Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na studia – rabaty i wsparcie dla służb mundurowych

29 sierpnia br. w Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Porozumienie w imieniu ANS podpisała JM Rektor prof. ANS Monika Popielewicz- Durakiewicz, a w imieniu ZO NSZZ FSG przy NwOSG Przewodniczący Robert Lis.

Dzięki zawartemu porozumieniu funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej oraz  innych służb mundurowych będą mogli otrzymać zniżki w wysokości 10% za kształcenie na studiach ANS, wspomaganie studiów technikami kształcenia na odległość, a także jednorazowe bezpłatne zajęcia z zakresu obsługi dronów.

Więcej informacji niebawem 🙂

O Akademii Nauk Stosowanych: https://naukistosowane.edu.pl

Wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA w 2024 roku, głównym tematem spotkania ministra z przedstawicielami związków zawodowych

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń w wysokości 12,3 proc. była głównym tematem wtorkowego spotkania ministra Mariusza Kamińskiego oraz wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego – policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze SOP otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc. Będzie to wzrost znacząco przekraczający inflację, zaplanowaną w 2024 roku na poziomie około 6,6 proc.

Podczas wtorkowego spotkania szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że wypracowane rozwiązania to przede wszystkim efekt dialogu ze stroną społeczną m.in. rozmów z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Związki zawodowe podniosły również kwestię uwarunkowań prawnych związanych z wysokością podwyżki z marca tego roku i obawy środowiska dotyczące uposażeń funkcjonariuszy w styczniu i lutym 2024 r. MSWiA zapewniło stronę społeczną, że aktualny poziom uposażeń – uwzględniający podwyżkę z tego roku – zostanie utrzymany. Żadna sytuacja z obniżaniem uposażeń nie będzie miała miejsca.

Podwyższenie grup zaszeregowania dla dyżurnych oraz kadry dydaktycznej w szkołach policyjnych

Zgodnie z postulatem przedstawicieli związków zawodowych, resort przygotował projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Projekt jest już na końcowym etapie prac legislacyjnych i w najbliższym czasie trafi do podpisu ministra.

Przewiduje on m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie podwyższenia grup zaszeregowania policjantom pełniącym służbę na stanowisku dyżurnego komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji i komisariatu Policji oraz pełniącym służbę na stanowiskach dydaktycznych w szkołach policyjnych, w tym w Akademii Policji w Szczytnie. Spowoduje to wzrost uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na tych stanowiskach.

Zmiany w zakresie podwyższenia grup zaszeregowania dla dyżurnych oraz kadry dydaktycznej będą miały zastosowanie do uposażeń policjantów od 1 sierpnia  br. Spowoduje to wzrost uposażenia zasadniczego na tych stanowiskach.

We wtorkowym spotkaniu udział wzięli minister Mariusz Kamiński; wiceminister Maciej Wąsik; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski; przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa; przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Sławomir Koniuszy; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Paweł Borek.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 7 września br.

Żróodło: https://www.gov.pl/web/mswia/wspolny-komunikat-mswia-oraz-zwiazkow-zawodowych-sluzb-podleglych-resortowi2?

Foto: MSWiA

Budżetowe puzzle z wysokim długiem i podwyżkami w tle

Rząd  przyjął  projekt budżetu na 2024 rok z rekordowymi wydatkami  na obronność  (158,9 mld zł) oraz dwukrotnie  zwiększonymi w stosunku do  założeń sprzed dwóch miesięcy   podwyżkami w sferze  budżetowej (o 12,3 proc.), w tym również dla żołnierzy i funkcjonariuszy  przy planowanej  średniorocznej inflacji 6,6 proc. 

Projekt  przyszłorocznej  ustawy  budżetowej zakłada wzrost dochodów budżetowych o blisko 14 procent do 683,6 mld zł.  Wpływy z VAT w 2024 r. zostały zaplanowane na 312,6 mld zł, z CIT – na 78,3 mld zł, z PIT – 108,8 mld zł, a z akcyzy mają wynieść 88,8 mld zł.

Wysokie wydatki  poza  budżetem państwa

Jeszcze bardziej  niż dochody wzrosną wydatki  (o 22,3 proc.), do poziomu 848,3 mld zł. W sumie  deficyt budżetowy wyniesie więc 164,8 mld zł, o blisko 73 mld zł więcej niż ten zaplanowany na 2023 rok,  nie licząc  ogromnych wydatków pozabudżetowych.

Jak zwrócił uwagę w mediach społecznościowych  dr Sławomir  Dudek, główny ekonomista w Instytucie Finansów Publicznych  zadłużenie w funduszach  wydatkujących poza kontrolą parlamentu  w 2024 r. zwiększyło się z 55 mld zł w 2019 r. do 393 mld zł w 2023 r. oraz do 465 mld zł w 2024 r. To wynosi  22 proc.  prawdziwego długu, co stanowi 12 proc. PKB szacowanego przez Ministerstwo Finansów na 3778 mld zł.  Byłoby to prawie  913 miliardów  dolarów, przy obecnym kursie.

Budżet proponowany przez rząd opiera się na założeniu, że w przyszłym roku nastąpi  ożywienie w polskiej gospodarce. Rada Ministrów spodziewa się tempa wzrostu PKB na poziomie 3 proc. w 2024 roku.  Należy przypomnieć, że  w II kw. 2023 w porównaniu  przed rokiem  PKB obniżył się o 3,7 proc. a w tym  roku – wg prognoz MF –  mamy  uniknąć  recesji, bowiem PKB ma zwiększyć się jedynie  o 0,9 proc.

Były protesty  związkowców

Rząd w przyszłym roku prognozuje spadek inflacji (średniorocznie do 6,6 proc.)  Tyle samo planował w   czerwcu w założeniach budżetu na przyszły rok, przesyłając  do Rady Dialogu Społecznego  propozycję zwiększenia średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r. jedynie  ok. 6,6 proc.  To  wywołano  liczne protesty związkowców w całym  kraju, w tym również   Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W opublikowanym liście do  premiera  FZZSM domagała  się ujęcia w ustawie budżetowej na 2024 rok nie tylko podwyżki o 12 proc.  od 1 lipca br. , ale także 25-procentowej, od 1 stycznia przyszłego roku.  Miało to wyrównać  spadek   realnych  uposażeń w ostatnich  dwóch latach.

Obecnie rząd Mateusza Morawieckiego proponuje, by wynagrodzenia w  tej sferze  budżetowej, w tym również żołnierzy i funkcjonariuszy  zwiększyły się  o 12,3 proc. Ten niespodziewany  wzrost  jest spowodowany nie tylko  zbliżającymi się  wyborami parlamentarnymi, ale także dość  wysoką inflacją  wynoszącą obecnie 10.9 proc.

To by oznaczało, że jeśli inflacja będzie  trzymana w ryzach, co jest mało prawdopodobne przy  licznych  obietnicach wyborczych  oraz zapowiadanej  obniżce  podstawowych stóp Narodowego Banku Polskiego, to po raz  pierwszy od dwóch lat płace realne w gospodarce i budżetówce nie spadną.

Waloryzacja uposażeń od stycznia  czy później?

Czytaj więcej, źródło: pm.portal-mundurowy.pl

Foto: Internet

‘Florian’ nadal protestuje. We wrześniu marsz w Warszawie

Związek Zawodowy Strażaków ‘FLORIAN’ nieprzerwanie prowadzi akcję protestacyjną. Kolejnym etapem będzie ‘Marsz gniewu na KPRM’.

W marszu, który planowany jest na 15 września wezmą udział pracownicy związków zawodowych działających w szeroko pojętej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych.

Związkowcy, w tym strażacy domagają się podwyżki uposażeń o 20 procent od lipca tego roku i kolejnej podwyżki o 24 procent od stycznia 2024 roku.

Protestujący nie zgadzają się również z polityką “Solidarności”, która podpisała porozumienie “depczące godność pracowników sfery budżetowej”. Zwrócono się do rządu, by rozmowy prowadzono ze wszystkimi centralnymi związkami, a nie wyłącznie z “Solidarnością”.

Wykażmy dezaprobatę wobec „pseudoporozumień” i kiełbasy wyborczej spisanej w porozumieniu z „Solidarnością”- stanowcze NIE ochłapom i deptaniu godności pracowników! – napisano na profilu ZZS ‘FLORIAN’.

Czytaj więcej, źródło: remiza.com.pl

Foto: ZZS „Florian”

Podwyżki dla mundurowych dwa razy wyższe niż zakładano. Projekt budżetu na 2024 rok przyjęty

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Premier zapowiedział, że przyszłoroczne podwyżki, m.in. w służbach mundurowych, wyniosą 12,3 proc. “To zasadniczy, znaczący wzrost przekraczający inflację zaplanowaną na przyszły rok na poziomie 6,6 proc.” – mówił podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd chce, by “służby mundurowe: strażacy, żołnierze, policjanci, straż graniczna, wszelkie inne służby, ale także cała budżetówka, były docenione za swoją ciężką pracę”.

“Jest to bezpieczny budżet w trudnych czasach. Jest to bezpieczny budżet dla Polski” – powiedział po posiedzeniu rządu, podczas którego przyjęto projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że rząd chce by “służby mundurowe: strażacy, żołnierze, policjanci, straż graniczna, wszelkie inne służby, ale także cała budżetówka, były docenione za swoją ciężką pracę”. Dlatego, jak poinformował szef rządu, “wszystkie osoby zatrudnione w budżetówce, w służbach mundurowych mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. To będzie 12,3 proc.”.

Nie wiadomo jeszcze kiedy podwyżki trafią na mundurowe konta. Jak tłumaczył Morawiecki, minister finansów Magdalena Rzeczkowska prowadzi w tej sprawie rozmowy z szefami MON oraz MSWiA. “Jesteśmy przygotowani praktycznie od I kwartału któregokolwiek z miesiąca” – zadeklarował. W całej pozostałej budżetówce będzie to – jak wskazał – od początku roku.

Zaproponowany przez rząd poziom waloryzacji – 12,3 proc. – to prawie dwa razy więcej, niż zapisano w założeniach do budżetu na 2024 rok (6,6 proc.), zaprezentowanych w czerwcu tego roku. Wtedy mundurowi otwarcie mówili, że nie jest on satysfakcjonujący. Związkowcy zapowiadali nawet, że jeśli nie dojdzie do rozmów mogą podjąć decyzje o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Wzywali też szefa MSWiA do podjęcia rokowań. Do tych doszło w pierwszej połowie lipca i jak przekonywał w rozmowie z InfoSecurity24.pl redakcją Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów , który w spotkaniu brał udział, lakoniczny i oszczędny charakter wydanego wtedy komunikatu “nie oznacza nic złego i nie świadczy o tym, że rząd nie ma dla nas żadnej oferty, a wręcz odwrotnie”. Jak mówił, “już dziś można powiedzieć, że jest szansa na wyższą niż zakładana przyszłoroczną waloryzację uposażeń”.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

 

Foto: Kancelaria Premiera/Twitter

Dodatek dla budżetówki do wypłaty w ciągu najbliższych 7 tygodni

Nowelizacja tegorocznego budżetu, która dość sprawnie przeszła legislacyjną drogę, 10 sierpnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmienione przepisy, jednego z najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania państwa dokumentów, obowiązują od dziś. Jednym z elementów, które znalazły się w nowej wersji ustawy, są jednorazowe dodatki motywacyjne dla szeroko pojętej sfery finansów publicznych. Otrzymać mają je także funkcjonariusze i to już niebawem. 

Choć jednorazowe świadczenie, jakim jest dodatek motywacyjny zaproponowany przez rząd budżetówce, to nie do końca – mówiąc delikatnie – to, czego oczekiwali mundurowi, wydaje się, że w tym roku do kolejnej nowelizacji budżetu może już nie dojść.

Zgodnie z wcześniej pojawiającymi się informacjami, funkcjonariusze – podobnie jak reszta budżetówki – powinni otrzymać około 1125 złotych na etat i wszystko wskazuje na to, że rozbieżności w podziale tej kwoty raczej nie będzie. O to, by pieniądze w równej wysokości trafiły na wszystkie mundurowe konta wnioskowali m.in. związkowcy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w pismach skierowanych do właściwych ministrów.

Pewne jest też, że dodatek w ręce funkcjonariuszy musi trafić w ciągu najbliższych 7 tygodni. Graniczny termin na wypłaty podany w przepisach to bowiem koniec września.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl
Foto: KPRM

Łatanie policyjnego budżetu. Na co formacja potrzebuje 300 mln zł więcej?

Prace nad nowelizacją tegorocznego budżetu poszły szybciej niż można się było spodziewać. Przyjęta przez Sejm ustawa dość sprawnie przeszła przez Senat, i to bez poprawek. Dokument wprost z gabinetu marszałka Tomasza Grodzkiego trafił zatem do prezydenta, który go podpisał. Dziś zatem pewne już jest, że funkcjonariusze – podobnie jak cała reszta “budżetówki” – liczyć mogą na jednorazowy dodatek motywacyjny. To jednak nie wszystko, bowiem – zgodnie z zapowiedziami – policyjny budżet zostanie też zwiększony o kolejne 300 mln złotych z przeznaczeniem m.in. na “pozapłacowe świadczenia pieniężne” i wydatki bieżące. 

Jednorazowy dodatek motywacyjny budził wiele emocji od samego początku. Tuż po podpisaniu porozumienia miedzy rządem a NSZZ “Solidarność” część przedstawicieli związków zawodowych działających w służbach mundurowych dość otwarcie krytykowała z jednej strony pominięcie ich w ustaleniach, z drugiej epizodyczny charakter świadczenia. Padały stwierdzania (w rozmowie przedstawiciela NSZZ Policjantów z money.pl, w w czerwcu br.) nazywające dodatek “ochłapem plus” http://zonadwislanski.pl/mialy-byc-podwyzki-sa-nagrody-ochlap-plus-money-pl/ oraz przypominające o tym, że rząd obiecał mundurowym podwyżki a nie “częściowe wyrównanie biedy”. Rząd założył jednak, że wszyscy pracownicy szeroko pojętej sfery finansów publicznych, a więc także mundurowi, otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości – jak mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Bartłomiej Mickiewicz, szef Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ “Solidarność” i przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa tuż po podpisaniu porozumienia – około 1125 złotych na etat.
Nowelizacja ustawy budżetowej oraz okołobudżetowej na 2023 rok została uchwalona przez Sejm i Senat oraz podpisana przez prezydenta. Teraz dokument czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw, a mundurowi liczą na to, że pieniądze w równej kwocie trafią do wszystkich funkcjonariuszy . Jak pisali w liście do szefów resortów, z uwagi na fakt, że “ustawa okołobudżetowa przewiduje uznaniowy rozdział środków na specjalny jednorazowy dodatek motywacyjny, istnieje możliwość wystąpienia dużego zróżnicowania w wysokości przyznawanych dodatków, co wobec uchwalonego dodatku mającego charakter bezpośrednio związany z wskaźnikiem waloryzacji, mogłoby powodować dodatkowe niezadowolenie funkcjonariuszy i pracowników podległych służb”. W związku z tym, zwrócili się oni z propozycją “uzgodnienia na poziomie resortów (MSWiA, MS, MF) rozdziału środków przeznaczonych na ten cel na etaty w sposób umożliwiający wypłatę w równej kwocie dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb”. Jednorazowy dodatek motywacyjny ma być wypłaconym, jak informowano, do 30 września 2023 roku.
Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl
Foto: MSWiA 

Waloryzacja emerytur w 2024 r. Wyliczyli, o ile wzrośnie świadczenie

Według informacji rządu waloryzacja emerytur w 2024 r. jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Jeżeli faktycznie tyle wyniesie, to przeciętne świadczenie wzrośnie o 430 zł – wylicza “Gazeta Wyborcza”.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Czytaj więcej, źródło: www.money.pl

Foto: Internet