Karta Mundurowa – musisz ją mieć!!!

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej (NSZZ FSG przy NwOSG) jest partnerem społecznym Karty Mundurowej.

“Przystąpienie do programu Karty Mundurowej jest dla nas bardzo ważne, bo to nie tylko wsparcie dla tych, którzy codziennie niosą tarczę bezpieczeństwa, lecz także wyraz uznania dla ich poświęcenia i determinacji w budowaniu lepszego jutra. Jako partnerzy tego programu, dajemy im nie tylko wsparcie, lecz również podkreślamy ich nieocenioną rolę w kształtowaniu bezpiecznego świata, dając im niezbędną motywację do kontynuowania swojej bohaterskiej służby. To inwestycja w stabilność społeczeństwa, które kwitnie dzięki ich oddanej pracy.

Dla nas to nie tylko kolejne porozumienie czy umowa. To ważny krok w kierunku uznania naszej służby oraz podkreślenia roli, jaką nasi funkcjonariusze pełną w społeczeństwie. Karta Mundurowa jest dla nas znakiem szacunku, docenienia trudów, codziennych poświęceń oraz lat służby jakie obecni i byli żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych poświęcili dla dobra społeczeństwa.”

– Przewodniczący Zarządu – Robert Lis

Wszystko o Karcie Mundurowej: kartamundurowa.pl

 

MSWiA wprowadzi zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Jest projekt rozporządzenia

Resort spraw wewnętrznych i administracji, zgodnie z zapowiedzą zamierza wprowadzić zakaz przebywania w obszarze strefy nadgranicznej przy granicy z Białorusią. W opublikowanym projekcie rozporządzenia wskazano 27 miejsc, które mają zostać objęte ograniczeniami. Wszystkie z nich leżą na terenie województwa podlaskiego. Konieczność wprowadzenia czasowego zakazu wynika – jak tłumaczy resort – „z faktu nasilenia w II kwartale 2024 r. presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej”.

O tym, że na polsko-białoruskiej granicy wprowadzona zostanie „strefa buforowa”, poinformował dziś rano, podczas podczas konferencji prasowej, premier Donald Tusk. Na reakcję resortu spraw wewnętrznych nie trzeba było długo czekać. Już późnym popołudniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt odpowiedniego rozporządzenia.

Resort spraw wewnętrznych i administracji planuje wprowadzić czasowy (na okres 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia) zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej.

W gminie Czeremcha chodzi o jedenaście miejscowości: Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Berezyszcze, Stawiszcze, Połowce, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża oraz Pohulanka.

W gminie Kleszczele wykaz wymianie cztery miejscowości objęte zakazem przebywania w strefie nadgranicznej: Dobrowoda, Kuraszewo, Policzna, Biała Straż. Natomiast w gminie Dubicze Cerkiewne – sześć miejscowości: Wojnówka, Starzyna, Górny Gród, Klakowo, Krugłe i Wygon.

W przypadku miejscowości Wierzchowskie, gmina Hajnówka, zakaz dotyczy przebywania na obszarze położonym „od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Zanowińskim, przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Ćwirkowsim, przecięcie Trybu Ćwirkowskiego z Trybem Olemburskim, styk Trybu Olemburskiego z rzeką Leśną Prawą, dalej przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany.

W wykazie jest również wskazana miejscowość Podolany w gminie Białowieża. „Zakaz przebywania dotyczy obszaru położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany, przecięcie Trybu Olemburskiego z Trybem Zwierzynieckim, przecięcie Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Jagiellońskim, przecięcie Trybu Jagiellońskiego z drogą Królewską, dalej do punktu załamania granicy obrębów ewidencyjnych Podolany i Białowieża w pobliżu przecięcia się drogi Stoczek z rzeką Narewka” – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: SG

Jaka waloryzacja uposażeń w 2025 roku? Jest pierwsza propozycja

Choć dopiero co, rząd domknął kwestie wypłaty w służbach mundurowych tegorocznej waloryzacji uposażeń, to rozpędu nabierają już prace nad ustawą budżetową na rok 2025. Oczekiwania dotyczące poziomu przyszłorocznych podwyżek wyraziła już strona społeczna i jeśli rząd zdecydowałby się na jej akceptację, mundurowi mogliby otrzymać uposażenia wyższe o nie mniej niż 15 proc. 

Sprawa wysokości corocznej waloryzacji w sferze budżetowej, a więc także w służbach mundurowych, budzi jak zwykle niemałe emocje. Nie inaczej będzie zapewne, kiedy światło dzienne ujrzy projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Jak na razie trwają prace nad jej kształtem. Pojawiają się też już pierwsze propozycje dotyczące wysokości przyszłorocznej waloryzacji wynagrodzeń.

Jak czytamy w dokumencie datowanym na 17 maja, w myśl przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ przedłożyły „wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Centrale związkowe, w piśmie do ministra finansów, oczekują m.in. że przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń w budżetówce, wyniesie nie mniej niż 15 proc.

/…/

Rząd przewiduje

Według scenariusza, prezentowanego w ramach przyjętego pod koniec kwietnia „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027”, w 2024 r. inflacja konsumencka wynieść ma 5,2 proc., a w 2025 r. 4,1 proc. Czy właśnie taki wskaźnik zapisany zostanie w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok dowiemy się dopiero za jakiś czas, ale już dziś na potencjalną zmienność prognoz zwracają uwagę związkowcy. Jak czytamy, „strona pracowników zastrzega sobie prawo do korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników”.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Internet

MSWiA ma nowego szefa

Tomasz Siemoniak odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akt powołania na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Siemoniak pozostanie też ministrem koordynatorem służb specjalnych. O tym, że to właśnie były wicepremier i szef MON obejmie tekę po Marcinie Kierwiński, premier Donald Tusk poinformował w miniony piątek. 

Od dziś już oficjalnie Tomasz Siemoniak przejmuje stery w gmachu MSWiA przy ulicy Batorego w Warszawie. Stanowisko obejmuje po 5-miesięcznych rządach sprawowanych tam przez Marcina Kierwińskiego, który postanowił zamienić ministerialny fotel na mandat w europarlamencie. Kierwiński musi go rzecz jasna zdobyć w czerwcowych wyborach, jednak biorąc pod uwagę, że otrzymał pierwsze miejsce na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej, jest to niemal pewne.

To nie pierwszy raz, kiedy Tomasz Siemoniak będzie pełnił kierowniczą funkcję w MSWiA. W przeszłości (2007-2011) był on jednym z wiceministrów w tym resorcie i choć formalnie nie odpowiadał za służby, to z tym jak funkcjonuje to ministerstwo miał się już okazję zapoznać. Nie bez znaczenia pozostanie też zapewne doświadczenie jakie zdobył w roli szefa MON i wicepremiera oraz obecnie, jako minister koordynator służb specjalnych. Co ciekawe, Siemoniak będzie kolejnym szefem MSWiA, który jednocześnie nadzorował będzie służby. Mimo, że jesienią ubiegłego roku przedstawiciele rządzącej koalicji byli zdania, że ten mariaż nie jest najlepszym pomysłem, dziś podjęto inną decyzję. Abstrahując jednak od polityki, warto zauważyć, że w przeszłości częściej minister spraw wewnętrznych był jednocześnie koordynatorem służb, niż dochodziło o rozdzielenia tych dwóch stanowisk. 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Krystian Maj/KPRM

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka pragnę przekazać Całej Braci Strażackiej wyrazy szacunku i uznania.

Życzę Wam w imieniu MF ZZSM bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dariusz Łazarczyk
Przewodniczący MF ZZSM

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Te oraz inne ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi znajdują się w miniprzewodniku, który jest dostępny do pobrania.

Foto: NwOSG