MSWiA publikuje projekt “superustawy”. Od 1 lipca spore zmiany w służbach mundurowych!!!

Na ten dokument mundurowe środowisko czekało od kilku miesięcy. W piątek zapowiedzi kierownictwa MSWiA składane już od ubiegłego roku stały się faktem i światło dzienne ujrzał projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się szereg zmian, m.in. o dwustopniowych dodatkach mających skłonić mundurowych posiadających uprawnienia emerytalne do pozostania w służbie czy kwestia wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt trafił właśnie do konsultacji, a zgodnie z ministerialnym planem, zmiany powinny wejść w życie 1 lipca 2020 roku.

Podstawowym celem ustawy, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, jest “zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej”. Te “optymalne warunki” oraz instrumenty motywujące do pozostania w służbie są syntetycznym opisem dość obszernej zmiany, jaką MSWiA zaplanowało dla służb mundurowych podległych resortowi. Czego dotyczyć będą zmiany? MSWiA w nakreśliło sześć obszarów, w których już niebawem zamierza wprowadzić nowe regulacje. Zgodnie za zapowiedziami kierownictwa MSWiA, resort zamierza wprowadzić “świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat” oraz rozwiązać problematyczną kwestię wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. Wzmocniona ma zostać również ochrona prawna funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Zmiany wprowadzone zostaną także w przepisach dotyczących wyżywienia w naturze oraz świadczeniach pieniężnych w zamian za wyżywienie, odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Dodatkowo, strażackie używane pojazdy, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej. Ma to obniżyć koszty, o co wnioskowała od dawna OSP.

Dodatek zamiast emerytury

Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby. Mieliby je otrzymać najlepsi funkcjonariusze, z rekomendacją przełożonych. Choć, jak zaznaczał podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, szef MSWiA Mariusz Kamiński, “to nie będzie dodatek elitarny, ale powszechny”. Jak zapewniał z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, powszechność tego dodatku ma polegać na jego powszechnym finansowaniu. “Nie będzie tak, że poszczególne komendy dostaną po trzy, cztery, pięć dodatków na całą komendę, tylko że dla każdego kto przejdzie opiniowanie służbowe i będzie przydatny w służbie, będzie chciał zostać i będzie chciał dostać ten dodatek, będzie zapewnione finansowanie tego dodatku z zakładu emerytalno-rentowego MSWiA” – zapewniał Wąsik.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-publikuje-projekt-superustawy-od-1-lipca-spore-zmiany-w-sluzbach-mundurowych?

Foto: A. Ostrowski

Dzień Kobiet

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzy Przewodniczący MF ZZSM Dariusz Łazarczyk

Rząd przyjął projekty rozporządzeń. Wypłata podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2020′

Rząd na posiedzeniu w dniu 03 marca br. przyjął projekty rozporządzeń umożliwiających podwyżkę dla funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej i SOP w przeciętnej wysokości 500 zł miesięcznie. Zmiana stanowi realizację porozumienia ze związkami zawodowymi z listopada 2018 r.

Wnioskodawcą pakietu rozporządzeń dotyczących wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej uposażenie poszczególnych służb mundurowych był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekty opracowane zostały w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. porozumieniem pomiędzy ministrem SWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od 1 stycznia 2020 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną” – napisano w uzasadnieniach projektów rozporządzeń Rady Ministrów.

Jak informuje KPRM „środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020”.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2020′ co oznacza, że podwyżki będą wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2020′

jp -NSZZP

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/porzadek-obrad-rady-min/2020/7252,Porzadek-obrad-RM-2020-rok.html

Foto: KPRM