“Dalsza zwłoka (…) nie znajduje żadnego uzasadniania”. Mundurowi o projekcie zmian art. 15a

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że wszystko, jeśli chodzi o załatwienie kwestii zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, jest na dobrej drodze. Przygotowany przez MSWiA projekt trafił do wewnętrznych konsultacji i choć mundurowi zgłosili do niego szereg poważnych uwag, to – jak podkreślali – samo pojawienie się tych założeń to krok w dobrą stronę. Jednak projekt, o czym informował niedawno InfoSecurity24.pl, po ponad miesiącu od złożenia go przez MSWiA w KPRM nie trafił do wykazu prac Rady Ministrów. Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowili zwrócić się w tej sprawie do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera. Jak piszą w piśmie skierowanym do ministra, “funkcjonariusze, których Federacja reprezentuje są coraz bardziej zniecierpliwieni”, a “dalsza zwłoka (…) nie znajduje żadnego uzasadniania”.

Przypomnijmy, zgodnie z informacjami do jakich dotarł InfoSecurity24.pl, resort spraw wewnętrznych i administracji przesłał projekt zmian do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Teraz dokument czekać ma na pozytywną rekomendację Centrum Analiz Strategicznych i rozpatrzenie przez Zespół Programowania Prac Rządu. Dopiero po dopełnieniu tych formalności – jak wynika z informacji przekazanych redakcji przez Centrum Informacyjne Rządu – “projekt zostanie włączony do wykazu prac Rady Ministrów”. Gdzie zatem leży problem? Chodzi o czas. Jak podkreślają związkowcy, “zgodnie z Porozumieniem z 8 listopada 2018 roku zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych, kwestia art. 15a zgodnie z § 4 powinna być rozwiązana do końca 2019 roku”. Tak więc – trzymając się terminów zapisanych w 2018 roku – opóźnienie sięga dziś już ponad 13 miesięcy, a to z kolei rodzi spore napięcia i, jak podkreślają w piśmie do ministra Schreibera mundurowi, zniecierpliwienie wśród funkcjonariuszy. Liczą oni, jak piszę FZZSM, że w najbliższym czasie dojdzie do zrealizowania tego punktu Porozumienia z 2018 roku. “Dalsza zwłoka w naszej ocenie nie znajduje żadnego uzasadniania” – dodają.

Mimo deklaracji złożonej przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożonej stronie społecznej projekt ten miał znaleźć się w wykazie prac Rządu już prawie miesiąc temu, co jednak z nieznanych nam powodów się nie stało.

Fragment pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 25 stycznia do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera

Gorzki sukces?

Pojawienie się projektu zmian w art. 15a, było – jak podkreślała spora część środowiska – krokiem w dobrą stronę. Projekt nie jest wprawdzie idealny i w wielu aspektach – co widać po uwagach wniesionych przez związkowców – nie stanowi odpowiedzi na społeczne oczekiwania jednak, jak mówiono, jest to baza do dalszych prac. Mundurowi liczyli, że skoro na przygotowanie projektu czekali niemal rok więcej niż pierwotnie zakładano, teraz gdy ten już się pojawił prace pójdą szybko. Tak się jednak nie stało, a przynajmniej nie do tej pory. Mundurowi w piśmie do ministra Schreibera zwracają się więc z “wnioskiem o wskazanie terminu włączenia do wykazu prac Rady Ministrów projektu zmiany art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy” i jak piszą, oczekują “konkretnej odpowiedzi”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/dalsza-zwlokanie-znajduje-zadnego-uzasadniania-mundurowi-o-projekcie-zmian-art-15a?

Foto: Internet

Lekceważeni związkowcy zapowiadają akcję protestacyjną

Resort sprawiedliwości ma do końca stycznia zwołać grupę roboczą, której zadaniem jest renegocjacja zapisów zawartych w porozumieniu podpisanym w 2018 roku, między ministrem a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – takie ultimatum stawiają związkowcy. Jeśli do tego nie dojdzie, zapowiadają wypowiedzenie porozumienia i rozpoczęcie przygotowań do protestu. 

Lekceważenia oraz niedotrzymywania ustnych i pisemnych deklaracji – tego, jak pisze NSZZ FiPW w piśmie skierowanym do szefa resort sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, mają dość funkcjonariusze i pracownicy formacji. Na reakcję ministra czekają do końca stycznia br. Potem, jak informują, dojdzie do wypowiedzenia porozumienia z 19 listopada 2018 roku, podjęcia dalszych kroków prawnych oraz rozpoczęcia przygotowań do podjęcia akcji protestacyjnej.

Na co dokładnie czekają związkowcy? Chodzi o zwołanie grupy roboczej, której zadaniem jest renegocjacja zapisów zawartych we wspomnianym porozumieniu z 2018 roku. Na rozpoczęcie przez nią prac NSZZ FiPW czeka od… września 2020 roku. To właśnie wtedy jej utworzenie zapowiedział resort, także w odpowiedzi na groźbę wypowiedzenia porozumienia. Specjalna grupa robocza zająć miała się wypracowaniem rozwiązań dotyczących zmian w zakresie zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach jakie funkcjonują w formacjach podległych MSWiA. Jak informował NSZZ FiPW, przedmiotem działań grupy winna być renegocjacja terminów realizacji postanowień, które nie zostały zrealizowane w terminach określonych w porozumieniu. W skład grupy roboczej wejść mieli przedstawiciele NSZZ FiPW oraz osoby wskazane przez Dyrektora Generalnego SW.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/lekcewazeni-zwiazkowcy-zapowiadaja-akcje-protestacyjna?

Foto: SW

 

Budżet na 2021 rok ostatecznie przyjęty. Wiemy, ile dostaną służby

Posłowie podczas dzisiejszego głosowania odrzucili większość senackich poprawek zgłoszonych do tegorocznej ustawy budżetowej, a co za tym idzie budżet na 2021 rok został ostatecznie przyjęty. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta i można się spodziewać, że w niedługim czasie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Na jakie budżety mogą liczyć w tym roku służby? Tak jak informował InfoSecurity24.pl jeszcze w ubiegłym roku, tegoroczne finansowanie służb będzie niższe niż to w roku poprzednim, choć sytuację “uratować” mogą nieco tzw. wydatki niewygasające, a więc środki z roku 2020, które wydać będzie można w roku bieżącym.

Sejm, zgodnie z legislacyjną procedurą, przegłosował dziś zgłoszone do ustawy budżetowej na ten rok przez Senat poprawki. Było ich łącznie ponad 100 i tylko nieliczne zyskały poparcie sejmowej większości. Wśród zmian jakie senatorowie zamierzali wprowadzić do ustawy budżetowej na ten rok nie znalazły się jednak żadne dotyczące budżetów służb – zarówno tych mundurowych jak i specjalnych. Ile ostatecznie mundurowi będą mogli wydać w tym roku? Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok, na najwięcej liczyć może policja. W przypadku tej formacji mowa jest o kwocie nieco przekraczającej 10,1 mld złotych. Do Państwowej Straży Pożarnej trafi niewiele ponad 3,2 mld złotych. Straż Graniczna otrzyma środki w wysokości 1,713 mld złotych, a Służba Ochrony Państwa 329 342 000 złotych. Wszystkie formacje podległe MSWiA zanotowały więc spadki w porównaniu z budżetami z roku 2020, i to nawet biorąc pod uwagę kwoty sprzed nowelizacji budżetu, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Jedyną służbą, która liczyć może na więcej pieniędzy niż rok wcześniej, jest podległa resortowi sprawiedliwości Służba Więzienna, która do dyspozycji otrzyma ponad 3,46 mld (budżet 2020 – 3,38 mld złotych).

Spadki widać też w poziomie finansowania służb specjalnych. Agencja Wywiadu w tym roku dysponować będzie środkami w wysokości ponad 252 mln złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała prawie 631,6 mln złotych, a Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie mogło wydać nieco ponad 211 mln złotych.

Sytuację służb poprawić mogą nieco tzw. wydatki niewygasające, które zgodnie z wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniem, będą stanowiły swoisty dodatek do tegorocznych budżetów.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/budzet-na-2021-rok-ostatecznie-przyjety-wiemy-ile-dostana-sluzby?

Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Gdzie się podział projekt zmian w art. 15a?

Dyskusja dotycząca zmiany zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych – czyli sprawa art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym – toczy się od lat. Konieczność załatwienia tej sprawy zapisano nawet w porozumieniu kończącym mundurowy protest z 2018 roku. I choć zawarte w tym dokumencie terminy nie zostały dotrzymane, na początku listopada ubiegłego roku projekt zmian przygotowanych przez MSWiA został przedstawiony mundurowym do konsultacji wewnętrznych. Niedługo potem – jak wynika z informacji do jakich dotarł InfoSecurity24.pl – projekt został przesłany przez resort spraw wewnętrznych i administracji do dalszego procedowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od tego czasu jednak – mimo, że minął ponad miesiąc – dokument nie został włączony do wykazy prac Rady Ministrów. Jak tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu, by tak się stało projekt musi uzyskać pozytywną rekomendację Centrum Analiz Strategicznych oraz zostać rozpatrzony przez Zespół Programowania Prac Rządu. Nie do końca wiadomo, kiedy dokumentem zajmie się rząd i Sejm, a mundurowi robią się coraz bardziej niecierpliwi.

Od momentu, kiedy MSWiA przesłało mundurowym do konsultacji projekt zmian w “ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw” minęły już ponad 2 miesiące. Co dzieje się dziś z dokumentem? Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że resort spraw wewnętrznych i administracji przesłał przygotowany przez siebie dokument do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Teraz dokument czeka na pozytywną rekomendację Centrum Analiz Strategicznych i rozpatrzenie przez Zespół Programowania Prac Rządu. Dopiero po dopełnieniu tych formalności – jak wynika z informacji przekazanych redakcji przez Centrum Informacyjne Rządu – “projekt zostanie włączony do wykazu prac Rady Ministrów”. Nie wiadomo jednak jak długo trwał będzie ten proces.

W oczekiwaniu na zmiany

By zdać sobie sprawę z tego jak istotny dla funkcjonariuszy jest projekt dotyczący zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym wystarczy pobieżnie przeanalizować mundurowe grupy dyskusyjne, gdzie rozmowy na ten temat toczą się nieprzerwanie od kilku lat. Listopadowa propozycja załatwienia tej kwestii została przyjęta w środowisku z umiarkowanym optymizmem, a jak się niedługo potem okazało, opiniujący dokument związkowcy, zgłosili do niego szereg uwag, których nie można nazwać raczej kosmetycznymi. Jak mówił wtedy w rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski, w projekcie już na pierwszy rzut oka dostrzega on rzeczy, które “nie do końca mu się podobają”. Podobne opinie wyraziły wszystkie związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy podległych MSWiA. 

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/gdzie-sie-podzial-projekt-zmian-w-art-15a?

Foto: A. Ostrowski

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia

Ważna informacja dla rodziców. – W związku z aktualną wciąż trudną sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 31 stycznia br. na dotychczas obowiązujących zasadach – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Co z rodzicami uczniów klas 1-3, które od 18 stycznia mają wrócić do szkół? Odpowiadamy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony do 31 stycznia br. To kwestia, którą interesuje się wielu rodziców.

– Uważnie analizowaliśmy sytuację pod kątem powrotu do szkół uczniów klas 1-3, a także biorąc pod uwagę testy nauczycieli na obecność COVID-19. Doszliśmy do wniosku, że w niektórych szkołach, nadal może zaistnieć potrzeba wykorzystania tego zasiłku, rodzice będą chcieli skorzystać z tej możliwości – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz najmłodszych pod opieką żłobkową.

Chcemy, by rodzice mieli wybór i byli spokojni. Stąd decyzja o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca stycznia – wskazuje minister Maląg.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-31-stycznia?

Foto: Internet

Rząd zmienia plan szczepień dla służb

Narodowy Program Szczepień jest dziś jednym z priorytetów rządu, o czym często przypominają jego przedstawiciele. Szczepienia przeciw Covid-19, a w zasadzie kolejność zgodnie z którą będą przeprowadzane, wciąż wzbudza jednak sporo emocji, wynikających głównie z pewnego informacyjnego i prawnego chaosu. Rząd – jak się wydaje – postanowił uporządkować szczepionkową kolejkę i w specjalnym rozporządzeniu enumeratywnie wskazał kto i kiedy na szczepionkę może liczyć. Z dokumentu wynika, że funkcjonariusze służb mundurowych i specjalnych zostaną zaszczepieni w ramach pierwszego etapu, choć nie na jego początku. Co jednak ważne, dziś wiadomo już, że żadna z formacji nie zostanie pominięta i wszyscy mundurowi – jeśli tylko zgłoszą taką chęć – szczepionkę otrzymają w tym samym czasie. No, prawie wszyscy.

Dokument zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Dzienniku Ustaw opublikowano 14 stycznia. Zawarte w nim informacje kończą trwającą od jakiegoś czasu w mundurowym środowisku dyskusję dotyczącą tego, które formacje zostaną zaszczepione w ramach pierwszego etapu. Do tej pory, bazując na udostępnionym przez rząd Narodowym Programie Szczepień, wiele wskazywało na to, że ten etap zakłada zaszczepienie żołnierzy (w tym Wojsk Obrony Terytorialnej), policjantów, strażników granicznych, strażników gminnych i miejskich, strażaków, a także pracowników TOPR i GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe. Na liście tej nie znaleźli się więc m.in. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którzy przyporządkowani zostali do Etapu II, czy Służby Więziennej, przeciw czemu zresztą przedstawiciele obu tych formacji protestowali. Nie do końca jasne było też, w którym z etapów szczepieni mieli być funkcjonariusze służb specjalnych.

Jak mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ “Solidarność”, “(…) z materiałów jakie udostępnił rząd wynika, iż funkcjonariusze SW nie są literalnie wymienieni w tym pierwszym etapie, w którym szczepieni mają być m.in. policjanci czy strażacy”. Kołodziejski dodał, że jego zdaniem błąd wynika “z jakiegoś niedopatrzenia i zaniechania” i jak podkreślał, nie sądzi by było to “działanie intencjonalne”. Mimo tego, owe “przeoczenie zostało bardzo źle odebrane w naszych szeregach (funkcjonariuszy Służby Więziennej – przyp. red.)”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/rzad-zmienia-plan-szczepien-dla-sluzb?

Foto: Policja

Senat nie zwiększył budżetów służb. Ustawa wraca do Sejmu

Senat przyjął uchwałę dotyczącą budżetu na 2021 rok. Senatorowie nie zdecydowali się jednak na zwiększenie budżetów służb, i to zarówno tych mundurowych jak i specjalnych. Środki jakimi dysponować będą te formacje pozostaną więc na poziomie przyjętym przez Sejm. Ponieważ do tegorocznej ustawy budżetowej przyjęto jednak szereg innych poprawek, w tym także tę tworzącą rezerwę celową na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 20 latach społecznej służby, teraz budżetem ponownie zajmie się Sejm. Nie oznacza to jednak, że jest jeszcze szansa na zwiększenie finansowania służb, bowiem na tym etapie legislacyjnym posłowie zajmować się będą jedynie wprowadzonymi przez Senat zmianami.

Budżety służb nie zmienią się. Tak najkrócej można podsumować efekty senackich prac nad tegoroczną ustawą budżetową. W izbie wyższej nie pojawiły się poprawki, których celem byłoby zwiększenie finansowania służb mundurowych czy specjalnych, mimo że przedstawiciele tych ostatnich podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dość otwarcie mówili o tym, że kwoty budżetów powinny być wyższe. Ostatecznie jednak poprawki dotyczące finansowania służb – tak specjalnych, jak i mundurowych – nie pojawiły się, a co za tym idzie budżety te pozostaną na poziomie zapisanym w ustawie przyjętej pod koniec ubiegłego roku przez Sejm.

Budżetowy patchwork

Policja w przyszłym roku otrzymać ma nieco ponad 10,1 mld złotych (w ubiegłym roku do dyspozycji formacji oddano ponad 11,6 mld złotych, a przed nowelizacją ponad 10,3 mld złotych). Dla Państwowej Straży Pożarnej, przewidziano nieco ponad 3,2 mld złotych (budżet po ubiegłorocznej noweli wynosił ponad 3,5 mld złotych, przed nowelizacją prawie 3,3 mld złotych). Straż Graniczna do wydania będzie miała 1,713 mld złotych (w 2020 roku ponad 1,8 mld złotych, a przed nowelą 1,76 mld złotych). Tegoroczny budżet Służby Ochrony Państwa wynieść ma natomiast w roku 329 342 000 złotych, (budżet 2020 po nowelizacji ponad 348 mln złotych; przed nowelizacją – ponad 338 mln złotych), a Służba Więzienna otrzymała ponad 3,46 mld (budżet 2020 3,38 mld złotych).

Agencja Wywiadu w tym roku dysponować będzie środkami w wysokości ponad 252 mln złotych, (w 2020 roku jej budżet wynosi prawie 282 mln złotych, a przed nowelą prawie 271 mln złotych). Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała prawie 631,6 mln złotych (ubiegłoroczny budżet wynosił 653 mln złotych, przed nowelą 643 mln złotych), a Centralne Biuro Antykorupcyjne, będzie mogło wydać nieco ponad 211 mln złotych (w 2020 roku ponad 227 mln złotych; przed nowelą prawie 213 mln złotych).

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/senat-nie-zwiekszyl-budzetow-sluzb-ustawa-wraca-do-sejmu?

Foto: Senat RP

“Zakątek Weteranów” dla koni i psów po służbie prosi o pomoc. Brakuje na jedzenie

Pandemia to bardzo trudny czas nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt. Miejsca, w których na co dzień otrzymują schronienie i opiekę, często zmagają się z problemami finansowymi. Tym razem o pilną pomoc prosi “Zakątek Weteranów”, czyli dom dla czworonożnych bohaterów po służbie mundurowej. Brakuje środków na jedzenie dla jego mieszkańców.

Autor: Stefania Kulik / Źródło: Fakty po południu

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/zwierzeta-po-sluzbie-zakatek-weteranow-prosi-o-finansowa-pomoc,1044801.html?fbclid=IwAR1kMARej74bPzQ6O85j_Xm04AHdhJm700smJQ1er0UABGnzIODp6MbXGDM

Jak to jest z tymi nagrodami w 2021 roku?

Nowy rok to też nowe zasady dotyczące funduszy nagród w służbach mundurowych. Te, zgodnie z ustawą okołobudżetową, nie zostały powołane do życia. Czy oznacza to, że mundurowi nie mają co liczyć na nagrody w tym roku? Jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, fundusz nagród “jest z czego zastąpić”, a mundurowi nie wyobrażają sobie “żeby tego systemu nagrodowego policjanci w tym roku byli pozbawieni”.

O tym, że w tym roku fundusze nagród nie powstaną wiadomo było od dawna. Wiadomo też, że brak dedykowanego funduszu nie likwiduje możliwości przyznania nagrody. Pieniądze pochodzić mają jednak ze środków uposażeniowych, a dokładniej rzecz biorąc z oszczędności pochodzących m.in. z wakatów czy zwolnień lekarskich.

”Jednocześnie w miejsce funduszy nagród, proponuje się stworzenie możliwości przyznania nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania (określone w specyfikach poszczególnych służb) ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek, w funduszu wynagrodzeń a nie wydatkowanych z przyczyn obiektywnych (przybywanie na zwolnieniach, urlopach wychowawczych czy nieobsadzenia etatów w wyniku procedury naboru).

fragment uzasadnienia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Sporo emocji w ostatnich dniach wzbudziło pismo skierowane przez naczelnik wydziału finansów KWP w Opolu do poległych komendzie szefów jednostek i komórek organizacyjnych. “Informuję, że zgodnie z zapisami projektowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk sejmowy nr 641), zlikwidowano fundusz nagród motywacyjnych dla funkcjonariuszy i nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych” – czytamy w dokumencie datowanym na 4 stycznia 2021 roku. Jak dodano, “wobec powyższego, proszę o niewystępowanie z rozkazem/wnioskiem nagrodowym w roku bieżącym”. Co ciekawe, choć pismo wysłano już po nowym roku (4 stycznia), wciąż mowa w nim o projekcie ustawy, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2020 roku. Co więcej, biorąc pod uwagę zapisy ustawy, na którą się powołano, może się okazać, że dyspozycje zawarte w piśmie okażą się nieco “na wyrost”. Bo choć fundusze nagród nie powstały i w tym roku nie powstaną, nie oznacza to wprost braku możliwości przyznania nagrody.

Czytaj więce, więcej:  https://www.infosecurity24.pl/jak-to-jest-z-tymi-nagrodami-w-2021-roku?

Foto: Policja

Zeszłoroczne miliony do wydania w tym roku, czyli mundurowe budżety z plusem

Nad ustawą budżetową na 2021 rok pracują obecnie senatorowie i dopiero po tym jak Senat uchwali tegoroczny budżet, a Sejm przyjmie bądź odrzuci zaproponowane poprawki – jeśli takie zostaną zgłoszone – będziemy mogli powiedzieć, jakimi środkami w tym roku dysponować będą mundurowi. Pieniądze zapisane w dokumencie na 2021 rok to jednak nie jedyne fundusze, które będzie można wydać w tym roku. Zgodnie z opublikowanym 30 grudnia w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają̨ z upływem roku budżetowego, ponad 11,6 mld złotych będzie można wykorzystać do 30 listopada 2021. Jaką część z nich będą miały do wydania służby? Okazuje się, że wcale nie taką małą.

“Wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku, opracowany został na podstawie wniosków dysponentów części budżetowych oraz analizy dotychczasowego wykonania budżetu państwa w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. z uwzględnieniem stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwości kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa” – czytamy w uzasadnieniu do rządowego rozporządzenia w sprawie tzw. wydatków niewygasających. Łącznie z ubiegłorocznego budżetu na ten rok przesunięto ponad 11,6 mld złotych, które wydać będzie można do końca listopada 2021 roku. Część z tych pieniędzy to środki, które wykorzystane zostaną przez służby, zarówno te mundurowe jak i specjalne.

W ramach części budżetowej 42 sprawy wewnętrzne do wydania w tym roku, w ramach tzw. wydatków niewygasających, przewidziano ponad 1,22 mld złotych. Nie oznacza to, że całość tej kwoty to środki przeznaczone dla służb podległych MSWiA, choć to właśnie mundurowe formacje skonsumują sporą część z tej sumy. Prawie 872 mln złotych poza tegorocznym budżetem do wydania będzie miała policja. Na co wydać będzie mogła najwięcej? Sporo pieniędzy przeznaczonych zostanie na inwestycje budowlane. Wśród nich ponad 28 mln złotych pochłonąć ma przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy w Szkole Policji w Katowicach. Z opublikowanego rozporządzenia wynika też, że na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego przeznaczone zostanie ponad 100 mln złotych. Podobną kwotę, przekraczającą 100 mln złotych, formacja wyda też na sprzęt transportowy.

Straż Graniczna z ubiegłorocznego budżetu przesunęła na ten rok ponad 11,3 mln złotych. W ramach tej kwoty SG planuje m.in. rozbudowę budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w Warszawie, która kosztować ma ponad 5,4 mln złotych czy zakup samochodów terenowych za prawie 1,7 mln złotych. Służba Ochrony Państwa dodatkowo w tym roku do dyspozycji mieć będzie blisko 25 mln złotych. Najdroższe pozycje na liście SOP to zakup sprzętu transportowego za ponad 8,6 mln złotych oraz zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej za przeszło 7 mln złotych. Spore środki na kolejny rok przeniosła też Państwowa Straż Pożarna, w tym przypadku jednak część z nich pochodzi z budżetów wojewodów. Komenda Główna PSP będzie dysponowała ponad 7,5 mln złotych, jednak, jeśli dodamy do tego kwoty jakimi w ramach tzw. wydatków niewygasających dysponować będą komendy wojewódzkie i powiatowe, mowa jest łącznie o przeszło 112 mln złotych. Strażacy za te pieniądze mają zamiar zrealizować lub dokończyć szereg inwestycji budowlanych, a w planach są też m.in. zakupy sprzętu i pojazdów.

Kwoty o których mówimy to jednak środki jakie przeniesione zostały na ten rok w ramach budżetów konkretnych formacji. W części budżetowej 42 sprawy wewnętrzne, w ramach działu 752 (obrona narodowa) przeniesiono też wydatki, które zgodnie z wykazem, przeznaczone zostaną także na doposażenie służb mundurowych. I tak m.in. na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego przewidziano łącznie, w ramach dwóch paragrafów, ponad 30 mln złotych. Przeszło 136 mln złotych pochłonie zakup sprzętu transportowego, a Przewoźne Jednostki Nadzoru dla SG kosztować mają ponad 22 mln złotych. Sporo, bo 28 mln złotych wydanych zostanie też na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych. A to i tak jedynie te najdroższe pozycje.

Ciekawie prezentuje się część budżetowa 28 szkolnictwo wyższe i nauka. Tutaj bowiem w ramach tzw. wydatków niewygasających przewidziano m.in. symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego za ponad 6,5 mln złotych czy stworzenie wirtualnego, interaktywnego centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej za przeszło 4 mln złotych.

RozporzdzenieRMwsprawiewydatkwniewygasajcychw2021roku

Czytaj więcej, źródłohttps://www.infosecurity24.pl/zeszloroczne-miliony-do-wydania-w-tym-roku-czyli-mundurowe-budzety-z-plusem?

Foto: Internet