Policjanci masowo idą na zwolnienia lekarskie L-4. Na policyjnych forach pojawia się określenie „bunt”

Policjanci z województwa łódzkiego masowo idą na zwolnienia chorobowe – wynika z informacji tvn24.pl. Chodzi o funkcjonariuszy z pionów drogówki oraz prewencji, których może brakować podczas zbliżających się świąt. Policjanci ostrzegają, że taki protest „może się rozlać na cały kraj”. Jeszcze we wtorek rano policjantów „na chorobowym” w całym województwie łódzkim było dokładnie 100. Tak wynika z oficjalnego raportu, który każdego ranka spływa do Komendy Głównej Policji. Wieczorem chorych było już ponad 250 – ustaliła redakcja tvn24.pl z nieoficjalnych źródeł.

Łódź bez drogówki?

Nasze źródła przewidują, że dziś liczba zwolnień może jeszcze wzrosnąć. Na zamkniętych policyjnych forach dyskusyjnych padały we wtorek konkretne informacje: „Ani jednego policjanta drogówki nie ma już w komendach w Łasku, Zduńskiej Woli, Poddębicach, Wieluniu, Wieruszowie i Tomaszowie Mazowieckim. Od środy ani jednego nie będzie w całej Łodzi z drogówki. Zwolnienie położyli także policjanci z trzech kompanii oddziałów prewencji”. Oficjalnie potwierdziliśmy w Komendzie Głównej Policji, że faktycznie w jednostkach województwa łódzkiego pojawił się problem dużej liczby zwolnień chorobowych L4.

– Komendant wojewódzki w Łodzi Andrzej Łapiński w związku z informacją o zwiększającej się liczbie zwolnień polecił monitorować sytuację, by przesuwać siły tam, gdzie pojawiają się braki – usłyszeliśmy we wtorek późnym wieczorem w Komendzie Głównej Policji.

Więcej: http://nszzp.pl/przeglad-prasy/policjanci-masowo-ida-na-zwolnienia-lekarskie-l-4-na-policyjnych-forach-pojawia-sie-okreslenie-bunt/

Źródło: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/policjanci-z-lodzkiego-masowo-ida-na-zwolnienia-lekarskie-l4,880131.html

 

Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez policjanta są niekonstytucyjne. Wyrok Trybunału to ogromny sukces NSZZP.

Przez 17 lat odchodzący ze służby dostawali zaniżony ekwiwalent. Teraz mają miesiąc na złożenie wniosku o dopłatę zaległej kwoty.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bardzo korzystny dla emerytowanych policjantów, może wywołać falę wniosków o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jest wypłacany, gdy policjant odchodzi ze służby, najczęściej na emeryturę. Wtedy niewykorzystany urlop przelicza się na pieniądze i wypłaca równowartość wynagrodzenia urlopowego w gotówce.

NIŻSZE ŚWIADCZENIA
Od 19 października 2001 r. ten ekwiwalent jest wypłacany funkcjonariuszom w zaniżonej o ponad 1/4 wysokości. Wszystko bierze się z nowelizacji ustawy o policji z 27 lipca 2001 r., która zmieniła zasady udzielania funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego. Wcześniej mieli oni do dyspozycji 30 dni kalendarzowych. Po wejściu w życie nowelizacji od 19 października mają prawo do wolnego w wymiarze 26 dni roboczych.

Przez te wszystkie lata nie zmienił się jednak art. 115a ustawy o policji dotyczący obliczania ekwiwalentu za każdy dzień niewykorzystanego urlopu, który po zmianie przepisów wynosił 1/30 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 115a ustawy o policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/rafal-jankowski-wyrok-trybunalu-to-ogromny-sukces/

Źródło: https://www.rp.pl/Mundurowi/310319958-Po-wyroku-Trybunalu-ws-ekwiwalentu-za-urlop-tysiace-bylych-policjantow-maja-prawo-do-wyrownania.html

 

Informacja z departamentu budżetu MSWiA

Szanowni Panowie Przewodniczący,
stosownie do dokonanych na spotkaniu w dniu 23 października 2018 r. ustaleń niniejsze pismo zawiera dane dotyczące relacji przeciętnych miesięcznych uposażeń i podwyżek funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. do przeciętnego miesięcznego uposażenia i podwyżki żołnierzy zawodowych.
Wysokość przeciętnych miesięcznych uposażeń funkcjonariuszy ww. formacji resortu wynika z iloczynu tzw. wskaźnika wielokrotności określanego w rozporządzeniach Rady Ministrów i kwoty bazowej, której wysokość ustalana jest w ustawach budżetowych.
Analogiczny mechanizm dotyczy żołnierzy zawodowych, z tym że wielkość wskaźnika wielokrotności określa w rozporządzeniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Na dzień 1.10.2018 r. wskaźniki wielokrotności i przeciętne uposażenia (wraz z nagrodami rocznymi), przy kwocie bazowej 1.523,29 zł wynosiły w: Policji – 3,28 i uposażenie 4.996,39 zł, Straży Granicznej – 3,28 i uposażenie 4.996,39 zł, a w Państwowej Straży Pożarnej – 3,22 i uposażenie 4.904,99 zł.
W odniesieniu do żołnierzy zawodowych wskaźnik wielokrotności wynosi 3,20 i uposażenie
(z dodatkowym uposażeniem rocznym) – 4.874,53 zł.
Pierwsza podwyżka w 2019 r. uposażeń funkcjonariuszy naszego resortu wynikająca z Programu modernizacji zostanie dokonana od 1 stycznia średnio o 309 zł miesięcznie na etat (a ze wzrostem nagrody rocznej 335 zł), przy wzroście wskaźników wielokrotności o 0,22.
Po podwyżce wskaźniki i przeciętne uposażenia wyniosą odpowiednio w: Policji – 3,50 i 5.331,52 zł,
Straży Granicznej – 3,50 i 5.331,52 zł oraz w Państwowej Straży Pożarnej – 3,44 i 5.240,12 zł.
Podwyżka żołnierzy zawodowych od 1.01.2019 r. wyniesie miesięcznie 605 zł (a ze wzrostem dodatkowego uposażenia rocznego – 655 zł) i uposażenie zwiększy się do kwoty 5.529,54 zł, przy wzroście wskaźnika wielokrotności o 0,43, tj. do 3,63.
Kolejna druga podwyżka w 2019 r. uposażeń funkcjonariuszy resortu zostanie dokonana od 1 lipca średnio o 253 zł miesięcznie na etat (a ze wzrostem nagrody rocznej 274 zł), przy podwyższeniu wskaźników wielokrotności o 0,18.
Po drugiej podwyżce wskaźniki wielokrotności i przeciętne uposażenia wyniosą odpowiednio w: Policji – 3,68 i 5.605,71 zł, Straży Granicznej – 3,68 i 5.605,71 zł oraz w Państwowej Straży Pożarnej –
3,62 i 5.514,31 zł.
Łącznie więc w 2019 roku przeciętne miesięczne uposażenia funkcjonariuszy wzrosną o 562 zł (a ze wzrostem nagrody rocznej o 609 zł), przy wzroście wskaźników wielokrotności o 0,40.
Z powyższych informacji wynika, że po podwyżkach od 1.01.2019 r. i od 1.07.2019 r. przeciętne miesięczne uposażenia funkcjonariuszy (z nagrodą roczną) będą wyższe w Policji i Straży Granicznej
o 76,17 zł, a w Państwowej Straży Pożarnej niższe o 15,23 zł od przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych (z dodatkowym uposażeniem rocznym) wynoszącego 5.529,54 zł.

KW_1328872_DB

 

Pogranicznicy trzymają linię z policjantami. „Propozycje MSWiA są nie do przyjęcia”!!!

W czwartek (25 października) odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którego głównym celem było dokonanie oceny przedstawionych przez MSWiA propozycji porozumienia. Związkowcy jednogłośnie odrzucili propozycje resortu i dodatkowo podjęli decyzję o kolejnych etapach działań NSZZ FSG w celu osiągnięcia założonych postulatów.

Jednocześnie związkowcy SG podkreślają, że są gotowi do podpisania porozumienia, ale takiego, które będzie gwarantowało realizację postulatów przedstawionych przez NSZZ FSG i Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Brak kompromisu na linii Straż Graniczna-MSWiA może doprowadzić do tego, że pogranicznicy wdrożą kolejny element akcji protestacyjnej, jakim jest strajk włoski na drogowych i lotniczych przejściach granicznych. Działania te mogą skutkować znacznymi utrudnieniami w ruchu międzynarodowym. O zaplanowanych akcjach poinformowano już Zarządy Portów Lotniczych, Zrzeszenia Przewoźników Drogowych oraz Zrzeszenia Firm Transportowych. Prezydium ZG NSZZ FSG poparło również zaangażowanie funkcjonariuszy w akcję oddawania krwi.

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/8395,pogranicznicy-trzymaja-linie/?fbclid=IwAR3D35ttjPAh8MlfNWpBUdjoBsxC1G1ysIva6L-QAY9BcuJ-OUfnHpLsud4

Foto: NSZZ FSG

Co dalej po spotkaniu MSWiA z FZZ SM???

W załączniku zamieszczamy Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz Propozycję Porozumienia z dnia 23.10.2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego reprezentowali Wiceminister Jarosław Zieliński oraz Pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi pan Edward Zaremba i Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowaną przez Rafała Jankowskiego,  Krzysztofa Oleksaka, Krzysztofa Hetmana i Marcina Kolasę.

Poniższa propozycja została przedstawiona na spotkaniu w dniu 23 października 2018 r.

Poniższa propozycja została przedstawiona przez Ministra na spotkaniu w dniu 23 października 2018 r.

Propozycja porozumienia: propozycja-porozumienia-FZZSM-MSWiA_23_10_2018

Komunikat FZZ SM: Komunikat_F-16-K-2018

Bunt policjantów. Grożą L4 w ważne święta

Policjanci domagają się podwyżek – o 650 zł w 2019r. i o 500 zł w 2020r. Ponadto chcą odmrożenia uposażeń po dziewięciu latach waloryzacji, stu procentowej odpłatności za nadgodziny, pełnopłatnych zwolnień lekarskich za 30 dni w roku oraz powrotu do dawnego systemu emerytalnego.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, aktualnie nowoprzyjęty do policji funkcjonariusz dostaje nieco ponad 2 tys. zł na rękę, na 3,5 tys. zł netto mogą liczyć dzielnicowy czy kontroler ruchu drogowego.

We wtorek w siedzibie resortu ma się odbyć decydujące spotkanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Joachimem Brudzińskim.

Jeśli skończy się brakiem porozumienia, jak informuje „GW”, mundurowi najpewniej masowo będą brali L4. Z uchwały zarządu głównego NSZZ Policjantów wynika, że możliwe jest „wystąpienie z informacją do policjantów, którzy od dłuższego czasu zmagają się z negatywnymi skutkami przeciążenia obowiązkami służbowymi, o rozważenie możliwości skorzystania z porad lekarzy specjalistów, a w konsekwencji z ewentualnego zwolnienia lekarskiego (…)”.

Więcej, źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bunt-policjantow-groza-l4-w-wazne-swieta,63,0,2419263.html

 

MSWiA będzie rozmawiać z mundurowymi. Czy coś z tego wyniknie???

Protest służb mundurowych trwa nieprzerwanie od lipca. Mimo deklaracji o chęci porozumienia, od ponad dwóch miesięcy nie udało się go osiągnąć. Kolejna tura rozmów zaplanowana została na przyszły tydzień.

W imieniu Joachima Brudzińskiego, Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi, zaprosił przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na spotkanie. Jeśli obie strony tym razem dojdą do porozumienia, może się okazać że 23 października mundurowy protest dobiegnie końca.

Wtorkowe spotkanie jest efektem wypowiedzi szefa MSWiA, w której odnosząc się do manifestacji służb mundurowych, powiedział, że jest gotowy do rozmów. O wskazanie terminu spotkania prosił w piśmie wysłanym do Joachima Brudzińskiego 5 października szef policyjnych związków Rafał Jankowski. Na list odpowiedział Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi Edward Zaremba. Zaprosił związkowców na spotkanie w MSWiA 23 października.

Mundurowi poprosili też o przekazanie na piśmie propozycji porozumienia i pisemnego odniesienia się do poszczególnych postulatów. „Spekulacje piętrzące się na temat propozycji, którą Pan Minister przedstawił na naszym ostatnim spotkaniu w dniu 21 września 2018 roku są źródłem wielu nieporozumień i niepotrzebnych napięć niesłużących osiągnięciu porozumienia, na którym niewątpliwie zależy obu stronom” – pisze w liście do Joachima Brudzińskiego Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski. Dodaje też, że „otrzymane materiały pozwolą na przygotowanie się przedstawicielom Federacji do negocjacji i prowadzenia konstruktywnego dialogu”.

Mundurowe postulaty, a propozycje MSWiA

Już w lipcu, Rafał Jankowski w rozmowie z InfoSecurity24.pl zapowiadał, że tylko porozumienie na piśmie, podpisane przez szefa MSWiA, zakończy mundurowy protest. Związkowcy wielokrotnie podkreślali też, że to właśnie pisemna gwarancja podwyżek jest jednym z punktów, który musi zostać spełniony by mogło dojść do porozumienia. Czego oczekują mundurowi? Chodzi m.in. o podwyżki. Pierwsza miałaby nastąpić w styczniu przyszłego roku i wynosić 650 złotych, drugiej mundurowi oczekują rok później, w wysokości 500 złotych. Związkowcy chcą też, by MSWiA zwiększyło mnożnik kwoty bazowej określający uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy w poszczególnych grupach zaszeregowania (dziś jest to 3,28). Od początku protestu przedstawiciele FZZ SM postulują też zmianę zasad emerytalnych jakie wprowadzone zostały w styczniu 2013 roku. Teraz, by funkcjonariusz mógł przejść na emeryturę, musi przepracować minimum 25 lat. By ją otrzymać, nie może jednak odejść ze służby wcześniej niż po ukończeniu 55 lat. Mundurowi zdecydowali się na ustępstwa, i zgadzają się na pozostawienie granicy 25 lat służby, jednak bez granicy wieku 55 lat. Jednym z ważniejszych postulatów, są także 100 proc. płatne zwolnienia lekarskie. Propozycją, która jak się wydaje wciąż znajduje się na negocjacyjnym stole, to 30 dni w roku pełnopłatnych L4.

Co na MSWiA? Jednym z podstawowych problemów są podwyżki. Resort przekonuje, że ze względu na wieloletnie zaniedbania poprzednich rządów, wysokość podwyżek o jakiej mówią związkowcy, nie jest w tej chwili możliwa, a mundurowi powinni zgodzić się na to co zostało zaproponowane dotychczas. Propozycja to 300 złotych w styczniu 2019 i 250 złotych w styczniu 2020 roku. Dodatkowo MSWiA proponuje, od lipca przyszłego roku, płatne nadgodziny (obecnie np. policjanci mogę jedynie odbierać je jako wolne dni). Rozbieżności pojawiają się także w kwestii zwolnień lekarskich. Z ostatnich wypowiedzi kierownictwa MSWiA wynika, że pełnopłatne L4 miałby dotyczyć funkcjonariuszy pracujących na ulicach, i to czasie nie przekraczającym 30 dni w roku.

Według danych NSZZ Policjantów w całej Policji jest dziś 6,3 tys. wakatów. W tym roku więcej funkcjonariuszy odeszło ze służby niż zostało do niej przyjętych (odeszło 2822 policjantów, przyjęto 1804). Mundurowy protest, zgodnie z danymi przedstawionymi przez ministerstwo finansów, jest też dość kosztowny dla budżetu państwa. W czerwcu, kiedy protest nie był jeszcze prowadzony, wysokość wystawionych przez Policję mandatów to łącznie prawie 52 mln złotych, podczas gdy w sierpniu nieco ponad 17,5 mln złotych. Protest od lipca nabrał już rozpędu, i obok pouczeń zamiast mandatów, wprowadzane są elementy strajku włoskiego, a niedawno w Warszawie odbyła się duża mundurowa manifestacja. Jeśli jednak podczas przyszłotygodniowego spotkania nie dojdzie do porozumienia, może się okazać, że działania podejmowane przez funkcjonariuszy przybiorą nową formę. Rafał Jankowski, szef policyjnych związkowców, dość jasno zapowiada także, że jeśli te działania okażą się nieskuteczne, a porozumienie nie zostanie osiągnięte, protest przybrać może drastyczniejszą formę. Chodzi o „możliwość skorzystania z porady lekarzy specjalistów, a w konsekwencji z ewentualnego zwolnienia lekarskiego” – czytamy w uchwale Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Źródło: https://www.infosecurity24.pl/porozumienie-czy-niezgoda-mswia-i-mundurowi-usiada-do-rozmow

Foto: NSZZP

Policjanci dalej trzymają linię!!!

KOMUNIKAT
Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Warszawa, dnia 17 października 2018 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 r., Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjął decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu kolejnych elementów akcji protestacyjnej:
1 ) Podjęcie działań dotyczących wycofania z użytku służbowego prywatnych telefonów komórkowych
2) Zorganizowanie akcji „poleje się krew” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości w dniach 9-10 listopada

Komitet Protestacyjny zadecydował, iż przystępując do wycofania prywatnych telefonów komórkowych z użytku służbowego wystąpi o opinię prawną na temat bezpieczeństwa korespondencji służbowej oraz legalności wykorzystywania prywatnych telefonów zarówno w świetle przepisów wewnątrz policyjnych, jak i zewnętrznych.
Na podstawie opinii opracowany zostanie wzór raportu o wycofanie prywatnych środków łączności z instrukcji alarmowych, systemów powiadamiania oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji służbowej. Dalsze szczegóły, w tym konkretny termin, Komitet poda po opracowaniu i udostępnieniu wzoru raportu.

W związku z przygotowaniem ogólnokrajowej akcji HDK, ze względu na przewidywaną dużą liczbę zainteresowanych, akcję postanowiono rozłożyć na dwa dni, tj. na 9 i 10 listopada 2018 r. Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów, przy pomocy Zarządów Terenowych, w trybie pilnym oszacują konkretną liczbę chętnych na swoim terenie oraz nawiążą współpracę z wojewódzkimi, miejskimi i powiatowymi stacjami krwiodawstwa.

Komitet Protestacyjny przed kolejną rundą rokowań, która odbędzie się 23 października, przypomina, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie zaakceptuje rozwiązań fragmentarycznych, gdyż domagając się realizacji wszystkich postulatów walczymy z kryzysem kadrowym, ale myślimy też o bezpieczeństwie Polaków i godnych warunkach służby. Przypominamy, że sformułowanie sześciu postulatów poprzedziły petycje i spotkania w MSWiA, i że są one wynikiem kompromisu. To właśnie z tego powodu pośród tych postulatów zabrakło wielu innych ważnych kwestii. Nie oznacza to jednak, że z nich zrezygnowano. Zarząd Główny NSZZ Policjantów zajmie się też i tymi problemami, jednak dopiero po osiągnięciu porozumienia dotyczącego bieżących postulatów.

Komitet Protestacyjny przypomina, że utrzymujemy dotychczasowe działania protestacyjne. Powinny one być kontynuowane równolegle z nowymi formami protestu. Podjęcie kolejnych form protestu, w tym wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska, uzależnia od decyzji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, którego posiedzenie planowane jest po spotkaniu z MSWiA oraz oceny przedstawionego przez MSWiA projektu porozumienia przez środowisko policyjne.

Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Źródło: http://nszzp.pl/komunikaty/komunikat-komitetu-protestacyjnego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-17-10-2018/

 

Jubileusz 25-lecia powstania Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

W dniu 16 października 2018 roku Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków Florian obchodził Jubileusz 25-lecia powstania związku na ziemi mazowieckiej.

Z tej okazji w miejscowości Koszelówka odbyło się uroczyste posiedzenia Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”. W uroczystościach swój udział wzięli m.in. nadbryg. Marek Jasiński zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, kol. Tomasz Podolski Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”, kol. Rafał Kruk wiceprzewodniczący  Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, kol. Robert Lis Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej  przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, kol. Paweł Wysocki Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej  przy Komendzie Głównej Straży Granicznej, kol. Józef  Kuliński Przewodniczący Wielkopolskiego ZW ZZS „Florian”, kol. Waldemar Bałkowiec Przewodniczący Lubelskiego ZW ZZS „Florian”, kol. Leszek Kostro Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZS „Florian”, kol. Krzysztof Wiszniewski Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego  ZW ZZS „Florian”, Pan  Marek Wierzbicki Prezes Kancelarii Brokerskiej MIG oraz  Przewodniczący  Zajazdów Terenowych ZZS „Florian” z województwa mazowieckiego.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od podsumowania 25 lat działalności związku Przewodniczący MZW ZZS Florian w swoim wystąpieniu dokonał podsuwania minionych 25 – lat wskazywał również na naszą tożsamość i priorytety, które powinny nam przyświecać w bieżącej działalności związkowej.

W trakcie dalszej części uroczystych obchodów jubileuszu zostały wręczone wyróżnienia i medale okolicznościowe.

 

Dariusz Łazarczyk

Przewodniczący

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego

Związku Zawodowego Strażaków „Florian”