Sejmowa komisja jednomyślna w sprawie emerytur dla mundurowych zwierząt

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie opowiedzieli się za projektem nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, regulującym status zwierząt w służbach mundurowych. Wokół projektu, co można było zaobserwować podczas wcześniejszych posiedzeń, udało się zbudować ponadpartyjne porozumienie. Za co na koniec posiedzenia dziękował posłom Błażej Poboży, wiceszef MSWiA odpowiedzialny za przygotowaną w resorcie nowelę.

“Wierzę, że ze względu na społeczną, ale także polityczną akceptację, projekt regulujący status zwierząt w służbach zostanie przyjęty ponad podziałami i będzie wyrazem naszej troski o braci mniejszych. Miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt” – mówił podczas posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Błażek Poboży, wiceszef MSWiA. Tak też się stało i wszyscy biorący udział w głosowaniu parlamentarzyści opowiedzieli się za przygotowaną przez MSWiA nowelą obowiązujących przepisów.

Posłowie podczas dzisiejszych prac przyjęli szereg poprawek. Wśród nich znalazły się m.in. te dotyczące możliwości przyznania “emerytury” także tym zwierzętom, które w momencie wejścia w życie nowych przepisów nie pełniły już służby. Rozszerzono tez katalog formacji, których dotyczyć będą nowe regulacje. Do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służby Więziennej i wojska, dodano Straż Marszałkowską. Ustawa nie obejmie natomiast Służby Celno-Skarbowej, gdyż ta – jak tłumaczono – posiadać ma własne, odrębne regulacje w tej sprawie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/sejmowa-komisja-jednomyslna-w-sprawie-emerytur-dla-mundurowych-zwierzat?

Foto: A. Ostrowski

Wystąpienie Federacji ZZSM

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o spotkanie w celu rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych. Ustanowienie kolejnego programu wieloletniego modernizacji służb mundurowych było jednym z punktów podpisanego 8 listopada 2018 roku przez członków Federacji porozumienia które doprowadziło wówczas do zakończenia akcji protestacyjnej. Poniżej publikujemy treść wystąpienia.

Krzysztof Oleksak Przewodniczący FZZSM

Protest w Służbie Więziennej nabiera tempa. “Realizacja porozumienia jest dla nas najważniejsza”

Pod siedzibą Centralnego Zarządu Służby Więziennej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbyła się pikieta, będąca kolejnym etapem rozpoczętego niedawno protestu. Mundurowi, zrzeszeni w dwóch związkach zawodowych działających w formacji, domagają się realizacji podpisanego w 2018 roku porozumienia, w tym m.in. głębokiej reformy dodatków służbowych czy uruchomienia nowej ustawy modernizacyjnej. Jak podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Paweł Altwasser, członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, duży problem w formacji stanowią też nadgodziny. 

Pikieta pod Centralnym Zarządem Służby Więziennej, jak – jak mówił w niedawnej rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła – działaniem ostrzegawczym. Czy przyniesie zamierzony efekt? “Nie chcemy eskalacji. Chcemy dialogu, chcemy rozmów” – podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Paweł Altwasser, członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/protest-w-sluzbie-wieziennej-nabiera-tempa-realizacja-porozumienia-jest-dla-nas-najwazniejsza-wideo?

Foto: NSZZ FiPW Bydgoszcz

Komunikat z posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM

W dniu 9 czerwca 2021 roku w Warszawie obradowało Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej. Prezydium Federacji ZZSM po wysłuchaniu informacji podjęło decyzję o przyjęciu stanowiska popierającego postulaty Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Federacji omówiło stan realizacji Porozumienia z 08.11.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem „art. 15a” i kolejnego programu modernizacji służb mundurowych.

Prezydium Federacji postanowiło o skierowaniu wystąpienia do Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów z wnioskiem o spotkanie w sprawie projektu nowego, wieloletniego programu modernizacji dla służb mundurowych. W ocenie Federacji aby dotychczasowe deklaracje obejmujące termin wdrożenia programu modernizacji służb mundurowych tj. 01.01.2022 mogły zostać zrealizowane, to obecnie jest to najwyższy czas na podjęcie rozmów o kształcie przyszłej „ustawy modernizacyjnej”. Środowisko służb mundurowych oczekuje spełnienia deklaracji składanych w tym zakresie przez stronę rządowa.

Federacja postanowiła również o skierowaniu wystąpień do MSWiA, MS, MF z wnioskami o zasilenie służb dodatkowymi środkami finansowymi z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

Krzysztof Oleksak Przewodniczący Federacji ZZSM

Źródło: FZZ SM

Zawał i przewały. Czyli walka Wdowy o sprawiedliwość, dobry Dziadek i źli związkowcy!!!

3 czerwca 2016 r. Mariusz G., sierżant sztabowy Straży Granicznej, miał urlop. Formalnie od trzech dni, ale biegał jak w ukropie. Przed południem miał się rozpocząć IX Turniej Piłki Nożnej z okazji 25-lecia Straży Granicznej oraz 20-lecia utworzenia placówki SG w Mielniku.

Więcej w Tygodniku NIE, wydanie z dnia 04 czerwca br.

Cały artykuł poniżej w dwóch częściach. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Foto: M. Krawczyk

Policyjny Głos Mazowsza o naszej wspólnej akcji – Niebiesko-Zielona pomoc dla chorych Dzieci

Na co dzień współpracują na różnych płaszczyznach. W wielu miejscach można zobaczyć wspólne patrole złożone z policjantów i strażników granicznych. Teraz razem pomogli jednemu z warszawskich szpitali. Policjanci z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili zbiórkę darów dla chorych dzieci, a na ich apel o pomoc odpowiedzieli związkowcy z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Do zbiórki włączyło się też szefostwo Centrum Handlowego E.Leclerc w Radomiu. Swoją „cegiełkę” do akcji dołożył także Zarząd Terenowy NSZZP KMP w Radomiu.

Kliknij na artykuł poniżej aby zobaczyć całość.

Policyjny Głos Mazowsza 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca br.

Rodzice dłużej będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 25 czerwca. Nie zmieniają się zasady przyznawania zasiłku – będzie on przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w marcu ubiegłego roku, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obecnie przysługuje on do 6 czerwca, ale już wiadomo, że rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez dłuższy okres. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów prawo do zasiłku przysługiwać będzie do 25 czerwca.

W jakich sytuacjach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę. Z dodatkowego zasiłku skorzystamy również w sytuacji, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka pobytu dziennego oraz inna placówka lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów nie może zapewnić opieki dzieciom z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z pandemią koronawirusa.

– Kwestia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna dla rodziców i opiekunów, jesteśmy tego świadomi, stąd decyzja o kolejnym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy placówka tej opieki nie zapewnia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-przedluzony-do-25-czerwca

Foto: MRiPS

Protest w Służbie Więziennej. Funkcjonariusze “chcą po prostu normalnie, uczciwie pracować nie będąc na łasce przełożonych”

“Oczekiwania środowiska są naprawdę bardzo duże. Chcemy usiąść do stołu i rozmawiać. Tego też oczekują od nas ludzie. Funkcjonariusze naprawdę nie chcą manny z nieba. Chcą po prostu normalnie, uczciwie pracować nie będąc na łasce przełożonych” – podkreśla w rozmowie z InfoSecurity24.pl Czesław Tuła, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który zdecydował się na organizację akcji protestacyjnej, związanej m.in. z brakiem realizacji postulatów porozumienia z 2018 roku. 

Dominik Mikołajczyk: NSZZ FiPW ogłosił rozpoczęcie akcji protestacyjnej. Z czego wynika taka decyzja?

Czesław Tuła, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa: Po pierwsze, chodzi o brak realizacji podpisanego 19 listopada 2018 roku porozumienia, w którym zawarte są postulaty dotyczące m.in. prac nad dodatkami służbowymi i ustawa modernizacyjna. W dokumencie napisano, że rząd wspólnie ze związkami zawodowymi opracuje projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2021-2024. Podeszliśmy do tego tematu w sposób bardzo wyrozumiały, zdając sobie sprawę z tego, że trwa pandemia, to ciężki rok. Doszliśmy więc do wniosku, że nie będziemy aż tak bardzo naciskać. Liczyliśmy jednak na to, że usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać o tym, jak ten projekt powinien wyglądać.

Poza tym, jest naprawdę wiele spraw dotyczących złego traktowania funkcjonariuszy, które zgłaszaliśmy do Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Weźmy choćby oddawanie nadgodzin. W ustawie, dzięki porozumieniu z 2018 roku, zapisaliśmy, że nadgodziny będą płatne lub funkcjonariusz będzie mógł je odebrać. Właśnie kończy się okres rozliczeniowy i mamy sygnały, że jest wielki nacisk na funkcjonariuszy, by pisali wnioski o odbiór, tak by za wypracowane nadgodziny formacja nie musiała płacić.

Wspomniał Pan o modernizacji. Co dzieje się z projektem? Z nieoficjalnych informacji, jakie pojawiały się kilka miesięcy temu, wynikało że jest on gotowy. Znacie jego założenia?

Niestety nie znamy ani jego założeń, ani nie widzieliśmy żadnego dokumentu. Otrzymaliśmy ostatnio informację, że jeżeli ustawa modernizacyjna dla służb podległych MSWiA zostanie skierowana do rządu – a z informacji publicznych wynika, że resort spraw wewnętrznych i administracji taki projekt przygotował i Rada Ministrów ma się nim niebawem zająć – to naszej ustawie modernizacyjnej także zostanie nadany bieg. Skontaktowałem się w tej sprawie z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem, który zapewnił mnie, że Służba Więzienna nie będzie pozbawiona ustawy modernizacyjnej. Na spotkaniu, które odbyło się 6 maja w CZSW minister publicznie zadeklarował, że jego ugrupowanie nigdy nie zgodzi się na to, by Służba Więzienna nie otrzymała ustawy modernizacyjnej, jeżeli taką ustawę otrzymają służby podległe MSWiA.

Przypomnę tylko, że poprzednia ustawa modernizacyjna dla Służby Więziennej była pierwszą w historii formacji, a służby podległe MSWiA walczą teraz już o trzecią – i to dobrze, bo potrzebują tych pieniędzy. Nie może być jednak tak, że SW będzie pomijana, że będzie takim “chłopcem do bicia”.

Jedną z kwestii, która skłoniła Was do podjęcia decyzji o rozpoczęciu protestu, było fiasko ustaleń dotyczących dodatków służbowych. To najważniejszy postulat?

Najważniejsza jest ustawa modernizacyjna. Kwestia głębokiej reformy dodatków służbowych jest jednak moim zdaniem niemal tak samo ważna i z pewnością oczekiwana przez funkcjonariuszy. Chcemy, żeby dodatek przekonywał doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w formacji, do tego by nie odchodzili po 15 czy 25 latach. Dzisiaj, w pewnym sensie, konstrukcja tego dodatku może nawet “wypychać” funkcjonariuszy ze służby. 

W tym, o czym Pan mówi, dość wyraźnie pobrzmiewa ten aspekt finansowy. Zapytam więc wprost. Czy walczycie także o podwyżki dla funkcjonariuszy? 

Ustawa modernizacyjna, z tego co wiem – choć tak jak mówiłem, nie widziałem dokumentu – zakłada podwyżki. Zapisaliśmy to zresztą wprost w porozumieniu z 2018 roku. Jeszcze w ubiegłym roku zastępca dyrektora generalnego SW płk Artur Dziadosz zapewniał mnie, że podwyżki w tej ustawie są przewidziane. Co więcej, mają być przyznawane co roku.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/protest-w-sluzbie-wieziennej-funkcjonariusze-chca-po-prostu-normalnie-uczciwie-pracowac-nie-bedac-na-lasce-przelozonych?

Foto: NSZZFiPW

Wyższe dodatki i nagrody dla policjantów? Rafał Jankowski: im się to po prostu należy!!!

“Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wystąpił dzisiaj z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego o znaczne zwiększenie środków na nagrody i dodatki dla policjantów za pierwsze półrocze 2021 r.” – poinformowało Biuro Prasowe Związku. Jak czytamy we wniosku do ministra, “przyznane środki są niewystarczające na właściwe wynagradzanie policjantów za ich pełną zaangażowania służbę w I półroczu 2021 roku”. Czy policjanci mają szanse na dodatkowe pieniądze? Jak mówi Jankowski “minister raczej współpracuje ze związkami zawodowymi”, wiec przewodniczący ma nadzieję, że odniesie się do tej prośby pozytywnie.

Walka o to, by w portfelach funkcjonariuszy znalazły się dodatkowe pieniądze, toczy się nieprzerwanie od ubiegłego roku, kiedy światło dzienne ujrzał projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, zgodnie z którym w 2021 roku do życia nie powołano funduszy nagród. Te – jak przyznają sami funkcjonariusze – choć nie były z reguły wysokie, stanowiły ważny element motywacji. Sam fakt braku funduszy nagród nie powoduje jednak, że policjant nie może otrzymać dodatkowych pieniędzy. O te u ministra upomniał się dziś szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Jak powiedział InfoSecurity24.pl, “policja jest najbardziej obciążoną formacją, z największą ilością zadań, dlatego uważam, że środki na nagrody motywacyjne powinny być radykalnie większe”. Jankowski postuluje więc o “znaczne zwiększenie kwot na nagrody motywacyjne i dodatki służbowe dla funkcjonariuszy policji”. “Szanujemy oczywiście rolę innych służb, ale jednak to policjanci, którzy na co dzień wykonują te najbardziej niebezpieczne zadania, którzy na co dzień stykają się z przemocą, agresją, a pomimo to z pełnym zaangażowaniem 24-godziny na dobę służą społeczeństwu, powinni być tą najlepiej wynagradzaną formacją. Im się to po prostu należy” – powiedział InfoSecurity24.pl szef NSZZ Policjantów.

Jak wyliczyli niedawno związkowcy z wielkopolskiego Zarządu NSZZ Policjantów, biorąc pod uwagę kwotę 30 mln złotych, jaką z wakatów szef policji przeznaczył na nagrody dla policjantów, na każdego mundurowego przypada niewiele ponad 300 złotych. Przewodniczącemu NSZZP, chodzić ma “co najmniej o kilkukrotność tej sumy”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/wyzsze-dodatki-i-nagrody-dla-policjantow-jankowski-im-sie-to-po-prostu-nalezy?

Foto: NSZZP

Wolny wybór w ustawie emerytalnej dla mundurowych, czyli zmiany w art. 15a

W MSWiA udało uzgodnić ze związkowcami jeden z ważnych zapisów art. 15a ustawy emerytalnej, który jest taki sam jak w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Nowa propozycja przewiduje, że funkcjonariusze przyjęci po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. mieliby do wyboru dwie opcje po przejściu do cywila: z doliczeniem okresu pracy cywilnej i jedną emeryturą mundurową lub dwiema emeryturami po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

Dyskryminacyjny artykuł

To było kolejne spotkanie wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika ze związkowcami z tego resortu w sprawie m.in. propozycji zmian w art. 15a ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy. Rozmowy te wynikają z porozumienia z 8 listopada 2018 roku między MSWiA a stroną społeczną. Akurat ten punkt został zapisany jako rozbieżny, ale związkowcom szczególnie na nim zależy, bo dzieli służby mundurowe zamiast zrównać uprawnienia z tymi, którzy zostali przyjęci do służby przed 1999 rokiem.

Obecny zapis art. 15a dyskryminuje nie tylko funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 23 lipca 2003 r., ale także żołnierzy zawodowych. Mogą oni co prawda po 15 latach służby uzyskać 40 proc. podstawy wymiaru, ale nie będą im doliczane okresy składek płaconych na ZUS, zarówno przed okresem wstąpienia do służby jak i „po” rozstaniu się z mundurem. Takie uprawnienie przysługuje tylko osobom, którzy wstąpili do służby wcześniej. Za to art. 96 ustawy o świadczeniach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza możliwość otrzymania emerytury cywilnej przez funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych objętych ograniczeniem art. 15a. Takich uprawnień nie mają za to mundurowi, którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 1999 r. – mogą wybrać tylko jedno, korzystniejsze dla siebie świadczenie.

Propozycje resortu

Pod koniec ubiegłego roku, MSWiA przygotował projekt zmian tego artykułu i wysłał go do konsultacji. W nowym zapisie art. 15a m.in. zaproponowano, by w wysłudze emerytalnej był uwzględniany jedynie staż cywilny tych funkcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 25 lat służby. Okresy przypadające przed, jak i po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Jednak za każdy rok okresów pracy cywilnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Ponadto uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej będzie się wiązało się z brakiem możliwości pobierania co najmniej dwóch emerytur, tzn. mundurowej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

Te propozycje nie spotkały się z akceptacją. Na pomoc związkowcom z resortu spraw wewnętrznych włączył się przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności” Piotr Duda. Zwrócił uwagę, że wprowadzone w nowelizacji rozwiązania podważają wynik dotychczasowego dialogu społecznego i wiarygodność, która jest wizytówką obecnego rządu”.

MSWiA akceptuje element wolnościowy

W maju odbyły się dwie rundy negocjacji w sprawie art. 15a. Po ostatniej turze, która odbyła się 25 maja nastąpił mały przełom. Jak poinformował Krzysztof Oleksak, nowy przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w rozmowie z infosecurity.pl, MSWiA uwzględnił tzw. element wolnościowy, czyli możliwość wyboru korzystniejszego rozwiązania. Oznacza to, że ta grupa funkcjonariuszy będzie miała do wyboru dwie możliwości – doliczenie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i druga, niedoliczanie i pobieranie emerytury mundurowej i emerytury z ZUS (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat). Strony uzgodniły, że MSWiA przygotuje odpowiednie przepisy w tym zakresie i przedstawi je związkom zawodowym.

Nie było zgody resortu na zmianę dwóch innych propozycji resortu. Po pierwsze, to staż służby. Projektowana ustawa określa, by w wysłudze emerytalnej był uwzględniany jedynie staż cywilny tych funkcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 25 lat służby, co spotkało się z krytyką środowiska. Po drugie, MSWiA zaproponowało przelicznik 1,3 proc. za każdy rok służby, a według związkowców powinien być dwukrotnie wyższy (2,6 proc. za pierwsze 3 lata), czy taki jak funkcjonuje dla funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby przed 1999 r.

Projekt ustawy ma być dalej procedowany. Związkowcy liczą także na ewentualne poprawki na etapie prac parlamentarnych. Nie zamierzają jednak blokować tych przepisów, bo szansa na zmiany może więcej się nie powtórzyć. Jak przyznają, projekt nie jest doskonały, ale obawiają się, że zostanie on wycofany z prac legislacyjnych.

Nie zapomnieć o żołnierzach 

Jak wynika z wykazu prac Rady Ministrów – projekt ustawy miał zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku, co jest nierealne. Ponadto, w tej ustawie, obejmującej art. 15a, oprócz funkcjonariuszy powinni zostać uwzględnieni żołnierze zawodowi. Taki sam zapis jest bowiem z ustawie emerytalnej dla wojska. Należy przypomnieć, że prawie dwa lata temu tuż przed posiedzeniem rządu MON dopisał żołnierzy do przygotowanego przed MSWIA projektu ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy. Chodziło o zniesienie bariery 55 lat, wymaganej do uzyskania świadczenia dla osób, które rozpoczęły służbę po 1 stycznia 2013 r.

Jeśli nawet nie uda się wprowadzić zmian podczas prac legislacyjnych w rządzie, to ostateczny bój o kształt art. 15a rozstrzygnie się w parlamencie. R.Ch.

                                          ***

Art. 15a, to zapis w ustawach pragmatycznych służb mundurowych, zgodnie z którym cztery roczniki funkcjonariuszy i żołnierzy są pozbawione możliwości wliczenia okresu pracy sprzed służby do wysługi emerytalnej.

Od czasu porozumienia z listopada 2018 roku, rząd zwodzi mundurowe związki, udając dobrą wolę, a w rzeczywistości przeciąga w nieskończoność negocjacje. Buta i pogarda okazywana mundurowym są identyczne, jak za czasów Tuska.

Przepis art. 15a skrzywdził 8 tysięcy ludzi. Skutki finansowe dla budżetu państwa są dosłownie niezauważalne, ale rządzący nie tracą żadnej okazji, żeby trzymać mundurowych za mordę.

Z jednej strony wprowadza się dodatki stażowe, mające motywować funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostania w służbie, a z drugiej – służbę im się obrzydza.

Rząd jest pewien, że może sobie na to pozwolić, bo profity Polskiego Ładu odciągną uwagę społeczeństwa od krzywdy ośmiu tysięcy ludzi.

Do czasu, panie Morawiecki. Już był taki jeden, co „nie miał z kim przegrać”.

Buta kroczy przed upadkiem.

Robert Szmarowski ( www.salon24.pl)

Źródło: https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/13786-wolny-wybor-w-ustawie-emerytalnej-dla-mundurowych-czyli-zmiany-w-art-15-a?

Foto: A. Ostrowski