W Senacie o mundurowych L-4 na kwarantannie i izolacji. Katalog służb nie został rozszerzony

Senat zgodnie z zapowiedziami zajął się wczoraj ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która przywraca m.in. 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie mundurowym, którzy trafili na izolację lub kwarantannę w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Choć Senat w toku prac przyjął szereg poprawek, ku zaskoczeniu wielu, ostatecznie nie przychylił się do propozycji zmian rozszerzających katalog służb mundurowych uprawnionych do pełnopłatnych zwolnień lekarskich. Teraz ustawą ponownie zajmą się posłowie i, jak wynika z sejmowego kalendarza, stanie się to jeszcze dziś.

Prace nad ustawą, w ramach której – oprócz szeregu regulacji związanych z lekarzami, ratownikami medycznymi czy szpitalami w czasie epidemii – przywrócone mają zostać 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla mundurowych, którzy trafili na izolację lub kwarantannę w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, są na ostatniej prostej. Co zmieniono w toku senackich prac? Przeważająca cześć zgłoszonych poprawek dotyczyła kwestii niezwiązanych z służbami mundurowymi. Senatorowie doprecyzowali jednak m.in. kwestię wejścia w życie przepisów dotyczących 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich. Przyjęta poprawka zakłada, że pełnopłatne L-4 przysługiwać będą funkcjonariuszom wszystkich formacji mundurowych, o których mowa w ustawie, od 5 września (poprzednie regulacje w tej kwestii straciły moc właśnie na początku września). Po wprowadzeniu przez posłów poprawek dotyczących objęcia tą regulacją strażaków OSP, funkcjonariuszy Służby Więziennej, żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy SKW i SWW nie zmieniono odpowiednich zapisów dotyczących wejścia w życie dodanych przepisów, co naprawiono w Senacie.

Celnicy bez pełnopłatnych L-4

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/w-senacie-o-mundurowych-l-4-na-kwarantannie-i-izolacji-katalog-sluzb-nie-zostal-rozszerzony?

Foto: Senat RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *