Gazeta Prawna o projekcie zmiany w emeryturach mundurowych przygotowanym przez MSWiA

Mundurowi będą mogli sami zdecydować, czy chcą skorzystać z doliczenia cywilnego stażu do emerytury mundurowej i w konsekwencji pobierać tylko jedno świadczenie. Na takie ustępstwo zgodziło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), które pracuje nad projektem przepisów regulujących kwestię uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym – pisze Paulina Szewioła w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Zmiany w emeryturach mundurowych. Rząd (nieco) idzie na rękę funkcjonariuszom”.

Autorka przypomina, że aktualnie wysokość emerytury jest ustalana na innych zasadach dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Ci drudzy są w gorszej sytuacji, bo dostają emeryturę mundurową tylko za czas służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzymają często mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Autorka artykułu cytuje w tekście wypowiedź wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów Andrzeja Szarego:

Andrzej Szary

(…) Zapewnienie funkcjonariuszom prawa do wyboru oceniamy pozytywnie, ale całość projektu nas nie satysfakcjonuje. Nasze główne postulaty dotyczyły zniesienia kryterium 25 lat służby, rozszerzenia kręgu beneficjentów zmienianych regulacji o funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę w latach 1999 – 2012, a także wyższego wskaźnika wzrostu emerytury. W nowym projekcie który dostaliśmy z resortu ich nie uwzględniono .

Czytaj więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej…

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8197487,emerytury-sluzby-mundurowe-rzad-funkcjonariusze-staz.html

Ze strony: https://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/gazeta-prawna-o-projekcie-zmiany-w-emeryturach-mundurowych-przygotowanym-przez-mswia/?

Foto: NSZZP

Sejm był za. Mundurowe psy i konie dostaną finansowe wsparcie

Obyło się bez zaskoczeń. Sejm, w czwartek późnym popołudniem, niemal jednogłośnie przyjął rządowy projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych i wojsku. Wokół przepisów przygotowanych przez MSWiA udało się – co nie zdarza się często – osiągnąć ponadpartyjny konsensus, a to przełożyło się zarówno na prace w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jak i głosowanie na sali plenarnej. Teraz ustawa trafi do Senatu i istnieje spora szansa na to, że sejmowy scenariusz powtórzy się także tam.

Za uchwaleniem przygotowanej w MSWiA nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw z przyjętymi poprawkami głosowało 428 posłów, przeciwko – 3. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Przepisy regulują sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach i po wycofaniu ze służby. Początkowo obejmowała zwierzęta w służbach mundurowych podległych MSWiA, a na kolejnych etapach procesu legislacyjnego wprowadzono do niej zapisy dotyczące zwierząt w Służbie Więziennej i siłach zbrojnych (na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwie Obrony Narodowej), a następnie, za sprawą poselskich poprawek, psów Straży Marszałkowskiej.

Poprawki, dzięki którym ustawą objęto czworonogi służące w parlamencie, wprowadzono podczas prac w komisji. Podczas drugiego czytania klub PiS zgłosił z kolei poprawki dotyczące psów i koni w siłach zbrojnych, a dokładnie psy kontraktowe Wojsk Obrony Terytorialnej, które również zyskały poparcie posłów.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja zakłada m.in., że zwierzę po wycofaniu ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun. W sytuacji, gdy nikt nie wyrazi woli zaopiekowania się zwierzęciem „na emeryturze”, opieka nad nim sprawowana będzie w ramach jednostki danej formacji. Będzie mogło też być przekazane pod opiekę właściwej organizacji społecznej.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/sejm-byl-za-mundurowe-psy-i-konie-dostana-finansowe-wsparcie?

Foto: A. Ostrowski

Czy ministrowie również uważają, że funkcjonariusze “zasługują na nagrody”?

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zainteresowała się doniesieniami medialnymi dotyczącymi przyznania wysokich nagród dla kierownictwa we wszystkich służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Sprawiedliwości. Mundurowi, w związku z pojawieniem się tych informacji, proszą szefa resortu o przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody dla funkcjonariuszy “na których w głównej mierze leży ciężar realizowanych przez poszczególne formacje zadań, a dodatkowo działań w dobie pandemii COVID-19”.

O przyznaniu wysokich nagród pieniężnych dla całego kierownictwa służb informował parę dni temu RMF24. Według doniesień portalu, szeregowi funkcjonariusze premiowani byli tylko w wyjątkowych przypadkach. Oburzenie wśród funkcjonariuszy, jak czytamy, wywołać miały dysproporcje w wysokości nagród pomiędzy “szeregowymi pracownikami służb a szefostwem”.

Nie wiadomo jak wysokie były te nagrody w poszczególnych formacjach, ale sama informacja wystarczyła, by sprawą zainteresowali się związkowcy z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zwrócili się oni z prośbą do ministra Mariusza Kamińskiego oraz ministra Zbigniewa Ziobry o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy służb im podległych. Jak oceniają, w sposób wymierny pozwolą one wynagrodzić mundurowym trud i zaangażowanie w podejmowane działania.

Jako Federacja będąca wyrazicielem głosu ponad 70 tys. funkcjonariuszy i pracowników podległych Panu służb chcielibyśmy aby nagrody mogli otrzymywać, szczególnie w roku bieżącym, również Ci, na których w głównej mierze leży ciężar realizowanych przez poszczególne formacje zadań, a dodatkowo działań w dobie pandemii COVID-19.

– Fragment pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowanego do ministra Mariusza Kamińskiego
Związkowcy dodają również, na podstawie medialnych doniesień, że nagradzanie wąskiej grupy funkcjonariuszy skupionych w kierownictwach służb “tworzy niepotrzebne podziały na lepszych i gorszych oraz przyczynia się do powstawania wewnętrznych napięć i konfliktów, które negatywnie będą oddziaływać na funkcjonowanie poszczególnych służb”. Podkreślają także, że stworzenie “transparentnego oraz sprawiedliwego” systemu nagradzania mundurowych “powinno mieć szczególne znaczenie” w tych, jak piszą, “trudnych okolicznościach”. 
Foto: SW

Sejmowa komisja jednomyślna w sprawie emerytur dla mundurowych zwierząt

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie opowiedzieli się za projektem nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, regulującym status zwierząt w służbach mundurowych. Wokół projektu, co można było zaobserwować podczas wcześniejszych posiedzeń, udało się zbudować ponadpartyjne porozumienie. Za co na koniec posiedzenia dziękował posłom Błażej Poboży, wiceszef MSWiA odpowiedzialny za przygotowaną w resorcie nowelę.

“Wierzę, że ze względu na społeczną, ale także polityczną akceptację, projekt regulujący status zwierząt w służbach zostanie przyjęty ponad podziałami i będzie wyrazem naszej troski o braci mniejszych. Miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt” – mówił podczas posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Błażek Poboży, wiceszef MSWiA. Tak też się stało i wszyscy biorący udział w głosowaniu parlamentarzyści opowiedzieli się za przygotowaną przez MSWiA nowelą obowiązujących przepisów.

Posłowie podczas dzisiejszych prac przyjęli szereg poprawek. Wśród nich znalazły się m.in. te dotyczące możliwości przyznania “emerytury” także tym zwierzętom, które w momencie wejścia w życie nowych przepisów nie pełniły już służby. Rozszerzono tez katalog formacji, których dotyczyć będą nowe regulacje. Do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służby Więziennej i wojska, dodano Straż Marszałkowską. Ustawa nie obejmie natomiast Służby Celno-Skarbowej, gdyż ta – jak tłumaczono – posiadać ma własne, odrębne regulacje w tej sprawie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/sejmowa-komisja-jednomyslna-w-sprawie-emerytur-dla-mundurowych-zwierzat?

Foto: A. Ostrowski

Wystąpienie Federacji ZZSM

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o spotkanie w celu rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych. Ustanowienie kolejnego programu wieloletniego modernizacji służb mundurowych było jednym z punktów podpisanego 8 listopada 2018 roku przez członków Federacji porozumienia które doprowadziło wówczas do zakończenia akcji protestacyjnej. Poniżej publikujemy treść wystąpienia.

Krzysztof Oleksak Przewodniczący FZZSM

Protest w Służbie Więziennej nabiera tempa. “Realizacja porozumienia jest dla nas najważniejsza”

Pod siedzibą Centralnego Zarządu Służby Więziennej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbyła się pikieta, będąca kolejnym etapem rozpoczętego niedawno protestu. Mundurowi, zrzeszeni w dwóch związkach zawodowych działających w formacji, domagają się realizacji podpisanego w 2018 roku porozumienia, w tym m.in. głębokiej reformy dodatków służbowych czy uruchomienia nowej ustawy modernizacyjnej. Jak podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Paweł Altwasser, członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, duży problem w formacji stanowią też nadgodziny. 

Pikieta pod Centralnym Zarządem Służby Więziennej, jak – jak mówił w niedawnej rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła – działaniem ostrzegawczym. Czy przyniesie zamierzony efekt? “Nie chcemy eskalacji. Chcemy dialogu, chcemy rozmów” – podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Paweł Altwasser, członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/protest-w-sluzbie-wieziennej-nabiera-tempa-realizacja-porozumienia-jest-dla-nas-najwazniejsza-wideo?

Foto: NSZZ FiPW Bydgoszcz

Komunikat z posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM

W dniu 9 czerwca 2021 roku w Warszawie obradowało Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej. Prezydium Federacji ZZSM po wysłuchaniu informacji podjęło decyzję o przyjęciu stanowiska popierającego postulaty Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Federacji omówiło stan realizacji Porozumienia z 08.11.2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem „art. 15a” i kolejnego programu modernizacji służb mundurowych.

Prezydium Federacji postanowiło o skierowaniu wystąpienia do Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów z wnioskiem o spotkanie w sprawie projektu nowego, wieloletniego programu modernizacji dla służb mundurowych. W ocenie Federacji aby dotychczasowe deklaracje obejmujące termin wdrożenia programu modernizacji służb mundurowych tj. 01.01.2022 mogły zostać zrealizowane, to obecnie jest to najwyższy czas na podjęcie rozmów o kształcie przyszłej „ustawy modernizacyjnej”. Środowisko służb mundurowych oczekuje spełnienia deklaracji składanych w tym zakresie przez stronę rządowa.

Federacja postanowiła również o skierowaniu wystąpień do MSWiA, MS, MF z wnioskami o zasilenie służb dodatkowymi środkami finansowymi z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

Krzysztof Oleksak Przewodniczący Federacji ZZSM

Źródło: FZZ SM

Zawał i przewały. Czyli walka Wdowy o sprawiedliwość, dobry Dziadek i źli związkowcy!!!

3 czerwca 2016 r. Mariusz G., sierżant sztabowy Straży Granicznej, miał urlop. Formalnie od trzech dni, ale biegał jak w ukropie. Przed południem miał się rozpocząć IX Turniej Piłki Nożnej z okazji 25-lecia Straży Granicznej oraz 20-lecia utworzenia placówki SG w Mielniku.

Więcej w Tygodniku NIE, wydanie z dnia 04 czerwca br.

Cały artykuł poniżej w dwóch częściach. Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Foto: M. Krawczyk

Policyjny Głos Mazowsza o naszej wspólnej akcji – Niebiesko-Zielona pomoc dla chorych Dzieci

Na co dzień współpracują na różnych płaszczyznach. W wielu miejscach można zobaczyć wspólne patrole złożone z policjantów i strażników granicznych. Teraz razem pomogli jednemu z warszawskich szpitali. Policjanci z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili zbiórkę darów dla chorych dzieci, a na ich apel o pomoc odpowiedzieli związkowcy z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Do zbiórki włączyło się też szefostwo Centrum Handlowego E.Leclerc w Radomiu. Swoją „cegiełkę” do akcji dołożył także Zarząd Terenowy NSZZP KMP w Radomiu.

Kliknij na artykuł poniżej aby zobaczyć całość.

Policyjny Głos Mazowsza 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca br.

Rodzice dłużej będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 25 czerwca. Nie zmieniają się zasady przyznawania zasiłku – będzie on przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w marcu ubiegłego roku, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obecnie przysługuje on do 6 czerwca, ale już wiadomo, że rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez dłuższy okres. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów prawo do zasiłku przysługiwać będzie do 25 czerwca.

W jakich sytuacjach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę. Z dodatkowego zasiłku skorzystamy również w sytuacji, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka pobytu dziennego oraz inna placówka lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów nie może zapewnić opieki dzieciom z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z pandemią koronawirusa.

– Kwestia opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna dla rodziców i opiekunów, jesteśmy tego świadomi, stąd decyzja o kolejnym wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy placówka tej opieki nie zapewnia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-przedluzony-do-25-czerwca

Foto: MRiPS