“500 plus” dla związkowców. Rząd podkręca ulgę podatkową – next.gazeta.pl

Rząd przyjął w piątek projekt zmian w PIT. Wśród nowości jest m.in. podniesienie do 500 zł maksymalnej kwoty, którą będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania członkowie związków zawodowych.

500 zł – tyle ma wynieść limit składek członkowskich, które członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania. Przepisy w tej sprawie zostały w piątek 22 kwietnia przyjęte przez rząd, teraz zajmie się nimi Sejm.

Czytaj więcej, źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,28372533,500-plus-dla-zwiazkowcow-rzad-podkreca-ulge-podatkowa.html?

Foto: Adam Ostrowski

Resort finansów vs mundurowi. Korekta Polskiego Ładu uderzy w uposażenia służb?

Kto ma rację co do efektów korekt wprowadzanych w Polskim Ładzie? Czy są to mundurowi, którzy ocenili, że po likwidacji ulgi dla klasy średniej zapłacą wyższą składkę zdrowotną, czy może wiceminister finansów Artur Soboń, zapewniający iż funkcjonariusze na zmianach nie stracą, a może nawet zyskają?

Jak informuje “Rzeczpospolita”, w trakcie czwartkowego spotkania podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego poruszono temat najnowszej reformy podatkowej, która stanowi część rządowych działań związanych z likwidowaniem błędów Polskiego Ładu. Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciele mundurowych związków zawodowych poinformować mieli odpowiedzialnego za modyfikacje w przepisach wiceministra finansów Artura Sobonia, że “po likwidacji ulgi dla klasy średniej funkcjonariusze zapłacą wyższą składkę zdrowotną, niż osoby z porównywalnymi zarobkami zatrudnione na etatach”. W przypadku służb bowiem, składkę wylicza się od całości przychodu przed opodatkowaniem – nie płacą oni składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast osoby zatrudnione na etatach składki ZUS wyliczaną mają od wynagrodzenia po odliczeniu tych składek. A przypomnijmy, na początku bieżącego roku wprowadzono zakaz odpisywania w PIT składki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/resort-finansow-vs-mundurowi-korekta-polskiego-ladu-uderzy-w-uposazenia-sluzb?

Foto: gov.pl

55 lat życia lub 25 lat służby. Senatorowie za zmianami w noweli art. 15a

Połączone senackie komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Obrony Narodowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy w kwestii art. 15a. Senatorowie chcą jednak wprowadzić do przygotowanego przez MSWiA dokumentu poprawki, zgodnie z którymi z nowych przepisów mogliby skorzystać także ci funkcjonariusze, którzy ukończyli 55. rok życia. Czy pomysł znajdzie poparcie podczas głosowania na sali plenarnej Senatu, a co ważniejsze, czy ostatecznie przychylnie spojrzą na niego także posłowie?

Ustawa przygotowana w MSWiA i uchwalona niedawno przez Sejm, choć – co przyznają też przedstawiciele mundurowego środowiska – rozwiązuje pewien problem, nadal jest jedną z osi sporu na linii związkowcy reprezentujący funkcjonariuszy-kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji. Mundurowym nie udało się skłonić Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do skreślenia całego art. 15a, ani do wprowadzenia do dodawanego art. 15aa istotnych zmian, w tym m.in. zakładających podniesienie mnożnika z proponowanego poziomu 1,3 proc. do 2,6 proc., czy dodanie – obok wymogu posiadania 25 lat służby – możliwości skorzystania z nowych rozwiązań przez funkcjonariuszy, którzy ukończyli 55 lat. W tej ostatniej kwestii jednak być może nie wszystko jeszcze stracone, bowiem senatorowie podczas rozpatrywania ustawy na posiedzeniu połączonych komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Obrony Narodowej zarekomendowali przyjęcie 7 poprawek, które zakładają właśnie dodanie do przepisów wymogu posiadania 55 lat życia zamiennie z tym, który – by skorzystać z nowych rozwiązań – mówi o konieczności posiadania 25 lat służby. Autorem tych propozycji jest senator Jerzy Wcisła.
Co ciekawe, poprawki o których mowa, skierowane są właśnie głównie w stronę funkcjonariuszy SCS. Tam bowiem, z uwagi na fakt, że Służba Celna i jej następczyni Służba Celno-Skarbowa to relatywnie młode formacje, wielu mundurowych nie posiada 25 lat służby, a co za tym idzie, nie mogliby oni dziś skorzystać z przepisów ustawy w obecnym jej kształcie.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/55-lat-zycia-lub-25-lat-sluzby-senatorowie-za-zmianami-w-noweli-art-15a?

Foto: Senat RP

Rząd obniża podatki i naprawia błędy Polskiego Ładu. Mundurowi mogą spać spokojnie?

Stały Komitet Rady Ministrów 15 kwietnia przyjął do dalszych prac rządowych zmianę ustawy o PIT – poinformował w miniony piątek wiceminister finansów Artur Soboń. Nowelizacja jaką proponuje rząd zakłada m.in. obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. M.in. dzięki temu, jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadinspektor Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zniknąć ma m.in. problem z jakim część funkcjonariuszy służb mundurowych mierzyć musiała się na początku tego roku, kiedy ich uposażenia okazały się być niższe niż w grudniu.

“Dzisiaj Stały Komitet Rady Ministrów na czele z @Lukasz Schreiber przyjął do dalszych prac rządowych zmianę ustawy o PIT #niskiepodatki. Dziękuję WSZYSTKIM za tygodnie dobrego dialogu społecznego i wspólnego projektu zmian podatkowych, który jest kompromisem uwzględniającym uwagi” – napisał w piątek wiceminister finansów Artur Soboń na swoim profilu na Twitterze.
W środę, 13 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy, wprowadzającej zmiany w PIT. W projekcie ustawy proponuje się m.in. obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Poza tym zlikwidowana zostanie też tzw. ulga dla klasy średniej.Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, mimo że zmiany mają wejść w życie od 1 lipca, to będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/rzad-obniza-podatki-i-naprawia-bledy-polskiego-ladu-mundurowi-moga-spac-spokojnie?

Foto: MF

Niesprawiedliwe dodatki motywacyjne w Policji i Służbie Więziennej?

Policjanci czy więziennicy obojga płci, którzy mogli spełniać kryteria otrzymania dodatków specjalnych, ze względu na opiekę nad dzieckiem mogą być pomijani przy ich ustalaniu – zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Jak dodaje, warunki przyznawania dodatków motywacyjnych za 2021 r. mogły stawiać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich w gorszej sytuacji niż pozostałych, a to może naruszać zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz konstytucyjną zasadę dobra dziecka.

Do RPO, jak podaje Biuro, wpływają wnioski funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, które wskazują na dodatkowe pozaustawowe kryteria przyznania specjalnych dodatków motywacyjnych za 2021 r. w tzw. ustawie okołobudżetowej. Wskazywać mają oni, że wprowadzając warunek 90-dniowej (Policja) oraz 30-dniowej (Służba Więzienna) nieobecności w służbie z powodu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, pozbawiono ich możliwości otrzymania dodatku specjalnego za 2021 rok. Takie kryteria oceniają jako niesprawiedliwe i dyskryminujące, szczególnie że specjalny dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, a pominiętemu nie przysługuje żadne roszczenie o jego wypłatę.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/niesprawiedliwe-dodatki-motywacyjne-w-policji-i-sluzbie-wieziennej?

Foto: Joanna Zimniewska

Informacja ze spotkania MF ZZSM

5 kwietnia 2022 roku w miejscowości Smrock Dwór odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji ZZ SM.

Podczas spotkania dokonano oceny jakości realizacji porozumienia zawartego w dniu 24 września 2021 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i  Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Odniesiono się również do wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Żołnierzy, pełniących służbę w ochronie granicy państwowej z Białorusią, a także podsumowano zaangażowanie naszych zarządów w pomoc dla potrzebujących na Ukrainie.

Przewodniczący MF ZZSM Dariusz Łazarczyk

Foto: MF ZZSM

Istotne postulaty “za burtą” nowelizacji mundurowej ustawy emerytalnej

Nowelizacją mundurowej ustawy emerytalnej zajęły się wczoraj połączone sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. Posłowie poparli w pierwszym czytaniu przygotowany przez MSWiA projekt, którego celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do mundurowej i wojskowej emerytury. Zgodnie z planem, w środę odbyć ma się drugie czytanie, a w czwartek głosowanie na sali plenarnej. Jak mówili obecni na posiedzeniu mundurowi związkowcy, choć ustawa jest krokiem w dobrą stronę, pewne istotne postulaty wciąż pozostały “za burtą” proponowanych rozwiązań. Czy MSWiA przychyli się do poprawek, które zgodnie z zapowiedziami, pojawić mogą się jeszcze dziś?

We wtorek późnym popołudniem połączone sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej przyjrzały się nowelizacji tzw. ustawy zaopatrzeniowej, a dokładniej rzecz biorąc zmianom jakie ma ona wprowadzać w art. 15a. Chodzi o uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do mundurowej i wojskowej emerytury. Na dokument, który ze sporym poślizgiem pojawił się w Sejmie, mundurowe środowisko czeka już od wielu lat, jednak kształt nowych regulacji jakie przygotowało MSWiA, nie do końca odpowiada oczekiwaniom funkcjonariuszy.
Zmienione przepisy objąć mają żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Nowela ma pozwolić mundurowym przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., – posiadającym co najmniej 25 lat służby – uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Zgodnie z rządową propozycją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza zakłada doliczenie stażu cywilnego do wysługi lat i pobieranie tylko emerytury mundurowej, druga – to skorzystanie z dotychczasowych zasad, czyli pobieranie dwóch emerytur: tej mundurowej i pochodzącej z ZUS (za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego). Jak przewiduje projekt, “okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza lub żołnierza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru”. Za każdy rok pracy z “cywila” doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy mnożnik zwiększenia podstawy wymiaru świadczenia, tj. 1,3 procI choć zarówno MSWiA jak i funkcjonariusze zgodnie przyznają, że wprowadzenie zmian w obowiązujących dziś przepisach jest konieczne, jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach – o czym InfoSecurity24.pl informował już wielokrotnie – diabeł tkwi w szczegółach.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/istotne-postulaty-za-burta-nowelizacji-mundurowej-ustawy-emerytalnej?

Foto: MSWiA

SŁUŻBY MUNDUROWE NA RADOMSKIM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Julia Wójcicka z PSP nr 4 w Radomiu i Milena Rudecka z VI L. O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kochanowskiego zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych w eliminacjach miejskich 35-tego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się wczoraj w Radomiu. Turniej był też okazją do spotkania się przedstawicieli służb mundurowych z Mazowsza z młodzieżą z radomskich szkół i przekazania im wiedzy m. in. z zakresu prewencji kryminalnej oraz funkcjonowania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i służb leśnych.

Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu począwszy od przypomnienia numeru alarmowego poprzez popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej .

Wczoraj w Radomiu odbyły się już 35-te eliminacje miejskie, w których najlepsze były Julia Wójcicka z PSP nr 4 w Radomiu i Milena Rudecka z VI L. O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kochanowskiego zajmując pierwsze miejsce.

Puchary zwycięzcom wręczyli m. in. mł. asp. Karolina Krawczyk i st. post. Karolina Karcz z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu; podporucznik Katarzyna Nowosielska, członek Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej; Hubert Ogar, Specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Radom; Tomasz Kołton, współwłaściciel firmy „Pol-Poż”; Łukasz Zawistowski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu, druh Stanisław Musiał, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Radomia, która była organizatorem konkursu.

Turniej był też okazją do spotkania się przedstawicieli służb mundurowych z Mazowsza z młodzieżą i dziećmi z radomskich szkół. Policjantki z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu oraz funkcjonariuszki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przypomniały  podstawowe zasady bezpieczeństwa, a dzieci wzbogaciły się o wiedzę, jak bezpiecznie zachować się m. in. na drodze, w domu, w czasie pożaru. Uczniowie radomskich szkół bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, przytaczali sytuacje, z którymi się spotkali. Uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką służby w Policji czy też Straży Pożarnej i poznać zadania, które realizują  poszczególne służby.

Miłym akcentem spotkania było także uhonorowanie kom. Mariusza Staszowskiego, Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP w Radomiu specjalnie przygotowanymi podziękowaniami za wsparcie akcji „Murem za Polskim mundurem”. Podziękowania wręczył Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG.

Autor: mł. asp. Karolina Krawczyk

Źródło: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/aktualnosci/65872,Sluzby-mundurowe-na-radomskim-Turnieju-Wiedzy-Pozarniczej.html?

“Loteria” Polskiego Ładu okaże się korzystna dla mundurowych?

Jak donosi czwartkowy Dziennik Gazeta Prawna, wprowadzana przez rząd korekta Polskiego Ładu ma wpłynąć m.in. na mundurowe uposażenia. W przeciwieństwie jednak do tego, co stało się na początku roku, kiedy to spora część funkcjonariuszy otrzymała niższe przelewy, tym razem mundurowi mają zyskać. Jak powiedział w rozmowie z Super Ekspressem wiceszef resortu finansów Artur Soboń, rząd odchodzi od rozwiązań, które były skrojone pod określone grupy społeczne, “ponieważ były one po prostu nieprzewidywalne”.

Przypomnijmy, wypłata styczniowych uposażeń wprowadziła w mundurowym środowisku niemałe zamieszanie. Choć MSWiA zareagowało dość szybko – najpierw zapewniając, że żaden funkcjonariusz zarabiający do 12 800 złotych brutto miesięcznie nie straci na nowych podatkowych rozwiązaniach, a niedługo później oddając funkcjonariuszom pieniądze pobrane w wyniku błędu – jak mówią sami funkcjonariusze, pewien niesmak pozostał. Co więcej, wprowadzone niedługo potem rozwiązania, polegające na zmianie sposobu pobierania zaliczki na podatek dochodowy, systemowego problemu nie rozwiązały, bo jak podkreślali specjaliści, choć comiesięczne mundurowe uposażenia nie są mniejsze, to ostatecznie w rozliczeniu rocznym część funkcjonariuszy i tak musiałaby ponieść koszty związane z błędami Polskiego Ładu.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/loteria-polskiego-ladu-okaze-sie-korzystna-dla-mundurowych?

Foto: Fox