Mundurowe Mazowsze w marcowym garncu

W dniu 10 marca 2023 roku w miejscowości Różan odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na którym dokonano oceny bieżącej sytuacji prawno-bytowej w służbach mundurowych.

Waloryzacja nie – dodatki tak

1. Waloryzacja

Negatywnie oceniamy waloryzację uposażeń w przyjętej formule.

Uważamy, że waloryzacja powinna być wprowadzona nie od marca, a od stycznia i powinna być równa wskaźnikowi inflacji, a oficjalne tłumaczenie, że na przychody funkcjonariuszy składają się nie tylko środki z uposażenia, ale także z licznych, w tym nowo utworzonych dodatków, przyjmujemy sceptycznie, jako próbę rozwodnienia problemu realnego spadku poziomu życia funkcjonariuszy za pomocą gmatwaniny wywodów wokół rozrastającej się mozaiki coraz bardziej egzotycznych składników, o różnych okresach przysługiwania i zagmatwanych kryteriach nabywania przez zainteresowanych. Mówiąc kolokwialnie, w mętnej wodzie łatwo ryby łowić i sprawę waloryzacji AD 2023 kwitujemy konkluzją, że rozwiązania, które legły u jej podstaw dalekie są od krynicznej klarowności.

2. Dodatki

Straż Graniczna

Mazowiecka Federacja pozytywnie ocenia wprowadzenie dodatków stołecznego i granicznego, choć nie bez poczucia niedosytu, spowodowanego pominięciem strażników z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, jako beneficjentów dodatku stołecznego.

To świadczenie przysługuje wszystkim policjantom z garnizonu warszawskiego, w tym funkcjonariuszom pełniącym służbę na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, czyli dokładnie tam, gdzie zlokalizowana jest siedziba PSG Warszawa-Modlin.

Decyzja Komendanta Głównego Straży Granicznej o przyznaniu funkcjonariuszom PSG Warszawa-Modlin dodatku stołecznego w ramach formacji, zasługuje na najwyższe uznanie, ale faktem pozostaje, że jest to rozwiązanie o charakterze wewnętrznym, a nie systemowym. Domagamy się oficjalnego umieszczenia funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin w ustawowych przepisach dotyczących beneficjentów dodatku stołecznego.

Ponadto będziemy zabiegać o rozszerzenie dodatku granicznego w Straży Granicznej na wszystkich funkcjonariuszy wykonujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, w tym na strażników z komórek wsparcia.

Państwowa Straż Pożarna

Nasza Federacja stanowczo domaga się objęcia wszystkich strażaków z garnizonu warszawskiego dodatkiem stołecznym, na zasadach analogicznych, jak to ma miejsce w odniesieniu do policjantów.

Służba jest jedna, różne tylko barwy mundurów – to fundamentalna zasada naszego środowiska zawodowego i nie akceptujemy różnicowania funkcjonariuszy poszczególnych formacji w dostępie do świadczeń, stanowiącego jej rażące pogwałcenie.

Florian” walczy

Uczestnicy posiedzenia przyjęli informację przedstawiciela Związku Zawodowego Strażaków „Florian” o tym, że do chwili obecnej Związek nie zawiesił akcji protestacyjnej, trwającej od dnia 10 października 2022 roku.

Co zgotuje Resort w 2024 roku?

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża głęboką troskę o kształt propozycji MSWiA w odniesieniu do przyszłorocznego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy, deklarując determinację do uważnego monitorowania stanowiska strony służbowej w tym zakresie.

Mundurowe Mazowsze współpracuje prężnie.

W trakcie spotkania dokonano oceny współpracy organizacji związkowych w ramach Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zebrani jednomyślnie uznali, że przebiega ona na poziomie bardzo dobrym.

Przewodniczący MF ZZSM

Dariusz Łazarczyk