ZO NSZZ FSG przy NwOSG i ZW NSZZP w Radomiu partnerami V Memoriału w piłce nożnej im. Śp. Mariusza Gniadka

W dniu 3 września 2021 r. w Mielniku odbędzie się V Memoriał w piłce nożnej im. Śp. Mariusza Gniadka.

Śp. Mariusz Gniadek funkcjonariusz i związkowiec z Placówki SG w Mielniku będzie zawsze w naszym sercu a Turniej Piłki Nożnej to wydarzenie, które ma na celu kultywowanie pamięci o nim.

Jarosław Szymański

Organizatorzy IV Memoriału w piłce nożnej im. Śp. Mariusza Gniadka:

Urząd Gminy w Mielniku, GOKSiR w Mielniku i Emeryci SG z Mielnika

Patronat honorowy:

Komendant Placówki Straży Granicznej w Mielniku

Patronat medialny:

Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Sponsor strategiczny:

Firma Pronar

Sponsorzy: 

WDB S.A, TK Ubezpieczenia, PECTUR, Wierzbicki Finanse, Nmedia.pl, Broker TLP, Kancelaria Brokerska Bartosz Gałązka, Buzzy Paulina Usowicz – Baranowska, Mundmaster.

Partnerzy:

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Radomiu, Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG

Plakat:

Problemy z udowodnieniem służby w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. RPO pisze do szefa KPRM

“Funkcjonariusze wykonujący w trakcie swojej służby czynności operacyjno-rozpoznawcze, przechodzący następnie na zaopatrzenie emerytalne mają problemy z udowodnieniem okresu służby w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu” – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się z pismem w tej sprawie do szefa KPRM Michała Dworczyka. RPO podkreśla, że problemy wynikają “z przepisów pragmatycznych (względnie archiwizacyjnych) oraz niejawnego charakteru realizowanych czynności służbowych (w tym zasad kamuflażu)”.

Jak informuje RPO, “sprawy, w których uczestniczyli zainteresowani są po pewnym czasie brakowane/niszczone, co uniemożliwia wykazanie tego okresu, jako szczególnie zagrażającego zdrowiu i życiu”. Istnieje – jak podkreśla – wprawdzie teoretyczna możliwość przesłuchania świadków, jednak “ograniczona grupa osób uczestniczących w takich czynnościach, związanie tajemnicą, a także długi upływ czasu powodują nierzadko, że świadkowie nie mogą ujawnić lub nie pamiętają szczegółów konkretnych spraw, albo nie żyją”. Co więcej, jak dodaje Rzecznik, próby dokumentowania takich czynności “na własną rękę”, mogą doprowadzić do ujawnienia informacji prawnie chronionych, a w konsekwencji do odpowiedzialności karnej samego zainteresowanego.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/problemy-z-udowodnieniem-sluzby-w-warunkach-szczegolnie-zagrazajacych-zdrowiu-i-zyciu-rpo-pisze-do-szefa-kprm?

Foto: bip.brpo.gov.pl

Posiedzenie Prezydium Federacji ZZSM. A gdzie NSZZ Policjantów??

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. w którym udział wzięli:

  • Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa
  • Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ FSG
  • Sławomir Kołodko – Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej
  • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”
  • Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny stopnia realizacji porozumień zawartych w listopadzie 2018 roku przez związki zawodowe tworzące Federację a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Finansów. Prezydium Federacji z dezaprobatą przyjmuje sytuację, wielu wystąpień i monitów do chwili obecnej Federacja nie otrzymała projektu nowej ustawy modernizacyjnej uwzględniającej najistotniejszą dla środowiska mundurowego kwestię, jaką jest wzrost uposażeń i wynagrodzeń. Wobec rosnącego w środowisku służb mundurowych na tym tle napięcia oraz coraz częstszych nawoływań płynących z kraju do podjęcia akcji protestacyjnej postanowiono niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Prezydium Federacji postanowiło również skierować wniosek do Przewodniczącego podzespołu do spraw służ mundurowych Rady Dialogu społecznego o pilne zwołanie podzespołu. Ustalono, iż wobec aktualnej sytuacji w służbach mundurowych mając na względzie dobro funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji, ZZSM, która jest najwyższą władzą Federacji zostaną wypracowane kierunki dalszych wspólnych działań. Uzgodniono, skierowanie pism do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera ds. bezpieczeństwa o spowodowanie przestrzegania i pełnego wdrożenia porozumień zawartych przez stronę rządową a Federację ZZSM w 2018 roku. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej i zrelacjonował efekty pikiety zorganizowanej przez NSZZ FiPW w dniu 10 czerwca br. Szeroko omówił również problemy występujące w służbie więziennej w kontekście braku pełnej realizacji przez stronę rządową porozumienia z dnia 19.11.2018r.

W trakcie posiedzenia omówiono również sytuację związana z ostatnimi atakami kierowanymi poprzez media w stosunku do funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki. Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z całą mocą potępia wszelkie działania wymierzone w funkcjonariuszy jak i żołnierzy WP. W ocenie Prezydium są one nieuprawnione i godzą w dobre imię funkcjonariuszy, żołnierzy WP oraz formacji, których obowiązkiem jest strzeżenie bezpieczeństwa naszych obywateli.

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący Federacji ZZSM

Źródło: https://nszzfipw.org.pl/posiedzenie-prezydium-federacji-zzsm.html

Foto: FZZ SM

Mundurowe psy i konie dostaną emeryturę. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą status zwierząt w służbach – podała w poniedziałek prezydencka kancelaria. Regulacja zapewni psom i koniom służbowym m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo. Przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, która reguluje status zwierząt w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbie Więziennej, Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej, prezydent podpisał w czwartek.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 24 czerwca. Reguluje sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach i po wycofaniu ze służby. Początkowo obejmowała zwierzęta w służbach mundurowych podległych MSWiA, a na kolejnych etapach procesu legislacyjnego wprowadzono do niej zapisy dotyczące zwierząt w Służbie Więziennej i Siłach Zbrojnych (na wniosek MS i MON) i następnie, za sprawą poselskich poprawek, psów Straży Marszałkowskiej.

Nowelizacja zakłada m.in., że zwierzę po wycofaniu ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun. W sytuacji, gdy nikt nie wyrazi woli zaopiekowania się zwierzęciem “na emeryturze”, opieka nad nim sprawowana będzie w ramach jednostki danej formacji. Będzie mogło też być przekazane pod opiekę właściwej organizacji społecznej.

Zgodnie z ustawą opiekun zwierzęcia – używanego do celów służbowych, jak również wycofanego ze służby – będzie otrzymywał wyżywienie w naturze albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia. Będzie on wypłacany co miesiąc z góry. Takie świadczenie otrzymywać będzie też organizacja społeczna, której powierzono zwierzę wycofane ze służby. Ponadto opiekunom zostaną zapewnione środki na zabiegi profilaktyczne i leczenie zwierząt.

Regulacja doprecyzowuje też m.in. to, kiedy zwierzęta są wycofywane ze służby. Wśród nich są przypadki obligatoryjne – m.in. stan zdrowia, trwała utrata sprawności użytkowej zwierzęcia, brak postępu w szkoleniu – a także fakultatywne, czyli ukończenie 9. roku życia przez psa i 15. roku życia przez konia, przy czym w przypadku koni z Sił Zbrojnych wiek określony został na 18 lat.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mundurowe-psy-i-konie-dostana-emeryture-prezydent-podpisal-ustawe?

Foto: A. Ostrowski

Fundusz nagród powróci w 2022 roku

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt budżetu na 2022 rok. Z informacji jakie przekazał resort finansów wynika, że fundusz płac w państwowej sferze budżetowej wzrośnie w przyszłym roku o ok. 4,4 proc. Co więcej, przywrócony ma zostać także fundusz nagród, który w tym roku – zgodnie z brzmieniem ustawy okołobudżetowej – nie został powołany do życia.

Zgodnie z projektem przyszłorocznej ustawy budżetowej, dochody budżetu mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł, czyli 2,8 proc. PKB. Wzrost PKB w 2022 r. wg projektu ustawy budżetowej ma wynieść 4,6 proc. w stosunku do oczekiwanych w tym roku 4,9 proc. “W projekcie są uwzględnione skutki wprowadzenia Polskiego Ładu, ale nie uwzględnia on skutków realizacji Krajowego Programu Odbudowy” – powiedział w czasie konferencji wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W przyjętym we wtorek przez rząd projekcie budżetu zaplanowana została także podwyżka fundusz płac w państwowej sferze budżetowej. Jak poinformowano, w 2022 roku zostanie przywrócony także fundusz nagród. “Zaplanowany został wzrost funduszu płac o 4,4 proc. O podwyżkach będą decydować urzędy, my tylko zapewniamy środki na ten cel. Dodatkowo przywracamy fundusz nagród, tzw. 3-procentówkę” – powiedział Sebastian Skuza.

Jeśli informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów staną się, w tym kształcie, częścią przyszłorocznej ustawy budżetowej i okołobudżetowej, to zniknie jeden z elementów spornych w relacjach rząd-mundurowi. Warto bowiem przypomnieć, że brak funduszy nagród w tegorocznym budżecie był powszechnie krytykowany przez przedstawicieli wszystkich formacji. Jak przekonywał niedawno w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów, “ten fundusz jest niezbędny”, ponieważ to – jego zdaniem – “bardzo ważny element w zarządzaniu kadrami”. “Ktoś kiedyś powiedział, że każdy ma swoje obowiązki i powinien je wykonywać najlepiej, jak potrafi. I ja się z tym w pełni zgadzam, ale ludzi trzeba nagradzać i motywować do tego, by osiągali jeszcze lepsze wyniki” – przekonywał Jankowski.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/fundusz-nagrod-powroci-w-2022-roku?

V Memoriał Mariusza Gniadka w Mielniku. ZW NSZZP w Radomiu i ZO NSZZ FSG przy NwOSG partnerami turnieju – Kurier Podlaski

3 września o godz. 9.00 na stadionie w Mielniku rozpocznie się kolejny Memoriał Mariusza Gniadka – turniej piłki nożnej poświęcony pamięci funkcjonariusza Straży Granicznej.

Mariusz Gniadek zmarł na zawał serca w czasie meczu piłkarskiego w 2016 roku, rozgrywanego w ramach obchodów 25-lecia Straży Granicznej i 20-lecia Placówki SG w Mielniku.

W tegorocznym turnieju wezmą udział drużyny: KPP Siemiatycze, Nadleśnictwo Nurzec, Gmina Mielnik i Przyjaciele Mariusza, PSG Bohukały, PSG Janów Podlaski, KWP Radom, IPA Warszawa, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i TK Ubezpieczenia.

Patronem strategicznym jest firma Pronar. Sponsorami: WDB S.A, TK Ubezpieczenia, PECTUR, Wierzbicki Finanse, Nmedia.pl, Broker TLP, Kancelaria Brokerska Bartosz Gałązka, Buzzy Paulina Usowicz – Baranowska, Mundmaster.

Organizatorzy to Gmina Mielnik, GOSiR w Mielniku i Emeryci SG Mielnik. Honorowy patronat sprawuje Komendant Placówki SG w Mielniku. Partnerami organizatorów są Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Radomiu i Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Patronat medialny Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz.

Każdego roku honorowymi gośćmi są żona i córka Mariusza Gniadka. Od samego początku inicjatorem turnieju, jego dobrym duchem, jest Jarosław Szymański, funkcjonariusz, a dziś emeryt, SG. I – jak się okazało – to na jego wsparcie i kolegów mogła liczyć rodzina, m.in. przy wieloletnim ubieganiu się o świadczenia pieniężne po śmierci funkcjonariusza na służbie, jak również kultywowaniu pamięci o zmarłym.

Autor: J N

Żródło: https://kurierpodlaski.pl/artykul/memorial-mariusza-gniadka/1206798.amp?

Foto: M. Krawczyk/ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Czy grożą nam mundurowe protesty?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. W tym przypadku jednak spór nie toczy się tylko o nie, ale o zasady i dotrzymywanie obietnic. Takie wnioski można przynajmniej wysnuć słuchając tego, co coraz głośniej mówią mundurowi. Coraz wyraźniej widać też, że relacje na linii funkcjonariusze-rząd nie należą dziś do najłatwiejszych i są dość bliskie tym, jakie pamiętamy sprzed 3 lat. Czy rząd wyciągnął wnioski z mundurowego protestu z 2018 roku i nie dopuści do tego, by sytuacja się powtórzyła?

W mundurowych szeregach wrze, i to bez względu na to na służby którego z resortów spojrzymy. Napięta atmosfera w relacjach funkcjonariusze-rząd jest zarówno w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, jak i sprawiedliwości czy finansów. Z jednej strony, powiedzą niektórzy, nic w tym dziwnego, bo z zasady tam, gdzie jedna ze stron wysuwa konkretne postulaty, prędzej czy później konflikt musi wystąpić. I to prawda. Problem jednak w tym, że jeśli w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie zmianie, dojść może do eskalacji, a tego uniknąć chciałyby, jak się wydaje, obie strony.

Nauka nie poszła w las? 

By lepiej zrozumieć powagę dzisiejszej sytuacji, trzeba na chwilę cofnąć się do roku 2018. Wtedy, po nieudanych negocjacjach z przedstawicielami MSWiA, wobec niespełnienia postulatów, mundurowi wyszli na ulicę, a potem masowo zaczęli korzystać ze zwolnień lekarskich. Sytuacja robiła się poważna, więc 8 listopada związkowcy raz jeszcze usiedli z ówczesnym szefem MSWiA do negocjacyjnego stołu, by ostatecznie podpisać porozumienie. Dlaczego warto pamiętać o 2018 roku? Po pierwsze, dlatego że wtedy też, podobnie jak dziś, część decydentów sądziła, że protest służb mundurowych na taką skalę nie jest możliwy. Po drugie, warto przypomnieć, że to, co działo się przed trzema laty, w pewnym momencie przybrało charakter akcji oddolnej, nie do końca sterowalnej – akcja stała się protestem funkcjonariuszy, a nie związkowych central. Dziś, biorąc pod uwagę nastroje wewnątrz formacji widać, że “powtórka z rozrywki” to scenariusz nie do końca nierealny. “Nie będę owijał w bawełnę. To nie jest tak, że minister będzie w pewnym momencie takim czy innym działaniem w stanie zatrzymać falę niezadowolenia wśród funkcjonariuszy” – mówił niedawno w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dodał też, że bez względu na to, czy liderzy związkowi tego chcą czy nie, to ta fala niezadowolenia “się wygeneruje, a ta sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, będzie ten proces napędzać”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/czy-groza-nam-mundurowe-protesty?

Foto: Adam Ostrowski

Godne życie i emerytura dla mundurowych zwierząt. Ustawa dotycząca zwierząt w służbach mundurowych trafi do podpisu Prezydenta

Na ten moment walczący o zmianę przepisów dotyczących zwierząt mundurowych czekali od dawna. Obyło się bez zaskoczenia i Sejm poparł senackie poprawki do przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych dokumentu, a co z tym idzie, by przepisy – wprowadzające m.in. “emerytury” dla psów i koni pełniących służbę – mogły wejść w życie, potrzebny jest już tylko podpis prezydenta. Ten jednak, biorąc pod uwagę ponadpartyjny konsensus jaki udało się zbudować wokół tych zmian, wydaje się jedynie formalnością.

Zabiegi o to, by dokonać niezbędnych zmian w przepisach, trwały już od dawna. Jak mówił jeszcze na początku ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, “jesteśmy za te zwierzęta odpowiedzialni, a sytuacje w których pies musi trafić gdzieś do przytułku, bo funkcjonariusza nie stać na jego utrzymanie, przynoszą ujmę wizerunkowi formacji i powadze państwa”. Jak dodawał, “pies to nie kombinerki, które możemy wybrakować, bo się zepsuły”.

Pod koniec 2020 roku, wydało się, że jest szansa na to, by kwestie zwierząt w służbach mundurowych uregulować. Miało się to stać przy okazji uchwalenia tzw. “piątki dla zwierząt”. Tak się jednak nie stało, a przepisy dotyczące mundurowych psów i koni “upadły” razem z projektem. MSWiA zdecydowało się jednak na przygotowanie dokumentu, który dość szybko – co nie zdarza się często – zyskał poparcie wszystkich sił politycznych obecnych w parlamencie.

Ustawa ostatecznie została uchwalona przez Sejm 24 czerwca. Reguluje sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach i po wycofaniu ze służby. Początkowo obejmowała zwierzęta w służbach mundurowych podległych MSWiA, a na kolejnych etapach procesu legislacyjnego wprowadzono do niej przepisy dotyczące zwierząt w Służbie Więziennej i siłach zbrojnych (na wniosek MS i MON) i następnie, za sprawą poselskich poprawek, psów Straży Marszałkowskiej.

Nowelizacja zakłada m.in., że zwierzę po wycofaniu ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun. W sytuacji, gdy nikt nie wyrazi woli zaopiekowania się zwierzęciem “na emeryturze”, opieka nad nim sprawowana będzie w ramach jednostki danej formacji. Będzie mogło też być przekazane pod opiekę właściwej organizacji społecznej.

Zgodnie z ustawą opiekun zwierzęcia – używanego do celów służbowych, jak również wycofanego ze służby – będzie otrzymywał wyżywienie w naturze albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia. Będzie on wypłacany co miesiąc z góry. Takie świadczenie otrzymywać będzie też organizacja społeczna, której powierzono zwierzę wycofane ze służby. Ponadto opiekunom zostaną zapewnione środki na zabiegi profilaktyczne i leczenie zwierząt.

Regulacja doprecyzowuje też m.in. to, kiedy zwierzęta są wycofywane ze służby. Wśród nich są przypadki obligatoryjne – m.in. stan zdrowia, trwała utrata sprawności użytkowej zwierzęcia, brak postępu w szkoleniu – a także fakultatywne, czyli ukończenie 9. roku życia przez psa i 15. roku życia przez konia, przy czym w przypadku koni z sił zbrojnych wiek określony został na 18 lat.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/godne-zycie-i-emerytura-dla-mundurowych-zwierzat?

Foto: MSWiA

Ponad miliard złotych z ubiegłego roku do wydania. NIK przyjrzał się planom MSWiA

“Kwota środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w części 42 wyniosła 1 222 566 tys. zł (246 zadań), tj. znacznie więcej niż̇ w 2019 roku (114 611,3 tys. zł – 30 zadań)” – wynika z informacji po kontroli z wykonania budżetu za rok 2020 udostępnionej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zgodnie z przepisami środki trzeba wydać do 30 listopada 2021 roku, choć biorąc pod uwagę fakt, że służby nie otrzymały zapowiadanego zastrzyku finansowego – w postaci nowego programu modernizacji – nie powinno sprawić to mundurowym problemów. 

“Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w części 42 wynosił 1 222 566 tys. zł, z tego wydatki majątkowe – 1 128 005,6 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 88 490,4 tys. zł oraz dotacje – 6070 tys. zł” – czytamy w dokumencie udostępnionym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dodatkowo, w ramach wydatków niewygasających, na ten rok przeniesiono środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 310 413,9 tys. zł.

Przeniesione na wydatki niewygasające środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 310 413,9 tys. zł obejmowały:
– z rezerwy nr 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – w wysokości 26 287,4 tys. zł;
– z rezerwy nr 36 – Środki na realizację “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” – w wysokości 27 287,9 tys. zł;
– z rezerwy nr 37 – Środki na realizację rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020 r. (6000 tys. zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem przestępczości gospodarczej (1500 tys. zł) – w wysokości 716,5 tys. zł;
– z rezerwy nr 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych – w wysokości 12 340 tys. zł; – z rezerwy nr 46 – Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – w wysokości 3488,4 tys. zł;
– z rezerwy nr 64 – Pozostała działalność – w wysokości 115 310,9 tys. zł;
– z rezerwy nr 65 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 – w wysokości 124 982,8 tys. zł.

fragment informacji o wynikach kontroli NIK “Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 42 − Sprawy wewnętrzne”

Jak informuje NIK, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej odmówił ujęcia sześciu zadań w wykazie wydatków niewygasających na łączną kwotę 238,5 tys. zł. Dotyczyły one programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/ponad-miliard-zlotych-z-ubieglego-roku-do-wydania-nik-przyjrzal-sie-planom-mswia?

Foto: MSWiA