Co mundurowym przyniesie 2022 rok?

Służby mundurowe czeka niełatwy rok – tak można by zacząć niemal każdy materiał, w którym autor stara się przewidzieć kształt mundurowej rzeczywistości. Prawdą jest jednak, że wyzwań nie brakuje i to zarówno tych związanych z ciągle zmieniającymi się zagrożeniami, jak i tych wynikających choćby z potrzeby modernizacji czy konieczności stałego zachęcania młodych do wstępowania do służb. Jaki zatem będzie ten przyszły rok dla funkcjonariuszy i formacji, w których pełnią służbę? Jedno jest pewne, o stagnacji raczej nie ma mowy.

Nie da się ukryć, że ostatni rok był dla służb mundurowych pełen wyzwań. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy nie wpłynął na uspokojenie i tak dość napiętej – z uwagi choćby na zwiększoną liczbę zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 – atmosfery wewnątrz formacji. Sytuacji nie poprawiał też brak funduszy nagród, choć trzeba przyznać, że koniec roku, dla sporej części mundurowego środowiska okazał się – dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej i wypłaconych specjalnych dodatków motywacyjnych – finansowo dość obfity.
Pieniądze jakie mundurowi otrzymali pod koniec 2021 roku nie są jedynymi dodatkowymi środkami, które trafią na ich konta. Teoretycznie bowiem, już od 1 stycznia 2022 roku, mundurowe uposażenia powinny wzrosnąć średnio o 677 złotych (wraz z nagrodą roczną). I choć podwyżki nie będą zapewne zauważalne jeszcze w styczniowej wypłacie, to kiedy odpowiednie przepisy wykonawcze wejdą w życie, policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze SOP i SW otrzymają odpowiednie wyrównania.
Start modernizacji
Podwyżki, co warto przypomnieć, w części wynikają z nowych programów modernizacji przewidzianych dla służb podległych MSWiA i Służby Więziennej. A ten w życie wchodzi właśnie od 1 stycznia 2022 roku. W jego ramach do służb (policji, PSP, SG, SOP i SW) trafi łącznie ok. 12 mld złotych. Przez najbliższe 4 lata formacje – jak zapowiadają nadzorujące je resorty – czeka więc szereg inwestycji i zakupów. Co ciekawe, pierwszy raz modernizacja zakłada też zwiększenie liczby etatów we wszystkich, poza Służbą Ochrony Państwa, służbach, których rządowe programy będą dotyczyć. Podstawowym pytaniem jakie nasuwa się w kontekście obecnego stanu zatrudnienia np. w Policji, dotyczy tego jak kierownictwa formacji dodatkowe etaty zamierzają zapełnić. I ponieważ nie będzie to z pewnością łatwe, to pieniądze jakie na nowe etaty zostaną wyasygnowane, mogą – a jak przekonywał w rozmowie z InfoSecurity24.pl gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, nawet powinny – trafić do funkcjonariuszy. W przyszłym roku policja zyska ich 1700, Straż Graniczna zwiększy liczbę etatów o 200, a w Państwowej Straży Pożarnej zatrudnić będzie można (w 2022 roku) 150 strażaków więcej.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/co-mundurowym-przyniesie-2022-rok?

Foto: Policja

Uposażenia vs Polski Ład. MSWiA “zniweluje niekorzystne zmiany”

Uposażenia funkcjonariuszy pełniących slużbę w formacjach podleglych MSWiA mają nie ucierpieć w związku z wejściem w życie, od 1 stycznia 2022 roku, Polskiego Ładu. Takie zapewnienie złożył wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak pisze on w liście do mundurowych związkowców, MSWiA “podjęło działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych zmian w tym zakresie”.

Stanowisko wiceszefa MSWiA, to odpowiedź na wniosek z jakim związkowcy wystapili jeszcze przed świętami. Jak pisali, z ich wyliczeń wynika, że mundurowi w związku z wejsciem w życie Polskiego Ładu, mogą być “stratni”, a tzw. ulga dla klasy średniej “wcale im tego nie zrekompensuje”. “Gdyby w świetle tych wyliczeń okazało się, że niektórzy policjanci zaszeregowani na stanowiskach wykonawczych oraz kierowniczych niższego szczebla stracą część swojego uposażenia albo mechanizm >>ulgi dla klasy średniej<< takiej straty nie zniweluje, Zarząd Główny NSZZ Policjantów będzie oczekiwał na równoległe wdrożenie rozwiązań rekompensacyjnych lub modyfikacji nowych przepisów w odniesieniu do funkcjonariuszy niepłacących składki ZUS” – mogliśmy przeczytać w liście do szefa MSWiA. Z podobnym wnioskiem do ministra wystąpiła też cała Federacja Zwiazków Zawowodych Służb Mundurowych.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/mundurowe-uposazenia-vs-polski-lad-mswia-zniweluje-niekorzystne-zmiany?

Foto: MSWiA/Twitter

“Polski Ład” a uposażenia funkcjonariuszy – KWP w Olsztynie objaśnia

Publikujemy dokument sporządzony przez Wydział Finansów KWP w Olsztynie. który przybliża jakie zmiany wprowadzane są przez “Polski Ład”.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2022 roku nowych przepisów podatkowych wprowadzanych ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tzw. ,,POLSKI ŁAD” zwracam się z prośbą o poinformowanie podległych funkcjonariuszy i pracowników o podstawowych założeniach oraz ryzyku związanym ze zmianą przepisów. Wprowadzone od nowego roku zmiany dotyczą m.in. progów dochodowych, wysokości kwoty wolnej od podatku, wyłączenia możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, wprowadzenia innych ulg związanych z wypłata wynagrodzenia/uposażenia i mogą spowodować konieczność dokonania w kolejnym roku podatkowym znacznej dopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł

Oznacza to zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 425 zł miesięcznie – obecnie stawka wynosi 43,76 zł miesięcznie. W przypadku uzyskiwania przychodu z dwóch źródeł każdy pracownik/funkcjonariusz musi wskazać na druku PIT-2, który płatnik ma odliczać kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku dwóch płatników odliczających kwotę zmniejszającą podatek równocześnie (np. ZUS i pracodawca), po zakończonym roku w rozliczeniu podatkowym pracownik/funkcjonariusz będzie musiał zwrócić do Urzędu Skarbowego kwotę 5.100 zł. Jeżeli pracownik/funkcjonariusz chciałby skorygować swoje dane (zrezygnować z kwoty zmniejszającej podatek), to powinien złożyć PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia/uposażenia.

2. Zmiana drugiego progu podatkowego

Wyższa stawka opodatkowania 32% będzie obowiązywała od dochodów powyżej 120.000 zł rocznie.

3. Brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej

Do końca 2021 roku od zaliczki na podatek odliczano 7,75 % podstawy wymiaru. Od 01.01.2022 r. składka 9% w pełnej wysokości będzie pobierana od pracownika/funkcjonariusza.

4. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej

Pracodawca będzie naliczał dodatkowe zmniejszenie podstawy opodatkowania o tzw. ulgę dla klasy średniej dla zarabiających w przedziale od 5.701 zł brutto miesięcznie do 11.141 zł brutto miesięcznie (co daje kwotę rocznie od 68.412 zł do 133.692 zł)

Stosowanie przedmiotowej ulgi będzie automatyczne, co oznacza, że do zastosowania ulgi nie jest potrzebny wniosek pracownika/funkcjonariusza. Jeżeli w ciągu roku pracownik/funkcjonariusz utraci prawo do ulgi dla klasy średniej wskutek przekroczenia limitu przychodu lub utraty części przychodu (np. zawieszenie funkcjonariusza, pobieranie zasiłku chorobowego przez pracownika przez znaczną część roku lub nagroda roczna w miesiącu lutym 2022), to całą ulgę po rozliczeniu PIT-u rocznego będzie musiał zwrócić do Urzędu Skarbowego.

Każdy pracownik/funkcjonariusz musi samodzielnie przeanalizować ewentualne zyski i straty płynące z korzystania w trakcie roku z ulgi dla klasy średniej poprzez automatyczne naliczanie jej przez pracodawcę lub złożenie wniosku o rezygnację, tym samym pozostawiając sobie możliwość rozliczenia jej w PIT rocznym. Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

5. Wprowadzenie zerowego PIT-u dla pracujących emerytów

Dotyczy osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (kobieta 60 lat; mężczyzna 65 lat) nie pobierają emerytury i pozostaną na rynku pracy oraz podlegają ubezpieczeniu społecznemu. NIE DOTYCZY FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Zwolnione z podatku dochodowego będą przychody ze stosunku pracy do wysokości 85.528 zł. ULGA BĘDZIE ZASTOSOWANA WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK pracownika stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

6. Wprowadzenie nowych ulg dla podatników:

“Rodzina 4+”- dla podatników posiadających co najmniej czworo dzieci – Wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma

,,Na powrót”- dla powracających z zagranicy – Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma

 

Wszelkie wnioski i oświadczenia będzie można złożyć do Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów najpóźniej do 17-ego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzenia/ uposażenia (np. złożenie wniosku w styczniu, będzie skutkowało niestosowanie/stosowaniem ulgi w miesiącu lutym). Pełną informację na temat zmian podatkowych w 2022 r. można uzyskać na stronach internetowych www.gov.pl i www.podatki.gov.pl oraz krajowej informacji podatkowej pod nr telefonu 22-765-64-64 oraz 22-330-03-30. Biorąc pod uwagę ogólną dostępność do informacji o zmianach podatkowych oraz ze względu na duże obciążenie pracą Wydziału Finansów związaną z: zakończeniem roku budżetowego 2021, koniecznością terminowego sporządzenia informacji podatkowej PIT 11, koniecznością terminowego naliczenia dodatkowych nagród rocznych za 2021 r., pracownicy Sekcji Wydatków Osobowych nie będą udzielać informacji o zasadach i uprawnieniach do wyżej wymienionych ulg oraz nie będą dokonywać „symulacji” wynagrodzeń/uposażeń. Załączniki do niniejszego pisma będą wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziały Finansów
KWP w Olsztynie

Żródło: https://zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/3148-polski-lad-a-uposazenia-funkcjonariuszy-kwp-w-olsztynie-objasnia?

Mundurowa modernizacja podpisana przez prezydenta. Zakłada m.in. podwyżkę uposażeń

Prezydent Andrzej Duda 22 grudnia podpisał ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, a więc to już prawie koniec legislacyjnego sprintu związanego z wprowadzeniem nowej mundurowej modernizacji. Ta, choć z rocznym opóźnieniem, kiedy trafiła już do parlamentu została przeprocedowana ekspresowo i nie przeszkodził w tym nawet fakt, że dopiero na etapie prac w Sejmie do projektu pierwotnie dotyczącego służb podległych MSWiA, dopisano Służbę Więzienną. Oba programy modernizacji, zawarte w jednej ustawie, ruszą 1 stycznia, a w ramach przewidzianych wydatków, oprócz inwestycji i zakupów, dla funkcjonariuszy przewidziano też podwyżkę uposażenia.

Na nową ustawę modernizacyjną funkcjonariusze czekać musieli rok dłużej niż pierwotnie zakładano, ale programy zakładające pokaźny zastrzyk finansowy dla służb podległych MSWiA oraz Służby Więziennej ostatecznie ruszą od 1 stycznia 2022 roku. Pewną nowością w tej edycji mundurowej modernizacji jest to, że jedna ustawa obejmuje dwa programy – ten przewidziany dla służb podległych MSWiA i ten dla nadzorowanej przez resort sprawiedliwości Służby Więziennej. Przez kolejne 4 lata do formacji tych trafi niemal 12 mld złotych, z czego ponad 10 mld złotych do służb MSWiA i blisko 1,9 mld złotych do Służby Więziennej. Największym beneficjentem modernizacji będzie policja, która do wydania będzie miała ponad 6,4 mld złotych. Inne służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji otrzymają odpowiednio: Państwowa Straż Pożarna – ponad 1,9 mld złotych, Straż Graniczna – ponad 1,4 mld złotych, a Służba Ochrony Państwa – 214 mln złotych. Dodana na etapie prac w Sejmie do ustawy Służba Więzienna, na modernizację mieć będzie prawie 1,9 mld złotych.

Czytaj więcej, żródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mundurowa-modernizacja-podpisana-przez-prezydenta-zaklada-min-podwyzke-uposazen?

Foto: KPRP

Czy mundurowi stracą na Polskim Ładzie? Funkcjonariusze chcą pilnych wyliczeń

Wchodzące w życie 1 stycznia 2022 roku przepisy podatkowe, będące częścią tzw. Polskiego Ładu, spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom, ale jak się okazuje także części mundurowego środowiska. NSZZ Policjantów zwrócił się do szefa MSWiA z “pilnym wnioskiem o przeprowadzenie i przekazanie wyliczeń wskazujących na to, którzy policjanci zyskają, a którzy stracą na wprowadzeniu nowych rozwiązań”. O podobne wyliczenia do szefa resortu finansów zawnioskowali przedstawiciele ZZ Celnicy PL, reprezentujący m.in. funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

“Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z pilnym wnioskiem o przekazanie informacji nt. wpływu Polskiego Ładu na wysokość uposażeń policjantów” – poinformował w środę NSZZ Policjantów. Jak się okazuje, część funkcjonariuszy ma spore obawy, że – jak to ujęto w komunikacie – “na Polskim Ładzie będą stratni”. Obawy te mogą nie być zupełnie bezzasadne, bo jak się okazuje – co potwierdzać mają wstępne wyliczenia wykonane przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów – “od nowego roku kilkadziesiąt złotych ze swojego uposażenia stracić mogą również policjanci na niektórych stanowiskach wykonawczych z wyższym stażem służby i wyższym dodatkiem, a tzw. ulga dla klasy średniej wcale im tego nie zrekompensuje”.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/czy-mundurowi-straca-na-polskim-ladzie-funkcjonariusze-chca-pilnych-wyliczen?

Foto: MSWiA

Zwierzęta służb mundurowych z lepszą opieką. Ustawa wchodzi w życie – Gazeta Prawna

Owczarek belgijski Carotka z Nadwiślańskiego Oddziału Służby Granicznej przechodzi na emeryturę. Dzięki wchodzącym we wtorek w życie nowym przepisom regulującym status zwierząt w służbach, będzie miała m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

Carotka zwana też Caro lub Królewną przez ostatnie pięć lat służyła w Nadwiślańskim Oddziale Służby Granicznej (NwOSG). Jej miejscem pracy był Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Specjalizowała się w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych i broni.

/…/

“To ukoronowanie naszych długoletnich starań” – podkreśla przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NwOSG Robert Lis, który jako jeden z pierwszych w kraju zaczął działać w kierunku wprowadzenia takich rozwiązań prawnych.

Czytaj więcej, źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8318906,zwierzeta-sluzb-mundurowych-emerytura-opieka-weterynaryjna.html?

Czytaj także: 

Carotka z Modlina skorzysta z wchodzącej w życie ustawy regulującej status zwierząt w służbach

Psi funkcjonariusz na emeryturze. Carotka z Modlina idzie na zasłużony odpoczynek

M. Mastalerczuk

Walczymy o ułaskawienie Niebieskiego Kolegi! #MuremZaSopockimMundurem

Jest niepisana zasada, że nie komentuje się wyroków Sądów. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których nie sposób zachować milczenie.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów gorąco zachęca do włączenia się w akcję zainicjowaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Gdańsku.

Nie poddamy się w walce o Naszego Policjanta bo dla nas hasło Razem Trzymamy Linię czy też Murem Za Mundurem to nie są puste slogany.

Stoimy w obliczu dramatu dobrego Policjanta, który nigdy nie zawiódł ani swoich kolegów ani Obywateli, którym od wielu lat służył zgodnie z naszym motto “Pomagamy i Chronimy”.

Sprawa jest pilna i wymaga od nas zwarcia szeregów.

Możemy…

Musimy ocalić Bartka!

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Oto treść komunikatu ZW NSZZP w Gdańsku:

Prawomocny wyrok – 1 rok pozbawienia wolności !!!

Taki prawomocny wyrok usłyszał 2 grudnia 2021 roku Nasz kolega Bartek Lademan oraz Łukasz Kawczak. Bartek – 13 lat służby. Zawsze profesjonalny, spokojny, skromny, kolega i policjant na którego można liczyć.
Feralnej nocy w 2014 roku, gdy wraz z Łukaszem Kawczak pojechali na zleconą interwencję, grupa osób rzucała butelkami, nie zważając na pieszych i pojazdy.
Po przyjeździe zostali zaatakowani przez pseudokibiców. Bartek został chwycony za szyję i podduszany. Łukasz, który trenował sztuki walki kopnął napastnika w brzuch uwalniając Bartka z uścisku. To wtedy mogło dojść do obrażeń wewnętrznych, których doznał jeden z bandytów.
Prowadzone postępowanie dotyczące uszkodzenia ciała zostało umorzone. Na skutek zażalenia Policjantom przedstawiono zarzuty. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Sopocie Nasi koledzy zostali uniewinnieni. Po złożeniu apelacji przez pomawiających, ten sam sąd w lutym 2021 roku bez dodatkowych dowodów skazał ich na bezwzględne pozbawienie wolności 1 roku.
Po złożeniu apelacji decyzją Sądu Okręgowego w Gdańsku obaj interweniujący policjanci zostali uznani winnymi ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i przekroczenia uprawnień. Sąd dał wiarę zeznaniom wielokrotnie karanych za przestępstwa pseudokibiców, którzy oskarżyli policjantów o pobicie w trakcie transportu i w Jednostce Policji.
Bartek – Wzorowy Funkcjonariusz – po 7 latach od zdarzenia nie może już dłużej pełnić służby.
Rzekomy pokrzywdzony przy kontaktach z innymi policjantami śmieje się w twarz,
bo wsadził do więzienia Psy, „a ty możesz być następny”.
Nie godzimy się z tym wyrokiem. Jeżeli Ty również, to proszę o poparcie przez złożenie swojego podpisu na prośbie skierowanej do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ułaskawienie Bartosza Lademan i Łukasza Kawczak.

Karty (do pobrania na stronie: www.zwnszzp-gdansk.pl)

http://www.zwnszzp-gdansk.pl

Są też do pobrania w załączniku.

z podpisami proszę przesłać do dnia 31.12.2021 r. na adres:

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Załączniki: 

podpisy-Lademan

podpisy-Lademan

Źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/walczymy-o-policjanta-muremzasopockimmundurem/

Świąteczne posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG

W dniu 13 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Podczas zebrania została omówiona bieżąca działalność Zarządu Oddziałowego, Zarządów Terenowych oraz najważniejsze zagadnienia nurtujące funkcjonariuszy w obecnym czasie.

W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego Roberta Lisa uczestniczył Komendant NwOSG gen. bryg. SG Robert Bagan, który  odpowiadał zebranym na nurtujące pytania min. związane z kryteriami podziału dodatków motywacyjnych. Komendant NwOSG bardzo pozytywnie ocenił współpracę z Zarządem Oddziałowym.

W dalszej części zebrania omówiono propozycje i wnioski złożone przez uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęto uchwały wyznaczające nowe cele działania.

Ważnym elementem posiedzenia Zarządu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Na straży Polski bram”. Powołana komisja wyłoniła z kilkudziesięciu prac, laureatów konkursu. Było to zadanie bardzo trudne, gdyż poziom prac był niezwykle wysoki. Lista laureatów i wyróżnione prace  opublikujemy w najbliższym czasie.

W końcowej części posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Kapelana NwOSG ks. ppłk. SG Ryszarda Preussa, Komendanta NwOSG gen. bryg. SG Roberta Bagana, kolegi Dariusza Brzezickiego Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy Policji województwa mazowieckiego i kolegi Dariusza Łazarczyka Przewodniczącego Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS ”Florian”.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Św. Łukasza i poświęceniu przez kapelana opłatków wigilijnych, uczestnicy złożyli serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne sobie wzajemie oraz wszystkim funkcjonariuszom i żołnierzom, pełniącym służbę na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej.

Posiedzenie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Tekst: K. Nowosielska

Źródło: http://zonadwislanski.pl/swiateczne-posiedzenie-zo-nszz-fsg-przy-nwosg-2/

Foto: ZO NSZZ FSG przy NwOSG

 

 

Szczepienia dla mundurowych “obowiązkowe, a nie przymusowe”. Co to oznacza?

Szczepienia przeciw COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych będą obowiązkowe, a nie przymusowe. Obowiązek jest terminem ściśle prawnym. Nie ma w naszej formule prawnej przymusowego szczepienia – powiedział w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz był pytany w środę w Polsat News o to, czy będzie to obowiązek, czy przymus i skąd wziął się termin 1 marca. “Zacznijmy od terminu – obowiązek jest terminem ściśle prawnym i nie ma w naszej formule szczepień przymusowego szczepienia. Są szczepienia obowiązkowe. Przymus polegałby na tym, że chodzilibyśmy – mówiąc kolokwialnie – od domu do domu i przymuszali ludzi do szczepień. Nie, jest obowiązek szczepień, który wiąże się z pewnymi prawnymi konsekwencjami” – podkreślił.

“Pamiętajmy, że nawet te kraje, które wprowadzają już dzisiaj obowiązkowe szczepienia, na dziś komunikują o tym, że te szczepienia będą obowiązkowe. Musimy dać z wyprzedzeniem czas osobom, które będą objęte obowiązkowością szczepień (…), żeby 1 marca weszły do podmiotów medycznych, do wszelkiego rodzaju służb już jako osoby zaszczepione” – dodał Andrusiewicz.

Dopytywany czy 1 marca to termin ostateczny obowiązkowych szczepień, odpowiedział, że mówimy raczej o 1 marca jako terminie ostatecznym dla służb medycznych. “W przypadku służb mundurowych i nauczycieli ten termin ostateczny, który powinien jednak oscylować w okolicach 1 marca, jest obecnie ustalany na szczeblu ministerialnym z pozostałymi resortami odpowiedzialnymi za każdą z tych służb czy też za grono nauczycielskie” – powiedział rzecznik MZ.

Zapewnił, że wszystkie kwestie związane z obowiązkowością szczepienia będą podane w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/szczepienia-dla-mundurowych-obowiazkowe-a-nie-przymusowe-co-to-oznacza?

Foto: MSWiA