Ile zarabiają policjanci, strażacy i żołnierze w Warszawie? Sprawdzamy ich zarobki

Praca w Policji, Wojsku Polskim czy Straży Miejskiej nie należy do najłatwiejszych. Często duża odpowiedzialność działań i podejmowanych decyzji nie oznacza wysokich zarobków. Sprawdziliśmy na jakie pensje mogą liczyć służby mundurowe w Warszawie. 

3147 złotych brutto miesięcznie wynosi średnie wynagrodzenie policjanta w regionie.

5836 złote brutto miesięcznie wynosi średnie wynagrodzenie eksperta w policji.

4029 złotych brutto miesięcznie wynosi średnie wynagrodzenie dzielnicowego.

źródło: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/ile-zarabiaja-policjanci-strazacy-i-zolnierze-w-warszawie,4214140,artgal,26955880,t,id,tm,zid.html

Co czwarta emerytura lub renta funkcjonariusza MSWiA będzie zmniejszona

Prawie 50 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL może mieć obniżone emerytury i renty na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli co czwarta osoba pobierająca świadczenie z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA(ZER MSWiA).  To o kilkanaście tysięcy więcej  niż szacował rząd, przyjmując pod koniec listopada 2016 r. projekt ustawy. Mniejsze świadczenie od 1 października  br.

Jak wynika z informacji przekazanych PAP  przez dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzenę Kruk, do tej pory do IPN wpłynęły dane osobowe prawie 192 tys. byłych funkcjonariuszy z zakładów emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz  prawie 30 tys. byłych funkcjonariuszy  Służby Więziennej.  W  przypadku 48 tys. 666 funkcjonariuszy  MSWiA  oraz prawie 1,5  tysiąca funkcjonariuszy SW dokumentacja osobowa  potwierdziła  fakt pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa latach od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. A to  oznacza, że z dniem 1 października  br. zmniejszone będą emerytury i renty do wysokości nie wyższej niż średnia krajowa co czwartego funkcjonariusza służącego w resorcie spraw wewnętrznych  oraz zaledwie co dwudziestego funkcjonariusza resortu sprawiedliwości.

źródło: http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/5219-17-vii-co-czwarta-emerytura-lub-renta-funkcjonariusza-mswia-bedzie-zmniejszona

Osiągnięcia ministra Mariusza Błaszczaka

Przywracamy posterunki zlikwidowane przez poprzedni rząd

W latach 2007-2015 koalicja PO-PSL zlikwidowała 418 z 817 posterunków Policji. Zamknięcie ponad połowy polskich posterunków nie tylko obniżyło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale nie przyniosło nawet oczekiwanych oszczędności. Od zeszłego roku przywracamy posterunki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przeprowadziliśmy ponad 12 tys. spotkań, w których wzięło udział 217 tys. osób. Ich opinie były jednym z decydujących czynników przy ponownym otwieraniu posterunków. Do 3 lipca 2017 r. przywróciliśmy już 51 jednostek Policji, przede wszystkim w małych miejscowościach.

 Zapewniamy służbom nowoczesny sprzęt i wyposażenie

Minister Błaszczak wielokrotnie podkreślał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie służbom odpowiednich warunków do wypełniania zadań. W tym celu powstał Program Modernizacji Służb Mundurowych. Do 2020 r. ponad 9,2 mld złotych będzie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, rozbudowę infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń. Ten priorytetowy projekt MSWiA powstał w nawiązaniu do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16279,Osiagniecia-ministra-Mariusza-Blaszczaka.html

KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ FSG

 

 
”Zjednoczmy siły dla dobra Związku”

Marek Ziniewicz ma 46 lat. Od 16 lat wykonuje funkcje związkowe w Zarządach oddziałowym i głównym, dlatego też jest osobą doświadczoną i szanowaną. Służbę w straży granicznej pełni od ponad 20 lat ciągle na pierwszej linii dzięki czemu nie utracił kontaktu z tym co czuje i czego potrzebuje każdy z nas. To osoba spokojna, przyjazna, ale też konsekwentna w działaniu. Marek nie uznaje kompromisów, gdy naruszane są nasze prawa i godność. Z wykształcenia prawnik. Całą swoją energię zgodnie z duchem związkowym przeznacza na pomaganie innym i obronę naszych praw i zasad.
Jedni ludzie pracuję na pieniądze, inni pracują na swój rozwój.

Rząd: płace w sferze budżetowej zamrożone na dotychczasowym poziomie

 

Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu przyjęła założenia do przyszłorocznego budżetu państwa, zalecając co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Zamrożone zostały na dotychczasowym poziomie wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej, ale za to emeryci i renciści otrzymają wyższą waloryzację  niż w tym roku.

2 proc. PKB na obronność, ale z 2018 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,8 proc.  wobec planowanego w tym roku 3,6 proc.  Na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza, rząd ustalił, że podczas prac nad projektem przyszłorocznej ustawy budżetowej zostanie przeznaczone co najmniej 2 proc. PKB na 2018 r. na obronność.   A to oznacza zmiany dostosowane do metodologii NATO, gdzie udział wydatków obronnych obliczany jest w stosunku do roku bieżącego, a nie do roku ubiegłego, jak do tej pory.  W tym celu będzie konieczna nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych.

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-place-sferze-budzetowej-zamrozone-dotychczasowym-poziomie/

Dodatek funkcyjny, służbowy, specjalny, za opiekę nad koniem… Ile zarabia się w policji?

1608 zł – tyle na rękę dostanie świeżo upieczony policjant, ale jego zarobki – wraz ze wzrostem doświadczenia – urosną potem do średnio 4,4 tys. zł – wynika z danych Komendy Głównej Policji przekazanych przez dziennik.pl.

Zarobki w policji zależą przede wszystkim od grupy zaszeregowania – tych jest łącznie 16. Tyle teoria, w praktyce oznacza to, że kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, dostanie „na rękę” średnio 1,6 tys. zł miesięcznie.

– Przy czym ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie – doprecyzowuje podkom. Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji.

Po zakończeniu szkolenia kursant mianowany jest policjantem w 2. grupie uposażenia i może liczyć na pensję wyższą o ponad 840 zł; miesięcznie zarobi już do 2,5 tys. zł.

źródło: http://praca.interia.pl/news-dodatek-funkcyjny-sluzbowy-specjalny-za-opieke-nad-koniem-il,nId,2391247#utm_source=fb&utm_medium=fb_share&utm_campaign=fb_share&iwa_source=fb_share

Mariusz Błaszczak zapewnia, że dezubekizacja nie obejmie byłych milicjantów

Mariusz Błaszczak pisze w liście do policjantów, że ustawa dezubekizacyjna nie obejmie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. MSWiA szacuje, że dzięki ustawie, która ma dotyczyć tylko byłych esbeków, zaoszczędzi 546 mln zł. 

– Zapewniam Państwa, że ustawa dezubekizacyjna obejmie wyłącznie byłych funkcjonariuszy SB, a nie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Zniesienie przywilejów związanych z pracą w aparacie represji PRL jest aktem sprawiedliwości społecznej – napisał w liście do policjantów szef MSWiA Mariusz Błaszczak. 

źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Mariusz-Blaszczak-zapewnia-ze-dezubekizacja-nie-obejmie-bylych-milicjantow,wid,18704812,martykul.html

Podwyżki dla funkcjonariuszy służb- rozporządzenia podpisane

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka wyniesie przeciętnie 253 zł na każdy etat i obowiązuje od 1 stycznia tego roku.

Rozporządzenia podwyższają dodatek za stopień bądź uposażenie zasadnicze. Wzrosną również inne składniki uposażenia. Po uwzględnieniu wszystkich zmian oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza w praktyce wzrośnie o 253 zł miesięcznie. Podwyżki obowiązują od początku roku, dlatego 1 marca funkcjonariusze dostaną również wyrównanie podwyżek za styczeń i luty.

źródło: http://newsbook.pl/2017/02/10/podwyzki-dla-funkcjonariuszy-sluzb-rozporzadzenia-podpisane/

Projekt MSWiA: Za 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariusz otrzyma pełne uposażenie

30-dniowe zwolnienia lekarskie policjantów, strażników granicznych, strażaków oraz funkcjonariuszy BOR ma być płatne w 100 procentach; na dłuższym zwolnieniu uposażenie będzie pomniejszone – zakłada projekt nowelizacji ustawy, nad którym pracuje MSWiA.

W 2014 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi funkcjonariusz przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje zamiast 100 proc. – 80 proc. uposażenia. Ustawa objęła funkcjonariuszy podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, a także inne służby: CBA, ABW, Służbę Więzienną, AW, SKW i SWW oraz żołnierzy. Pomniejszone uposażenie jest wypłacane tylko w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby niemającej związku ze służbą.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/990378,zwolnienia-lekarskie-policjant-na-chorobowym-z-100-proc-uposazeniem.html

MSWiA: podwyżki dla funkcjonariuszy – propozycje dokonania podziału podwyżek (komunikat).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że zgodnie z ustawą modernizacyjną od 1 stycznia 2017 roku przewiduje się podwyżki dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz BOR w kwocie 253 zł (brutto) na etat.

Przedstawiciele związków zawodowych otrzymali propozycje dokonania podziału podwyżek. Do 9 stycznia br. komendanci poszczególnych służb, w porozumieniu ze stroną związkową, mają przedstawić ministrowi pisemne propozycje podziału środków na podwyżki. Propozycje te będą wnikliwie przeanalizowane przez Kierownictwo MSWiA, a następnie zostanie podjęta decyzja dotycząca podwyżek dla formacji podległych resortowi.

źródło: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/68341,25,mswia-podwyzki-dla-funkcjonariuszy-propozycje-dokonania-podzialu-podwyzek-(komunikat)