KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ FSG

 

 
”Zjednoczmy siły dla dobra Związku”

Marek Ziniewicz ma 46 lat. Od 16 lat wykonuje funkcje związkowe w Zarządach oddziałowym i głównym, dlatego też jest osobą doświadczoną i szanowaną. Służbę w straży granicznej pełni od ponad 20 lat ciągle na pierwszej linii dzięki czemu nie utracił kontaktu z tym co czuje i czego potrzebuje każdy z nas. To osoba spokojna, przyjazna, ale też konsekwentna w działaniu. Marek nie uznaje kompromisów, gdy naruszane są nasze prawa i godność. Z wykształcenia prawnik. Całą swoją energię zgodnie z duchem związkowym przeznacza na pomaganie innym i obronę naszych praw i zasad.
Jedni ludzie pracuję na pieniądze, inni pracują na swój rozwój.

Rząd: płace w sferze budżetowej zamrożone na dotychczasowym poziomie

 

Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu przyjęła założenia do przyszłorocznego budżetu państwa, zalecając co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Zamrożone zostały na dotychczasowym poziomie wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej, ale za to emeryci i renciści otrzymają wyższą waloryzację  niż w tym roku.

2 proc. PKB na obronność, ale z 2018 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,8 proc.  wobec planowanego w tym roku 3,6 proc.  Na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza, rząd ustalił, że podczas prac nad projektem przyszłorocznej ustawy budżetowej zostanie przeznaczone co najmniej 2 proc. PKB na 2018 r. na obronność.   A to oznacza zmiany dostosowane do metodologii NATO, gdzie udział wydatków obronnych obliczany jest w stosunku do roku bieżącego, a nie do roku ubiegłego, jak do tej pory.  W tym celu będzie konieczna nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych.

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-place-sferze-budzetowej-zamrozone-dotychczasowym-poziomie/