Rozporządzenia dot. podwyżek funkcjonariuszy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które zapewnią funkcjonariuszom Policji,Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów