Dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy: Jest rekomendacja senackiej komisji dla wprowadzenia poprawek

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała wprowadzenie poprawek do ustawy o wsparciu służb mundurowych. Rekomendowane poprawki dotyczą m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów oraz wyżywienia w naturze.

W czwartek Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (KSTAP) rozpatrzyła ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra SWiA oraz Służby Więziennej i niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy podległych ministrowi SWiA oraz Służby Więziennej, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w służbie.

Czytaj więcej, źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1487343,wsparcie-sluzb-mundurowych-dodatki-motywacyjne.html?

Foto: Internet

MSWiA nie chce zmian w przepisach o odszkodowaniu za uszkodzone w czasie służby mienie prywatne

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji wysłuchała dziś odpowiedzi przedstawiciela MSWiA na deyzderat jaki skierowano do resortu w związku ze złożoną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów petycją. Dotyczyła ona kwestii odszkodowania za uszkodzone w trakcie wykonywania zadań służbowym prywatne mienie funkcjonariusza. Jak wynika z informacji przekazanych przez Mariusza Cichomskiego, dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, resort nie rekomenduje podejmowania w tym zakresie inicjatywy ustawodawczej i sam też nie planuje przedstawiać propozycji zmian w obecnie obowiązujących przepisach.

Jak tłumaczył dziś dyrektor Cichomski, rozwiązania dotyczące odszkodowania jakie funkcjonują w policji, odpowiadają “co do istoty rozwiązaniom przyjętym w Kodeksie Pracy”. Cichomski mówił też, że wcześniejsze rozwiązania w tym zakresie były bardzo rzadko stosowane. Jako przykład przytoczył dane z lat 2009-2011, gdzie – jak mówił – w Straży Granicznej w ogóle nie wystąpiły przypadki poszerzonego odszkodowania, a w Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku był jeden taki przypadek. Jak przyznał nieco więcej przypadków było w Policji, jednak jego zdaniem biorąc pod uwagę wielkość formacji i liczbę interwencji, wartość można uznać za znikomą.

W związku z tym nie rekomendujemy na obecnym etapie podejmowania inicjatywy ustawodawczej, sami w tym zakresie też nie planujemy działań.

Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Przypomnijmy, w złożonej do Sejmu petycji, Zarząd Główny NSZZ Policjantów domagał się zmian w przepisach tak, by funkcjonariuszom, których sprzęt prywatny został zniszczony lub utracony w trakcie pełnienia służby, przysługiwało odszkodowanie. “W czasie pełnienia służby dochodzi do utraty, zniszczenia czy uszkodzenia mienia osobistego policjantów w postaci chociażby okularów, zegarków, telefonów czy odzieży” – pisali związkowcy. Jak podkreślali nie są to też wcale sytuacje rzadkie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-nie-chce-zmian-w-przepisach-o-odszkodowaniu-za-uszkodzone-w-czasie-sluzby-mienie-prywatne?

Foto: Policja

Senat zajmie się superustawą. Ważne dla mundurowych zmiany coraz bliżej?

Uchwalona w ubiegły piątek ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw trafiła do Senatu i jak się okazuje, senatorowie nie mają zamiaru zwlekać z rozpoczęciem prac nad przygotowanymi w MSWiA przepisami. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pochyli się nad nowymi regulacjami już w najbliższy czwartek. W dużej mierze od efektu tych prac zależeć będą dalsze losy ustawy. Czy w Senacie, podobnie jak w Sejmie, uda się uzyskać ponadpartyjny konsensus?

Rzadko zdarza się, by ustawy przyjmowane były przez Sejm niemal jednomyślnie. Jednak w przypadku przygotowanej przez MSWiA tzw. superustawy udało się zbudować ponadpartyjne porozumienie, które pozwoliło na ekspresowe przeprocedowanie projektu. Finalnie uzyskał on niemal 100 proc. poselskie poparcie i jeszcze tego samego dnia przyjęta ustawa przesłana została do Senatu. Co ciekawe, już po pierwszych decyzjach jakie zapadły w izbie wyższej widać, że Senat zamierza nowe regulacje procedować dość szybko. Marszałek Senatu jeszcze 24 lipca skierował ustawę do prac w dwóch komisjach. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmie się ustawą już w ten czwartek. Jak narazie nie wyznaczono wprawdzie daty posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jednak można się spodziewać, że nastąpi to niebawem.

Ekspresowe prace z bezpiecznym zapasem?

Już w dniu przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy, szef MSWiA mówił o tym, że liczy na szybkie procedowanie nowych rozwiązań przez parlament. I choć prace na w Sejmie rozpoczęły się nieco później niż się spodziewano – dokument trafił tam 16 czerwca, a pierwsze posiedzenie komisji zwołano na 14 lipca – to od pierwszego czytania do momentu uchwalania dość obszernej ustawy minęło jedynie 10 dni. Teraz przepisami zajmie się senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji i to od efektów jej prac w dużej mierze zależy to jakie będą dalsze losy ustawy. Wydaje się jednak, że bez względu na to co zrobią senatorowie, założony w ustawie termin wejścia w życie nowych przepisów (1 października) jest niezagrożony. Po pierwsze biorąc pod uwagę to jak projekt przyjęty został w Sejmie, trudno sobie wyobrazić by nagle w Senacie pojawiła się twarda krytyka najważniejszych rozwiązań proponowanych przez MSWiA. Po drugie sam fakt skierowania do komisji projektu już 24 lipca pokazuje, że superustawa nie trafi raczej do senackiej zamrażarki.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/senat-zajmie-sie-superustawa-wazne-dla-mundurowych-zmiany-coraz-blizej?

Foto: senat.gov.pl

Ustawa o wsparciu służb mundurowych uchwalona przez Sejm!

Jak życzyło sobie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak też się stało. Sejm uchwalił bowiem 24 lipca, w Święto Policji, ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych, które znajdują się pod nadzorem MSWiA oraz Służby Więziennej. “Pragnę wyrazić wielką radość, że ten ważny i oczekiwany przez funkcjonariuszy projekt został przyjęty w takim konsensusie” – podkreślił w Sejmie minister Mariusz Kamiński. Za uchwaleniem dokumentu głosowało bowiem 440 posłów, przeciw – 3.

Przypomnijmy, że proponowane przepisy zakładają wprowadzenie m.in. dwustopniowych dodatków motywacyjnych. Zgodnie z rządową propozycją funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Jak wielokrotnie podkreślali autorzy projektu, rozwiązanie dotyczące dodatku motywacyjnego ma charakter eksperymentalny. Jeśli się sprawdzą, to zostaną wprowadzone także w innych służbach i formacjach, także wojskowych. Sprawa ta nie zostanie więc zamknięta wraz z przyjęciem dokumentu. Jak podkreślał wiceminister Maciej Wąsik, zarówno podczas obraz plenarnych, a także komisji, system dodatku motywacyjnego, zaprojektowany przez resort, musi się sam finansować. Według wiceministra, ocena jego działania i skuteczności zajmie ok. pół roku.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/superustawa-w-prezencie-na-swieto-policji-duze-poparcie-w-sejmie?

Foto: Sejm RP

Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji pragnę złożyć w imieniu własnym oraz całej MF ZZSM wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości w tej trudnej, ale jakże potrzebnej pracy, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Przewodniczący MF ZZSM Dariusz Łazarczyk

“Dobra dla środowiska”. Posłowie za superustawą – InfoSecurity24.pl

W Sejmie minął kolejny dzień prac nad wyczekiwanym przez funkcjonariuszy rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Choć do dokumentu pojawiły się pewne uwagi i poprawki, to można powiedzieć, że politycy poparli zaproponowane w nim rozwiązania, dotyczące m.in. omawianego najszerzej przedemerytalnego dodatku motywacyjnego, który ma zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Wiceminister Wąsik wyraził natomiast nadzieję, że już w piątek, 24 lipca zostanie on jednogłośnie przyjęty. I jest na to bardzo duża szansa.

Sejmowe prace nad projektem rozpoczęły się dzisiaj na posiedzeniu plenarnym, od zdania przez posła Zdzisława Sipierę relacji z prac komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz specjalnej podkomisji, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęły się właśnie rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Jak podkreślił polityk, jest to dobra ustawa, dobra dla środowiska. Rozwiązania zaproponowane w dokumencie poparli przemawiający w Sejmie politycy z różnych klubów, choć nie obyło się oczywiście bez uwag.

Przypomnijmy, że w ramach prac komisji doprecyzowano m.in. nazwę dokumentu, ze względu na ujęcie w niej Centralnego Biura Antykorupcyjnego (wysokość ekwiwalentu za urlop oraz odpraw pośmiertnych dla rodzin), a także przesunięto termin jej wprowadzenia o dwa miesiące – na 1 października 2020 roku.

/…/

Zdawkowo o art. 15a

“Przypominam, że będziemy pracować nad 15a” – tylko tymi słowami wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik skomentował poselskie pytanie, dotyczące niezałatwionej wciąż sprawy art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Jest to obecnie “temat numer jeden na związkowej liście spraw” – jak to określili funkcjonariusze z NSZZ Policjantów na początku lipca br., gdy przekazywali – jak mogło się wydawać – dobre nowiny w tym temacie. To właśnie bowiem na początku lipca br. przewodniczący Rafał Jankowski otrzymać miał od wiceministra Macieja Wąsika zapewnienie, że “w ciągu dwóch tygodni MSWiA przedstawi założenia do projektu ustawy regulujące tę kwestię”. Termin ten jednak minął, a sygnałów w sprawie niestety brak.

Cały artykuł, źródło: https://www.infosecurity24.pl/dobra-dla-srodowiska-poslowie-za-superustawa?

Foto: Sejm RP

Psia emerytura i program modernizacji w planie pracy posłów – InfoSecurity24.pl

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zdecydowała jakimi sprawami zajmie się w drugim półroczu 2020 roku. Czy lista ta zostanie niedługo uzupełniona o “temat numer jeden na związkowej liście spraw”, czyli niezałatwioną wciąż sprawę art. 15a? 

Sejmowa komisja zebrała się w poniedziałek, 20 lipca, by zająć się dwoma zagadnieniami. Pierwszym z nich było przyjęcie tzw. superustawy, czyli projektu dotyczącego specjalnych rozwiązań dla służb mundurowych podległych resortowi SWiA oraz Służby Więziennej. Dokument udało się przyjąć, co oznacza, że za parę dni omawiany będzie podczas 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowanego w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r. Politycy przeszli więc do drugiego punktu, który dotyczył rozpatrzenia planu pracy komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Jak podkreślił przewodniczący komisji, poseł Wiesław Szczepański, część ze spotkań przesunięta została z pierwszego półroczna 2020 roku, co związane jest oczywiście z pandemią koronawirusa i zmianami w pracach Sejmu.

Wiemy już, że w sierpniu politycy spotkają się, by wysłuchać m.in. informacji na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach w kontekście wniosków spływających z komend powiatowych policji i samorządów o przywrócenie bądź ustawienie radarów w najbardziej niebezpiecznych miejscach.

W kolejnym miesiącu posłowie wysłuchają informacji Najwyżej Izby Kontroli o realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020. Izba sprawdzić miała czy jest on realizowany zgodnie z założeniami. Co więcej, posłowie otrzymają informacje o realizacji programu za sam 2019 rok. Także we wrześniu politycy otrzymają informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na tematów planów wykorzystania środków pochodzących z tego programu.

W październiku sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajmie się działalnością Policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa za 2018 rok i 2019 rok. W listopadzie wysłucha informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat pozycji i roli kobiet w służbach mundurowych w kontekście ich działalności, podejmowanych inicjatyw, pełnionych funkcji i powierzanych im zadań.

Natomiast pod koniec roku, posłowie przyjrzą się sytuacji zwierząt pracujących w służbach podległych MSWiA ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji już po zakończeniu służby. Czy oznacza to pojawienie się szansy, że tematem na poważnie zajmie się wreszcie resort spraw wewnętrznych i administracji? Jeszcze na początku 2020 roku minister Mariusz Kamiński, w odpowiedzi na interpelację w sprawie przyznania dla wszystkich psów i koni “emerytur służbowych” po zakończeniu przez nie służby w organach administracji państwowej, podkreślał, że “(…) należałoby przyjąć jednolite rozwiązanie dla wszystkich krajowych służb mundurowych posiadających zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych aby zapewnić im godne funkcjonowanie po wycofaniu ze służby”. Szef MSWiA zaznaczył jednak, że kroki takie należałoby podjąć “w przypadku rozpoczęcia prac nad zmianą przepisów w opisanym zakresie”, co oznacza, że ministerstwo takich prac w tamtym czasie nie prowadziło. 

Temat ten poruszali również związkowcy ze Straży Granicznej. Pytali oni sztaby kandydatów na prezydenta w zakończonych niedawno wyborach o ustosunkowanie się do trzech istotnych bolączek środowiska zawodowego “Ludzi Munduru”. Jedną z nich był właśnie brak “emerytur” dla psów kończących służbę.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/psia-emerytura-i-program-modernizacji-w-planie-pracy-poslow?

Foto: Policja

Superustawa trafi na posiedzenie plenarne Sejmu. Dodatek przedemerytalny w formie zaproponowanej przez MSWiA

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w iście ekspresowym tempie zajęła się dzisiaj ustawą wprowadzającą specjalne rozwiązania dla służb mundurowych podległych resortowi SWiA oraz w Służbie Więziennej. Posłowie przyjęli projekt ustawy, a politycy zajmą się nim już za parę dni na posiedzeniu Sejmu RP. Dokument ma wejście w życie 1 października 2020 r.

Jak widać, zeszłotygodniowe kilkugodzinne prace podkomisji przełożyły się na tempo obrad sejmowej komisji. Posłom w ciągu zaledwie trochę ponad godziny udało się przyjąć projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Wiadomo już, że za parę dni politycy zajmą się nim podczas 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowanego w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r.

Warto podkreślić, że plany resortu pozostają bardzo ambitne. Minister Mariusz Kamiński liczy bowiem na to, że podczas Święta Policji, czyli już 24 lipca, będzie mógł przekazać dobre informacje w sprawie projektu ustawy. A dokładnie informacje o przyjęciu jej przez polski Sejm.

Przypomnijmy, że jeszcze podczas prac samej podkomisji, która zebrała się we wtorek, 15 lipca wprowadzono szereg poprawek. Związkowcom, reprezentującym mundurowych z różnych formacji, nie udało się jednak przeforsować wszystkich rozwiązań, które zgłosili posłom. Przykładowo, chodziło o wykreślenie z przepisów słów “dobro postępowania lub dobro służby”, gdyż – jak podkreślali przedstawiciele NSZZ Policjantów – są to pojęcia nieostre i “dają zbyt dużą swobodę przy podejmowaniu decyzji, w sytuacji gdzie czyn może być wątpliwy ponieważ ma charakter nieumyślny”. Zwrócili oni również uwagę na wydłużenie o 9 miesięcy czasu zawieszenia w czynności służbowych – z 3 do 12 miesięcy. “W ocenie Federacji wydłużenie czasu zawieszenia w czynności służbowych o 9 miesięcy na znajduje żadnego logicznego uzasadnienia i ma charakter dyskryminujący pokazujący, że stosujemy tu zasadę <<domniemanie winy>>, a nie odwrotnie” – podkreślali.

Wiceminister Wąsik zobowiązał się jednak do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MSWiA dotyczącym opiniowania policjantów, tak aby nikt nie został pokrzywdzony ponieważ “świadczenie motywacyjne” ma mieć charakter powszechny bez wykluczania kogokolwiek.

Pojawiła się również propozycja, by przedemerytalne świadczenie motywacyjne wprowadzić w Straży Granicznej dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 20 lat oraz “wzięcia pod uwagę różnic wynikających z obliczenia okresów służby branych pod uwagę do przyznania świadczenia motywacyjnego z wysługą braną pod uwagę przy obliczaniu podstawy emerytalnej, ponieważ funkcjonariusz, który osiągnął wysługę lat uprawniającą do przejścia na emeryturę, a natomiast nie osiągnął jeszcze wystarczającego stażu uprawniającego do przyznania świadczenia motywacyjnego, może przejść na zaopatrzenie emerytalne jako dla niego korzystniejsze”. Zwrócono również uwagę na wydłużenie terminu na wymierzenie funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej z 1 do 2 lat. Uwagi te nie zostały jednak zgłoszone w formie poprawek, a komisja miała zająć się nimi podczas posiedzenie 20 lipca. Tak się jednak nie zostało. Do tematu posłowie wrócą więc zapewne w dalszej części legislacyjnej ścieżki projektu.

Zgodnie ze zmianami, ustawa – z wyłączeniem wybranych przepisów – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r., czyli dwa miesiące później niż przewidywał jeszcze niedawno resort.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/superustawa-trafi-na-posiedzenie-plenarne-sejmu?

Foto:  Sejm RP

Żółwik i inne zwierzęta służbowe

Ostatnimi czasy w życiu formacji mundurowych wyraźnie zarysował się wątek zwierzęcy.

1. Gołąbek

Kto to jest Gołąbek? W sumie nikt. No to po co o nim wspominać? Dlatego, że opis jego przypadku płynnie wprowadzi nas na obszar, w którym już warto zatrzymać się chwilę dłużej.

Gołąbek pełni funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. GKR jest najwyższym ogniwem kontrolnym w związku zawodowym. To taki zawór bezpieczeństwa, czuwający nad prawidłowością decyzji zarządu głównego i nad celowością uchwalanych wydatków.

Praktyka związku kierowanego przez Kolasę rażąco odbiega od statutowych założeń. Gołąbka i całą komisję rewizyjną łączy z Kolasą taka pępowina, że Nord Stream 2 wydaje się w porównaniu nędzną słomką. Gołąbek zatwierdzi Kolasie każdy szwindel, bez wahania łyknie każde sprawozdanie finansowe – zero refleksji, zero uchybień.

I nagle Gołąbek się uaktywnił. Jakby na sygnał zza chmur, wysłany przez kosmicznych najeźdźców. Rozdarł kokon, rozprostował skostniałe członki, wydał z gardzieli bojowy ryk i wyruszył do boju z nieprawidłowościami. Konkretnie z jedną.

Otóż przypomniał sobie, że prawie rok temu nurtowała go kwestia, czy ja – piszący te słowa – jestem prawowitym członkiem Związku. Od razu mówię, że jestem, jestem, ale nie o to tu chodzi. A było to tak…

Półtora roku temu Kolasa wytoczył mi dwa procesy, bo bardzo mu się nie spodobało, że ktoś ma czelność publicznie nagłaśniać machloje jego i jego mafii. Zarząd Główny przyznał mu na ten cel, na prywatne procesy, 22 tysiące złotych z funduszu prawnego. Skoro tak, to ja również wystąpiłem o przyznanie środków z tego samego źródła, czyli z funduszu prawnego, na ten sam cel, te dwa prywatne procesy wytoczone przez Kolasę.

Dowiedz się więcej: Don Kolasa i związkowa kasa

W odpowiedzi dostałem jakiś świstek, coś niby odmowę, zupełny bełkot, a moje odwołanie od tej niby odmowy pozostało już bez żadnej reakcji. To znaczy jedna była, właśnie Gołąbek. Zaczął drążyć, żądać dokumentów od przewodniczącego zarządu oddziałowego, w którego strukturach jestem zrzeszony. Robił wszystko, żaby przewlekać rozpatrywanie mojego wniosku o zapomogę prawną. I to mu się udało. Nie udało mu się natomiast podważyć legalności mojego członkostwa w Związku.

Dowiedz się więcej: Panie Szmarowski, miarka się przebrała! 

Minął prawie rok i oto Gołąbek powraca. I startujemy od nowa. Zażądał pełnej dokumentacji w mojej sprawie od przewodniczącego oddziałowej komisji rewizyjnej. Bez podstaw statutowych i bez powiadomienia przewodniczącego zarządu oddziałowego. Rewizor Gołąbek. Pytanie – co się stało? Dlaczego? Skąd ten nagły przypływ wigoru u Hibernatusa?

Zanim poznamy odpowiedź, która otworzy następny rozdział tego artykułu, zakończmy najpierw opowieść o nikim, czyli o Gołąbku. Wszelkie patologie organizacyjne najbujniej kwitną w ukryciu. Sprawcy czują się bezkarni, gdy ich nie widać. A teraz już widać kolejnego ze sprawców. Gołąbek, widać cię! O Skibickim, co ma ciężkie zarzuty prokuratorskie, a w najlepsze u boku Kolasy rządzi Związkiem, nawet się nie zająkniesz, za to pchasz bezprawnie łapska tam, gdzie wszystko od dawna jest klarowne? Aha.

2. Żółwie

Na początku lipca wyszła na jaw przykra sprawa. Z misji w Macedonii Północnej wracał do kraju kontyngent Straży Granicznej. Na granicy węgierskiej Polacy utknęli. Nie wiedzieć czemu tamtejsi celnicy poddali ich wnikliwej kontroli. Ujawniono hurtowe ilości wiezionych papierosów, hektolitry Rakii i… żółwie. Żółwie? Na zupę? Na handel? To jest wyjaśniane. Zwraca uwagę, że zwierzynę przemycała funkcjonariuszka Biura Spraw Wewnętrznych. Ogólnie szok, obciach, wstyd, kompromitacja. Przemytników pograniczników niezwłocznie skierowano do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, gdzie w obroty wzięli ich inspektorzy z komendy głównej.

image

Na tym nie koniec. Smutni panowie z Resortu przyszli też do Pragi, szefa formacji. Okazało się, że pan gryzipiórek główny od dawna wiedział, co się odbywa na tych powrotnych trasach z macedońskich misji. Sygnały szły regularnie ze struktur Frontexu, czyli europejskiej agencji ochrony granic. Praga, gdyby się na czymś pożytecznym znał, to może by i reagował. Aż wreszcie Węgrzy stracili cierpliwość i urządzili pokazówkę. Na jedną, czy dwie flaszki ponad normę przywozową machnęliby ręką. Tak jak na dwie trzy sztangi fajek więcej. Ale tam regularnie szedł hurt, jak dostawa do Biedry. I jeszcze ten żółwik na torcie…

Dowiedz się więcej: Materiał na portalu Wieści24

No i się zrobiło niewesoło w pewnych kręgach. Jeśli Praga zasłużenie wyleci wreszcie na zbity pysk, Kolasa będzie miał, jak to mówią, ciepło. Zrobił się więc nerwowy, podminowany. Do tego mniej więcej w tym samym czasie znowu musiał o sobie przeczytać w mojej publikacji, wyraźnie pokazującej jego szemrane związki z Pragą.

Dowiedz się więcej: Co na to wielki nieprzekupny?

Napięcie musi znaleźć ujście, bo inaczej pójdzie w organizm i delikwent może zapaść na chorobę psychosomatyczną. Kolasa może tam za bystry nie jest, ale zdrowy z niego tur.

Koniec o Kolasie? Jeszcze nie. Jeszcze jedna przygoda.

image

W Sejmie radzono nad dodatkami motywacyjnymi dla funkcjonariuszy, aby ich zachęcić do jak najdłuższego pozostania w służbie. Walka idzie o to, aby te świadczenia przysługiwały o wiele wcześniej, niż proponuje resort spraw wewnętrznych.

Kolasa pochwalił się na Facebooku, że to On, tymi ręcami jako jedyny związkowiec, niezależny i samorządny, miał odwagę wysunąć postulat, aby wspomnianym świadczeniem objąć funkcjonariuszy z wysługą 20 lat, a nie 25. Samochwała i kłamczuch. Miesiąc temu związkowcy z Nadwiślańskiego Oddziału SG oficjalnie wysunęli propozycję, by świadczenie motywacyjne działało już od wysługi 15 lat, uzasadniając to następująco:

Obecnie strona służbowa proponuje, aby taki dodatek przysługiwał osobom ze stażem od 25 lat w górę. Uczestnicy dyskusji ocenili tę propozycję krytycznie, wskazując, że nierzadko beneficjentami świadczenia będą osoby nie tyle doświadczone, co po prostu zasiedziałe na swoich stanowiskach, o wątpliwych walorach efektywności. Alternatywnie sformułowano postulat, aby dodatkiem motywacyjnym objąć funkcjonariuszy, którzy osiągnęli próg 15 lat wysługi. Wysunięto argument, że to właśnie ta grupa stanowi najbardziej wartościowy segment składu osobowego, ponieważ łączy nabyte już niemałe doświadczenie z nadal pokaźną energią i gotowością do angażowania się w realizację nawet najtrudniejszych zadań.

Dowiedz się więcej: Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Oddziałowego

Kolasie szybciej zbieleje oko, albo neurony na dłoni wyrosną, nim poprze cudzą inicjatywę, nawet jeśli płynie ona z jego własnego związku.

Nigdy dosyć, przeżyjmy to raz jeszcze – może niezbyt lotny… : Kolasa w Sejmie

3. Kangur

W formacjach mundurowych mianem kangura określa się takich zawodników, którzy od niskich rang na szczyty władzy docierają jednym skokiem, awansując w trybie nieprzewidzianym w ustawach pragmatycznych.

Mamy właśnie nowego kangura. Tym razem w Państwowej Straży Pożarnej. Nazywa się Matczak. Jeszcze w styczniu tego roku był młodszym brygadierem, czyli majorem. Mija pół roku i – kangurek Hip Hop został starszym brygadierem, czyli pułkownikiem. Normalnie, to pokonanie takiej ścieżki awansowej zajmuje kilka lat.

Przekonaj się:  Styczeń  ->  Lipiec

Matczakowi załatwił to inny kangur, Bartkowiak – komendant główny PSP. Ten to dopiero sadzi susy. W grudniu 2019 roku był starszym kapitanem, oficerem młodszym z czterema gwiazdkami, a już na początku maja 2020 w korpusie osobowym generałów przybyło. Czy przybyło od tego jakości zarządzania? Zdania są podzielone. Kangur Bartkowiak na stołku szefa formacji wydawał się nieść powiew świeżości. Dawał nadzieję na nowy styl dowodzenia, traktowania ludzi. Ale gdy tylko doszył sobie lampasy…

Była w kwietniu taka afera, w okresie świąt i w szczycie alertu pandemicznego. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej zakażeniu koronawirusem uległo kilkuset podchorążych. Kontrola z centrali wykazała ewidentne rażące zaniedbania ze strony władz uczelni. Najpierw poleciał prorektor, a po nim rektor. W Sejmie minister Kamiński przepraszał podchorążych, bo ich tam własne dowództwo wyzywało od symulantów i zamiast podjąć energiczne środki zaradcze, skupiło się na tuszowaniu sprawy i tropieniu sygnalistów.

Dowiedz się więcej: Cykl publikacji Onetu

Aż tu nagle w połowie czerwca pan generał kangur Bartkowiak wyskakuje z tekstem, że ci podchorążowie, to gówniarze i sami sobie winni. Tak powiedział!

Dowiedz się więcej: Wywiad z Bartkowiakiem

Pozostaje zwrócić uwagę panu generałowi, że te paski na jego portkach, to są lampasy i są dwa, a nie trzy jak na dresie.

image

4. Psy

Tak, tak, będzie znowu o psich emeryturach. Będzie też znowu o ubezpieczeniu radiowozów. To samo, ale nie tak samo, więc jednak warto. Najpierw zarys problemu:

Związkowcy z Nadwiślańskiego Oddziału SG zadali pytania kandydatom na prezydenta

Pamiętacie film Konsul?

Oszust podszywa się pod zachodniego dyplomatę.

Na spotkaniu z lokalnymi notablami wysuwa propozycję, że jego placówka wyłoży kasę na jakąś ważną dla miasta inwestycję. Rozmówcy patrzą po sobie zakłopotani, aż wreszcie jeden wyskakuje z koncepcją:

– Noo… Jest tyle pilnych potrzeb… Może jakiś pomnik?

Policja przemaluje swoje “wozy”. Teraz będą miały na masce wspaniałą gwiazdę i napis, że służymy i chronimy. Pewnie zaraz po tym, Straż Graniczna przemaluje i swoje – ochrona granic nie płaci za nic. A Służba Więzienna? Zamknij się, zanim my cię zamkniemy. Straż Pożarna? Nie pali się.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczyć to nie, ale przemalować

MSWiA zabetonowało się na Linii Kamińskiego i uporczywie obstaje, że ubezpieczenie służbowych dyliżansów nie ma uzasadnienia ekonomicznego. No jasne, ubezpieczysz i nic. Tylko straty. Ale jak przemalujesz, to zmienia postać rzeczy. Dukaty same wpadają bezpośrednio do kabiny.

Na psy kończące służbę Kamiński nie wyda kilkuset tysięcy rocznie, bo “no tam sralis mazgalis, nie ma ustawy”. Ale na kilkadziesiąt strażackich średnich wozów bojowych, w ramach Bitwy o Wozy, kaska jest, jak wytrzepana z rękawa Davida Copperfielda. I żadnej ustawy nie potrzeba. Taki jeden wóz, z tej bitwy, wiecie ile kosztuje? Osiemset tysięcy, 800 000. Wozów łącznie, w ramach obu tur wyborów, zakupiono 60. 60 razy 800 000, daje 48 milionów. 48 000 000. Na psie emerytury rocznie we wszystkich formacjach wystarczy połowa wartości jednego takiego wozu. Czyli jedna 120 tego, co bez ustawy, z marszu potrafi wydać resort Kamińskiego. A do psów ustawa potrzebna, żeby opiekun dostał miesięcznie 300 złotych na karmę i leczenie wysłużonego zwierzaka.

Gdy się służby zapadają pod ciężarem własnej biurokracji, to najpierw kierownictwo powołuje komisję. Potem ustanawia się nowy wzór mundurów. A na końcu nieubezpieczone pojazdy służbowe przemalowuje się na jeszcze bardziejsze.

Gołąbki, kangury, żółwie, psy, kuny, jenoty… A przy korycie skład ciągle ten sam.

image

Źródła:

Tu było – https://www.salon24.pl/u/szmarowski/1064659,zolwik-i-inne-zwierzeta-sluzbowe?

Tu jest – https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/12094-zolwik-i-inne-zwierzeta-sluzbowe?

i tu – https://www.wojskonews.pl/article,zolwik_i_inne_zwierzeta_sluzbowe.html?

Foto: Internet/MDR/Stowarzyszenie “Zakątek Weteranów”

Najbliższe posiedzenia sejmowych Komisji w sprawach dotyczących służb mundurowych

Ostatnia dekada lipca obfitować będzie w Sejmie RP w tematy dotyczące służb mundurowych, które będą przedmiotem posiedzeń Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Petycji.

20 lipca 2020 (poniedziałek) o godzinie 12:00 – odbędzie się wyczekiwane posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), na którym zostanie rozpatrzone sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).

– Sprawozdanie przedstawi przewodniczący podkomisji poseł Zdzisław Sipiera.

Jest bardzo prawdopodobne, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432) znajdzie się w porządku obrad 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r.

28 lipca 2020′ (wtorek) o godzinie 12:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET), na którym nastąpi:

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 12 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą.

– Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 13 w sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp#row1

Foto: sejm.gov.pl