Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych 26 września 2018′

W dniu 26 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Przedstawiciele poszczególnych organizacji członkowskich wypowiedzieli się na temat propozycji porozumienia przedstawionej w ubiegły piątek przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zajęli się dopięciem ostatnich szczegółów związanych z manifestacją zaplanowaną na 2 października w Warszawie.

Komunikat w załączniku: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/Komunikat_Komitetu_Protestacyjnego_FZZSM_26_09_2018.pdf

Foto: NSZZP

Zieliński : Nasza oferta dla służb jest wystarczająca

– Uważam, że nasza oferta dla służb podległych MSWiA jest wystarczająca, aby zawiesić protest. Czekamy na odpowiedź innych związków zawodowych – powiedział w środę wiceszef resortu spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński.

Zieliński odniósł się tym samym do wtorkowego stanowiska Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który ocenił propozycję porozumienia przedstawioną przez MSWiA. Związkowcy poinformowali, że “nad pełnym porozumieniem i nad zawieszeniem protestu trzeba będzie jeszcze popracować”. Jarosław Zieliński, który w środę rano był gościem telewizji Republika, powiedział, że w żadnej innej części sfery budżetowej takich podwyżek jak dla służb podległych MSWiA nie ma. “Ja rozumiem, że te podwyżki nie spełniają oczekiwań (…) policjanci i inni funkcjonariusze będą mieli wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach. (…) zobaczymy, jaka będzie kondycja budżetu, mam nadzieję, że dobra. (…) niestety, związek policjantów twierdzi, że to nie jest wystarczająca oferta, by zawiesić protest. Ja mam inne zdanie. Uważam, że to jest zupełnie wystarczająca oferta, by protest zawiesić i dalej poszukiwać kolejnych rozwiązań” – ocenił minister.

Źródło, więcej: https://praca.interia.pl/zarobki/news-zielinski-nasza-oferta-dla-sluzb-jest-wystarczajaca,nId,2636350

 

Propozycje Ministra przesłane do konsultacji ze Związkami Zawodowymi Służb Mundurowych

W dniu 21 września 2018 roku na zaproszenie Joachima Brudzińskiego doszło do spotkania w gmachu MSWiA Ministra z Przewodniczącymi związków zawodowych reprezentowanych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Tematem spotkania była oferta porozumienia, jaką minister przedstawił w odpowiedzi na postulaty protestujących służb.

Komunikat ZG NSZZP: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/Informacja_spotkanie_MSWiA_21_09_2018.pdf

 

 

Jak zachować się 2 października będąc mundurowym

Święto Anioła Stróża przypada 2 października. Więc pewnie już zastanawiasz się jak ten dzień przeżyć, bo prawdopodobnie Twój osobisty dostanie wolne w tym dniu od wykonywania swoich obowiązków aby móc świętować. Prezentujemy więc plan jak tego dnia zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także stabilną przyszłość:

1. Należy przybyć o 12:00 na Plac Zamkowy w Warszawie.

2. Przejść Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki – tu złożymy w Twoim imieniu petycje oraz wygłosimy kilka prawd z życia mundurowych.

3. Następnie dziarskim krokiem i zorganizowaną grupą przejść Traktem Królewskim, ul. Nowy Świat, Placem Trzech Krzyży oraz Alejami Ujazdowskimi na Plac na Rozdrożu.

4. Tam poczekać cierpliwe, a o 13:30 rozpocznie się dialog uliczny ze stroną rządową. W pomieszczeniach ministerstwa prawdopodobnie przez kiepską akustykę nie docierają postulaty wraz z uzasadnieniem do zatroskanych bezpieczeństwem polityków.

5. Około 15:30 zakończymy wysyłanie sygnałów dźwiękowych mających na celu pobudzenie koncentracji myśli nad problemami służb mundurowych.

6. Pamiętaj w tym dniu Twój Anioł Stróż ma wolne, więc zadbaj szczególnie sam o bezpieczny powrót do domu. Osoby nie związane ze służbami porządkowymi, a chcącymi poznać pomocników ich Anioła Stróża również zapraszamy do spędzenia tego dnia zgodnie z przedstawionym planem.

Trzymamy linię !!!

Grafika: Pixabay

Źródło: http://zonadwislanski.pl/jak-zachowac-sie-2-pazdziernika-bedac-mundurowym/

 

Czy MSWiA przedstawi w piątek, 21 września propozycję porozumienia???

Jak nas poinformowano, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza przedstawić Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych propozycję zawarcia porozumienia. Propozycja ma być przedstawiona w nadchodzący piątek – 21 września 2018 r.

O szczegółach propozycji i o dalszych decyzjach Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poinformujemy wszystkich funkcjonariuszy niezwłocznie po analizie przedstawionej oferty. Czekamy do piątku. Protest trwa.

Komitet Protestacyjny

Federacji Związków Zawodowych

Służb Mundurowych

**********

Szanowny Pan
Rafał Jankowski

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W imieniu Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie zapraszam Państwa na spotkanie z Panem Ministrem oraz z przedstawicielami MSWiA. Spotkanie odbędzie się w piątek (21 września 2018 r.), o godzinie 10:00, w Sali Kolegialnej nr 324 w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Z poważaniem,

Edward Zaremba
Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
do spraw współpracy ze związkami zawodowymi

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/z-ostatniej-chwili-mswia-przedstawi-w-piatek-21-wrzesnia-propozycje-porozumienia/

 

Odbyła się konferencja prasowa Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Jest zapowiedź potężnej manifestacji w Warszawie 02 października 2018 roku!!!

W Centrum Prasowym Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbył się zapowiadany „Briefing prasowy”.  Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przedstawił szczegóły planowanej manifestacji, która odbędzie się 2 października 2018′. Briefing był transmitowany na żywo na Facebooku

W trakcie briefingu przedstawiciele Związków Zawodowych przekazali informacje o działaniach podjętych w ramach akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji.

Konferencję prowadził Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski. Głos zabierali liderzy poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji. Po otwarciu konferencji dokonanym przez Rafała Jankowskiego, który scharakteryzował i omówił szczegóły działań protestacyjnych prowadzonych przez NSZZ Policjantów, głos zabrał Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Po nim krótko o roli pracowników Państwowej Straży Pożarnej wypowiedział się Krzysztof Hetman, przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Dłużej wypowiadał się Czesław Tuła, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – przybliżając zebranym akcję protestacyjną prowadzoną przez Służbę Więzienną.

Na zakończenie konferencji ponownie głos zabrał Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który podsumował szczegóły i zachęcił wszystkich do udziału w Manifestacji Służb Mundurowych w dniu 2 października 2018′.

(jp)

Konferencja: https://web.facebook.com/Zarz%C4%85d-G%C5%82%C3%B3wny-NSZZ-Policjant%C3%B3w-285054648594121/?_rdc=1&_rdr

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/konferencja-prasowa-komitetu-protestacyjnego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych/

Foto: NSZZP

Mazowiecka Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję protestacyjną!

Mazowiecka Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję protestacyjną! Niezależnie od tego, z którą stroną sceny politycznej próbuje się nas łączyć, związki zawodowe służb mundurowych stanowią jedność. To my reprezentujemy interesy wszystkich funkcjonariuszy formacji mundurowych.
Nic nas nie powinno podzielić.
Nie dajmy się po raz kolejny ograć.
Gratuluję decyzji. Trzymajmy wspólnie linię.

Rafał Jankowski

Przewodniczący 
Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych

Uchwała Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w załączniku:

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/mazowiecka_uchwa%C5%82a_str1.png

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/mazowiecka_uchwa%C5%82a_str2.png

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/mazowiecka-sekcja-pozarnictwa-nszz-solidarnosc-rozpoczyna-akcje-protestacyjna/

 

Komunikat Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG!!!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W dniu 5 września 2018 roku obradujący Komitet protestacyjny NSZZ FSG podjął decyzję o rekomendowaniu zarządowi głównemu NSZZ FSG podjęcia w trybie pilnym uchwały o wystąpieniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej z żądaniami tożsamymi
z postulatami przedstawionymi Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Tym samym zostanie rozpoczęta procedura rozwiązywania sporów zbiorowych przewidziana Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Powyższa decyzja jest skutkiem braku podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku. Podkreślenia wymaga fakt, że Komitet po przeprowadzeniu analizy prawnej, mając na uwadze konieczność zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa prawnego Związkowi oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej, stwierdził, że przed wszczęciem akcji protestacyjnej w przejściach granicznychkonieczne jest formalne wszczęcie sporu zbiorowego przez Związek.

Powołani przez Komitet protestacyjny koordynatorzy opracowali szczegółowy zakres działań i wytycznych, które realizować będą funkcjonariusze. Nasze działania będą prowadzone we wszystkich przejściach granicznych tj. drogowych, lotniczych, kolejowych i morskich. Termin ich wprowadzenia zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu procedury prawnej.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG

Przewodniczący Zarządu

Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa

 

Źródło: https://nszzfsg.pl/komunikat-komitetu-protestacyjnego-nszz-fsg/

 

Grafika: NSZZ FSG

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 5 września 2018 r.

Publikujemy Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 5 września 2018 r.

Warszawa,  5 września 2018 r.

F-13/K/2018

KOMUNIKAT

KOMITETU PROTESTACYJNEGO 
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH

W związku z dalszym brakiem porozumienia pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a MSWiA, Komitet Protestacyjny FZZSM podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 2 października w Warszawie wspólnej manifestacji służb mundurowych.
O szczegółach poinformujemy na briefingu prasowym w dniu 12 września br., który odbędzie się o godzinie 9:00 w Centrum Prasowym Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
W trakcie briefingu przedstawiciele Związków Zawodowych przekażą również informacje o działaniach podjętych w ramach akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji.

w imieniu Komitetu Protestacyjnego Federacji ZZSM

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych

/-/ Rafał JANKOWSKI

Komunikat:

Źródło:  http://nszzp.pl/komunikaty/komunikat-komitetu-protestacyjnego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-5-wrzesnia-2018-r/