Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Forum Związków Zawodowych

W dniach 29-30 listopada miało miejsce posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Forum Związków Zawodowych połączone ze szkoleniem w temacie Efektywni w dialogu społecznym. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentował Robert Lis, który w ZW FZZ pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

W trakcie posiedzenia poruszono wiele tematów dotyczących relacji na płaszczyźnie strona służbowa – podwładny. Zagadnieniem najmocniej dotyczącym służb mundurowych, to między innymi projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych. Zarząd Wojewódzki Forum udzielił aprobaty akcji zainicjowanej przez Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej ,,Wyślij świąteczną kartkę do Pani Premier,,. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi Pani Premier na nierozwiązane od lat problemy w służbach mundurowych.

NSZZ FSG był jednym z inicjatorów powstania Forum Związków Zawodowych jako trzeciej centrali związkowej.

Kartkę można pobrać i wydrukować lub przepisać życzenia. W jedności i duchu wzajemnego zrozumienia siła. To może niewielki gest ale ważny dla wielu.

kartka-czerwona-1 kartka-niebieska-1 kartka-zielona-1

Źródło: http://zonadwislanski.pl/posiedzenie-zarzadu-wojewodzkiego-wojewodztwa-mazowieckiego-forum-zwiazkow-zawodowych/

 

Wyślij świąteczną kartkę do Pani Premier

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi Pani Premier na nierozwiązane od lat problemy w służbach mundurowych. Jeżeli uważasz, że dotychczasowe zapisy ustawy L-4, art. 15a jako niesprawiedliwe, a brak zapisów o płatnych nadgodzinach wraz z rosnącą liczbą zadań i niską obsadą etatową za krzywdzące to wyślij kartkę. Jeżeli jesteś funkcjonariuszem lub chcesz pomóc w rozwiązaniu Naszych problemów, to przyłącz się do tej pozytywnej w świątecznym duchu akcji i wyślij podpisane przez siebie świąteczne życzenia, a może idea świąt pozytywnie wpłynie na zrozumienie naszych potrzeb i problemów.
Kartkę można pobrać i wydrukować lub życzenia przepisać . W jedności i duchu wzajemnego zrozumienia siła. To może niewielki gest ale ważny dla wielu.

——————————————————————————————
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
Pełni nadziei spoglądamy w przyszłość mając nadzieje, że nastąpi naprawa ustaw krzywdzących rodzinę mundurowych.
Serdeczne życzenia:
Zdrowia, pogody ducha,
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zawodowej satysfakcji i zrozumienia Naszych problemów w służbie
życzy …

Źródło: http://zonadwislanski.pl/wyslij-swiateczna-kartke-do-pani-premier/

 

Spotkanie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych służbach, zwracając szczególną uwagę na stan realizacji zobowiązań, jakie podjęli politycy
w trakcie kampanii wyborczej 2015 roku. Przedstawione zostały pomysły działań, które mają na celu przypomnienie politykom przedwyborczych zobowiązań. Po zapoznaniu się z wnioskiem skierowanym do Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Warszawie, z dnia 07.11 2017r. Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjęła stanowisko, że w pełni utożsamia się z zawartymi w przedmiotowym dokumencie oczekiwaniami dotyczącymi zgłoszonych postulatów. Podczas spotkania nakreślono ramy działania Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na najbliższy okres.

Poszczególne służby reprezentowali:

Dariusz Łazarczyk – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Paweł Wysocki – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie,
Dariusz Brzezicki – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Źródło: http://zonadwislanski.pl/spotkanie-mazowieckiej-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych/