Pismo Przewodniczącego ZG NSZZP do ZZ Służb Mundurowych

Publikujemy pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zawierające zaproszenie do udziału w pracach Federacji Służb Mundurowych i Publicznych dla związków zawodowych działających w poszczególnych służbach mundurowych.

Pismo skierowane do ZG NSZZ FSG, ZK ZZS „Florian”, ZG NSZZ Pracowników Pożanictwa, ZG NSZZ FiPW

Poniżej treść pisma:

W nawiązaniu do pisma z dnia 21.06.2016 r. adresowanego do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, przypominam, że w początkowych pracach nad utworzeniem Federacji Służb Mundurowych i Publicznych uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Podjęcie tych prac wynikało z przeświadczenia o konieczności sformalizowania, a także wychodzącego naprzeciw aktualnym wyzwaniom rozszerzenia formuły, realizowanej wcześniej w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Organizacje, których jesteście przewodniczącymi, wiedząc 0 działaniach prowadzonych w kierunku powołania Federacji Służb Mundurowych i Publicznych, wycofały się z nich. wybierając inny sposób funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Pomimo to zarejestrowana w sądzie Federacja Służb Mundurowych i Publicznych, której kongres odbył się 9 czerwca 2016 roku pozostaje organizacją otwartą i zaprasza do udziału w niej także NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, ZZS Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa i NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W każdej chwili możecie przystąpić do FSMiP i będziecie w niej mile widziani.

Czytaj dalej Pismo Przewodniczącego ZG NSZZP do ZZ Służb Mundurowych