Co MSWiA ma do zaproponowania mundurowym? List Macieja Wąsika do funkcjonariuszy Straży Granicznej

W służbach mundurowych trwa protest. Jego formy i skala zależą od tego, czy mundurowi dogadają się z rządem m.in. w kwestii wysokości przyszłorocznej waloryzacji. Tymczasem resort spraw wewnętrznych w wydanym 24 października komunikacie przedstawia propozycje, jakie położył na negocjacyjnym stole. Jak czytamy, są one obecnie “tematem rozmów z poszczególnymi związkami zawodowymi”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma przygotowywać “szereg rozwiązań mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych resortowi oraz zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie”. Co dokładnie przedstawiciele MSWiA mają na myśli?
Resort, odnosząc się do kwestii przyszłorocznej waloryzacji uposażeń, przypomina że choć wejdzie ona w życie od 1 marca (czemu funkcjonariusze się sprzeciwiają), w ciągu 10 miesięcy 2023 roku (od marca do grudnia) mundurowi otrzymają sumarycznie taką samą kwotę, jaką dostaliby, gdyby waloryzacja wystartowała w styczniu. Nieco więcej informacji MSWiA przekazało w piśmie skierowanym do NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Waloryzacja kwoty bazowej uposażeń funkcjonariuszy z kwoty 1 614,69 zł do 1 740,64 zł została wprowadzona od 1 marca 2023 roku. Oznacza to, że za okres 10 miesięcy faktyczna podwyżka uposażeń wyniesie 9,36 proc. Tym samym dla funkcjonariuszy pozostających w służbie będzie ona wyższa od wzrostu zakładanego w państwowej sferze budżetowej, który wyniesie 7,8 proc.
FRAGMENT PISMA MSWIA DO NSZZ FSG 

Ministerstwo uszczegółowiło także kwestie dotyczące zmian w dodatku stażowym. Propozycja zakłada, że po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat będzie wzrastała co roku o dodatkowy 1 proc., a “w przypadku stażu powyżej 32 lat kwota ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej”. Świadczenie to ma być – jak to ujęto – “powszechne i niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego”.
Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/co-mswia-proponuje-mundurowym?
Czytaj też: https://www.gov.pl/web/mswia/pozytywne-zmiany-dla-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych-podleglych-mswia?
Foto: MSWiA 

Władze liczą na “spokojny i odpowiedzialny” protest, bo szans na wyższą waloryzację brak

9 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pojawić mają się tłumy mundurowych, którzy protestować będą w ramach walki przede wszystkim o wysokość przyszłorocznej waloryzacji uposażeń. Ich szanse, jak się wydaje, na “zwycięstwo” przekreślił już komentujący sprawę wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, który stwierdził, że “nie ma możliwości zwiększenia budżetu w tym zakresie”.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęła 20 października decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej, w ramach której 9 listopada odbędzie się manifestacja przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Funkcjonariusze liczą na to, że polskie władze do tego czasu zmienią zdanie i podwyższą znacząco poziom zaplanowanej na przyszły rok waloryzacji uposażeń, która – zgodnie z obecnym planem – wynieść ma 7,8 proc. Ewentualnie, wprowadzone zostaną rozwiązania, które uzupełnią ją, niwelując straty finansowe ponoszone ze względu na rosnącą inflację. Mowa o dodatku progresywnym.

Sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik skomentował już jednak tę sprawę, informując że wydaje się, iż “nie ma możliwości zwiększenia budżetu w tym zakresie”. Na zwiększenie poziomu waloryzacji nie ma więc środków w polskiej kasie.

Wiemy jak ogromne są wydatki państwa związane z tarczami finansowymi. Mam nadzieję, że zrozumieją to także policjanci, strażacy czy strażnicy graniczni, gdyż te wszystkie tarcze, które rząd przyjmuje, dotyczą także ich gospodarstw domowych. (…) To ogromny wysiłek całego rządu. Jestem przekonany, że związkowcy to zrozumieją.
MACIEJ WĄSIK, SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Wiceminister dodał również, że choć funkcjonariusze mają prawo do protestowania, to ma nadzieję iż – ze względu na sytuację międzynarodową – nie będzie miało ono “ostrej formuły”, a będzie “spokojne i odpowiedzialne”.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/wladze-licza-na-spokojny-i-odpowiedzialny-protest-bo-szans-na-wyzsza-waloryzacje-brak?

Foto: Kancelaria Sejmu

Ogólnopolski protest mundurowych faktem. Manifestacja w Warszawie zaplanowana

Federacja oficjalnie rozpoczęła akcję protestacyjną – dowiedział się InfoSecurity24.pl. Przybierze ona, przynajmniej na razie, formę manifestacji, która odbędzie się 9 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jak podkreśla w rozmowie z redakcją Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, to od działań rządu zależy czy będzie to jej jedyny przejaw, czy czeka nas jednak eskalacja.20 października odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na którym przedstawiciele NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZS Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz ZZ Służby Celnej podęli decyzję co do dalszych wspólnych kroków związanych z przebiegiem akcji protestacyjnej. I, jak dowiedziała się redakcja, organizacja oficjalnie rozpoczęła protest. Jego pierwszym, choć możliwe, że niejedynym “objawem” będzie zaplanowana na 9 listopada manifestacja. Mundurowi spotkają się tego dnia pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów dzień po obradach rządu, dając tym samym polskim władzom szansę na reakcję i podjęcie kroków, które mogą zmienić oblicze listopadowej akcji. Innymi słowy, jak podkreślają związkowcy, to od polityków zależy teraz czy usłyszą tego dnia hasła protestacyjne, czy może jednak podziękowania.

Od kroków, które podejmą teraz politycy zależy również to, jakie oblicze będzie miał protest po 9 listopada. Jeśli korzystne dla mundurowych decyzje nie zapadną, to czeka nas – jak mówi redakcji Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów – eskalacja. Co władze mogą zrobić, by jednak do tego nie doszło? Gra niezmiennie toczy się przede wszystkim wokół wysokości przyszłorocznej waloryzacji. Dla funkcjonariuszy nie do przyjęcia jest bowiem jej poziom zaproponowany przez polski rząd, a wynoszący 7,8 proc. Oczekują oni – tłumaczy Koniuszy – wartości, która “przywróci uposażenia policjantów i wszystkich funkcjonariuszy do poziomu z 1 stycznia 2022 roku”. Nie walczą więc o podwyżkę, a o zachowania tego, co mieli. To dla nich opcja minimum i podstawowy postulat, na który składają się dwa elementy: waloryzacja uposażenia (liczą na to, że będzie ona zdecydowanie wyższa, niż wspomniane 7,8 proc.; mowa była nawet o 20 proc.), a także propozycje dotyczące dodatku progresywnego, które ewentualnie uzupełniłyby finansowe braki do faktycznego poziomu waloryzacji. KPRM zna jej już od prawie dwóch miesięcy, bowiem trafiły one tam jeszcze na początku września (ale do tej pory premier Mateusz Morawiecki na nie nie odpowiedział). Mianowicie, do obecnych zasad podwyższania dodatków miałby zostać dodany jeszcze jeden parametr, który wprowadziłby do obecnego systemu “rzeczywistą motywację i przejrzystość”. Wzrost ten miałby zostać uzależniony od stażu służby. Związkowcy dopuszczają również rozwiązanie alternatywne, za którym optuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o podwyższenie świadczenia z tytułu wysługi lat, który będzie jednak zaliczany do emerytury. Obecnie MSWiA proponuje dodatek stażowy, dedykowany funkcjonariuszom, którzy odsłużyli od 15 do 35 lat. Miałby się on kształtować na poziomie 168 złotych za 15 lat służby, do 763 złotych po 35 latach. Co ważne jednak, nie miałyby się on jednak przekładać na wzrost emerytury.

Równocześnie działania podejmuje również m.in. Forum Związków Zawodowych, które spotka się w poniedziałek i wtorek (24 i 25 października), by porozmawiać o waloryzacji. Jest to jedna z central, która również prowadzi dialog z rządem na szczeblu centralnym, obok OPZZ i Solidarności. Koniuszy podkreśla, że Federacja liczy na to, że kroki przez nie podjęte także przyniosą korzystne dla mundurowych skutki. Zresztą, Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” również zdecydowała się już wyjść na ulicę, ale nie 7 listopada a 17 listopada. W ocenie związku propozycje rządu nie gwarantują bowiem skutecznej realizacji jego postulatów. Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – przekazał w pierwszej połowie października br. szef związku Piotr Duda. Ma to być jednak większa akcja, której częścią będą mundurowi, a dotycząca “postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych”. Udział w proteście zapowiedziała już Krajowa Sekcja Służby Więziennej czy Krajowa Sekcja Pożarnictwa. Wśród protestujących znajdą się też zapewne mundurowi z policyjnej Solidarności.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/ogolnopolski-protest-mundurowych-faktem-manifestacja-w-warszawie-zaplanowana?
Foto: Adam Ostrowski

A więc protest. Koniuszy z NSZZ Policjantów: to już stało się faktem

“Będzie protest. To już stało się faktem. Zarząd główny zatwierdził rekomendację prezydium w tej sprawie” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów. Jak dodaje o formach jakie przybierze akcja, decydować będzie zawiązany dziś komitet protestacyjny. “Będziemy też rozmawiać na ten temat z całą Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych” – dodał. Mundurowi, jak mówi Koniuszy, domagają się “rozwiązań, które zrekompensują różnice pomiędzy propozycją rządu wynosząca 7,8 proc., a faktycznym poziomem inflacji”.

“Podwyżka, którą zaproponował rząd w sferze budżetowej, te 7,8 proc., jest skandaliczna. My się na to po prostu nie zgadzamy” – mówił dziś rano w rozmowie w TVN24 Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów. Jak dodawał, mundurowi są w “fazie rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji” i oczekują przyszłorocznej waloryzacji uposażeń na poziomie około 20 proc. “Chcemy się porozumieć przy stole” – mówił Jankowski. To jednak, jak się okazuje, nie było możliwe i podczas dzisiejszego spotkania – w którym brali udział przedstawiciele NSZZ Policjantów, komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i wiceszef MSWiA Maciej Wąsik – zapadła decyzja o rozpoczęciu akcji protestacyjnej.
Jak mówi w rozmowie z redakcją InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy, z NSZZ Policjantów, protest stał się już faktem, bowiem zarząd główny zatwierdził rekomendację prezydium w tej sprawie. Pytany o to, jakie formy przybierze akcja tłumaczy, że “omawiane były różne pomysły, ale ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie komitet protestacyjny, który dopiero się uformował”. Jak dodaje, w tej sprawie toczyć się będą także rozmowy w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/a-wiec-protest-koniuszy-z-nszz-policjantow-to-juz-stalo-sie-faktem?

Foto: MSWiA/Twitter

KOMUNIKAT z posiedzenia Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 12 października 2022 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Na spotkaniu uzgodniono stanowisko Federacji wobec aktualnej sytuacji socjalno-prawnej w służbach mundurowych.

Uzgodniono stanowisko, które Federacja zamierza przedłożyć stronie służbowej. Postulujemy:

1. Waloryzację uposażeń funkcjonariuszy na poziomie 20%;

2. Wprowadzenie dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Nadwiślański Oddział SG);

3. Ustanowienie stałej, corocznej, waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i zwiększanie jej plus 1%.

Federacja przyjęła z dezaprobatą koncepcję niewliczania proponowanego nowego dodatku stażowego do emerytury.

Pomysł naliczania waloryzacji uposażeń od 01 marca 2023 roku, Federacja ocenia negatywnie.

W przypadku braku konstruktywnej reakcji strony służbowej na przedstawione przez nas stanowisko, jesteśmy przygotowani do podjęcia akcji protestacyjnej w obrębie formacji mundurowych zrzeszonych w naszej Federacji.

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych gorąco solidaryzuje się z Akcją Protestacyjną, prowadzoną przez Związek Zawodowy Strażaków „Florian”.

W trakcie spotkania dokonano oceny współpracy organizacji związkowych w ramach Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zebrani jednomyślnie uznali, że przebiega ona na poziomie bardzo dobrym.

 

Przewodniczący MF ZZSM

Dariusz Łazarczyk

Komunikat Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 20 października Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ogłosi jakie będą pierwsze oficjalne działania.

KOMUNIKAT

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

 

W dniu II października 2022 r. w biurze Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Przedstawiciele związków wchodzących w skład Federacji złożyli sprawozdanie ze spotkań z ministrami, którym podlegają ich resorty.
W czasie spotkania omawiano brak reakcji Premiera i Ministrów MSWIA, MS i MF na wystąpienie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 07 września 2022 r. w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy w formacjach im podległych.

Radzono również nad krokami, które Federacja ZZ SM musi podjąć w celu wyegzekwowania postulatów wysuniętych w ww. piśmie do Premiera. Na posiedzeniu Prezydium Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące wyegzekwowania od strony Rządowej naszych postulatów celem rekomendowania ich na posiedzeniu Rady FZZSM.
Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraziło też swój sprzeciw wobec treści zawartych w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach zmieniającej termin wejścia w życie zapisów Ustawy Budżetowej na rok 2023 w zakresie terminu naliczania kwoty bazowej służ bom mundurowym, czyli wprowadzenia waloryzacji od l marca 2023r.

W czasie obrad postanowiono również, że na dzień 20 października 2022r. zostanie zwołane posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych SM. Rada, która podejmować będzie decyzje włącznie z możliwością akcji protestacyjnej.

Za Prezydium Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Przewodniczący Federacji ZZSM

Czesław Tuła

 

Źródło; NSZZP

“Solidarność” wyjdzie na ulice. W Warszawie protestować będą też mundurowi

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada protestu w Warszawie. W ocenie związku propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji jego postulatów. Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – przekazał szef związku Piotr Duda. W proteście udział wezmą też funkcjonariusze służb mundurowych.

“Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych” – głosi piątkowa uchwała Komisji Krajowej, przywołana na stronie Tysol.pl.

Do protestu ma dojść 17 listopada, a udział w nim zapowiedziała już Krajowa Sekcja Służby Więziennej czy Krajowa Sekcja Pożarnictwa. Wśród protestujących znajdą się też zapewne mundurowi z policyjnej “Solidarności”, która decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej podjęła już klika dni temu. Można też przypuszczać, że w manifestacji uczestniczyć będzie znacznie więcej funkcjonariuszy niż tylko ci zrzeszeni w “Solidarności”. “Rządzący muszą odczuć jak wygląda paraliż w tym dniu, gdy cała budżetówka zjedzie się do Warszawy. Dosłownie, PARALIŻ !” – napisał na Facebooku tuż po ogłoszeniu decyzji Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” przewodniczący Krajowej Sekcji SW, Andrzej Kołodziejski,

O proteście, już niebawem zadecydować ma też największy policyjny związek – NSZZ Policjantów. Decyzję w tej sprawie władze związku podjąć mają 17 października, podczas posiedzenia na którym obecni mają być m.in. wiceszef MSWiA Maciej Wąsik i komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Protest od kilku dni trwa już też oficjalnie w PSP, za sprawą uchwały podjętej przez Związek Zawodowy Strażaków “Florian”.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/solidarnosc-wyjdzie-na-ulice-w-warszawie-protestowac-beda-tez-mundurowi?

Foto: KPRM

“Mało eleganckie sztuczki” rządu. Do protestu bliżej niż do osiągnięcia porozumienia

“Wprowadzenie waloryzacji od marca jest zabiegiem nieuczciwym. Po rządzie, który dla służb mundurowych zrobił niezaprzeczalnie dużo, spodziewaliśmy się zachęty, a nie mało eleganckich sztuczek” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów. Pytany o to, czy propozycje złożone wczoraj podczas spotkania w MSWiA przez kierownictwo resortu są satysfakcjonujące, odpowiada że niestety nie, a “za uzgodnioną można uznać tylko kwestię wprowadzenia minimalnych dodatków funkcyjnych”.

Wczorajsze spotkanie w MSWiA nie okazało się przełomowe. Ani rząd, ani resort finansów nie wyrażają bowiem zgody na spełnienie postulatów wysuwanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Zarząd Główny NSZZP. Jak mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, funkcjonariusze “nie biją się o podwyżki, tylko nie godzą się na obniżki”. Na myśli ma rzecz jasna inflację, tak w tym, jak i w przyszłym roku. “Rozumiejąc trudną sytuację w kraju nie oczekujemy niczego więcej niż utrzymania naszych uposażeń w stanie, w jakim byłyby na początku tego roku” – przekonuje w rozmowie z redakcją.Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna inflacja nie będzie niższa niż 15 proc. Przyszłoroczna ma wyglądać około 10 proc. Propozycja, którą przedstawił na wczoraj minister nawet w połowie nie zaspakaja tych oczekiwań” – mówi Koniuszy i dodaje, że “jeśli rząd zgodzi się na waloryzację 9,8 proc., potrzebna będzie do tego »nakładka«”. Tłumaczy, że najlepszym rozwiązaniem byłaby “progresja w dodatkach służbowych i funkcyjnych”. MSWiA zaproponowało wprawdzie modyfikację w dodatku za wysługę lat, jednak – czego można było się spodziewać po wcześniejszych deklaracjach – w zaprezentowanej wersji nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące dla środowiska, czyli – jak podkreśla Koniuszy – “takie, które zmotywuje funkcjonariuszy do dłuższej służby”.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/malo-eleganckie-sztuczki-rzadu-do-protestu-blizej-niz-do-osiagniecia-porozumienia?

Foto: Policja

Przyszłoroczna “podwyżka” bez zmian, ale w grze nowe propozycje

Propozycje resortu, przedstawione dziś na spotkaniu z mundurowymi związkowcami, mają zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie – poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji. Na ten cel, w przyszłorocznym budżecie, zabezpieczonych ma już być ponad 400 milionów zł. Jak czytamy jednak w komunikacie resortu, uposażenia waloryzowane będą od marca, a nie od stycznia, jak chcieli tego funkcjonariusze.

Jaką ofertę dla mundurowych położyło dziś na stole MSWiA? Jak czytamy, uzgodniono m.in. podwyższenie minimalnego dodatku funkcyjnego do 20 proc. MSWiA informuje, że finansowo zyskać ma na tym prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych resortowi.
Do służb śmielej zawitać ma też dodatek stołeczny, choć MSWiA mówi jedynie o jednostkach policyjnych: Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, Biurze Spraw Wewnętrznych oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Nie wszystko jednak stracone, bowiem na prośbę związkowców resort na następnym spotkaniu przedstawić ma kalkulację objęcia dodatkiem również funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, pełniących służbę na terenie Warszawy.
/… /
MSWiA przedstawiło też propozycję wprowadzenia dodatku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na tzw. zielonej granicy. Resort szacuje, że obejmie on ponad 7 tys. funkcjonariuszy SG. Mają zostać też „wprowadzone nowe korzystniejsze rozwiązania dla funkcjonariuszy wydziałów zabezpieczenia działań SG”, choć ministerstwo nie wyjaśniło jakie dokładnie zmiany ma na myśli.

Czytaj więcej, źródło:https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/przyszloroczna-podwyzka-bez-zmian-ale-w-grze-nowe-propozycje
Foto: MSWiA