Zawieszamy akcję protestacyjną na Mazowszu

 Warszawa 28 październik  2015 r.

KOMUNIKAT

W dniu 28 października 2015 roku  odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów Związków Zawodowych służb mundurowych woj. mazowieckiego .
Poszczególne służby reprezentowali:

–    Dariusz Łazarczyk  – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
–    Zbigniew Głodowski – Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
–    Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
–    Rafał Kruk – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Na spotkaniu dokonano omówienia i podsumowania prowadzonej na terenie województwa mazowieckiego akcji protestacyjnej służb mundurowych.

Z uwagi na przeprowadzenie szeregu działań związanych z protestem między innymi miasteczko oraz pikieta pod Sejmem RP, jak również w obliczu nowej politycznej rzeczywistości powyborczej , braku ukonstytuowanego Parlamentu oraz nowego Rządu RP, Mazowiecki Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjął decyzje o zawieszeniu akcji protestacyjnej (wszystkie formy) na terenie województwa mazowieckiego.

Przewodniczący
Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego
Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *