“Nikt nie będzie służył ku chwale ojczyzny, jak nie będzie miał z czego spłacić rat kredytu”. Służby czeka exodus?

Walka o to, by mundurowi jak najdłużej pozostawali w służbie trwa nieprzerwanie od kilku lat. Z danych podawanych jakiś czas temu przez resort spraw wewnętrznych i administracji wynika, że na tym polu udało się odnieść pewne sukcesy, jednak głosy jakie płyną z formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych – i nie tylko – nie napawają optymizmem. Coraz więcej funkcjonariuszy ma rozważać – wobec wysokiej inflacji, niezadowalającego poziomu waloryzacji oraz braku (jak na razie) rozwiązań skłaniających do pozostania w służbie mundurowych ze stażem poniżej 25 lat – odejście na emeryturę. Czy początek przyszłego roku przyniesie kadrowe tąpnięcie w świecie służb?

Służby z jednej strony intensyfikują swoje działania, by nakłonić jak największą grupę młodych ludzi do założenia munduru, z drugiej wciąż sporym wyzwaniem jest przekonanie funkcjonariuszy do tego, by w formacjach pozostali, i to pomimo posiadanych emerytalnych uprawnień. Jak na razie (jeśli chodzi o rozwiązania wprost dedykowane) do mundurowej rzeczywistości wprowadzono tzw. dodatek przedemerytalny przysługujący funkcjonariuszom z 25- i 28,5-letnim stażem służby. To jednak – jak alarmują mundurowi – może okazać się dziś niewystarczające.

 

Mamy pomysł na rozwiązanie tej kwestii, ale nie chciałbym mówić o szczegółach, dopóki nie będziemy mieli decyzji politycznej w sprawie finansowania. Przed projektem ustawy budżetowej nie możemy mówić o konkretach. Oczywiście rozmawiam ze związkowcami w ramach specjalnie stworzonego zespołu. Upominają się oni o pewne sprawy, stawiają trudne warunki, a my pokazujemy swój punkt widzenia. Prowadzimy dialog.
MACIEJ WĄSIK, WICESZEF MSWIA, WYWIAD DLA INFOSECURITY24.PL, CZERWIEC 2022

W tej sprawie prowadzone mają być prace (chodzi o reformę dodatków), do tej pory brak jest jednak konkretnych propozycji i tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak resort spraw wewnętrznych chciałby ten problem rozwiązać. Postulaty środowiska sformułowane są jednak dość jasno, a oczekiwanie na reakcje ministerstwa sprawiać ma, że coraz więcej mundurowych rozważa odejście na początku przyszłego roku na emeryturę./…/

Nikt nie będzie służył ku chwale ojczyzny, jak nie będzie miał z czego spłacić rat kredytu, które w tej chwili rosną. Jeżeli nie będzie mógł, płacąc kredyt, utrzymać swojej rodziny, bo ceny szaleją.
RAFAŁ JANKOWSKI, PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/nikt-nie-bedzie-sluzyl-ku-chwale-ojczyzny-jak-nie-bedzie-mial-z-czego-splacic-rat-kredytu-sluzby-czeka-exodus?

Foto: Policja

Dezubekizacja: Kto wygra w sądzie, może wpaść w próg podatkowy

Byli funkcjonariusze, którzy skutecznie zaskarżą decyzję o obniżeniu emerytury i otrzymają wyrównanie za kilka lat, mogą zapłacić PIT według wyższej stawki 32 proc.

Chodzi o znowelizowaną w 2016 r. ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zwaną ustawą dezubekizacyjną. Jest ona podstawą decyzji obniżających emerytury osobom, które w rozumieniu ustawy pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wielu zainteresowanych odwołuje się od takich decyzji do sądu. Jeśli wyrok będzie dla nich korzystny, mogą odzyskać emeryturę w poprzedniej wysokości. Dostaną też wyrównanie za okres, w którym świadczenie było obniżone.

Wyrównanie emerytury może spowodować przekroczenie progu podatkowego!

Czytaj więcej, źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8497163,dezubekizacja-najnowsze-wiadomosci-2022-prog-podatkowy.html?

Foto: Internet

Waloryzacja 2023. Mundurowi nie odpuszczają, rząd milczy

Prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową powinny być już na tyle zaawansowane, żeby resort finansów był w stanie realnie ocenić możliwości finansów publicznych na przyszły rok. Jedną z kości niezgody w relacjach rządu z mundurowymi, jest kwestia poziomu waloryzacji uposażeń. Choć funkcjonariusze mieli otrzymać zapewnienie, że ich uposażenia wzrosną więcej niż o zakładane dziś 7,8 proc., jak na razie nie dostali żadnej konkretnej propozycji. Jednocześnie podtrzymują postulat o zapisaniu w budżecie 20 proc. wzrostu uposażeń.

Batalia o wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji trwa, o czym informują m.in. policyjni związkowcy. Podobne sygnały płyną także z innych mundurowych środowisk, które z niecierpliwością oczekują na ruch ze strony rządu.

W kwestii, która policjantów absorbuje w tej chwili najbardziej i zapewne absorbować będzie do momentu osiągniecia konsensusu, czyli w sprawie waloryzacji wynagrodzeń (czytaj uposażeń), związki zawodowe powtórzyły swoje marcowe stanowisko, domagając się waloryzacji na poziomie 20%. Powołując się na stabilną kondycje Budżetu Państwa, opierającą się m.in. na zyskach NBP, zwiększonych dochodach z podatków VAT, PIT, CIT i akcyzy oraz wskaźnikach świadczących o dobrej kondycji firm, związki zawodowe wyraziły przekonanie, że wynagrodzenia w budżetówce mogą i powinny wzrosnąć również w tym roku.
FRAGMENT KOMUNIKATU NSZZ POLICJANTÓW

Nie ma się co oszukiwać, że wzrost wynagrodzeń i uposażeń w całej sferze budżetowej o 20 proc. to sporo (choć biorąc pod uwagę obecną inflację, wartość ta nie wydaje się już tak wygórowana) i realna szansa na osiągniecie tego poziomu jest raczej niewielka. Głównie z uwagi na efekt skali, a mówiąc wprost liczbę osób, których taka waloryzacja miałaby dotyczyć. Nie zmiana to jednak faktu, że w negocjacjach postulaty są zwykle wyższe niż ustalenia, na które ostatecznie obie strony są się w stanie zgodzić. Czy funkcjonariusze gotowi będą przystać na inną propozycję? Ta najpierw musiałaby paść ze strony rządu, a jak na razie do tego nie doszło. Jak jednak słyszymy nieoficjalnie, nie każda wartość powyżej tej deklarowanej dziś (7,8 proc.) będzie akceptowalna. Już połowie lipca jeden ze związkowców mówił rozmowie z InfoSecurity24.pl, że poziom kilkunastu procent byłby do zaakceptowania, jednak jeśli waloryzacja będzie “kosmetyczna” (a za taką mundurowi uznają obecną rządową propozycję), zapowiadał on, że trzeba będzie wszystkie kwestie, czyli m.in. sprawy dotyczące dodatku progresywnego i wysokości waloryzacji, “zebrać i uderzyć pięścią w stół”.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/waloryzacja-2023-mundurowi-nie-odpuszczaja-rzad-milczy?

Foto: Ministerstwo Finansów

Oficjalna premiera “NIEZŁOMNI” – za Twoją tarczą Ja i Ty ……..

To właśnie dla Nich, dla naszych Bohaterów. Dla tych, którzy oddali życie za Polskę. Dla tych, którzy dziś stoją murem za Polską. To właśnie Oni dają nam możliwość normalnego życia, gdzie możemy być wolni i bezpieczni. Gdzie znamy uśmiech, radość a nie znamy strachu, śmierci i bólu wojny.

Na specjalne zamówienie przez Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej zespół Rebelianci nagrał utwór, który będzie ich przewodnikiem i hymnem.

Dziękujemy Przewodniczącemu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Straży Granicznej przy NwOSG Robertowi Lisowi za wybranie właśnie nas do stworzenia tak wyjątkowego utworu. To dla nas zaszczyt.

Dziękujemy Katarzynie Rakowskiej /Katka/ za zaufanie i same piękne akcenty w naszą stronę.

“NIEZŁOMNI ”

słowa: Jarosław Hermanowicz

muzyka: Jarosław Hermanowicz, Zespół Rebelianci

gość specjalny, wokal – Czary – Cezary Zybała Strzelecki.

montaż: Storypixel – Paweł Brzezina

studio filmowe: GM Group Częstochowa

zdjęcia: Joanna Zimniewska – Fotografia militarna

zdjęcia i filmy: Komenda Główna Straży Granicznej. Wsparcie Rzecznik Straży Granicznej por. Anna Michalska

Management: Ewelina Rybak

Źródło: https://www.facebook.com/Rebelia

Wyższa waloryzacja dla mundurowych?

Z informacji do jakich dotarł InfoSecurity24.pl wynika, że przedstawiciele służb mundurowych spotkali się w czwartek z wiceministrem finansów Arturem Soboniem. Jak udało się ustalić redakcji, rozmowy – choć nie temu głównie poświęcone było spotkanie – dotyczyły m.in. poziomu przyszłorocznej waloryzacji. Rząd przedstawiając założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 wstępnie przewidywał 7,8 proc., co znacząco odbiegało od tego, na co liczyli funkcjonariusze. Jak przekazał redakcji uczestniczący w spotkaniu Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, może to nie być jednak ostateczna wartość, przynajmniej jeśli chodzi o mundurowych. 

To, że zaproponowany przez rząd w założeniach do projektu przyszłorocznego budżetu poziom waloryzacji uposażeń (7,8 proc.) nie jest dla funkcjonariuszy satysfakcjonujący wiadomo już od dawna. Mundurowi, jak się wydaje, nie zamierzają jednak poprzestać na wyrażeniu niezadowolenia i walczą o wzrost uposażeń w przyszłym roku. Jak dowiedział się InfoSecurity24.pl, by zapytać m.in. o waloryzację, 30 czerwca spotkali się oni z wiceszefem resortu finansów Arturem Soboniem.

Jak przekazał w rozmowie z redakcją uczestniczący w spotkaniu Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, “minister Soboń zapowiedział, że informacje dotyczące propozycji poziomu waloryzacji przedstawi podczas poniedziałkowego spotkania zespołu ds. budżetu działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego”. Co jednak ciekawe – jak zauważył Koniuszy – “z kontekstu dyskusji na temat waloryzacji wynika, że rząd będzie miał inną propozycję dla służb mundurowych niż ta przewidywana dla całej sfery budżetowej”.

MSWiA liczy na zrozumienie

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, w niedawnej rozmowie z redakcją, pytany o to, czy MSWiA będzie przekonywać ministra finansów, by planowany poziom waloryzacji uległ jeszcze korekcie, odpowiedział że resort zawsze działać będzie tak, “by funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb podległych MSWiA szli do pracy z ochotą i otrzymywali godne wynagrodzenie”. Jak dodał, “dobrze wynagradzane służby pracują lepiej, niż te źle wynagradzane, i to jest oczywiste”. Wskazał też, że kierownictwo resortu będzie “dążyć do tego, żeby te służby były jak najlepiej opłacane, w miarę dostępnych środków”. “Zabiegamy o to, by tych środków było jak najwięcej” – powiedział Wąsik.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/wyzsza-waloryzacja-dla-mundurowych?
Foto: gov.pl