Rok od mundurowego porozumienia. Co udało się osiągnąć?

8 listopada ubiegłego roku podpisano porozumienie kończące protest służb mundurowych. Joachimowi Brudzińskiemu, ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, udało się dogadać z przedstawicielami związków zawodowych i eskalujący od miesięcy kryzys został zażegnany. Sprawdziliśmy które zapisy porozumienia udało się przez ten rok zrealizować, a jakie czekają jeszcze na swój moment. 

Przez ostatnie 12 miesięcy większość kontaktów na linii mundurowi związkowcy-MSWiA determinowanych było podpisanym 8 listopada 2018 roku porozumieniem. Część z postulatów jakie zapisano w dokumencie, zostało wprowadzonych w życie stosunkowo szybko, nad implementacją innych, jak zapewnia resort spraw wewnętrznych i administracji, prace wciąż trwają. Jak MSWiA wywiązało się z umowy z funkcjonariuszami?

Podwyżki, emerytury i pełnopłatne nadgodziny

W porozumieniu zapisano podwyżkę uposażenia w wysokości 655 złotych brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki, która wynikała z programu modernizacji oraz 500 złotych brutto na etat (wraz z nagrodą roczną) od 1 stycznia 2020 roku.

Specjalne rozporządzenie w MSWiA powstało dość szybko, bowiem jego projekt w resorcie procedowany był już pod koniec 2018 roku. Ostatecznie premier popisał dokument 28 stycznia i niedługo później mundurowi otrzymali podwyżki wraz z należnym wyrównaniem. Kolejną transzę pieniędzy służby podległe MSWiA otrzymają w styczniu 2020 roku i jak zapewniają przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, środki na ten cel zostały zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie.

Wśród postulatów, co do których udało się uzyskać rok temu konsensus, znalazł się także ten mówiący o zmianach w systemie emerytalnym. Mundurowi chcieli by funkcjonariusze mogli przechodzić na emeryturę bez wymogu ukończenia 55 lat życia. Wcześniej, system skonstruowany był tak, że aby przejść na emeryturę, funkcjonariusz musiał mieć min. 25 lat służby i ukończone 55 lat życia.

Jednak, jeśli chodzi o zmiany w systemie emerytalnym, mundurowi na prezydencki podpis pod ustawą musieli poczekać nieco dłużej niż oczekiwano. Nie wiadomo wprawdzie z czego wynikała prezydencka zwłoka, jednak powodów takiego działania można było upatrywać w senackiej opinii do ustawy, w której sugerowano, że jej zapisy mogą się okazać niekonstytucyjne. Finalnie, nowe przepisy w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały 28 sierpnia, a zmienione regulacje obowiązują od 1 lipca.

Związkowcom udało się też przeforsować zmiany dotyczące pełnopłatnych nadgodzin. Prawo do 100-procentowej odpłatności otrzymali wszyscy funkcjonariusze służb. Obowiązują ich teraz półroczne okresy rozliczeniowe, a w zamian za nadpracowane godziny funkcjonariusze mogą otrzymać czas wolny od służby. Jeśli tak się nie stanie, ma być im wypłacona rekompensata pieniężna.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/rok-od-mundurowego-porozumienia-co-udalo-sie-osiagnac?

Foto: screen TVN24

Albo “funkcja”, albo związek. Wiceszef KPRP: Działalność związkowa nie powinna być sposobem na awans

Przepisy wprowadzające pluralizm związkowy w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej weszły w życie 27 października. Dzień później, w Służbie Więziennej na Śląsku, powstała Międzyzakładowa Organizacja NSZZ Solidarność Funkcjonariusz i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego. Było to możliwe, dzięki ustawie znowelizowanej na wniosek Andrzeja Dudy. O początkach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, o tym kto zabiegał o wprowadzenie pluralizmu związkowego oraz jak i z kim kancelaria prezydenta konsultowała zmiany w przepisach, mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl minister Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Dominik Mikołajczyk: „Jeden związek funkcjonuje dlatego, że kiedyś działacze pierwszej Solidarności opozycji antykomunistycznej, tęgie głowy, uznały, że nie można wprowadzać wielozwiązkowości, bo zawsze mogłaby być sytuacja, że związek byłby połączony politycznie” – tak mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przedstawiciele Federacji komentowali sprawę nawet ostrzej, mówiąc, że wprowadzenie pluralizmu związkowego to „realizacja testamentu Kiszczaka”. Po co więc służbom mundurowym pluralizm związkowy?

Paweł Mucha – Sekretarz Stanu w KPRP: Mamy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapisaną wolność koalicji związkowej. Zasada wolności zrzeszania się w związkach zawodowych wyrażona jest wprost w art. 59 Konstytucji. Podobnie jest, jeśli spojrzymy na kwestie związane z regulacjami czy to Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ale także zaleceń jakie pojawiają się w ramach organów szczegółowych, gdzie podkreśla się, że wolność koalicji związkowej jest tą wartością najwyższą. Oczywiście, ze względu na specyfikę służby można byłoby wyobrazić sobie taką sytuację, i są takie państwa, że w ogóle w przypadku formacji uzbrojonych i umundurowanych wyłącza się możliwość zrzeszania się funkcjonariuszy w związkach. I w świetle polskich zobowiązań prawno-międzynarodowych taka sytuacja jest możliwa.

Powiem z głębokim przekonaniem, że jeśli już decydujemy się na to, że jest to „uzwiązkowienie”, to nie widzę żadnych argumentów przemawiających za tym, żeby utrzymywać monizm związkowy. Bo monizm, jeszcze przy tych regulacjach, zgodnie z którymi nie wyłączaliśmy stanowisk wyższych i funkcyjnych, prowadził do takich sytuacji, w których funkcjonariusz miał się zwrócić ze swoją sprawą do swojego przełożonego, który był reprezentantem organizacji związkowej. I wreszcie, była tylko jedna organizacja związkowa do której mógł wstąpić.

Wielokrotnie o tym mówiłem zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, i chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie neguję całego pozytywnego dorobku organizacji związkowych działających w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Natomiast z perspektywy funkcjonariuszy naprawdę nie widzę racjonalnych argumentów, które przemawiałyby za utrzymaniem monopolu. I jak spojrzę na historyczne, wielkie postulaty sierpniowe, to pluralizm związkowy jest tą główną wartością.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/wiceszef-kprp-dzialalnosc-zwiazkowa-nie-powinna-byc-sposobem-na-awans?

Foto: A. Ostrowski

Ocalić od zapomnienia

W dniach 25-27.10.2019 roku mazowieccy związkowcy z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych udali się na cmentarze w Lubomlu i Kowlu na Ukrainę gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach poległych w okresie II Rzeczpospolitej Policjantów.

Związkowcy przekazali też na ręce Mikołaja Trocia radnego miasta i propagatora polskości drobne upominki dla uczniów szkoły w Lubomlu.

Policyjnym związkowcom towarzyszyli tradycyjnie już koledzy z Zarządu Oddziałowego NSZZ przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej na czele z Przewodniczącym Robertem Lisem.

Wyjazd na Ukrainę był też okazją do odwiedzenia Lwowa, zapalenie zniczy na Cmentarzu Orląt Lwowskich, spotkania z merem Lwowa i bliższego poznania historii tych rejonów.

 

Tekst: Dariusz Brzezicki ZW NSZZP woj. maz.

Foto: K. Brzezicka, A. Pawlińska i R. Lis

 

“Solidarność” wkroczyła do Służby Więziennej

Na Śląsku powstała Międzyzakładowa Organizacja NSZZ Solidarność Funkcjonariusz i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego – dowiedział się InfoSecurity24.pl. Przewodniczącym został Andrzej Kołodziejski.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie marnuje czasu. Dzień po wejściu w życie zapisów wprowadzających pluralizm związkowy w wybranych formacjach, NSZZ zaczął pod swoim logo zrzeszać funkcjonariuszy Służby Więziennej na Śląsku. Przewodniczącym został Andrzej Kołodziejski.

Organizacja obejmuje 11 placówek penitencjarnych: Areszt Śledczy w Częstochowie, Zakład Karny w Herbach, Zakład Karny w Wojtkowicach, Zakład Karny w Raciborzu, Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, Areszt Śledczy w Bytomiu, Areszt Śledczy w Gliwicach, Areszt Śledczy w Katowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach, Areszt Śledczy w Sosnowcu oraz Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach.

Parę dni temu Dział Organizacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ “Solidarność” informował, że chętnie pomoże wszystkim, którzy byliby zainteresowani funkcjonowaniem “S” w ich formacji. Tłumaczył również, że do działających w formacjach mundurowych związków zawodowych “zastosowanie znajdą generalne zasady wynikające z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności ustawy o związkach zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jednakże z pewnymi modyfikacjami”.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/solidarnosc-wkroczyla-do-sluzby-wieziennej?

Foto: SW Poznań – fb

 

MSWiA uspokaja. Pieniądze za nadgodziny dla funkcjonariuszy są w budżecie na 2020 rok

MSWiA informuje, że w budżecie państwa na 2020 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w pełnej wymaganej wysokości za nadgodziny, które wypracowali funkcjonariusze od 1 lipca br. Zgodnie z przepisami obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe. Oznacza to, że po ich zakończeniu funkcjonariusz sam zdecyduje czy za wypracowane nadgodziny będzie chciał otrzymać dni wolne, czy pieniądze. Wypłaty za II półrocze br. nastąpią w I kwartale 2020 r.

Zabezpieczone zostały również środki na podwyżkę uposażeń od 1 stycznia 2020 roku w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną.

Oznacza to, że w projekcie budżetu na rok 2020 zabezpieczone zostały środki na sfinansowanie zapisów realizacji porozumienia podpisanego 8 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a stroną społeczną reprezentującą funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/komunikat-mswia3

Foto: RL

Minister przeciwny płatnym nadgodzinom dla funkcjonariuszy posiadających dodatki funkcyjne!

W odpowiedzi na dezyderat Sejmowej Komisji ds. Petycji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że przyznanie prawa do płatnych nadgodzin funkcjonariuszom posiadającym dodatki funkcyjne jest niecelowe.

(…) Odnosząc się natomiast do objęcia rekompensatą pieniężną za ponadnormatywny czas służby również funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego należy mieć na uwadze, że genezą wprowadzenia dodatku funkcyjnego był między innymi brak możliwości odbioru wypracowanych godzin ponadnormatywnych rekompensowanych właśnie dodatkiem funkcyjnym, który de facto jest wyższy od dodatku służbowego (…) – czytamy w odpowiedzi MSWiA na dezyderat nr 176 sejmowej Komisji ds. Petycji

W naszej ocenie cytowana odpowiedź MSWiA wyczerpuje znamiona dyskryminacji i dlatego Zarząd Główny NSZZ Policjantów rozważy możliwość skierowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Pełna treść odpowiedzi na dezyderat w załączniku:

pismo_mswia_do_marszaek_sejmu___rozliczanie_nadgodzin_policjantw_uprawnionych_do_dodatku_funkcyjnego

 

Źródło: http://nszzp.wroclaw.pl/index.php/2019/10/12/minister-przeciwny-platnym-nadgodzinom-dla-osob-posiadajacych-dodatki-funkcyjne/?

Foto: Policja

I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom-Kielce Basket 2019”

W dniach 04 – 05 października 2019 roku w Radomiu odbyły się I Mistrzostwa Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom – Kielce – Basket 2019” o Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego w Kielcach pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Głównym organizatorem turnieju były Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego i woj. świętokrzyskiego, współorganizatorem – Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

W turnieju rywalizowało 13 zespołów podzielonych na dwie grupy. Startowali policjanci reprezentujący Komendy Wojewódzkie Policji w Krakowie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Komendę Stołeczną Policji w Warszawie oraz Komendę Powiatową Policji w Koszalinie. Ponadto funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, a także żołnierze z baz wojskowych z Radomia i Dęblina.

Turniej rozpoczął się w dniu 04 października 2019 roku na hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu przy ul. Wernera 22. Turniej otworzył Pierwszy Zastępca Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu insp. Michał Ledzion W uroczystym otwarciu turnieju udział wzięli również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego Dariusz Brzezicki wraz z Wiceprzewodniczącym Robertem Królem oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski z Wiceprzewodniczącymi: Ryszardem Skrzątkiem, Mariuszem Sękiem, Andrzejem Ścibiszem i Mariuszem Walczykiem.

Po wcześniejszym przeprowadzeniu losowania i zakończeniu oficjalnego otwarcia, drużyny walczyły o awans do ćwierćfinałów w czterech grupach na dwóch halach sportowych tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu przy ul. Wernera 22 oraz PSP nr 29 w Radomiu przy ul. Ceglanej 14.

Do ćwierćfinałów uzyskały awans drużyny z I i II miejsc w grupach.

W sobotę 05 października 2019 roku zostały rozegrane mecze ćwierćfinałowe pomiędzy: KWP Olsztyn – KWP Lublin (25:14), MOSG Gdańsk – NOSG Warszawa (36:21), KMP Koszalin – KWP Poznań (39:68) i KWP Opale – KWP Kraków (34:20). Zwycięscy par ćwierćfinałowych rozegrali mecze półfinałowe, w których KWP Olsztyn uległo drużynie MOSG Gdańsk (23:36). W drugim półfinale KWP Poznań zostało pokonane przez drużynę KWP Opole (38:40).

Przed rozpoczęciem rywalizacji o III i I miejsce został przeprowadzony Konkurs rzutów za trzy punkty, w którym udział wzięli przedstawiciele drużyn startujących w mistrzostwach.

I miejsce – Piotr Borowiecki z KWP Kielce – 10 pkt.
II miejsce – Przemysław Zawrotniak z KWP Kraków – 7 pkt.
III miejsce – Paweł Sumiński z MOSG Gdańsk – 7 pkt.

W meczu o III miejsce spotkały się drużyny KWP Olsztyn i KWP Poznań. Lepszą okazała się drużyna reprezentująca KWP Olsztyn wygrywając 44:38.

Mecz o I miejsce rozegrany został pomiędzy drużynami MOSG Gdańsk i KWP Opole. Zwycięzcą I Mistrzostw Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom – Kielce – Basket 2019” została drużyna Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, która pokonała w finale po zaciętej dogrywce drużynę KWP Opole 52:38.

I miejsce – Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

II miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

III miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

IV miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Poznania

V miejsce – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

 

Puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów woj. radomskiego oraz woj. świętokrzyskiego, dla zwycięzców mistrzostw oraz najlepszych w Konkursie rzutów za trzy punkty zostały wręczone przez p.o. Zastępcę Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Agatę Malasińską – Nagórny, woj. mazowieckiego Dariusz Brzezicki wraz z Wiceprzewodniczącym Robertem Królem oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski z Wiceprzewodniczącymi: Mariuszem Sękiem, Andrzejem Ścibiszem i Mariuszem Walczykiem. Ponadto zawodnikom zostały wręczone pamiątkowe nagrody związane z mistrzostwami.

Oficjalnego zakończenia I Mistrzostw Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom – Kielce – Basket 2019” dokonał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski, który zaprosił uczestników na II Mistrzostwa Służb Mundurowych w Koszykówce „Kielce – Radom – Basket 2020”, które odbędą się w Kielcach.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie i pomoc w organizacji turnieju:

Zarządowi Oddziałowemu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej,
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu,Dyrektorowi PSP nr 29 w Radomiu, Firmie „Wikam” Pracownia Reklamowa w Kielcach.

Opr. J.K.

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/i-mistrzostwa-sluzb-mundurowych-w-koszykowce-radom-kielce-basket-2019/?

Więcej fotografii pod linkiem: http://www.nszzpkielce.pl/?artykul=a443

Posłowie i funkcjonariusze chcą wprowadzić emerytury dla psów służbowych – TVN24

Czy ustawiczne drążenie tematu zakończy się jednak szczęśliwie dla czworonożnych funkcjonariuszy? Mamy nadzieje, że jednak te krople już teraz naruszyły biurokratyczną skałę. Będzie w tym dużo zasługa wszystkich mediów, które to wsparły inicjatywę ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Pomagają policjantom i funkcjonariusz Służby Więziennej w ich pracy. Tropią uciekinierów, potrafią znaleźć najmniejsze ilości przemycanych narkotyków. Chodzi o psy. Wprawdzie za swoją pracę nie dostają wypłaty, ale ich opiekunowie chcą wywalczyć dla nich emerytury. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie zaopiniowało projekt takich emerytur, jednak zajmą się nim dopiero posłowie przyszłej kadencji.

Zobacz cały odcinek ,,FAKTÓW PO POŁUDNIU,,

Źródło: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/psy-sluzbowe-z-emerytura-sa-juz-projekty-ustaw,974754.html?

Foto: A. Ostrowski

Rafał Jankowski: Policjant ma się skupić na łapaniu dilerów, na tym, by na rynku było jak najmniej narkotyków, a nie na statystykach

W 2019 r. policjanci z komendy powiatowej w Sulęcinie zabezpieczyli 635,10 grama narkotyków. Kierownictwo komendy wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim uznało, że wynik nie jest zadowalający i wystosowało pismo. „Przypominam, iż wartością oczekiwaną, pożądaną do osiągnięcia jest ilość 4520,75” – czytamy. – To nonsens – mówi nam Rafał Jankowski, szef związku zawodowego policjantów. Komenda tłumaczy, że taka statystyka jest „narzędziem pomocniczym” – informuje gazeta.pl w artykule zatytułowanym: „Policja w Sulęcinie zabezpieczyła za mało narkotyków. Góra interweniuje ws. niespełnionej normy”.

Pismo dotyczące walki z przestępczością narkotykową skierowane do KPP w Sulęcinie opublikowało Internetowe Forum Policyjne. „Pragnę przypomnieć, iż wartością oczekiwaną na 2019 r. do osiągnięcia dla garnizonu lubuskiego jest zabezpieczenie 146 700 gramów narkotyków. W związku z tym, z początkiem roku 2019 r., zostały nałożone na każdego kierownika jednostki terenowej w garnizonie lubuskim określone wartości oczekiwane” – pisze I zastępca komendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gazeta cytuje wypowiedź przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego – Szef związku mówi krótko: – Policja ma być skuteczna, nie pracujemy, żeby się komuś zgadzały rachunki. Ludzie, którzy walczą z przestępczością narkotykową nie mogą mieć powiedziane: w tym miesiącu 5 gramów, a w następnym 15. To nonsens. Policjant ma się skupić na łapaniu dilerów, na tym, by na rynku było jak najmniej narkotyków, a nie na statystykach – mówi Jankowski. – Zresztą komendant główny jasno zapowiedział, że statystyka nie jest celem sama w sobie, a ma pokazać, gdzie ewentualnie jest problem. Walczymy z tą statystyką od dawna, a jak widać nadal nie wszyscy dają sobie z tym radę – puentuje.

Cały artykuł tutaj

Pismo: Pismo_KWP_Gorzów

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25241415,policja-w-sulecinie-zabezpieczyla-za-malo-narkotykow-gora-interweniuje.html#a=66&c=159&s=BoxNewsLink

Foto: Policja

Spotkanie z Bohaterami Powstania Warszawskiego

24 września br. w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji obchodów 75 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego z jego Bohaterami.

Podczas spotkania, które otworzył Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG podkreślono wagę bohaterstwa i poświecenia Powstańców Warszawskich.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego kol. Dariusz Brzezicki wręczył medale I klasy 100-lecia Odzyskania Niepodległości nw.:
Pani Halinie Jędrzejewskiej, Pani Jolancie Kolczyńskiej, Panu Zbigniewowi Galperynowi, Panu Eugeniuszowi Tyrajskiemu oraz Panu Jerzemu Substykowi.

Bohaterom Powstania Warszawskiego wręczono również upominki, między innymi obraz przedstawiający inauguracje medalu „Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG”, która odbyła się 8 listopada 2018 roku.

Uroczystość przebiegła w przyjacielskiej atmosferze oraz przy wspomnieniach i opowieściach z walk toczonych w 1944 roku.

Na spotkaniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego reprezentowała Pani kpt. SG Angelika Nowak.
W spotkaniu wzięła udział Pani Alicja Cichawa reprezentująca firmę Nmedia z Córką Kają oraz zaproszeni goście.

Źródło;

http://zonadwislanski.pl/spotkanie-z-bohaterami-powstania-warszawskiego/

Foto: A. Nowak