Senacka komisja na “tak”. Status zwierząt w służbie blisko ważnej zmiany. Projekt poparły wszystkie siły polityczne!

Senacka komisja opowiedziała się we wtorek za wprowadzeniem do ustawy regulującej status zwierząt w służbach poprawek legislacyjnych. Przygotowana w MSWiA regulacja zapewni psom i koniom służbowym m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywała we wtorek nowelizację ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, która reguluje status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem do niej siedmiu poprawek o charakterze legislacyjnym.

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży, przedstawiając przepisy ustawy na posiedzeniu komisji, zwracał uwagę, że dyskusja nad jej projektem zarówno na etapie prac sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, jak i na posiedzeniach plenarnych odbywała się ponad politycznymi podziałami. “Projekt ten został poparty przez wszystkie siły polityczne, co w mojej ocenie jest przejawem naszej wspólnej troski o los zwierząt, o zmianę sytuacji zwierząt w służbach mundurowych” – podkreślił. “Mam głęboką nadzieję, że również w drugiej izbie, również w tym gronie, zostanie ta ustawa przyjęta przy pełnym poparciu, ponad podziałami politycznymi, tak jak stało się w Sejmie. Myślę, że każdy z nas podpisałby się pod takim zdaniem, że <<miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt>>” – powiedział senatorom Poboży.

Sejm przepisy uchwalił 24 czerwca. Ustawa reguluje sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach i po wycofaniu ze służby. Początkowo obejmowała zwierzęta w służbach mundurowych podległych MSWiA, a na kolejnych etapach procesu legislacyjnego wprowadzono do niej zapisy dotyczące zwierząt w Służbie Więziennej i Siłach Zbrojnych (na wniosek MS i MON), a następnie, za sprawą poselskich poprawek, psów Straży Marszałkowskiej.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja zakłada m.in., że zwierzę po wycofaniu ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun. W sytuacji, gdy nikt nie wyrazi woli zaopiekowania się zwierzęciem “na emeryturze”, opieka nad nim sprawowana będzie w ramach jednostki danej formacji. Będzie mogło też być przekazane pod opiekę właściwej organizacji społecznej. Zgodnie z ustawą opiekun zwierzęcia – używanego do celów służbowych, jak również wycofanego ze służby – będzie otrzymywał wyżywienie w naturze albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia. Będzie on wypłacany co miesiąc z góry. Takie świadczenie otrzymywać będzie też organizacja społeczna, której powierzono zwierzę wycofane ze służby. Ponadto opiekunom zostaną zapewnione środki na zabiegi profilaktyczne i leczenie zwierząt. Regulacja doprecyzowuje też m.in. to, kiedy zwierzęta są wycofywane ze służby. Wśród nich są przypadki obligatoryjne – m.in. stan zdrowia, trwała utrata sprawności użytkowej zwierzęcia, brak postępu w szkoleniu – a także fakultatywne, czyli ukończenie 9. roku życia przez psa i 15. roku życia przez konia, przy czym w przypadku koni z Sił Zbrojnych wiek określony został na 18 lat.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/senacka-komisja-na-tak-status-zwierzat-w-sluzbie-blisko-waznej-zmiany?

Foto: Zakątek Weteranów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *