10 lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku odbyła się Gala z okazji 10 rocznicy powstania Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim OSG.   

Uroczystości zostały poprzedzone mszą świętą w intencji związkowców z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG działającego w Nadwiślańskim OSG, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku przez ks. płk. SG dr. Zbigniewa Kępę Dziekana SG, któremu towarzyszył ks. ppłk SG Ryszard Preuss Kapelan Nadwiślańskiego OSG.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG Robert Lis w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom wspierającym Zarząd Oddziałowy, przede wszystkim podziękował byłym przewodniczącym i emerytom związkowym, którzy tworzyli historię i tradycję naszej organizacji, prowadzili nas do sukcesów i kreowali pozytywny wizerunek związku. Podziękował również przedstawicielom związków zawodowych z zaprzyjaźnionych służb mundurowych za prowadzenie wspólnych akcji na rzecz polepszenia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czytaj dalej 10 lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG