Wiceminister Maciej Wąsik spotkał się z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych MSWiA

Dodatki motywacyjne, stażowe, funkcyjne i służbowe funkcjonariuszy, kwestie świadczeń mieszkaniowych oraz szczegóły dotyczące powołania zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i strony społecznej były głównymi tematami wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Zespół do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń będzie organem pomocniczym ministra spraw wewnętrznych i administracji. W jego skład wejdą przedstawiciele resortu i związków zawodowych. Zespół zajmie się m.in. analizą ustaw pragmatycznych oraz systemu uposażeń, modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego. Podczas spotkania uzgodniono, że będzie dwóch współprzewodniczących zespołu. Ze strony rządowej będzie to Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, natomiast ze strony społecznej – Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Powołanie zespołu jest realizacją zapisów porozumieniu zawartego ze stroną związkową 24 września 2021 r.

Już podczas wtorkowego spotkania jednym z głównych tematów rozmów były właśnie kwestie związane z dodatkami motywacyjnymi, stażowymi, funkcyjnymi i służbowymi funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Zarówno strona rządowa, jak i związkowa zgodziły się, że zasadniczym celem jest wspólne wypracowywanie takich rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Dyskutowano również o ujednoliceniu świadczeń mieszkaniowych w poszczególnych służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceszef MSWiA poinformował stronę związkową o stanie prac nad zmianą w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Aktualnie projektem będzie zajmowała się Rada Ministrów. Resort planuje, że ustawa jeszcze w lutym trafi do Sejmu i w marcu wejdzie w życie. Zmiana artykułu 15a dotyczy zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną związkową.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił również, że rozporządzenia dotyczące podwyżki uposażeń oraz przeszeregowania w grupach są w wymaganych uzgodnieniach. Podwyżki zostaną wypłacone funkcjonariuszom w lutym, z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi odbędzie się w lutym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/wiceminister-maciej-wasik-spotkal-sie-z-przewodniczacymi-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-mswia?

Foto: MSWiA

W MSWiA startują rozmowy m.in. o dodatkach do uposażeń

Na pierwsze spotkanie zespołu, który zająć ma się m.in. modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego, chwilę trzeba było poczekać. Porozumienie, w którym zobowiązanie do powołania gremium zawarto, podpisano bowiem w drugiej połowie września ubiegłego roku, a więc pierwsze posiedzenie odbyło się dopiero blisko 4 miesiące później. Rozpoczęcie prac nie rozwiązuje rzecz jasna jeszcze żadnych problemów, a spraw do omówienia jest całkiem sporo. Czy mundurowym i przedstawicielom MSWiA uda się osiągnąć konsensus?

Jak mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, dziś rozmawiano m.in. “o wzroście uposażeń związanym ze stażem służby, o dodatkach, czasie służby funkcjonariuszy, ale też o sprawach mieszkaniowych i jeszcze o kilku innych kwestiach, które teraz będą przedmiotem prac bilateralnych”. Jako przykład podał on rozporządzenie o czasie służby policjantów. Jak jednak zaznaczył Jankowski, na szczegóły tego, nad jakimi konkretnie rozwiązaniami będzie pracować gremium “przyjdzie jeszcze czas”.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/w-mswia-startuja-rozmowy-min-o-dodatkach-do-uposazen

Foto: MSWiA

Członek związku zawodowego z ulgą PIT – Polski Ład

Ministerstwo Finansów chce zachęcać do członkostwa w związkach zawodowych. Polski Ład wprowadzi do projektu ustawy zapis, który ma dać podstawy do nowej ulgi podatkowej.

Proponowane zmiany w ustawie o podatku PIT zakładają, że podatnik (np. pracownik) będzie mógł odliczyć od dochodu opłacone przez niego składki członkowskie z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Czytaj więcej, źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/zbiorowe_prawo_pracy/zwiazki_zawodowe/5336827,Czlonek-zwiazku-zawodowego-z-ulga-PIT-Polski-Lad.html?

Foto: Adam Ostrowski

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

  • Od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.
  • Wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.
  • Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Pobranie zaliczki na podatek dochodowy  w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy.

Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (plik PDF; 232 KB).

Na stronie podatki.gov.pl będą sukcesywnie umieszczane informacje na temat pobierania zaliczek według nowych zasad.

Wszystko o nowych zasadach rozliczania zaliczek w artykule: Nowe zasady rozliczania zaliczek – Polski Ład.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/od-8-stycznia-zmienily-sie-zasady-rozliczania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-pobieranych-przez-platnikow-w-styczniu-2022-r?

Rząd zapowiada kolejne zmiany w “Polskim Ładzie”. Chodzi o emerytów

Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni – zapowiedział w piątek minister finansów, Tadeusz Kościński. Jak dodał, “reforma będzie dla nich neutralna”.

Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni – zapowiedział w piątek minister finansów, Tadeusz Kościński. Jak dodał, “reforma będzie dla nich neutralna”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art19262941-rzad-zapowiada-kolejne-zmiany-w-polskim-ladzie-chodzi-o-emerytow?

Grafika: PiS

Mundurowe wynagrodzenia do korekty. Wyrównanie w lutym

Dokonamy korekt, jeśli chodzi o rozporządzenie ministra finansów, aby wszystkie osoby, które miały nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, w lutym otrzymały wyrównania – powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Jak się okazuje, obniżone uposażenia mundurowych – w niektorych przypadkach nawet o kilkaset złotych – to wynik “pewnego rodzaju błędu” w Polskim Ładzie.

Rzecznik rządu na środowej konferencji prasowej podkreślił, że Polski Ład “ma zapewnić, że 17 mld zł dodatkowych środków finansowych pozostanie w portfelach Polaków”. “18 milionów obywateli na tej reformie zyskuje, 90 procent osób na tej reformie korzysta lub jest dla tych osób neutralna” – zapewnił. Jak dodał, w ostatnich dniach pojawiły się informacje dotyczące m.in. wypłaconych na początku stycznia wynagrodzeń nauczycieli czy przedstawicieli mundurowych, według których “w niektórych miejscach te wynagrodzenia zostały nienaliczone zgodnie z tym, co było wcześniej zapowiadane”.

“Chcielibyśmy te kwestie wyjaśnić” – powiedział Müller. Rzecznik rządu wskazywał, że “nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych, te osoby, o którym mówimy w ostatnich dniach, które zarabiają średnio miesięcznie, patrząc w ciągu roku do 12 tysięcy 800 złotych, na Polskim Ładzie nie tracą” – dodał. “Niemniej, w ostatnich dniach widzimy, że mogło dojść w kilku miejscach do złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. To jest pewnego rodzaju błąd, który może był zastosowany w niektórych miejscach, ale również i pewna nieścisłość przepisów, która daje taką możliwość interpretacji, by w ten sposób faktycznie do tego podejść” – tłumaczył rzecznik rządu.
Podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży podkreślił podczas konferencji, że funkcjonariusze służb mundurowych otrzymują swoje uposażenia na początku miesiąca. “W związku z tym w tej grupie, jako jednej z pierwszych, ujawniły się pewne nieprawidłowości” – tłumaczył.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/mundurowe-wynagrodzenia-do-korekty-wyrownanie-w-lutym?

Foto: Kancelaria Premiera/Twitter

Mniejsze mundurowe pensje. MSWiA szuka rozwiązania

Ponieważ uposażenia w służbach podległych MSWiA wypłacane są z góry, mundurowi z niepokojem czekali na styczniowe wypłaty, które przeliczone zostały zgodnie z zasadami zapisanymi w Polskim Ładzie. Jak donosi RMF FM, najmniej zarabiający zauważyli spadek od kilkudziesięciu do stukilkudziesięciu złotych, a ci na stanowiskach kierowniczych nawet o kilkaset złotych. Jak na razie nie do końca wiadomo w jaki sposób MSWiA zamierza zrealizować składane przed świętami deklaracje, mówiące o zniwelowaniu niekorzystnych zmian.

Z informacji do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl wynika, że resort spraw wewnętrznych i administracji szuka rozwiązania problemu, co zresztą wiceszf MSWiA zapowiadał jeszcze przed świętami. Pod uwagę brane są różne scenariusze, jednak ostateczna decyzja – jak na razie – jeszcze nie zapadła. Tymczasem, w mundurowym środowisku zapanował niepokój, bowiem styczniowe uposażenia są niższe od tych jakie mundurowi pobierali w ubiegłym roku. Jak donosi RMF FM, spora część funkcjonariuszy ma alarmować, że ich pobory spadły nawet o 300 złotych, choć najmniej zarabiający stracić mieli od kilkudziesięciu do stukilkudziesięciu złotych. Wypłaty niższe nawet o 600-700 złotych, mieli otrzymać – jak informuje RMF FM – policjanci pełniący służbę na stanowiskach kierowniczych.

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, w wyniku zmian w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2022 roku między innymi uposażenia netto części policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej spadną z tego tytułu przy zachowaniu ich wysokości brutto. Stąd też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian w tym zakresie. Oczekiwanym skutkiem tych działań będzie zneutralizowanie wpływu zmian od 1 stycznia 2022 na uposażenia netto wobec roku 2021 dla funkcjonariuszy, których suma uposażeń brutto w skali 2021 roku nie przekroczyła kwoty 130 tys. zł.
FRAGMENT PISMA WICESZEFA MSWIA MACIEJA WĄSIKA, DO PRZEWODNICZĄCYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SŁUŻBACH PODLEGŁYCH MSWIA Z 29 GRUDNIA 2021 ROKU

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA kolejny raz zapewnił dziś, że Polski Ład nie pozbawił funkcjonariuszy obiecanych pieniędzy, a podwyżki zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia.
 

Czytaj więcej, żródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/mniejsze-mundurowe-pensje-mswia-szuka-rozwiazania-aktualizacja?

Foto: Adam Ostrowski

Zmiany w art. 15a wracają z konsultacji. MSWiA odrzuca większość zgłoszonych uwag

Projekt zmian w mundurowej ustawie emerytalnej tuż przed świętami wrócił z konsultacji. Resort spraw wewnętrznych i administracji – jak wynika z udostępnionych dokumentów – nie przychylił się jednak do większości zgłoszonych uwag. Czy oznacza to, że batalia o nowe brzmienie art. 15a dopiero się zaczyna?

Nowelizacja mundurowej ustawy emerytalnej to jeden z tych projektów, który od wielu lat stanowi oś sporu na linii MSWiA – funkcjonariusze. Przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji ze sporym – biorąc pod uwagę pierwotnie założone terminy – opóźnieniem dokument nie uspokoił sytuacji i już tuż po upublicznieniu jego treści, wiadomo było, że funkcjonariusze będą walczyć o wprowadzenie do niego niemałych korekt. Projektowi, z uwagi na konieczność uzupełnienia katalogu formacji objętych zmianami, nie nadano jednak dalszego biegu i ponownie skierowano go do konsultacji. Tuż przed świętami na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zestawienie zgłoszonych uwag i jak się okazuje, spora część z nich przez resort spraw wewnętrznych nie została uwzględniona. Pojawia się zatem pytanie, czy któraś ze stron gotowa będzie na ustępstwa oraz czy jeśli żadna się na nie zdecyduje, to impas nie doprowadzi do poważnego konfliktu w mundurowym środowisku?

 Jakich zmian domagali się funkcjonariusze? NSZZ Policjantów ocenia, że “rozwiązania zawarte w projekcie nie spełniają oczekiwań policjantów, ponieważ nie odpowiadają zobowiązaniom przyjętym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w podpisanym 8 listopada 2018 r. Porozumieniu, czyli zrównanie ze statusem funkcjonariuszy powołanych do służby przed 1999 r. (brak wymogu 25 lat służby, pierwsze trzy lata pracy przed służbą przeliczane wskaźnikiem 2,6% oraz 0,7% za okresy nieskładkowe, np. okres studiów)”. To dość jednoznaczne stanowisko znalazło odzwierciedlenie w pięciu postulatach. Po pierwsze NSZZP chce “doliczania okresów pracy cywilnej za pierwsze trzy lata pracy przed przyjęciem do służby wg. wskaźnika 2,6%, a nie 1,3%”. Po drugie mundurowi oczekują od MSWiA uwzględnienia “okresów >>nieskładkowych<< (np. okres studiów) wg. wskaźnika 0,7%”. Co więcej, z projektu miałby zniknąć też zapis dotyczący warunku posiadania 25 lat służby dający możliwość podwyższenia emerytury. Policyjni związkowcy chcą także, by nowymi zasadami objęci zostali nie tylko funkcjonariusze przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., i przed 1 października 2003 r., ale także przed 31 grudnia 2012 r. Jak przypominają, od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono nowe zasady przechodzenie na emeryturę zakładające m.in. warunek osiągnięcia 25 lat służby. Uwagi te – co wynika ze stanowiska MSWiA – nie zostały uwzględnione “ponieważ wykraczałyby to poza przyjęte w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji założenia”.
Jedyna propozycja zgłoszona przez policjantów i przyjęta przez resort spraw wewnętrznych i administracji, dotyczy wprowadzenia zmian umożliwiających korzystanie z nowych rozwiązań na “zasadzie indywidualnego wyboru”.
/…/
Cztaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/zmiany-w-art-15a-wracaja-z-konsultacji-mswia-odrzuca-wiekszosc-zgloszonych-uwag?
Foto: MSWiA

Co mundurowym przyniesie 2022 rok?

Służby mundurowe czeka niełatwy rok – tak można by zacząć niemal każdy materiał, w którym autor stara się przewidzieć kształt mundurowej rzeczywistości. Prawdą jest jednak, że wyzwań nie brakuje i to zarówno tych związanych z ciągle zmieniającymi się zagrożeniami, jak i tych wynikających choćby z potrzeby modernizacji czy konieczności stałego zachęcania młodych do wstępowania do służb. Jaki zatem będzie ten przyszły rok dla funkcjonariuszy i formacji, w których pełnią służbę? Jedno jest pewne, o stagnacji raczej nie ma mowy.

Nie da się ukryć, że ostatni rok był dla służb mundurowych pełen wyzwań. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy nie wpłynął na uspokojenie i tak dość napiętej – z uwagi choćby na zwiększoną liczbę zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 – atmosfery wewnątrz formacji. Sytuacji nie poprawiał też brak funduszy nagród, choć trzeba przyznać, że koniec roku, dla sporej części mundurowego środowiska okazał się – dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej i wypłaconych specjalnych dodatków motywacyjnych – finansowo dość obfity.
Pieniądze jakie mundurowi otrzymali pod koniec 2021 roku nie są jedynymi dodatkowymi środkami, które trafią na ich konta. Teoretycznie bowiem, już od 1 stycznia 2022 roku, mundurowe uposażenia powinny wzrosnąć średnio o 677 złotych (wraz z nagrodą roczną). I choć podwyżki nie będą zapewne zauważalne jeszcze w styczniowej wypłacie, to kiedy odpowiednie przepisy wykonawcze wejdą w życie, policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze SOP i SW otrzymają odpowiednie wyrównania.
Start modernizacji
Podwyżki, co warto przypomnieć, w części wynikają z nowych programów modernizacji przewidzianych dla służb podległych MSWiA i Służby Więziennej. A ten w życie wchodzi właśnie od 1 stycznia 2022 roku. W jego ramach do służb (policji, PSP, SG, SOP i SW) trafi łącznie ok. 12 mld złotych. Przez najbliższe 4 lata formacje – jak zapowiadają nadzorujące je resorty – czeka więc szereg inwestycji i zakupów. Co ciekawe, pierwszy raz modernizacja zakłada też zwiększenie liczby etatów we wszystkich, poza Służbą Ochrony Państwa, służbach, których rządowe programy będą dotyczyć. Podstawowym pytaniem jakie nasuwa się w kontekście obecnego stanu zatrudnienia np. w Policji, dotyczy tego jak kierownictwa formacji dodatkowe etaty zamierzają zapełnić. I ponieważ nie będzie to z pewnością łatwe, to pieniądze jakie na nowe etaty zostaną wyasygnowane, mogą – a jak przekonywał w rozmowie z InfoSecurity24.pl gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, nawet powinny – trafić do funkcjonariuszy. W przyszłym roku policja zyska ich 1700, Straż Graniczna zwiększy liczbę etatów o 200, a w Państwowej Straży Pożarnej zatrudnić będzie można (w 2022 roku) 150 strażaków więcej.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/co-mundurowym-przyniesie-2022-rok?

Foto: Policja

Uposażenia vs Polski Ład. MSWiA “zniweluje niekorzystne zmiany”

Uposażenia funkcjonariuszy pełniących slużbę w formacjach podleglych MSWiA mają nie ucierpieć w związku z wejściem w życie, od 1 stycznia 2022 roku, Polskiego Ładu. Takie zapewnienie złożył wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak pisze on w liście do mundurowych związkowców, MSWiA “podjęło działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian w tym zakresie”.

Stanowisko wiceszefa MSWiA, to odpowiedź na wniosek z jakim związkowcy wystapili jeszcze przed świętami. Jak pisali, z ich wyliczeń wynika, że mundurowi w związku z wejsciem w życie Polskiego Ładu, mogą być “stratni”, a tzw. ulga dla klasy średniej “wcale im tego nie zrekompensuje”. “Gdyby w świetle tych wyliczeń okazało się, że niektórzy policjanci zaszeregowani na stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych niższego szczebla stracą część swojego uposażenia albo mechanizm >>ulgi dla klasy średniej<< takiej straty nie zniweluje, Zarząd Główny NSZZ Policjantów będzie oczekiwał na równoległe wdrożenie rozwiązań rekompensacyjnych lub modyfikacji nowych przepisów w odniesieniu do funkcjonariuszy niepłacących składki ZUS” – mogliśmy przeczytać w liście do szefa MSWiA. Z podobnym wnioskiem do ministra wystąpiła też cała Federacja Zwiazków Zawowodych Służb Mundurowych.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/mundurowe-uposazenia-vs-polski-lad-mswia-zniweluje-niekorzystne-zmiany?

Foto: MSWiA/Twitter