Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęła w dniu 11 lipca br. decyzję o dołączeniu do Policjantów, MF ZZ SM i ZO NZZZ FSG przy NwOSG

Decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na swoim środowym posiedzeniu. Protest rozpocznie się 16 lipca i obejmie wszystkie służby reprezentowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, a więc oprócz Policji również Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Celno-Skarbową.

Decyzja ta jest podyktowana brakiem podpisania porozumienia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, porozumienia, które gwarantuje realizację żądań skierowanych przez Federację do pana ministra 12 marca 2018 roku – powiedział przewodniczący FZZSM Marcin Kolasa.

Więcej, źródlo: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nie-tylko-policjanci-do-protestu-dolacza-m-in-straz-pozarna-,nId,2605332

 

 

Nareszcie – Komunikat Rady Federacji ZZ SM o rozpoczęciu akcji protestacyjnej!

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Federacji ZZ SM, który przewiduje kadencje trwające 1 rok, dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Federacji ZZ SM. Nowym Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych został Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski, który zastąpi na tym stanowisku Przewodniczącego NSZZ FSG kol. Marcina Kolasę. Funkcję tą obejmie od dnia 16 lipca 2018 roku.

 

W dniu 11 lipca 2018 r. w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od dnia 16 lipca 2018 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Decyzja ta podyktowana została brakiem podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku. Decyzja Rady Federacji ZZ SM nie wyklucza kontynuowania dalszych rokowań ze stroną rządową.

W związku z rozpoczęciem akcji protestacyjnej, Rada Federacji ZZ SM rekomenduje związkom zawodowym wchodzącym w jej skład z dniem 16 lipca 2018 roku oflagowanie jednostek organizacyjnych i oznakowanie pojazdów służbowych, stosowanie pouczeń
w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne oraz wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z poparciem żądań Federacji (list do pobrania w dniu 16 lipca 2018 r. na stronach internetowych związków). Pozostałe działania przyjęte przez Radę Federacji ZZ SM będą uruchamiane przez powołany komitet protestacyjny w zależności od potrzeb.

Należy podkreślić, że Rada Federacji ZZ SM liczy na to, że przy stole negocjacji zostanie osiągnięty kompromis i nie będzie potrzeby uruchamiania zaplanowanych działań

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem Federacji ZZ SM, który  przewiduje kadencje trwające 1 rok, dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Federacji ZZ SM. Nowym Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych został Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski. Funkcję tą obejmie od dnia 16 lipca 2018 roku.

w imieniu Federacji ZZ SM

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Marcin KOLASA

 

Źródło: http://www.nszzfsg.pl/komunikat-rady-federacji-zz-sm-o-rozpoczeciu-akcji-protestacyjnej/

 

Dlaczego powinniśmy trzymać linię ?

Dlaczego flagujemy budynki jednostek organizacyjnych i pojazdy służbowe?
Dlaczego, jeśli nie zostaniemy wysłuchani, będziemy protestować w innych formach?
Domagamy się prawa do godnego życia i przyszłości dla naszych rodzin i najbliższych.
Uważamy, że za naszą ciężką, odpowiedzialną i niebezpieczną służbę, należą się nam godziwe warunki jej pełnienia i wynagrodzenia.
Nie zgadzamy się na dalsze, trwające od wielu lat, lekceważenie naszego zaangażowania
i poświęcenia służbie innym.

Nasze postulaty to:
– Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;-
– Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
– Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
– Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
– Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
– Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

W jedności siła.

Info: NSZZP

Rafał Jankowski dla Superstacji: Jestem zaniepokojony, że atmosfera w terenie jest aż tak bojowa.

Z informacji przewodniczącego NSZZ Policjantów wynika, że w poniedziałek akcję protestacyjną podjęła Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która obok policjantów skupia strażaków i strażników granicznych.
Decyzji w sprawie podjęcia protestu nie podjęli jeszcze związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w czerwcu ogłosili stan gotowości do podjęcia takiej akcji. Najprawdopodobniej decyzja w tej sprawie zapadnie w środę.

Naprawdę wrze, i ja jako szef związków staram się te nastroje jakoś wytonować – powiedział w wywiadzie dla Superstacji przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski . W środę decyzję ws. ewentualnego protestu podejmą pozostałe służby mundurowe.

Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski po raz kolejny zaznaczył w rozmowie z PAP, że jest przekonany, iż związkowi uda się porozumieć z rządem.

Więcej: http://nszzp.pl/przeglad-prasy/rafal-jankowski-dla-superstacji-jestem-zaniepokojony-ze-atmosfera-w-terenie-jest-az-tak-bojowa/

Źródło: http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2018-07-10/protest-policjantow-wypisuja-mniej-mandatow-i-domagaja-sie-wiekszych-zarobkow/

Foto: NSZZP

Komunikat Mazowieckiej Federacji ZZ Służb Mundurowych

Warszawa, dn. 09.07.2018 r.

KOMUNIKAT
W dniu 09.07.2018 roku odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Federacji ZZ SM woj. mazowieckiego reprezentującej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, która to w związku z brakiem akceptowalnej reakcji ze strony rządowej na postulaty:
1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po
1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.
Postanowiła zawiązać Mazowiecki Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych oraz poprzeć zaplanowane działania NSZZ Policji, a w ramach swoich możliwości przystąpić do działań protestacyjnych zmierzających do wyegzekwowania ww. postulatów.
Informujemy jednocześnie, że akcja protestacyjna jest formą przekazania stronie rządowej sygnału o wysokim poziomie determinacji w walce funkcjonariuszy formacji mundurowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej o poprawę warunków służby, które w zawiązku z możliwością powstania kryzysu kadrowego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kraju. Walczymy nie tylko o przyszłość naszych rodzin ale o przyszłość służb mających zapewniać bezpieczeństwo obywateli na właściwym poziomie.

Przewodniczący
Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk