Sejmowa komisja jednomyślna w sprawie emerytur dla mundurowych zwierząt

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie opowiedzieli się za projektem nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, regulującym status zwierząt w służbach mundurowych. Wokół projektu, co można było zaobserwować podczas wcześniejszych posiedzeń, udało się zbudować ponadpartyjne porozumienie. Za co na koniec posiedzenia dziękował posłom Błażej Poboży, wiceszef MSWiA odpowiedzialny za przygotowaną w resorcie nowelę.

“Wierzę, że ze względu na społeczną, ale także polityczną akceptację, projekt regulujący status zwierząt w służbach zostanie przyjęty ponad podziałami i będzie wyrazem naszej troski o braci mniejszych. Miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt” – mówił podczas posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Błażek Poboży, wiceszef MSWiA. Tak też się stało i wszyscy biorący udział w głosowaniu parlamentarzyści opowiedzieli się za przygotowaną przez MSWiA nowelą obowiązujących przepisów.

Posłowie podczas dzisiejszych prac przyjęli szereg poprawek. Wśród nich znalazły się m.in. te dotyczące możliwości przyznania “emerytury” także tym zwierzętom, które w momencie wejścia w życie nowych przepisów nie pełniły już służby. Rozszerzono tez katalog formacji, których dotyczyć będą nowe regulacje. Do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służby Więziennej i wojska, dodano Straż Marszałkowską. Ustawa nie obejmie natomiast Służby Celno-Skarbowej, gdyż ta – jak tłumaczono – posiadać ma własne, odrębne regulacje w tej sprawie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/sejmowa-komisja-jednomyslna-w-sprawie-emerytur-dla-mundurowych-zwierzat?

Foto: A. Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *