Rząd przyjął projekt ustawy „dezubekizacyjnej”.

Rząd przyjął projekt, według którego emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL sięgną maksymalnie średniego świadczenia w ZUS.

To dowód sprawiedliwości społecznej. Jeszcze dziś wśród tych, którzy mają najwyższe świadczenia, są 32 osoby pobierające powyżej 12 tys. zł. To ludzie, którzy świadomie uczestniczyli w aparacie opresji reżimu PRL – powiedział Mariusz Błaszczak.
– Porównajmy te świadczenia z emeryturami ludzi, którzy walczyli o wolność Polski. Ci ludzie często płacili zdrowiem – tłumaczył szef MSWiA w programie „Gość Wydarzeń”.
Minister wyjaśnił jednak, że choć ustawa dotyczy 32 tys. osób, „jeśli ktoś był zwykłym milicjantem, nie będzie objęty tą ustawą”.

źródło: http://nszzp.pl/aktualnoci/7097-rzd-przyj-projekt-ustawy-qdezubekizacyjnejq

 

Projekty aktów prawnych:

  1. Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian (projekt z dnia 31 października 2016 r.)
  2. Projekt informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) wraz z propozycjami zmian (z dnia 31 października 2016 r.)

Szef MSWiA podczas podsumowania 12 miesięcy pracy rządu: Ten rok był rokiem bezpiecznym.

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumował pierwszy rok pracy rządu na wtorkowym spotkaniu w KPRM.

15 listopada mija dokładnie rok od kiedy rozpoczął pracę obecny rząd. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się podsumowanie, podczas którego premier Beata Szydło i ministrowie przedstawili swoje osiągnięcia, a także priorytety, które przyświecały im przez ostatnie 12 miesięcy.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał najważniejsze sukcesy, którymi może pochwalić się MSWiA.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15378,Szef-MSWiA-podczas-podsumowania-12-miesiecy-pracy-rzadu-Ten-rok-byl-rokiem-bezpi.html

L4: Policjanci i strażacy nie stracą na chorobowym

Aż 30 dni w roku będzie mógł spędzić na L4 funkcjonariusz i wciąż otrzymywać pełne uposażenie. Związki zawodowe przekonały rząd do zmian dotyczących zasad wynagradzania na zwolnieniu lekarskim. Związkowcy domagali się 90 dni pełnopłatnej absencji chorobowej rocznie. Dostaną 30.

Reforma do kosza

– Po konsultacjach w rządzie zrealizujemy postulaty, ale tylko w pewnym zakresie. 30 dni to rozsądne rozwiązanie – zapewnił sam Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych, na posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego przy MSW.

źródło: http://www.rp.pl/Mundurowi/310279855-L4-Policjanci-i-strazacy-nie-straca-na-chorobowym.html#ap-1

Nadgodziny funkcjonariuszy służb mundurowych mogą być płatne

Związkowcy pracują nad projektem gwarantującym finansową rekompensatę za dłuższą służbę. Mundurowi mogą wreszcie otrzymać pełne wynagrodzenie za służbę po godzinach. Zespół Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA pracuje nad projektem zmian w prawie, które mają to umożliwić. Wstępne szacunki wskazują, że roczne koszty dla budżetu państwa mogą wynosić ok. 180 mln zł. Skala problemu jest duża, średnio co roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA przepracowują ponad 10 mln godzin ponad wymiar. Najwięcej strażacy – ok. 7 mln godzin.

źródło: http://www.rp.pl/Mundurowi/311019914-Nadgodziny-policjantow-moga-byc-platne.html