcina Czępińskiego Zarząd Główny NSZZ FSG zapomniał zwolnić) reprezentujący NSZZ FSG podtrzymał stanowisko związku aby wraz z wprowadzeniem zapisów o płatnych nadgodzinach pozostał dotychczasowy trzymiesięczny okres rozliczeniowy, a proponowane wydłużenie przez stronę służbową do sześciu miesięcy odrzucono. Strona związkowa podkreśliła, że brak w pracach zespołu myślenia w kategoriach wspólnoty różnorodności interesów, w której to wypracowuje się kompromisy i przedłożenie zmian w okresie rozliczeniowym bez istotnych argumentów uzasadniających taką potrzebę przez stronę służbową nosi charakter dyktatu. Ponownie przedstawiciel związku argumentując, iż proponowane wydłużenie okresu rozliczeniowego uderzy w funkcjonariuszy wykonujących swoje czynności na stanowiskach wykonawczych, którzy w przypadkach niepełnej obsady etatowej, a także zwiększonych obowiązków służbowych zmuszeni są wykonywać w czasie ponadnormatywnym. W takich przypadkach czynnik finansowy będzie premiował najbardziej obciążonych obowiązkami funkcjonariuszy. Zwrócił także uwagę, że powstawanie nadgodzin jest zazwyczaj wynikiem złego planowania które to także nie powstaje w związku ze źle wykonywanymi czynnościami służbowymi. Płatne nadgodziny w przypadkach kryzysowych stanowić mogą dla najniżej zarabiających funkcjonariuszy jedyny rodzaj rekompensaty, która to w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego zostanie roztrwoniona pod postacią udzielania godzin lub dni wolnych niekoniecznie niestety w terminach odpowiadających funkcjonariuszom którzy te godziny wypracowali. Płatne nadgodziny mogą także mieć wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania wśród funkcjonariuszy na dodatkowe płatne zajęcia w czasie wolnym od służby. Brak głębszej analizy może spowodować wprowadzenie nie do końca optymalnych rozwiązań regulujących tok służbowego życia.

Spotkanie FZZ SM woj. Mazowieckiego

W Otwocku z okazji corocznego pikniku ZO NSZZ FSG przy NwOSG obyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Służb Mundurowych na Mazowszu. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący NSZZ Florian, ZO ZG NSZZ przy KGSG, ZO NSZZ Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz NSZZP woj. Maz. w Radomiu. Koledzy z ZO NSZZ Komendy Głównej Straży Granicznej przekazali na ręce Dariusza Brzezickiego medal dla ZW NSZZP woj. Mazowieckiego w Radomiu w podziękowaniu za wspieranie ich działań.

Pismo Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych RDS do ministra Zielińskiego

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego – Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Mariusz Tyl wystosował 13 września 2017 r. pismo do Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego o następującej treści:

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do przekazywanych informacji podczas posiedzeń Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego w dniach 31 stycznia 2017′ oraz 12 kwietnia 2017′ w sprawie art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu prac nad projektem zmian zapisu art. 15a powyższej ustawy.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Tyl