Mundurowi na kwarantannie lub izolacji otrzymają 100-proc. płatne L-4. Posłowie przegłosowali ustawę

Sejm zdecydował, że m.in. funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA, żołnierze i funkcjonariusze Służby Więziennej, zyskają uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich w przypadku skierowania na kwarantannę lub izolację z związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Zmiany jakie zaproponowano w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, mają charakter systemowy, a więc uprawnienie, o którym mowa nie będzie ograniczało się jedynie do epidemii koronawirusa, ale obejmie także inne przypadki chorób o których mowa “w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (…) w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby”.

Z jednodniowym poślizgiem, związanym z wtorkowym odroczenim posiedzenia Sejmu, które nastąpiło na skutek wniosku formalnego Koalicji Obywatelskiej, sejmowa Komisja Zdrowia, wczoraj przez blisko 12 godzin pracowała nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Dokument przygotowany przez posłów PiS, został uznany za wiodący i to właśnie do jego treści dodano szereg poprawek, także dotyczących pełnopłatnych zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy służb mundurowych poddanych kwarantannie lub izolacji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Za przyjęcie ustawy głosowało 423 posłów, przeciwnych było 11, wstrzymało się 9.

W myśl uchwalonych przepisów, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym mundurowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu “stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby” zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też mundurowym w sytuacji powstałej “na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby”. By móc skorzystać z nowych rozwiązań, konieczne będzie jednak potwierdzenie od przełożonego, bowiem wykonywanie zadań służbowych, o których mowa, stwierdzać ma pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona przez niego osoba, w przypadku SOP “Komendant SOP lub upoważniona przez niego osoba”, a w stosunku do funkcjonariuszy SW “przełożony”.

Uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich przysługiwać będzie policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straż Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, strażnikom gminnym i miejskim, żołnierzom oraz funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Jak tłumaczył Sławomir Gadomski, wiceszef resortu zdrowia reprezentujący na posiedzeniu Komisji rząd, zmianami objęte mają zostać służby, które “aktywnie włączają się w walkę z Covid-19”. 

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mundurowi-na-kwarantannie-lub-izolacji-otrzymaja-100-proc-platne-l-4-poslowie-przeglosowali-ustawe?

Foto: Policja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *