Służba Więzienna zastrajkuje po włosku !!!

W więziennictwie brakuje 830 funkcjonariuszy, 125 pracowników cywilnych i 11 pracowników pedagogicznych – informuje Gazeta Prawna w dzisiejszym wydaniu.
Funkcjonariusze stracili cierpliwość, czekając na rozwiązanie ich problemów. Chodzi m.in. o niskie płace i rosnącą liczbę nadgodzin. Zaostrzą protest we wrześniu
We wtorek przedstawiciele związku zawodowego Służby Więziennej (SW) złożyli w kancelarii premiera petycję skierowaną do Mateusza Morawieckiego. Domagają się pełnopłatnego chorobowego do 30 dni, podwyżki o 650 zł brutto dla funkcjonariuszy, umożliwienia przejścia na emeryturę każdemu po 25 latach służby bez kryterium wieku. Chcą także zapłaty za nadgodziny.

Średnie uposażenie funkcjonariuszy to 3669 zł na rękę (dane na 1 sierpnia br.), jednak początkujący strażnik otrzymuje netto ok. 2200 zł. A musi być gotowy do pracy z bronią, na zmiany, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. W przygotowaniu jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które ma podnieść płace, z wyrównaniem od 1 maja 2018 r. Wszyscy strażnicy mają otrzymać 48 zł brutto podwyżki, a funkcjonariusze, którzy odbyli szkolenia zawodowe i zdali egzamin na pierwszy stopień oficerski, do 600 zł brutto, na stopień chorążego do 500 zł brutto oraz stopień podoficerski do 400 zł brutto. „Do” oznacza, że nie wszyscy dostaną takie kwoty, ponieważ płace w więziennictwie są wyliczane w bardzo skomplikowany sposób i zależą od wielu czynników.

Więcej: http://nszzp.pl/przeglad-prasy/sluzba-wiezienna-zastrajkuje-po-wlosku/

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55613,29-sierpnia-2018/65373,Dziennik-Gazeta-Prawna/671107,Sluzba-Wiezienna-zastrajkuje-po-wlosku.html

Foto: Marek Osiejewski

Fiasko! Premier nie spotkał się z protestującymi mundurowymi.”Decyzje rządu wypychają nas na ulice”

Jesteśmy zdziwieni i poirytowani, że premier nie chciał się z nami spotkać. Czujemy się „olani”. Zwłaszcza, że łatwiej byłoby mu porozmawiać z 10 przedstawicielami największych central związkowych niż z 10 tysiącami funkcjonariuszy, którzy mogą pojawić się na demonstracji, jaką w tej sytuacji wkrótce zorganizujemy – mówi Onetowi Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów i przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Premier nie spotkał się osobiście ze związkowcami. Pracownik jego kancelarii zaproponował mundurowym rozmowę z wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim.
Związkowcy nie zgodzili się, tłumacząc, że kilkumiesięczne negocjacje z ministerstwem nie przyniosły do tej pory żadnego rezultatu
Mundurowi tłumaczą, że poczuli się „olani”. Dlatego zapowiadają, że prawdopodobnie we wrześniu zorganizują wielką demonstrację w Warszawie.
Chcieliśmy na spokojnie dojść do porozumienia, jednak decyzje rządu wypychają nas na ulice – podkreślają funkcjonariusze
Przedstawiciele związkowców z policji, straży pożarnej i granicznej oraz służby celnej i więziennej, którzy od kilku tygodni prowadzą protest, zgodnie z zapowiedziami pojawili się dziś o godz. 14 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Al. Ujazdowskich w Warszawie. Zapowiedzieli, że będą rozmawiać tylko z premierem Mateuszem Morawieckim.

Związkowcy: czujemy się „olani”

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/premier-nie-spotkal-sie-z-protestujacymi-mundurowymi-decyzje-rzadu-wypychaja-nas-na-ulice/

Źródło; https://warszawa.onet.pl/warszawa-premier-nie-spotkal-sie-z-mundurowymi-bedzie-demonstracja/bt6ps4q

Fot. Marek Osiejewski

Pismo FZZ SM do Ministra: FZZSM-II-12-18

 

Ważna informacja Zarządu Głównego NSZZ FSG – strzeżcie się podżegacze!!!

W związku z ,,dziwnymi” działaniami niektórych osób (szczególnie na portalach internetowych m.in. przez byłych funkcjonariuszy lub osób nie będących funkcjonariuszami) chcielibyśmy poinformować wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej, że cały czas trwają pertraktacje ze stroną rządową w/s naszych postulatów. Nie wiemy czym się kierują osoby podżegające funkcjonariuszy do rozpoczęcia ,,protestu włoskiego” już na tym etapie negocjacji. Można w bardzo łatwy sposób prześledzić działanie tych osób, które mobilizują a wręcz namawiają do podjęcia protestu, po czym same szukają argumentów przeczącym takiej formie protestu. Zdajemy sobie sprawę, że najłatwiej jest prowadzić protest i udzielać wskazówek przez funpage i inne portale społecznościowe nie będąc narażonym na konsekwencje. Mamy świadomość, jakie mogą być skutki wdrożenia kolejnych form protestu i ich odbioru przez społeczeństwo. Dlatego musimy być rozsądni, odpowiedzialni i przygotowani.
Zachęcamy do wspólnego działania. Ale działania zgodnego z uchwałami Zarządu Głównego NSZZ FSG. Tylko powołany Komitet protestacyjny ma kompetencje do podejmowania wiążących decyzji w kwestii uruchamiania i przerywania przyjętych form protestu. W jedności siła!!!

Zależy nam na tym, aby działania były solidarne i żeby zaangażowała się w nie jak największą liczba funkcjonariuszy. Wszystkich tych, którzy chcą wzrostu uposażeń i zmiany niekorzystnych przepisów. Przygotowujemy się, ponieważ musimy szczególnie zadbać o funkcjonariuszy I i II linii, którzy odważą się i bezpośrednio zaangażują się w akcję.

Podkreślamy, że decyzja o rozpoczęciu kolejnego etapu działań protestacyjnych jeszcze nie zapadła i jest uzależniona od podpisania porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: https://web.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Stra%C5%BCy-Granicznej-1697941630500353/?hc_ref=ARSjDgIoQjTXBWt-SrAKquKXCABdI5rZ_kQ9Uo0fcPv34GHGJHjPUz4FheRGcyED87U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBkLu0zC4jGNRDFLaPafQDcluqqpAoeZA0T0yJa7rTC4avlJnWlrASIbd56iDWnY4KjIKMSFMmk2o-c_PN9NvFueNVhZ7jcNIkdbd1i3_DosWYIvBrMgtF0Nuba-JUpAD7rjxk&__tn__=kC-R

Foto: NSZZ FSG

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2019 rok. Deficyt nie większy niż 28,5 mld zł

„W projekcie Budżetu uwzględniono skutki wynikające z programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 1,8 proc. PKB. Dochody budżetu państwa mają wynieść 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł. Poniżej najważniejsze założenia projektu.

„Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej” – czytamy w komunikacie rządu.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

 • dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w projekcie budżetu wyglądają następująco:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

W komunikacie podkreślono, że projekt budżetu na 2019 r. „spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB”.Pieniądze na 500 plus zabezpieczone
Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

W projekcie uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

 • realizacji programu „Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
 • wprowadzenia tzw. „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,
 • wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
 • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,
 • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc.,
 • podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej, dofinansowania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
 • weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej,
 • programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
 • programu modernizacji Służby Więziennej latach 2017-2020,
 • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
 • realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.
 • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
 • wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
 • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,
 • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
 • wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych,
 • wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/projekt-budzetu-na-2019-r-przyjety-wzrost-wynagrodzen-w-sferze-budzetowej/

Źródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/budzet-panstwa-na-2019-r-deficyt-budzetowy-najnizszy-w-historii/mgdl645

 

 

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

16 sierpnia 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przedstawiciele poszczególnych centrali związkowych zrzeszonych w FZZSM podjęli decyzję o przejściu do kolejnego etapu akcji protestacyjnej tj. do wprowadzenia elementów tzw. strajku włoskiego.

Komunikat w załączniku: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/08/Komunikat_Komitetu_Protestacyjnego_FZZSM_16_08_2018.pdf

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/komunikat-komitetu-protestacyjnego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych/

Foto: NSZZP