MSWiA: zaszczepiono już ponad 16 tys. funkcjonariuszy

“Przez pierwsze pięć dni zaszczepiło się już 16 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych” – poinformował minister Mariusz Kamiński. Jak dodał, “szczepienia to realna perspektywa poprawy sytuacji i jedyna droga powrotu do normalności”. Szef MSWiA zwrócił się też z prośbą do mundurowych o to, by się zaszczepili. “Zróbcie to dla siebie, dla swoich rodzin, dla koleżanki i kolegi z patrolu, dla innych” – zaapelował Mariusz Kamiński. Szczepienia mundurowych trwają od 24 marca.

Z informacji przekazanych przez MSWiA wynika, że przed 5 dni (24-28 marca) zaszczepionych zostało ponad 16 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych. Pierwszą dawkę szczepionki firmy AstraZeneca przyjęło 7,6 tys. funkcjonariuszy Policji. Zaszczepiło się też ponad 3,5 tys. strażaków-ochotników, ponad 2,3 tys. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz ponad 600 strażników granicznych. Wśród pozostałych służb mundurowych najwięcej zaszczepionych osób jest w Służbie Celno-Skarbowej (ponad 900) oraz w strażach gminnych i miejskich (ponad 700). Poza tym w ramach tej grupy szczepią się również: Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa oraz ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-zaszczepiono-juz-ponad-16-tys-funkcjonariuszy?

Foto: MSWiA

Koledzy z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG obchodzili jubileusz 15-lecia istnienia

Rok 2021 jest rokiem jubileuszu XV-lecia powstania ZO NSZZ FSG przy NwOSG. 

Obchody Jubileuszu rozpoczęliśmy od wydania urodzinowego kalendarza Zarządu. Następnie odbyły się odczyty, spotkania, uroczysty apel oraz akcja krwiodawstwa z tej okazji.

W rocznicę powstania tj. 15 lutego br. Zarząd Oddziałowy podjął uchwałę o nadaniu Medalu Pamiątkowego 15-lat ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Medalem zostali odznaczeni nasi Przyjaciele, osoby wspierające i działające na rzecz naszego Zarządu oraz członkowie związku szczególnie zaangażowani w działalność społeczną na rzecz naszej organizacji.

Medalem 15-lecia ZO NSZZ FSG odznaczeni zostali min.;

Pani Halina JEDRZEJEWSKA – Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich

Pan Zbigniew GALPERYN – Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  płk SG Robert BAGAN

Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Paweł SOBIERAJ

Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Dariusz LUTYŃSKI

Kapelan NwOSG ks. ppłk SG Ryszard PREUSS

Dziekan Straży Granicznej ks płk dr Zbigniew KĘPA

Byli Komendanci NwOSG:

gen. bryg. SG  Jarosław FRĄCZYK

płk rez. SG  Andrzej RYTWIŃSKI

płk rez. SG  Ryszard PAWLAK

płk rez. SG  Mariusz PIĘTKA

płk rez. SG Jerzy STEC

Komendant Placówki SG w Mielniku por. SG Piotr BAZYLUK

Komendant Placówki SG w Białowieży mjr Marek ZINIEWICZ

Dyrektor Biura Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości Paweł MAKAROWSKI

Przewodniczący Zarządu Głównego  NSZZ Policjantów Rafał JANKOWSKI

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej Pani Beata KALICKA

Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rządowej Pani Eliza PRZYBYŁKO

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  Jarosław ĆMIEL

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego Krzysztof BALCER

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego Dariusz BRZEZICKI

Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Dariusz ŁAZARCZYK

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu Anna KWASIBORSKA

Przewodniczący Federacji Służb Wewnętrznych Republiki Łotewskiej LIDA Armands AUGUSTANS

Przewodniczący Litewskiej Straży Granicznej NPPSS Vladimir BANEL

Prezes Stowarzyszenia  HDK Legion Robert KOWALEWSKI

Prezes OSP Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim Mariusz TORBUS

Naczelnik  OSP Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim Norbert WYSOCKI

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomiu Rafał JEŻAK

Przewodniczący Regionu IPA KGSG Marcin DMITRUK

Prezes Zarządu EKU Konsulting, Prezes Zarządu 99 Truck, Prezes Zarządu Forum Grup Zawodowych Piotr  KUMIĘGA

Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Chrobry w Głogowie Grzegorz JANDZIAK

Wierzbicki Usługi Finansowo – Pawne Marek WIERZBICKI

Dyrektor WDB SA Radosław GRZĘDA

Sekretarz Stowarzyszenia Weteranów  Polskiej Formacji Granicznej Czesław PIĄTKOWSKI

Prezes Firmy Centrum reklamy Nmedia Alicja CICHAWA

Firma  TK  Ubezpieczenia Tomasz KOTLIMOWSKI

Kancelaria prawna Agata Krawczyk Michał KRAWCZYK

Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie SA Radosław ĆWIKILEWICZ

Dyrektor Compensa Życie S.A. Sebastian BOROWSKI

Reżyserka filmowa, scenarzystka i kierownik produkcji filmowej Pani Małgorzata BRAMA

Redaktor Naczelny InfoSecurity24.pl  Dominik MIKOŁAJCZYK

Księgowa Zarządu Oddziałowego Pani  Małgorzata PARJASZEWSKA

Były Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Mariusz TYL

Były Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Waldemar STEFANIAK

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego przy Centralnym Ośrodku Szkolenia w Koszalinie Tomasz GŁUSZEK

oraz działacze Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG oraz zasłużeni członkowie Zarządów Terenowych a także funkcjonariusze i pracownicy NwOSG, którzy wspierają działania Zarządu Oddziałowego.

 

Gratulujemy i cieszymy się, że grono naszych Przyjaciół ciągle rośnie.

 

Poniżej krótka historia ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NwOSG został powołany 15 lutego 2006 roku. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego został kolega Sylwester Kucharski.

Zarząd od momentu powołania czynnie i z dużym zaangażowaniem działa na rzecz obrony praw, godności oraz zawodowych interesów funkcjonariuszy.

19 maja 2009 roku Przewodniczącym Zarządu został kolega Waldemar Stefaniak. Od  09 grudnia 2010 roku po dziś dzień funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego pełni kolega Robert LIS.

Zarząd Oddziałowy pod przewodnictwem kolegi Roberta LISA buduje swoją pozycję negocjacyjną. Ugruntowana rola zarządu pozwala na skuteczne reprezentowanie i ochronę praw funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Liczne inicjatywy Zarządu związane z prowadzeniem akcji informacyjnych, organizowaniem protestów, ochroną prawną, wprowadzeniem ubezpieczeń grupowych, doradztwem finansowym,  organizowaniem imprez integracyjnych to rzeczywisty wpływ na poprawę warunków służby.

Ponadto Zarząd Oddziałowy wspiera środowiska kombatantów w szczególności Powstańców Warszawskich. Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne związane ze zbiórkami, które mają na celu wsparcie funkcjonariuszy naszego Oddziału a także działa na rzecz potrzebujących min. dzieci z Domu Dziecka i pensjonariuszy Domów Samotnej Matki.

Wszystkie informacje o działalności zarządu można znaleźć w mediach ogólnopolskich, mediach społecznościowych natomiast szczegółowe zagadnienia dostępne są na stronie Zarządu Oddziałowego.

Zmiana przepisów i nowelizacja ustawy  dotycząca ochrony zwierząt, która ma zmienić status zwierząt służących w służbach mundurowych m.in. dożywotnie utrzymanie i opieka weterynaryjna finansowana przez państwo – to postulat podnoszony przez Zarząd i zwieńczenie kilkuletnich działań zarządu – mamy nadzieje wreszcie ze szczęśliwym finałem.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG w Warszawie ma na swoim koncie wiele osiągnięć na rzecz środowiska mundurowego nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej skutecznie  działając w odniesieniu do funkcjonariuszy całej Polski.

Zarząd Oddziałowy to również reprezentowanie postulatów w strukturach Forum Związków Zawodowych oraz Federacji Służb Mundurowych województw: mazowieckiego, łódzkiego. kujawsko – pomorskiego, to budowanie pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami i konsolidacja środowisk mundurowych.

W skład Zarządu Oddziałowego wchodzi sześć Zarządów Terenowych, które funkcjonują przy Komendzie Oddziału, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi,  Bydgoszczy oraz w Lesznowoli.

Zarząd Oddziałowy za swoją działalność został odznaczony trzema Medalami:

– Odznaczenie „Serce Legionu” IV Stopnia

– Medal Pamiątkowy Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

– Medal Pamiątkowy z okazji X- lecia Powstania Wydziału zabezpieczenia Działań NwOSG

Na ręce Przewodniczącego ZO NSZZ FSG za całokształt pracy Zarządu wpłynęło setki podziękowań, listów gratulacyjnych od instytucji, osób prywatnych i innych organizacji społecznych oraz związków zawodowych z kraju i z zagranicy.

Podczas obchodów nadawane są również medale 30-lecia NSZZ FSG, zakupione od Zarządu Głównego.

Źródło: http://zonadwislanski.pl/xv-lat-zarzadu-oddzialowego-nszz-fsg-przy-nwosg/

Foto: Sławomir Marat – ZT Okęcie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony do 11 kwietnia 2021 roku

W związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie – do 11 kwietnia – przekazała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 28 marca.

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu na mocy rozporządzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 11 kwietnia – poinformowała minister Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał na dotychczasowych zasadach. Przysługuje on za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Można się o niego starać również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od soboty do 9 kwietnia obowiązywać będą zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Zamknięte zostaną m.in. żłobki i przedszkola. Są jednak wyjątki – w placówkach tych będą mogły przebywać dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od poniedziałku znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Nauka stacjonarna wszystkich uczniów jest zwieszona do 11 kwietnia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-11-kwietnia

Foto: MRiP

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca br. w sprawie nowych restrykcji

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii opublikowano jeszcze w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczą handlu, działalności salonów fryzjerskich usług hotelowych oraz zgromadzeń.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 34 151 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku pandemii. Resort przekazał też informację o śmierci 520 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

qkfxnr-PELNA-TRESC-ROZPORZADZENIA-RADY-MINISTROW

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Grafika: www.gov.pl

Pierwszy mundurowy zaszczepiony przeciw COVID-19

Jarosław Szymczyk, komendant główny policji został pierwszym zaszczepionym funkcjonariuszem w Polsce. Ruszyły tym samym szczepienia służb mundurowych, które – zgodnie z informacją przekazaną podczas konferencji przez wiceministra Błażeja Pobożego – będą koordynowane właśnie przez policję.

W środę, po godz. 14:00 w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym zainaugurowane zostały szczepienia służb mundurowych. Funkcjonariusze są szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.

W inauguracji wzięli udział komendanci służb podległych MSWiA – Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa – oraz zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, a także zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej. To oni otrzymali pierwsze dawki szczepionki.

Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że szczepienia to jedyna droga powrotu do normalności.

gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji

Wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży podczas konferencji inaugurującej program szczepień zwrócił uwagę, że przedstawiciele służb mundurowych “każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli, a od roku są na pierwszej linii trudnej walki pandemią koronawirusa”.

Policja kontroluje obowiązek przestrzegania kwarantanny, patroluje ulice, sprawdzając, czy realizowany jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Straż Graniczna kontroluje obecnie granicę południową pod kątem sprawdzania, czy osoby ją przekraczającą posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu lub negatywny test na koronawirusa. Straż pożarna pomaga obywatelom dotrzeć do punktów szczepień. To tylko wybrane z tych działań, które funkcjonariusze wypełniają w tej bardzo trudnej walce, wykazując się ogromnym poświęceniem. Niejednokrotnie ponosząc ofiary.

Błażej Poboży, wiceminister MSWiA

Foto: MSWiA – Twitter

Wiceminister Błażej Poboży przedstawił w Sejmie informację o sytuacji zwierząt w służbach podległych MSWiA

– Zależy nam na trwałym, kompleksowym uregulowaniu statusu prawnego zwierząt w służbach

– powiedział wiceminister Błażej Poboży podczas wtorkowego (23 marca br.) posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wiceminister przedstawił informację na temat sytuacji zwierząt pracujących w służbach mundurowych podległych MSWiA, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji po zakończeniu służby.

Pomimo znacznego postępu oraz rozwoju nowych technologii, zwierzęta używane w służbach nadal odgrywają istotną rolę, stanowiąc realne wsparcie funkcjonariuszy, a w wielu przypadkach są wręcz niezastąpione

– powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Zwierzęta w służbach wspomagają m.in. realizację zadań związanych z ratowaniem życia i zdrowia w ramach akcji poszukiwawczych, działania wykrywcze związane z poszukiwaniem sprawców przestępstw oraz działania zapobiegawcze, dotyczące wykrywania niebezpiecznych substancji.

Jak poinformował wiceminister Błażej Poboży, szczegółowe kwestie związane z opieką nad zwierzętami pozostającymi w służbie regulują obecnie przepisy wewnętrzne, wydane przez komendantów poszczególnych służb. Przypomniał jednocześnie o powstałym projekcie ustawy, który całościowo ureguluje status zwierząt w tym zakresie.

W projekcie doprecyzowano przypadki, w których zwierzęta są wycofywane z użycia w formacjach. Zagwarantowano, że zwierzę, nawet wycofane ze służby, zawsze będzie pozostawało na stanie formacji, która będzie sprawowała nadzór nad realizacją opieki nad zwierzęciem

– podkreślił wiceminister Błażej Poboży.

Jak dodał, określono także wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, zasady żywienia zwierząt oraz zasady finansowania badań profilaktycznych i leczenia zwierząt.

Regulacje, które zaproponowaliśmy, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym samych opiekunów zwierząt wycofywanych ze służby. Chciałbym podkreślić, że wszystkie prace przygotowawcze były prowadzone w konsultacji ze służbami

– powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Jak podkreślił, projekt ustawy znajduje się już na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, tj. na etapie uzgodnień w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

 

Więcej, źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/wiceminister-blazej-pobozy-przedstawil-w-sejmie-informacje-o-sytuacji-zwierzat-w-sluzbach-podleglych-mswia?

Foto: MSWiA

Dlaczego MSWiA nie rozszerzy dodatku przedemerytalnego?

Świadczenie motywacyjne, nazywane też dodatkiem przedemerytalnym, miało przekonać doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Zgodnie z przyjętymi przepisami otrzymują je mundurowi po 25 i 28,5 latach służby i wiele wskazuje na to, że młodsi stażem nie mają co liczyć na to, że zostaną do grupy beneficjentów dopisani. Jak informuje bowiem wiceszef MSWiA Maciej Wąsik – w odpowiedzi na interpelację – w resorcie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia świadczeniem motywacyjnym mundurowych posiadających 10- i 15-letni staż służby. Problem w tym, że w 2019 roku, z formacji odeszło ponad 2500 mundurowych, którzy nie osiągnęli 20 lat służby, a większość z nich nie dosłużyła nawet 15 lat.

Celem świadczenia motywacyjnego było zatrzymanie w poszczególnych formacjach tych funkcjonariuszy, którzy – posiadając prawa emerytalne – zdecydują się na emeryturę nie odejść i dalej pełnić służbę. Dodatek, w ministerialnym założeniu, ma się więc “samofinansować”, o czym zresztą wielokrotnie podczas prac nad tzw. superustawą przypominał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Idąc tym tokiem myślenia, wprowadzanie dodatków dla mundurowych z 10-letnim stażem nie jest możliwe, a przynajmniej nie w tym samofinansującym się modelu, bowiem nie posiadają oni uprawnień emerytalnych. Nieco inaczej sprawa wygląda z mundurowymi, którzy w służbie są już minimum 15 lat. Wszystko dlatego, że jakaś cześć tej grupy posiada uprawnienia emerytalne, choć trzeba też jasno powiedzieć, że po takim okresie służby nie należy ona do najwyższych. I to jest jedna strona medalu. Druga to walka z wakatami, w czym dodatek przedemerytalny też miał pomóc. I biorąc to pod uwagę, rozważenie wprowadzenia dodatku dla mundurowych z 10- czy 15-letnim stażem nie wydaje się już działaniem nieuzasadnionym. Dlaczego? Świadczą o tym liczby, które udostępniło MSWiA.

Czytaj więcej, żródło: https://www.infosecurity24.pl/dlaczego-mswia-nie-rozszerzy-dodatku-przedemerytalnego?

Foto: MSWiA

Od 20 marca obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa

Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. W trosce o zdrowie i życie obywateli, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rząd rekomenduje pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady wprowadzone zostaną od soboty, 20 marca. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Aktualne dane – liczba i dynamika zakażeń rośnie.
W ostatnim czasie w Polsce nastąpił znaczący wzrost zakażeń COVID-19. Brytyjska mutacja koronawirusa odpowiada już za ponad 52 proc. zachorowań. Z danych wynika, że ostatniej doby odnotowano ponad 25 tys. zakażeń, przy prawie 85 tys. wykonanych testów na koronawirusa. Rośnie także liczba zmarłych w związku z COVID-19.

Najgorzej – jeśli chodzi o dzienną liczbę zachorowań – sytuacja wygląda w województwie mazowieckim (4142) i śląskim (4030), a także małopolskim (2050) i wielkopolskim (2034).

W ostatnim tygodniu liczba zakażeń zwiększyła się o 38 proc., a liczba zgonów o 24 proc. Przybyło także zajętych łóżek covidowych – wzrost o 17 proc. Obecnie w Polsce jest:

 • 21511 zajętych łóżek – 72 proc.;
 • 2193 zajętych respiratorów – 74 proc.;
 • 8444 wolne łóżka oraz 786 wolnych respiratorów.
 • Liczba wykonanych szczepień wyniosła ponad 4,6 mln, z czego 3 mln pierwszą dawką.

Zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach
Decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Aby zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania
 • podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych
 • nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo
Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProteGO Safe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

Grafika: www.gov.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 marca br.

Do 28 marca br., czyli o kolejne dwa tygodnie wydłużony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy – Rada Ministrów wydała rozporządzenie w tej sprawie. – Wiemy, jak ważna jest to kwestia dla wielu rodziców, dlatego zdecydowaliśmy o wydłużeniu prawa do zasiłku – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Bieżąca sytuacja epidemiczna sprawiła, że Rada Ministrów drogą rozporządzenia wydłużyła prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie – do 28 marca br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-wazna-informacja-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony

Foto: www.gov.pl

Zmiany w art. 15a “nie do zaakceptowania” dla mundurowej “Solidarności”

NSZZ “Solidarność” służb mundurowych otrzymała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnych funkcjonariuszy, czyli dokument dotyczący art. 15a, i nie jest zadowolona. Co więcej, we wspólnym stanowisku podkreśla, że w kształcie, w którym został on przedstawiony, propozycje te dla środowiska są “nie do zaakceptowania”. 

Projekt zmian w przepisach został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji i złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jeszcze w grudniu ubiegłego roku, a w lutym br. wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. Jak wynika z zawartych tam informacji, powinien on zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku. Sprawa idzie do przodu, ale nie ma wątpliwości co do tego, że to nie koniec walki o ostateczny kształt tego dokumentu. Mundurowi, już i tak bardzo zniecierpliwieni, zgłaszają bowiem do niego szereg uwag. Stanowisko w jego sprawie opublikowali właśnie także związkowcy zrzeszający funkcjonariuszy różnych formacji w ramach NSZZ “Solidarność”.

Przypomnijmy, że MSWiA proponuje dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. Jak jednak zaznaczono, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, “o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej)”. Okresy przypadające przed, jak i  po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Resort chce też, by wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wiązało się z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

Do zmiany

Związkowcy z “Solidarności” podkreślają, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie rozwiązuje problemu, a wprowadza kolejny, czwarty już, system emerytalny dla mundurowych zatrudnionych od 1999 roku do 2003 roku. Co ważne, w ich opinii, jest to propozycja dla tej grupy “skrajnie niekorzystna”, biorąc pod uwagę rozwiązania, które stosowane są wobec funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1999 rokiem. “Projekt ustawy zmieniającej ustawę zaopatrzeniową tj. art. 15a poprzez dodanie art. 15aa kolejny raz różnicuje funkcjonariuszy mundurowych, co w naszej ocenie przeczy konstytucyjnej zasadzie równości i sprawiedliwości” – czytamy w stanowisku. Kolejna uwaga dotyczy kryterium 25 lat stażu służby, które powoduje “iluzoryczną możliwość doliczenia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej, gdyż w praktyce wielu funkcjonariuszy liniowych nie jest w stanie tak długo pełnić służby z racji ogromnych obciążeń służbowych”. Niekorzystny jest również, w ocenie związkowców, wskaźnik zwiększenia wymiaru świadczenia emerytalnego. Co z latami składowymi i czy przepadną na rzecz Skarbu Państwa? – pytają.

Celem zmian w ustawie miało być zrównanie sytuacji funkcjonariuszy, a ostatecznie projekt ten różnicuje ich – dodają związkowcy w stanowisku. Przepisy, jak oceniają bowiem, są wciąż korzystniejsze dla mundurowych, który byli już w służbie przed 2 stycznia 1999 roku.

(…) wprowadzone regulacje z zasady powinny unifikować status wszystkich funkcjonariuszy we wszystkich formacjach mundurowych, tymczasem proponowane regulacje zmierzają w odwrotnym kierunku. Taka zmiana ponownie skomplikuje mundurowy system emerytalny, a brak czytelnych zasad nie zachęci potencjalnych kandydatów do zakładania munduru.

fragment stanowiska NSZZ “Solidarność” służb mundurowych w sprawie zmian w art. 15a
Foto: NSZZ Solidarność SW