Spotkanie grupy roboczej wypracowującej zapisy dotyczące wprowadzenia w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA

Zdjęcie użytkownika Robert Lis.

W dniu 13 września odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej wypracowującej zapisy dotyczące wprowadzenia w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA płatnych nadgodzin. Przedstawiciel ZO NSZZ FSG przy NwOSG Kol. Adam Ostrowski (drugiego członka zespołu Kol. Marcina Czępińskiego Zarząd Główny NSZZ FSG zapomniał zwolnić) reprezentujący NSZZ FSG podtrzymał stanowisko związku aby wraz z wprowadzeniem zapisów o płatnych nadgodzinach pozostał dotychczasowy trzymiesięczny okres rozliczeniowy, a proponowane wydłużenie przez stronę służbową do sześciu miesięcy odrzucono. Strona związkowa podkreśliła, że brak w pracach zespołu myślenia w kategoriach wspólnoty różnorodności interesów, w której to wypracowuje się kompromisy i przedłożenie zmian w okresie rozliczeniowym bez istotnych argumentów uzasadniających taką potrzebę przez stronę służbową nosi charakter dyktatu. Ponownie przedstawiciel związku argumentując, iż proponowane wydłużenie okresu rozliczeniowego uderzy w funkcjonariuszy wykonujących swoje czynności na stanowiskach wykonawczych, którzy w przypadkach niepełnej obsady etatowej, a także zwiększonych obowiązków służbowych zmuszeni są wykonywać w czasie ponadnormatywnym. W takich przypadkach czynnik finansowy będzie premiował najbardziej obciążonych obowiązkami funkcjonariuszy. Zwrócił także uwagę, że powstawanie nadgodzin jest zazwyczaj wynikiem złego planowania które to także nie powstaje w związku ze źle wykonywanymi czynnościami służbowymi. Płatne nadgodziny w przypadkach kryzysowych stanowić mogą dla najniżej zarabiających funkcjonariuszy jedyny rodzaj rekompensaty, która to w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego zostanie roztrwoniona pod postacią udzielania godzin lub dni wolnych niekoniecznie niestety w terminach odpowiadających funkcjonariuszom którzy te godziny wypracowali. Płatne nadgodziny mogą także mieć wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania wśród funkcjonariuszy na dodatkowe płatne zajęcia w czasie wolnym od służby. Brak głębszej analizy może spowodować wprowadzenie nie do końca optymalnych rozwiązań regulujących tok służbowego życia.

Spotkanie FZZ SM woj. Mazowieckiego

W Otwocku z okazji corocznego pikniku ZO NSZZ FSG przy NwOSG obyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Służb Mundurowych na Mazowszu. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący NSZZ Florian, ZO ZG NSZZ przy KGSG, ZO NSZZ Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz NSZZP woj. Maz. w Radomiu. Koledzy z ZO NSZZ Komendy Głównej Straży Granicznej przekazali na ręce Dariusza Brzezickiego medal dla ZW NSZZP woj. Mazowieckiego w Radomiu w podziękowaniu za wspieranie ich działań.

Pismo Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych RDS do ministra Zielińskiego

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego – Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Mariusz Tyl wystosował 13 września 2017 r. pismo do Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego o następującej treści:

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do przekazywanych informacji podczas posiedzeń Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego w dniach 31 stycznia 2017′ oraz 12 kwietnia 2017′ w sprawie art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu prac nad projektem zmian zapisu art. 15a powyższej ustawy.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Tyl

Osiem tysięcy osób chce „ułaskawienia” od ustawy dezubekizacyjnej. Resort Błaszczaka ma problem

Od 1 października wchodzi w życie ustawa dezubekizacyjna obniżająca emerytury byłych funkcjonariuszy służb, którzy choć jeden dzień służyli w organach bezpieczeństwa PRL. Od decyzji odwołało się jednak około osiem tysięcy osób, które wciąż nie otrzymały odpowiedzi, czy ich wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. MSWiA nabiera wody w usta i nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jak i kiedy te wnioski zostaną rozpatrzone.

  • Większość funkcjonariuszy otrzymała powiadomienia, że ich odwołania zostaną rozpatrzone w ciągu najbliższych miesięcy. Tymczasem od 1 października emerytury będą już obniżone
  • „MSWiA nie spodziewało się takiej lawiny odwołań. Myśleli, że napisze 100 czy 200 osób, a sprawę uda się szybko załatwić” – twierdzi jeden z naszych informatorów
  • W resorcie miała powstać specjalna komisja, której członkowie podejmowaliby decyzję ws. „ułaskawienia” emerytowanych funkcjonariuszy. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu
Foto: Sebastian Białach / Onet

Promocyjna oferta kredytu hipotecznego do 11 października 2017 r. – zniesienie ograniczenia wieku!

Z przyjemnością informuję, że bank dokonał zmiany w regulaminie promocji i poniższa oferta kredytu hipotecznego jest dostępna bez ograniczenia wieku (wcześniej ograniczenie wieku kredytobiorcy do 35 lat). Pozostałe warunki oferty pozostają bez zmian.

Poniżej przypomnienie warunków promocji:

– minimalna kwota kredytu  100 000 zł

– czas trwania promocji 11 października 2017 roku

– minimalny udział własny klienta   20 %

– posiadanie lub założenie rachunku z deklaracją comiesięcznych wpływów w minimalnej kwocie 2 000 zł oraz przystąpienie do programu ubezpieczeniowego jednego z kredytobiorców, składka miesięczna 0,035% salda zadłużenia (wymagane przez 36 m-cy.) W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w okresie 36 m-cy marża wzrasta o 0,1%.

Klientom, którzy spełnią warunki uczestnictwa w ofercie specjalnej zostaną przyznane warunki cenowe z jednego wybranego wariantu:

 Wariant I

prowizja 1,69 %

marża 1,69 %

 

Wariant II

prowizja 0 %

marża 1,90 %

Proszę zwrócić uwagę na niskie koszty okołokredytowe. Nawet w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia na życie oferta jest bardzo interesująca.

Brak innych produktów powiązanych z ofertą jak karta kredytowa czy programy systematycznego oszczędzania.

Bank nie wymaga przedstawiania historii rachunku osobistego.

Zapraszam do kontaktu.

 

Marek Wierzbicki 

Wierzbicki

Usługi Finansowo-Prawne 

ul. Mickiewicza 40 lok. 2

01 – 650 Warszawa

tel. 606 412 071

e-mail: biuro@wierzbicki-finanse.pl

www.wierzbicki-finanse.pl

Praca u dziadka doliczona do stażu policyjnego

Policjant skierował sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Policjant będzie mógł doliczyć do stażu pracowniczego okresy pracy w gospodarstwie rolnym. W ten sposób po wieloletniej batalii uzyska wyższe uposażenie zasadnicze.

W 2011 r. funkcjonariusz zwrócił się do komendanta głównego policji o zaliczenie do stażu mającego wpływ na wysokość pensji okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym dziadków w charakterze domownika. Chciał skorzystać z prawa do zmiany wysługi lat w związku z zaliczeniem dotychczas nieudokumentowanych okresów. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy przy przyjęciu do służby funkcjonariusz nie dysponował dokumentami potwierdzającymi takie okresy. Na tej podstawie funkcjonariusz chciał doliczyć do stażu pracę na roli w latach 1989–1993 oraz 4 miesiące z lat 1995–1996.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1064229,praca-w-gospodarstwie-rolnym-staz-pracy-policjanta.html

Foto: ShutterStock

Ile zarabiają policjanci, strażacy i żołnierze w Warszawie? Sprawdzamy ich zarobki

Praca w Policji, Wojsku Polskim czy Straży Miejskiej nie należy do najłatwiejszych. Często duża odpowiedzialność działań i podejmowanych decyzji nie oznacza wysokich zarobków. Sprawdziliśmy na jakie pensje mogą liczyć służby mundurowe w Warszawie. 

3147 złotych brutto miesięcznie wynosi średnie wynagrodzenie policjanta w regionie.

5836 złote brutto miesięcznie wynosi średnie wynagrodzenie eksperta w policji.

4029 złotych brutto miesięcznie wynosi średnie wynagrodzenie dzielnicowego.

źródło: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/ile-zarabiaja-policjanci-strazacy-i-zolnierze-w-warszawie,4214140,artgal,26955880,t,id,tm,zid.html

Co czwarta emerytura lub renta funkcjonariusza MSWiA będzie zmniejszona

Prawie 50 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL może mieć obniżone emerytury i renty na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli co czwarta osoba pobierająca świadczenie z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA(ZER MSWiA).  To o kilkanaście tysięcy więcej  niż szacował rząd, przyjmując pod koniec listopada 2016 r. projekt ustawy. Mniejsze świadczenie od 1 października  br.

Jak wynika z informacji przekazanych PAP  przez dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzenę Kruk, do tej pory do IPN wpłynęły dane osobowe prawie 192 tys. byłych funkcjonariuszy z zakładów emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz  prawie 30 tys. byłych funkcjonariuszy  Służby Więziennej.  W  przypadku 48 tys. 666 funkcjonariuszy  MSWiA  oraz prawie 1,5  tysiąca funkcjonariuszy SW dokumentacja osobowa  potwierdziła  fakt pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa latach od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. A to  oznacza, że z dniem 1 października  br. zmniejszone będą emerytury i renty do wysokości nie wyższej niż średnia krajowa co czwartego funkcjonariusza służącego w resorcie spraw wewnętrznych  oraz zaledwie co dwudziestego funkcjonariusza resortu sprawiedliwości.

źródło: http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/5219-17-vii-co-czwarta-emerytura-lub-renta-funkcjonariusza-mswia-bedzie-zmniejszona

Osiągnięcia ministra Mariusza Błaszczaka

Przywracamy posterunki zlikwidowane przez poprzedni rząd

W latach 2007-2015 koalicja PO-PSL zlikwidowała 418 z 817 posterunków Policji. Zamknięcie ponad połowy polskich posterunków nie tylko obniżyło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale nie przyniosło nawet oczekiwanych oszczędności. Od zeszłego roku przywracamy posterunki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przeprowadziliśmy ponad 12 tys. spotkań, w których wzięło udział 217 tys. osób. Ich opinie były jednym z decydujących czynników przy ponownym otwieraniu posterunków. Do 3 lipca 2017 r. przywróciliśmy już 51 jednostek Policji, przede wszystkim w małych miejscowościach.

 Zapewniamy służbom nowoczesny sprzęt i wyposażenie

Minister Błaszczak wielokrotnie podkreślał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie służbom odpowiednich warunków do wypełniania zadań. W tym celu powstał Program Modernizacji Służb Mundurowych. Do 2020 r. ponad 9,2 mld złotych będzie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, rozbudowę infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń. Ten priorytetowy projekt MSWiA powstał w nawiązaniu do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16279,Osiagniecia-ministra-Mariusza-Blaszczaka.html

KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ FSG

 

 
”Zjednoczmy siły dla dobra Związku”

Marek Ziniewicz ma 46 lat. Od 16 lat wykonuje funkcje związkowe w Zarządach oddziałowym i głównym, dlatego też jest osobą doświadczoną i szanowaną. Służbę w straży granicznej pełni od ponad 20 lat ciągle na pierwszej linii dzięki czemu nie utracił kontaktu z tym co czuje i czego potrzebuje każdy z nas. To osoba spokojna, przyjazna, ale też konsekwentna w działaniu. Marek nie uznaje kompromisów, gdy naruszane są nasze prawa i godność. Z wykształcenia prawnik. Całą swoją energię zgodnie z duchem związkowym przeznacza na pomaganie innym i obronę naszych praw i zasad.
Jedni ludzie pracuję na pieniądze, inni pracują na swój rozwój.