Mazowiecki „Florian” świętował XXX-lecie powstania Związku

W dniach 21-22 września br. w Nasielsku, Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zorganizował uroczyste obchody Jubileusz XXX-lecia powstania Związku.

Uroczystość otworzył Przewodniczący MZW ZZ Strażaków „Florian” kolega Dariusz Łazarczyk, który w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania minionych 30. lat, wskazywał również na priorytety, cele i zadania, które powinny przyświecać w bieżącej działalności związkowej.

W trakcie dalszej części uroczystych obchodów wręczone zostały wyróżnienia i medale okolicznościowe, które wręczył przewodniczący Zarządu Krajowego kolega Łukasz Kunek wraz z szefem Zarządu Wojewódzkiego kolegą Darkiem Łazarczykiem.

Były życzenia następnych jubileuszy, dalszego rozwoju i skutecznej działalności na rzecz Strażaków.

Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją.

Galeria:

Foto: P. Matuszewski/R. Lis/D. Łazarczyk

Waloryzacja uposażeń jednak w marcu. Wąsik: liczę na zrozumienie tej sytuacji

“Nie stać nas na to z kolei, żeby waloryzować wynagrodzenia 1 stycznia, a emerytury 1 marca. Każdy, kto miałby możliwość odejścia odczytałby to w jednoznaczny sposób: otrzymuję zwaloryzowane uposażenia, a potem odchodzę na emeryturę i też dostaję waloryzację, czyli w efekcie dwa razy po 12,3 proc.”- mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jak dodaje, w przyszłym roku – podobnie jak miało to miejsce w tym – utrzymany zostanie mechanizm rekompensaty za styczeń i luty.

Dominik Mikołajczyk: Czy Policja ma problemy finansowe? Pytam, bo w tym roku jej budżet trzeba było zasilić dodatkowo kwotą 800 mln złotych, nie wspominając o mniejszych przesunięciach.

Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji: Kwestia wynagrodzeń w służbach mundurowych jest jednym z priorytetów naszego resortu. Oczywiście wydatki bieżące znacznie poszły w górę – to też jest kwestia inflacji, ale przesuwamy środki tak, żeby wszystkie wydatki bieżące Policji były regulowane w terminie. Nie ma pewniejszego płatnika niż instytucje budżetu państwa.

A gdyby tych przesunięć nie było?

Ale zawsze są przesunięcia. Poza tym trzeba pamiętać, że są tzw. wydatki wymagalne, które minister finansów musi zrealizować bez względu na wszystko. Nie jest to tajemnicą, że musieliśmy przesunąć, z wolnych środków jakie mieliśmy, 800 mln złotych na wydatki bieżące Policji.

Pieniądze które otrzymała Policja, miałby być przeznaczone na wdrożenie ustawy o ochronie ludności.

To były pieniądze z rezerwy celowej. W miarę upływu czasu, w drugiej połowie roku, zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będą one przeznaczone już na cele kryzysowe. W związku z tym mogliśmy je przekazać na inny, niezwykle ważny, cel.

Na jednej z komisji finansów publicznych, wiceszef resortu finansów przesuniecie środków z tej rezerwy do budżetu Policji tłumaczył wprost właśnie tym, że ustawa o ochronie ludności nie weszła w życie w czasie, jaki pierwotnie zakładano. No właśnie projekt został przyjęty przez SKRM, ale pod obrady rządu nie trafił. Dlaczego?

To jest ogromy projekt, zawierający szereg niezwykle istotnych zmian. Uznaliśmy, że lepiej będzie jeszcze dokładniej go przedyskutować. Muszę powiedzieć, że udało nam się np. już uzyskać – po głębokich dyskusjach – akceptację samorządów dla projektu. Zdawaliśmy sobie również sprawę z tego, że wprowadzenie takiego projektu na ostatnie przed wyborami posiedzenia Sejmu, kiedy debata jest już bardzo upolityczniona, a sytuacja niezwykle napięta, zaszkodziłoby mu. Uznaliśmy, że lepiej zrobić to spokojnie, po wyborach. Jestem przekonany, że będziemy rządzić i będziemy mogli ten proces szybko wznowić.

Czyli ochrona ludności padła ofiarom politycznego kalendarza, chociaż o tym, że jesienią 2023 roku będą wybory wiadomo od dawna. W takim razie, dlaczego nie udało się “dopiąć” tej ustawy wcześniej? To zresztą nie pierwszy raz, kiedy projekt przepisów dotyczących tej materii przegrał z wyborczym terminarzem…

Ta kadencja nie była zwykłą kadencją. Najpierw pandemia covid, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią i wojna na Ukrainie. Proszę zrozumieć, że wszystkie siły kierowaliśmy początkowo na walkę z pandemią, później na granicę i kwestie organizacji pomocy uchodźcom, pomocy Ukrainie, na likwidację skutków wojny, która wpływała oczywiście na polską gospodarkę i na polskie życie publiczne. W związku z tym były inne projekty, które miały absolutne priorytety.

Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że upolitycznienie takiego projektu i prowadzenie go w trakcie kampanii wyborczej, nie miałoby zupełnie sensu. Bardzo dobrą pracę wykonał w sprawie tej ustawy minister Paweł Szefernaker, który współkierował komisją wspólną rządu i samorządu. Podczas tej komisji odbywał się dialog, odbywały się uzgodnienia i rzeczywiście na tej komisji, ponad wszelkimi podziałami, potrafiliśmy z samorządowcami zgadzać się w różnych w sprawach i dopracowywać ostateczne stanowisko. Mamy ten projekt uzgodniony z samorządowcami. To już jest naprawdę bardzo dużo. Jestem przekonany, że po wyborach do niego wrócimy.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MSWiA

Bonusy edukacyjne i 10% zniżki na czesne oraz korzystne formy zajęć i egzaminów dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

Filia Instytutu Studiów Podyplomowych WSNP w Grodzisku Mazowieckim oraz Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny Wyższych Uczelni prowadzi 23 lata działalność oferując możliwość zdobycia wyższego wykształcenia, uzupełnienia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego dzięki współpracy z czterema uczelniami wyższymi

Adresy mailowe uczelni wyższych, które są dostępne w korzystnej ofercie naszej firmy WIPER:

https://naukistosowane.edu.pl/

http://wsnp.edu.pl/

http://sgk.edu.pl/

https://wssmia.edu.pl/

Podejmując studia w wybranej Uczelni otrzymasz najwyższej jakości wykształcenie, dzięki:

 profesjonalnej kadrze – doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy, specjaliści w swych dziedzinach;

 praktycznym profilu nauki – poznajesz nie tylko teorię, zdobywasz umiejętności i kompetencje;

 dogodnej formie studiów – wspomaganie metodami i technikami kształcenia na odległość – Wykłady na żywo / Webinaria. Uzyskujesz dostęp do ogromnej bazy materiałów Uczelni, dostępnych o każdej porze i z dowolnego miejsca na świecie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem między ZO NSZZ FSG przy NwOSG a Rektorami, funkcjonariusze i pracownicy SG, decydujący się na zdobywanie lub uzupełnienie wiedzy w wybranej Uczelni mogą skorzystać z bonu edukacyjnego i 10% zniżki na czesne oraz korzystnej formy zajęć i egzaminów.

Kontakt telefoniczny:

Jolanta Wąsikowska tel. 509286688,

Romuald Wąsikowski tel. 501058790

Adresy mailowe:

studiujwgrodzisku@gmail.com , studiapodyplomowewgrodzisku@gmail.com

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

została założona w 2004 roku i jest uczelnią innowacyjną o statusie akademii.

Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management.

Dołącz do grona studentów Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu do 10 IX 2023r. i zrealizuj bon edukacyjny wartości 300 zł, na poczet kształcenia w naszej uczelni.

Studia I stopnia (licencjackie):

Studia II stopnia (magisterskie):

Studia jednolite magisterskie (pięcioletnie):

Kurs na drony!

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS),
w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

http://wsnp.edu.pl/

Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej m. in. w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych. Oferujemy poszukiwane kierunki:

Administracja- studia licencjackie i magisterskie w tym:

Pedagogika – studia licencjackie i magisterskie w tym:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie

https://wsnp.edu.pl/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-studia-jednolite-magisterskie/

Pedagogika Specjalna – Jednolite studia magisterskie

https://wsnp.edu.pl/pedagogika-specjalna-jednolite-studia-magisterskie/

Psychologia – Jednolite studia magisterskie

https://wsnp.edu.pl/psychologia/

Praca socjalna – studia licencjackie

https://wsnp.edu.pl/praca-socjalna-studia-licencjackie/

Instytutu Studiów Podyplomowych

https://podyplomowe.info/

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
Oferowane studia podyplomowe są propozycją dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Pełen katalog kierunków znajduje się na stronie internetowej
www .podyplomowe.info

Oferujemy także bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

https://wsnp.edu.pl/akademia-nauczyciela-bezplatne-szkolenia/

Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie

http://sgk.edu.pl/

Pedagogika Licencjackie:

Pedagogika uzupełniające (magisterskie):

MBA „Master of Business Administration” to jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie, które adresowane są dla osób zajmujących się zarządzaniem

Strona: https://mba.sgk.edu.pl/

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki w Warszawie

https://wssmia.edu.pl/

jest uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 124 w rej.). Kształcenie w WSSMiA prowadzone jest na podstawie ponad 25-letniego doświadczenia we współpracy ze środowiskiem naukowym, biznesowym, politycznym, oraz międzynarodowym. tak, aby Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskali niezbędną wiedzę,

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach I stopnia (licencjackie)
i II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Politologia.

Z A P R A S Z A M Y  D O  NAUKI 🙂 

Jubileusz XXX-lecia Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

W dniach 11-12.09.2023r. w Żninie odbyły się obchody XXX-lecia Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich Zarządów Wojewódzkich ZZS Florian, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz różnego szczebla, związków zawodowych służb mundurowych oraz innych związków zawodowych, a także wielu innych gości z którymi współpracuje ZZS Florian.

Przewodniczący Zarządu Krajowego, Kolega Łukasz Kunek podziękował wszystkim członkom za ich pracę i zaangażowanie, wyraźnie zaznaczając jak wymagająca jest społeczna praca w związkach zawodowych, szczególnie w formacjach mundurowych takich jak Państwowa Straż Pożarna.

Mazowsze na uroczystości reprezentowali przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Radomiu Dariusz Brzezicki i  przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis.

Źródło: https://www.facebook.com/profile.php?

Foto: ZZ Florian/D. Brzezicki/R. Lis

Dodatek za długoletnią służbę już po 10 latach? Nowa odsłona niekończącej się walki o wyższe uposażeni

Czy uda się wprowadzić świadczenie za długoletnią służbę po 10 latach i określić minimalny poziom dodatku służbowego w formacjach mundurowych? Nad takimi zmianami trwać w MSWiA mają nie tylko rozmyślania, ale już prace. Kiedy udałoby się takie zmiany wprowadzić, trudno powiedzieć, bowiem są to rozwiązania – delikatnie mówiąc – dość kosztowne. Jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów, to jednak nie koniec modyfikacji, które przełożyć mają się na zawartość portfeli funkcjonariuszy, to bowiem “proces, który się nie kończy”.

Wiemy już, że mundurowi otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc. Wiemy również, że jednorazowy dodatek, który mają otrzymać, wszystkim będzie wypłacony w tej samej wysokości. To jednak nie koniec finansowych modyfikacji, o których informuje wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w piśmie dotyczącym przyszłorocznych regulacji uposażeń.

Jak zapewnił wiceminister, w resorcie trwać mają prace nad poprawą warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA. Chodzi dokładnie o, po pierwsze, rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia za długoletnią służbę. Po drugie, mowa jest o określeniu minimalnej wysokości dodatku służbowego, która wynosiłaby nie mniej niż 10 proc. albo nie mniej niż 20 proc. Po trzecie, podwyższona ma zostać stawka diety dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA delegowanych do wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą.

W przypadku świadczenia za długoletnią służbę (wprowadzonego zaledwie w marcu br.), jak usłyszał InfoSecurity24.pl w rozmowie ze Sławomirem Koniuszym z NSZZ Policjantów, związkowcy umówili się z kierownictwem MSWiA, że liczyć na nie będą mogli już funkcjonariusze z 10-letnim stażem. Obecnie trafia on do mundurowych w wysokości 5 proc. po 15 latach służby i rośnie za każdy kolejny rok o jeden procent, do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach (jeden dopiero po 32 latach w mundurze wliczany jest do emerytury). “Liczymy, że dzięki temu dodatek pomyślany pierwotnie jako zachęta do dłuższej służby zyska walor premiujący doświadczenie. Jest to jeden z wielu kroków, jakie musimy wykonać, by uposażeniom nadać charakter progresywny” – podkreśla Koniuszy.

Jeśli prace, o których pisze Wąsik zakończą się po myśli związkowców, to wzrośnie również dieta dla funkcjonariuszy oddelegowanych do zabezpieczenia wschodniej granicy Polski – z Rosją, Białorusią, a także Ukrainą. Osiągnąć ma ona poziom tej, którą odbierają obecnie żołnierze, tj. 180 złotych. “Uważamy, że każde rozwiązanie, które do tej pory wynegocjowaliśmy z ministrem spraw wewnętrznych i administracyjnych z czasem, albo od razu implementowane jest do przepisów Ministerstwa Obrony Narodowej. Najwyższy czas, by ta zasada zaczęła obowiązywać w drugą stronę” – zaznacza przedstawiciel NSZZ Policjantów.

Jak wspomniano, mowa też o określeniu minimalnej wysokości dodatku służbowego, która wynosiłaby nie mniej niż 10 proc. albo nie mniej niż 20 proc. Sławomir Koniuszy tłumaczy w tym przypadku, że nawet, jeśli resort obliczy skutki dla tych stawek, to nie oznacza to jeszcze, że “uda się wprowadzić cały mechanizm za jednym zamachem”. Inaczej, to oszacowanie skutków minimalnej wysokości dodatku służbowego ma pozwolić na określenie, który z tych wariantów okaże się możliwy do wprowadzenia. W obowiązujących przepisach określono jedynie jego maksymalną wysokość. Ogólniej, ma być to część wprowadzania tzw. progresji, o którą od lat zabiegają mundurowi związkowcy.

Powiązanie minimalnej wysokości dodatków służbowych ze stażem służby to mechanizm niezwykle kosztowny. Chociaż Policja jest największą formacją podlegającą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, to nie jest jedyna. A przecież służby mundurowe są też w innych resortach. Mamy Służbę Więzienną, Krajową Administrację Skarbową i żołnierzy, których Rząd z całą pewnością nie pominie. Nie sądzę więc, by cały mechanizm udało się wprowadzić za jednym razem. Pierwszy krok na drodze do wprowadzenia tzw. progresji wprowadziliśmy określając minimalny dodatek funkcyjny. Kolejnym krokiem będzie określenie pierwszego progu w dodatku służbowym i zrobimy wszystko, by stosowne przepisy pojawiły się w przyszłym roku.
SŁAWOMIR KONIUSZY, NSZZ POLICJANTÓW

Walka o wyższe uposażenia nie kończy się

Jak wspomniano, wiceminister Wąsik pisał również o przyszłorocznej waloryzacji uposażeń, która zgodnie z zapowiedziami wynieść ma 12,3 proc. “Waloryzacja kwoty bazowej o 6,6 proc. oraz dodatkowy wzrost uposażeń o 5,7 proc., tj. do 12,3 proc. w stosunku do roku 2023 pozwoli na przeciętny wzrost uposażenia policjanta o 902 zł wraz z 1/12 nagrody rocznej” – podał. Zapewnił również, że obiecany jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny zostanie wypłacony w jednakowej wysokości, do końca września br.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Policja

Wspólny komunikat MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi ze spotkania w dniu 07 września br.

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz kolejne propozycje strony społecznej były głównymi tematami wczorajszego spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik zapewnił, że policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze SOP otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc. Wiceszef MSWiA zapowiedział też, że szersze informacje nt. przyszłorocznej waloryzacji znajdą się w piśmie, które wiceminister skieruje do podległych funkcjonariuszy za pośrednictwem związków zawodowych w najbliższy poniedziałek, 11 września br.

W trakcie spotkania rozmawiano także o wysokości jednorazowego, specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy, który zgodnie z przepisami tzw. ustawy okołobudżetowej, zostanie wypłacony do końca września br.

Kolejne propozycje związków zawodowych

MSWiA i strona związkowa zgodziły się, że konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie.

Podczas czwartkowego spotkania strona społeczna przedstawiła kolejne propozycje, które zdaniem związków zawodowych, mogą mieć przełożenie na zwiększanie atrakcyjności służby w formacjach podległych MSWiA.

Przedstawiciele związków zawodowych postulują, aby minimalna wysokość dodatku służbowego wynosiła nie mniej niż 10 proc. albo nie mniej niż 20 proc. Inną propozycją strony społecznej jest rozszerzenie prawa do świadczenia za długoletnią służbę.

Dyskutowano również o podwyższeniu wysokości stawki diety dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA delegowanych do wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą.

Strona rządowa zobowiązała się do przeprowadzenia analizy nowych propozycji zgłoszonych przez związki zawodowe i przedstawienia ich skutków finansowych dla budżetu państwa.

Źródło: www.gov.pl/web/mswia

Foto: MSWiA

Podwyżki w budżetówce. Najwięcej dla nauczycieli, dostaną prawie 500 zł więcej pensji

Członkowie korpusu służby cywilnej, żołnierze i funkcjonariusze w przyszłym roku będą mieć zwiększoną kwotę bazową o 6,6 proc., czyli wskaźnik inflacji. Pozostałe 5,7 proc. ma trafić do funduszu wynagrodzeń. Nie wszyscy więc będą mogli liczyć na wyższe płace o 12,3 proc. w 2024 r.

Rząd pod koniec sierpnia ogłosił, że ostatecznie płace w budżetówce w przyszłym roku wzrosną nie o 6,6 proc., a o 12,3 proc. wobec tych, które w tym roku są wypłacane. Z naszej analizy wynika, że na takie podwyżki będą mogli liczyć jedynie nauczyciele. Z kolei służba cywilna, żołnierze i funkcjonariusze już takiej gwarancji nie mają. Powód? Kwoty bazowe, od której wielokrotności są naliczane uposażenia według projektu ustawy budżetowej na 2024 r., wzrosną o 6,6 proc., a nie o 12,3 proc. W efekcie nie ma gwarancji, że wszyscy pracujący w administracji otrzymają obiecane podwyżki.

Czytaj więcej, źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

Foto: MF

Jednorazowy dodatek po równo czy nie? Podziału dokona kierownik jednostki

Przyszłoroczne podwyżki w sferze finansów publicznych na poziomie przekraczającym 12 proc. zostały zapowiedziane przez szefa rządu, jednak – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Mateusza Morawieckiego – do budżetówki dodatkowe środki trafią jeszcze w tym roku. Mowa o jednorazowym dodatku motywacyjnym, który na kontach – także funkcjonariuszy służb mundurowych – ma pojawić się do końca września. Pytanie, jak zostanie on podzielony?

O jednorazowym dodatku, jaki jest efektem porozumienia podpisanego między rządem a Solidarnością wiadomo relatywnie niewiele. MSWiA – w odpowiedzi na pytania redakcji – wyjaśnia, że “jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny zostanie wypłacony z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego”, który wynosił będzie 3,2 proc. kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 uposażeń. Resort nie odpowiedział jednak na pytanie dotyczące tego, jak przełoży się to na konkretne liczby i jaką kwotę otrzyma każdy funkcjonariusz pełniący służbę w formacjach podległych MSWiA. Ministerstwo nie odniosło się też do pytania o to czy każdy z mundurowych otrzyma dodatek w takiej samej wysokości, o co wnioskowali m.in. związkowcy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w pismach skierowanych do właściwych ministrów .

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował za to, że “podziału funduszu (motywacyjnego – przyp. red.) na poszczególnych funkcjonariuszy dokonuje kierownik jednostki i przedstawia do opinii organizacjom związkowym”.

Przypomnijmy, wcześniej pojawiające się informacje mówiły o tym, że dodatek w równej kwocie – wynoszącej około 1125 złotych – przysługiwać będzie każdemu funkcjonariuszowi.

Czytaj więce, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MSWi