Projekt budżetu na 2022 rok przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt budżetu na 2022 rok. Teraz dokument trafi do Sejmu, a co za tym idzie, posłowie zajmować będą się dwiema ustawami budżetowymi – tą na rok 2022 oraz projektem nowelizacji na rok bieżący.

Mówiąc o przyszłorocznym budżecie, opierać można się jedynie na dokumencie, który skierowano do prac w Radzie Dialogu Społecznego. Nie do końca bowiem wiadomo – do momentu kiedy projekt nie zostanie opublikowany na sejmowych stronach – w jakim ostatecznie kształcie dokument przyjęty został przez Radę Ministrów.

Zgodnie z kwotami jakie tam zapisano, w projekt ustawy budżetowej na rok 2022 z 24 sierpnia 2021 roku, na najwięcej pieniędzy liczyć może w przyszłym roku policja. Na jej funkcjonowanie rząd przewiduje niecałe 11 mld złotych (dokładnie 10 984 173 000 zł). Drugą “najbardziej kosztowną” służbą podległą MSWiA, jest Państwowa Straż Pożarna. W przyszłym roku Komenda Główna PSP, komendy wojewódzkie i powiatowe, łącznie do wydania mają otrzymać ponad 3,408 mld złotych (dokładnie 3 408 092 000 zł). Przyszłoroczny budżet Straży Granicznej wynieść ma – zgodnie z planem – 1 834 988 000 złotych, SOP liczyć może na 348 312 000 złotych, a Służba Więzienna, podlegająca resortowi sprawiedliwości, otrzymać może 3 696 159 000 złotych.

Jeśli chodzi o służby specjalne, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2022 roku otrzymać ma prawie 650 mln złotych (649 688 000 zł), Centralne Biuro Antykorupcyjne – 217,2 mln złotych, a Agencja Wywiady dysponować ma budżetem w wysokości – 247 158 000 zł.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/projekt-budzetu-na-2022-rok-przyjety-przez-rzad?

Foto: Twitter/KPRM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *