Koniec protestu w Służbie Więziennej

13 października 2021 roku podpisano Aneks do Porozumienia z 19 listopada 2018 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – poinformował NSZZ FiPW. Jak dodano, podpisanie dokumentu kończy trwającą od kilku miesięcy akcję protestacyjną. 

Podpisane dziś dokumenty zmieniają pięć punktów porozumienia z 2018 roku. Jak czytamy, aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, a strona związkowa NSZZ FiPW oświadcza, że w związku z tym kończy akcję protestacyjną.

Na co związkowcy z NSZZ FiPW umówili się z resortem sprawiedliwości? Z przekazanych informacji wynika, że minister sprawiedliwości opracować ma projekt ustawy pragmatycznej, „wprowadzający zasady zaliczania do okresu zaliczanego do dodatku za wysługę lat, okresy służby i pracy na zasadach analogicznych jak w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Projekt ma zostać przedstawiony do 15 października tego rok, a więc do piątku, „a zasady te zaczną obowiązywać ze skutkiem od 1 stycznia tego roku, w którym zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej”. Przypomnijmy, pierwotnie w porozumieniu zawartym w 2018 roku zapisano, że szef resortu sprawiedliwości taki projekt miał przedstawić do 1 stycznia 2020 roku.

W podpisanym dziś dokumencie czytamy też – w odniesieniu do kwestii zmian w art. 15a – że postulat „zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych do służby przed tą datą (…) jest realizowany przez projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym uwzględniono uwagi Ministra Sprawiedliwości dotyczące włączenia do regulacji funkcjonariuszy Służby Więziennej, a projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/koniec-protestu-w-sluzbie-wieziennej

Foto: InfoSecurity24.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *