Duże zamówienie na OC pojazdów dla formacji mundurowych. Na AC nie ma co liczyć

Podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji formacje, a także dwie szkoły mundurowe, zdecydowały się na realizację wspólnego zamówienia na usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. 

Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, a także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA chcą wspólnie zlecić zamówienie na objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Ubezpieczenie obejmować będzie okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku umową generalną, tzw. flotową, bez określenia rodzaju, liczby i umiejscowienia pojazdów. Przewiduje się jednak, że przebieg pojazdów w latach 2021–2023 wyniesie 1 430 799 000 km. Umowa ubezpieczenia obejmować będzie trzy 12-miesięczne okresy ubezpieczenia.

Podległe MSWiA jednostki zdecydowały się na realizację zamówienia w ramach procedury otwartej. Koordynacją tematu zajmuje się Komenda Główna Policji, która na oferty czeka do 24 listopada br. Zamówienie nie jest podzielone na części. Wygląda więc na to, że jeden podmiot zgarnie spore zamówienie i to na trzy lata. Złożone oferty ocenione zostaną na podstawie zaproponowanej ceny brutto składki OC za 1000 km.

Zgodnie z wymaganiami mundurowych, o zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które wykonały w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, czyli co najmniej trzy usługi flotowego ubezpieczenia komunikacyjnego o wielkości minimum 250 sztuk pojazdów mechanicznych każde ubezpieczenie.

Na AC nie ma co liczyć

Przypomnijmy, że pojazdy użytkowane przez służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – Policję, Straż Graniczną, Państwową Służbę Pożarną i Służbę Ochrony Państwa – posiadają ubezpiecznie OC, ale z analiz dokonanych przez ww. służby wynika, że objęcie ubezpieczeniem AC użytkowanych przez nie samochodów jest już nieuzasadnione z powodów ekonomicznych. Tak zapewnił jeszcze na początku roku Maciej Wąsik, sekretarz stanu w resorcie, w odpowiedzi na interpelację.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/duze-zamowienie-na-oc-dla-formacji-mundurowych?

Foto: SG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *