Spotkanie FZZ SM woj. Mazowieckiego

W Otwocku z okazji corocznego pikniku ZO NSZZ FSG przy NwOSG obyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Służb Mundurowych na Mazowszu. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący NSZZ Florian, ZO ZG NSZZ przy KGSG, ZO NSZZ Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz NSZZP woj. Maz. w Radomiu. Koledzy z ZO NSZZ Komendy Głównej Straży Granicznej przekazali na ręce Dariusza Brzezickiego medal dla ZW NSZZP woj. Mazowieckiego w Radomiu w podziękowaniu za wspieranie ich działań.

Pismo Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych RDS do ministra Zielińskiego

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego – Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Mariusz Tyl wystosował 13 września 2017 r. pismo do Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego o następującej treści:

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do przekazywanych informacji podczas posiedzeń Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego w dniach 31 stycznia 2017′ oraz 12 kwietnia 2017′ w sprawie art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu prac nad projektem zmian zapisu art. 15a powyższej ustawy.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Tyl

Osiem tysięcy osób chce „ułaskawienia” od ustawy dezubekizacyjnej. Resort Błaszczaka ma problem

Od 1 października wchodzi w życie ustawa dezubekizacyjna obniżająca emerytury byłych funkcjonariuszy służb, którzy choć jeden dzień służyli w organach bezpieczeństwa PRL. Od decyzji odwołało się jednak około osiem tysięcy osób, które wciąż nie otrzymały odpowiedzi, czy ich wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. MSWiA nabiera wody w usta i nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jak i kiedy te wnioski zostaną rozpatrzone.

  • Większość funkcjonariuszy otrzymała powiadomienia, że ich odwołania zostaną rozpatrzone w ciągu najbliższych miesięcy. Tymczasem od 1 października emerytury będą już obniżone
  • „MSWiA nie spodziewało się takiej lawiny odwołań. Myśleli, że napisze 100 czy 200 osób, a sprawę uda się szybko załatwić” – twierdzi jeden z naszych informatorów
  • W resorcie miała powstać specjalna komisja, której członkowie podejmowaliby decyzję ws. „ułaskawienia” emerytowanych funkcjonariuszy. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu
Foto: Sebastian Białach / Onet