Projekt MSWiA: Za 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariusz otrzyma pełne uposażenie

30-dniowe zwolnienia lekarskie policjantów, strażników granicznych, strażaków oraz funkcjonariuszy BOR ma być płatne w 100 procentach; na dłuższym zwolnieniu uposażenie będzie pomniejszone – zakłada projekt nowelizacji ustawy, nad którym pracuje MSWiA.

W 2014 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi funkcjonariusz przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje zamiast 100 proc. – 80 proc. uposażenia. Ustawa objęła funkcjonariuszy podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, a także inne służby: CBA, ABW, Służbę Więzienną, AW, SKW i SWW oraz żołnierzy. Pomniejszone uposażenie jest wypłacane tylko w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby niemającej związku ze służbą.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/990378,zwolnienia-lekarskie-policjant-na-chorobowym-z-100-proc-uposazeniem.html

MSWiA: podwyżki dla funkcjonariuszy – propozycje dokonania podziału podwyżek (komunikat).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że zgodnie z ustawą modernizacyjną od 1 stycznia 2017 roku przewiduje się podwyżki dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz BOR w kwocie 253 zł (brutto) na etat.

Przedstawiciele związków zawodowych otrzymali propozycje dokonania podziału podwyżek. Do 9 stycznia br. komendanci poszczególnych służb, w porozumieniu ze stroną związkową, mają przedstawić ministrowi pisemne propozycje podziału środków na podwyżki. Propozycje te będą wnikliwie przeanalizowane przez Kierownictwo MSWiA, a następnie zostanie podjęta decyzja dotycząca podwyżek dla formacji podległych resortowi.

źródło: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/68341,25,mswia-podwyzki-dla-funkcjonariuszy-propozycje-dokonania-podzialu-podwyzek-(komunikat)

Związkowcy alarmują: Nie wszyscy mundurowi dostaną zapowiedziane 250 zł podwyżki.

Nie wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych dostaną zapowiedzianą od początku roku podwyżkę w wysokości 250 złotych – alarmują związki zawodowe. Ich przedstawiciele zarzucają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wywiąże się ze złożonych obietnic. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, każdy funkcjonariusz ma mieć zagwarantowane jedynie 150 złotych podwyżki. To nie jest ostateczna decyzja – tak na zarzuty odpowiada MSWiA.

źródło: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zwiazkowcy-alarmuja-nie-wszyscy-mundurowi-dostana-zapowiedzi,nId,2331193#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox