Służby na finansowym plusie. Nowelizacja budżetu na 2021 rok podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r. – poinformowała we wtorek kancelaria. Prezydent podpisał także nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 r.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP we wtorek.

Jak przypomniano w komunikacie, łączna kwota dochodów budżetu w 2021 r. po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł, z czego 424,84 mld zł stanowią dochody podatkowe, 55,55 mld zł – dochody niepodatkowe, zaś 2,59 mld zł to środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Wydatki budżetu państwa po nowelizacji wyniosą prawie 523,5 mld zł, za deficyt na ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40,5 mld zł.

 

Czytaj wiecej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/sluzby-na-finansowym-plusie-nowelizacja-budzetu-na-2021-rok-podpisana?

Foto: KPRP

Koniec protestu w Służbie Więziennej

13 października 2021 roku podpisano Aneks do Porozumienia z 19 listopada 2018 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – poinformował NSZZ FiPW. Jak dodano, podpisanie dokumentu kończy trwającą od kilku miesięcy akcję protestacyjną. 

Podpisane dziś dokumenty zmieniają pięć punktów porozumienia z 2018 roku. Jak czytamy, aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, a strona związkowa NSZZ FiPW oświadcza, że w związku z tym kończy akcję protestacyjną.

Na co związkowcy z NSZZ FiPW umówili się z resortem sprawiedliwości? Z przekazanych informacji wynika, że minister sprawiedliwości opracować ma projekt ustawy pragmatycznej, „wprowadzający zasady zaliczania do okresu zaliczanego do dodatku za wysługę lat, okresy służby i pracy na zasadach analogicznych jak w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Projekt ma zostać przedstawiony do 15 października tego rok, a więc do piątku, „a zasady te zaczną obowiązywać ze skutkiem od 1 stycznia tego roku, w którym zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej”. Przypomnijmy, pierwotnie w porozumieniu zawartym w 2018 roku zapisano, że szef resortu sprawiedliwości taki projekt miał przedstawić do 1 stycznia 2020 roku.

W podpisanym dziś dokumencie czytamy też – w odniesieniu do kwestii zmian w art. 15a – że postulat „zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych do służby przed tą datą (…) jest realizowany przez projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym uwzględniono uwagi Ministra Sprawiedliwości dotyczące włączenia do regulacji funkcjonariuszy Służby Więziennej, a projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/koniec-protestu-w-sluzbie-wieziennej

Foto: InfoSecurity24.pl

 

MSWiA o projekcie programu modernizacji: spodziewamy się, że do końca tygodnia prześlemy go do KPRM

“Prace nad nową ustawą modernizacyjną są prawie ukończone” – powiedział podczas posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z informacji jakie przekazał wynika, że projekt jeszcze w tym tygodniu trafić może do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Wiele wskazuje na to, że resortowe prace nad nową ustawą modernizacyjną dla służb podległych MSWiA dobiegają końca. O projekcie wciąż jednak wiemy dość niewiele, a “na ukończeniu” jest on już od dłuższego czasu. Rąbka tajemnicy uchylił podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak powiedział, “program będzie finansowany z dwóch źródeł: z rezerwy celowej i z funduszu wsparcia”. Poinformował, że “około 680 mln to będą państwowe fundusze celowe w trzech formacjach (…) natomiast w odniesieniu do SOP, ponieważ tam nie ma funduszu wsparcia, pełny zakres wydatków będzie finansowany z rezerwy budżetowej”. Dyrektor Budzeń przypomniał też, że program opiewać będzie na kwotę przeszło 10 mld złotych.

Wszystko wskazuje na to, że MSWiA “dopina” ostatnie szczegóły, bowiem – jak przekonywał dyrektor Budzeń – program ma być już w zasadzie gotowy. “W mojej ocenie, po dokonaniu poprawek, w 90 proc. ten dokument jest już gotowy i spodziewamy się, że do końca tego tygodnia prześlemy go do KPRM z prośbą o wpisanie do wykazu prac rządu na rok 2021” – powiedział podczas posiedzenia podkomisji przedstawiciel MSWiA.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-o-projekcie-programu-modernizacji-spodziewamy-sie-ze-do-konca-tygodnia-przeslemy-go-do-kprm?

Foto: MSWiA