Spotkanie z Bohaterami Powstania Warszawskiego

24 września br. w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji obchodów 75 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego z jego Bohaterami.

Podczas spotkania, które otworzył Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG podkreślono wagę bohaterstwa i poświecenia Powstańców Warszawskich.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego kol. Dariusz Brzezicki wręczył medale I klasy 100-lecia Odzyskania Niepodległości nw.:
Pani Halinie Jędrzejewskiej, Pani Jolancie Kolczyńskiej, Panu Zbigniewowi Galperynowi, Panu Eugeniuszowi Tyrajskiemu oraz Panu Jerzemu Substykowi.

Bohaterom Powstania Warszawskiego wręczono również upominki, między innymi obraz przedstawiający inauguracje medalu „Za zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG”, która odbyła się 8 listopada 2018 roku.

Uroczystość przebiegła w przyjacielskiej atmosferze oraz przy wspomnieniach i opowieściach z walk toczonych w 1944 roku.

Na spotkaniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego reprezentowała Pani kpt. SG Angelika Nowak.
W spotkaniu wzięła udział Pani Alicja Cichawa reprezentująca firmę Nmedia z Córką Kają oraz zaproszeni goście.

Źródło;

http://zonadwislanski.pl/spotkanie-z-bohaterami-powstania-warszawskiego/

Foto: A. Nowak

Psi emeryci z KAS i PSP mają pieniądze na michę. Kiedy Państwo zadba wreszcie o to w pozostałych służbach?

Pies, który przez lata pomaga strażakom, ratownikom czy policjantom, gdy kończy swoją pracę zwykle trafia pod opiekę swojego opiekuna. To tylko jednak dobry zwyczaj, bo żadne przepisy nie regulują zasad przygarniania zwierząt, które kończą służbę. Nie każdego funkcjonariusza stać na utrzymanie zwykle schorowanego towarzysza, dlatego związki zawodowe apelują o emeryturę dla czworonogów w cywilu – pisze dla prawo.pl Robert Horbaczewski.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje, że w służbach resortu spraw wewnętrznych i administracji, czyli w Policji, Służbie Ochrony Państwa i Straży Granicznej brakuje obecnie regulacji prawnych zapewniających wsparcie finansowe dla opiekuna psa wycofanego ze służby.

W służbach mundurowych służy ponad 1500 psów. Najwięcej, około 900, w policji. To głównie psy patrolowo-tropiące, ale też specjalistyczne – do lokalizacji zwłok, lokalizacji śladów zapachowych, narkotyków, materiałów wybuchowych, typowe psy bojowe wykorzystywane np. przy zabezpieczeniach imprez masowych lub akcjach antyterrorystycznych.

Czworonogi wykorzystują w swojej pracy również Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Więzienna i Służba Ochrony Kolei. W tej ostatniej służy już około 100 czworonogów, ale jak podkreśla Marcin Żywiołek, rzecznik prasowy SOK, planowane jest dokupienie kolejnych. – To są psy, które pełnią służbę patrolowo-obronną, kiedy jest potrzeba użycia środków przymusu bezpośredniego – mówi Marcin Żywiołek.

Psy służbowe pełnią swoją funkcję średnio od 8 do 9 lat. Czasami dłużej, jeśli są w dobrej kondycji fizycznej, krócej – jeśli podupadły na zdrowiu lub doznały kontuzji. Co roku przydatność do służby sprawdzana jest na drobiazgowych testach. Jeśli taki pies obleje egzamin, jest wycofywany ze służby.

I tu, jak zwracają uwagę opiekunowie czworonogów, pojawia się problem. Brakuje bowiem rozwiązań systemowych zapewniających wsparcie dla psa trafiającego do cywila. Opiekę nad nim zazwyczaj przyjmuje, już w prywatnym zakresie, dotychczasowy przewodnik psa.

Cały artykuł, źródło: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/praca-w-policji-pies-policyjny-dostanie-emeryture/7f1wwvy

Foto: A. Ostrowski

Uroczystym apelem i dobrą zabawą uczciliśmy XV. rocznicę utworzenia NwOSG

14 września 2019 roku na terenie Ośrodka Konferencjo – Szkoleniowego Straży Granicznej w Otwocku odbył się uroczysty apel oraz piknik z okazji  XV. rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Impreza była zorganizowana przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG, uczestniczyli w niej funkcjonariusze i pracownicy NwOSG i KGSG oraz zaproszeni goście.

Uroczystości otworzyli Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński wraz z Przewodniczącym ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robertem Lisem.

Zaszczycili nas byli Komendanci NwOSG: Pan  gen. bryg. rezerwy SG Jarosław Frączyk, Pan płk rezerwy SG Mariusz Piętka oraz Pan płk rezerwy SG Jerzy Stec, Komendant PSG w Mielniku por. SG Piotr Bazyluk, Komendant PSG w Białowieży mjr SG Marek Ziniewicz, Przewodniczący Łotewskich Związków Zawodowych Służb Wewnętrznych LIDA Kolega Armands Augustans wraz z delegacją w składzie:  Kolega Andrejs Melnalksnis i Kolega Juris Kabanovs, Przweodniczący Litewskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych NPPSS Kolega Vladimir Banel wraz z delegacją w składzie: Kolega Eduard Sinkevic i Kolega Giedrius Krilavicius, Pani Beata Kalicka Przewodnicząca ZZP MSWiAP,  Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Kolega Wojciech Bieniek i Kolega Rafał Kruk, Przewodniczący NSZZP Województwa Mazowieckiego Kolega Dariusz Brzezicki wraz z Wiceprzewodniczącym Robertem Królem, Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy KGSG Kolega Paweł Wysocki wraz z Wiceprzewodniczącym Marcinem Dmitrukiem, Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG Mielnik Kolega Jarosław Szymański, Wiceprezes WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Pan Arkadiusz Przybyszewski wraz z delegacją w składzie: Pan Radosław Grzęda i Pan Marcin Kowalik, Pan Sebastian Borowski Dyrektor Compensa TU na Życie S.A. wraz z Panią Marzeną Łuczak, Pan Marek Wierzbicki Usługi Finansowo-Prawne, Pani Alicja Cichawa firma Nmedia, Pan Jarosław Sędzik – Kancelarie Prawne Custos, Pan Grzegorz Jandziak Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie, Pan Tomasz Kotlimowski z firmy TK Ubezpieczenia, Dyrektor Technikum Lotniczego w Warszawie Pan Ryszard Szczepański, Pani Karolina Gałecka z firmy Dream Finance, Pan Jacek Rzepołuch z firmy TLP, oraz Pani Joanna Małkowska i Pan Michał Krawczyk – Usługi Prawne.

Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali Pamiątkowych „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”. Komendant Rytwiński wręczył je Panu Vladimirowi Banelowi, Panu Armandsowi Augustansowi, Panu Arkadiuszowi Przybyszewskiemu oraz Panu Marcinowi Kowalikowi.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG i ZW NSZZP Województwa Mazowieckiego przyznały Medale „Za Zasługi” dla: Kolegów z mundurowych związków zawodowych  Łotwy i Litwy: Armands Augustans, Vladimir Banel, Andrejs Melnalksnis, Juris Kabanovs, Eduard Sinkevic i Giedrius Krilavicius. Było to podziękowanie za wsparcie naszych akcji protestacyjnych w 2018 roku i za wieloletnią współpracę. Medal  „Za Zasługi dla ZO NSZZ FSG przy NwOSG” otrzymał także Kolega Robert Król.

Przyznano również medal pamiątkowy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Otrzymali je Pan  gen. bryg. rezerwy SG  Jarosław Frączyk

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Pan płk SG Andrzej Rytwiński został odznaczony Medalem I Klasy 100-lecia Niepodległości NSZZP, a Zastępca Komendanta NwOSG   Pan płk SG Dariusz Lutyński  Medalem II Klasy 100-lecia Niepodległości NSZZP. Medale wręczył Przewodniczący ZW NSZZP Województwa Mazowieckiego Kolega Dariusz Brzezicki.

Po części uroczystej przyszedł czas na uczczenie rocznicy powstania NwOSG dobrą zabawą.

Oprawę muzyczną i dobrą zabawę zapewnił DJ Tomek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, wspaniałą atmosferę i doskonałą zabawę.

Szczególne podziękowania składamy sponsorom Pikniku: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, Wierzbicki Finanse, Compensa TU na Życie S.A. i TK ubezpieczenia.

Foto: A. Nowak

Spotkanie Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim.

Podczas trwającego ponad godzinę spotkania omówiono ważne dla funkcjonariuszy służb kwestie związane z realizacja porozumienia z dnia 8 listopada 2018′. Między innymi sprawą przyspieszenia prac nad art. 15a czy opracowaniem wytycznych do sposobu realizacji płatnych nadgodzin ale też dalszych podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

Minister Kamiński przekazał, że podwyżka od stycznia 2020′ będzie wypłacona zgodnie z porozumieniem.

Przewodniczący przedstawił także problemy z jakimi borykają się w służbie policjanci, zauważył, że pomimo zaufania społecznego do policji, którym często szafuje strona służbowa, jest wiele spraw wymagających pilnego załatwienia, które na pewno wpłyną na jakość służby policjantów.

Minister Kamiński podkreślił, że policja musi być silną, sprawnie działającą, dobrze wyposażoną i przede wszystkim dobrze opłaconą służbą.

Zapewnił, że podjął już działania by policjanci jak najszybciej odczuli te zmiany. Minister poinformował, że przedstawi planowane przez siebie rozwiązania w najbliższych dniach.

W ocenie przewodniczącego Rafała Jankowskiego było to pierwsze od kilku miesięcy spotkanie zapowiadające powrót do efektywnej i merytorycznej współpracy MSWiA ze związkami zawodowymi służb mundurowych.

Info: Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/spotkanie-przewodniczacego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-ministrem-spraw-wewnetrznych-i-administracji/

Foto: NSZZP

Oświadczenie Rady Wojennej

W dywizjach Robotniczo – Chłopskiej Armii Czerwonej organem dowodzącym była Rada Wojenna. Na jej czele, z równorzędnym statusem, stali Dowódca i Zastępca ds. Politycznych, czyli dywizyjny politruk. Aż do pogromu w 1941 roku oznaczało to, że co postanowił ten pierwszy, nabierało mocy dopiero wtedy, gdy uzyskało kontrasygnatę tego drugiego. Dowódca i politruk.

Od ponad roku Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, toczy Wielką Wojnę Rozdzieraną przeciw znanemu szkalownikowi, Rebeliantowi Szmarowskiemu. Czyli autorowi tego i innych licznych materiałów, „godzących w dobre imię”.

Wazelina i prokurator

Wedle sprawdzonego wzorca, ZG ma również swoją Radę Wojenną. Na jej czele stoi dowódca, towarzysz komzarz Kolasa i – jak się właśnie okazało – równy mu statusem, zastępca do spraw kontrolnych, towarzysz Gołąbek. W dniu 16 września 2019 roku Rada Wojenna wydała „Oświadczenie”, które zgodnie sygnowali wymienieni. Dowódca i politruk.

Oto treść:

Wyrażamy głębokie zdziwienie pojawiającymi się w mediach społecznościowych treściami publikowanymi przez pana Roberta Szmarowskiego. Są one niezgodne z prawdą i w naszej ocenie godzą w dobre imię naszej organizacji. Zarząd Główny NSZZ FSG oraz Główna Komisja Rewizyjna NSZZ FSG zawsze kierują się najwyższymi standardami w przestrzeganiu prawa i reprezentowaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej. W związku z tym, pragniemy poinformować, że każdorazowo reagujemy i będziemy reagować na publikacje zawierające nieprawdziwe treści na temat Związku i jego członków. Zarząd Główny NSZZ FSG podjął już odpowiednie kroki prawne mające na celu zaprzestanie naruszania dobrego imienia naszej organizacji przez pana Szmarowskiego.

I w podpisie obaj, z tym, że Kolasa drugi, czytając od lewej – zgodnie z porządkiem alfabetu łacińskiego.

„Oświadczenie” na stronie Kolasy

Taki więcej skromniś, że jak coś, to on nie, to razem, widzicie, ja się nie pchałem, tylko dołączyłem. Cały Kolasa. Za wszelką cenę wystawiać innych na strzał.

No tak, mafia zareagowała. Czy treść „Oświadczenia” zasługuje na rzeczową polemikę? To może zatrzymajmy się na moment przy tych najwyższych standardach…

1. Odmowa udostępnienia protokołu z Sękocina kontrkandydatowi Kolasy w wyborach na Przewodniczącego NSZZ FSG w 2017 r.

Czy Kolasa wie, że to było naruszenie Statutu NSZZ FSG?

Czy wie o tym politruk Gołąbek, który niezwłocznie powinien był interweniować?

Miarka się przebrała

2. Sękocin Stary i pokój 101

Piwko, fajeczki i pokątne ustawienie pełnego składu kierownictwa Związku, cyniczne kupczenie stołkami. I to przez kogo? Przez Kolasę, który był ledwie pretendentem do tronu. A nazajutrz kabarecik i pozoracja demokratycznej procedury wyboru.

Co,  Towarzyszu Kolasa? Nie było tak? Ach, nagranie jest nielegalne! No jasne. „Sowa i przyjaciele 2” – już na ekranach kin. Wysoki standard demokracji, najwyższy. I ta przejrzystość. Normalnie szklane drzwi, jak w Big Brotherze…

A Gołąbek słyszał nagranie? A może czytał chociaż stenogram? Nie? Kurza ślepota i gołębia głuchota? To z przemęczenia, Towarzyszu. Wyjazd do Hiszpanii dobrze by Wam zrobił.

Piłkarski Poker Marcina Kolasy

3. Postawa ZG i Kolasy w trakcie Protestu Służb Mundurowych w 2018 roku.

Wydanie komunikatu o przejściu Związku do aktywnej fazy Protestu, czyli działań o charakterze strajku włoskiego, a cztery dni później wydanie komunikatu potępiającego podżegaczy, którzy zaczęli mobilizować funkcjonariuszy do realizacji decyzji z tego pierwszego komunikatu.

Bardzo wysoki standard. W zasadzie nieosiągalny dla żadnego przyzwoitego człowieka…

Jak to było z podżeganiem

4. Wyjazd do Hiszpanii w 2018 r. na „szkolenie”

Skąd pochodziły na to pieniądze? Jaki związek miało to szkolenie z ustawową właściwością Straży Granicznej? Jakie kryteria zadecydowały o wytypowaniu uczestników wyjazdu – czyli samego Kolasy i jego trzech zauszników? Gdzie są dokumenty i faktury?

Gdzie był politruk Gołąbek?

Straż Graniczna – Kolasa Travels

5. Prace nad projektem nowego Statutu i konsultacja pani Derlatki za 12 000 złotych

Co Kolasa zrobił z ofertą alternatywną, za 2 500 złotych? Wiadomo, co zrobił, wyrzucił do kosza. Bardzo wysoki standard gospodarności. Do kosza trafi także sam projekt, bo okazał się kompromitującym gniotem, bublem prawnym za 12 tysięcy.

Kolasa wyrzucił, a Gołąbek? Trzymał piwko Panu?

#CoRobiMarcin

Projekt do kosza

6. Zarząd Główny – bandyta znika

Dlaczego po zatrzymaniu funkcjonariusza G., któremu przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą i wypuszczono dopiero po wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 50 000 złotych, osoba ta pozostawała aktywnym członkiem Prezydium Zarządu Głównego?

Jaki jest obecnie status tej osoby w NSZZ FSG. Na oficjalnej stronie Zarządu Kolasy, w miejscu, gdzie było nazwisko pana G. jest dziura. „Zniknięto” go z wykazu, jak kiedyś wygumkowano towarzysza Jeżowa, krwawego karła, na wspólnej fotografii ze Stalinem.

Kiedy ten człowiek przestał pełnić funkcję zastępcy Kolasy i na jakiej podstawie?

7. Zarząd Główny – bandyta pozostaje

A co na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 10 września 2019 roku robił Leszek S?

Co to za jeden? To członek grupy, kierowanej przez tego G. Wypuszczony po wpłaceniu 20 tysięcy złotych. On nadal jest Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim Oddziale SG. I bez pyknięcia brewki przyjeżdża sobie na posiedzenie ZG, dysponując nieskrępowaną swobodą głosu. A potem żre obiad za związkowe pieniądze, jak nie przymierzając, ktoś uczciwy.

Standard transparentności prawie jak w pornograficznym filmie – naga prawda, jęki i plaskanie pośladków.

8. Straż Graniczna lżona w mediach społecznościowych

Co zrobił Kolasa, gdy do sieci trafił film, przedstawiający awanturę, jaką wywołał zawodowy kierowca, kontrolowany przez patrol pograniczników? Co zrobił Kolasa, gdy w ślad za filmem, na Facebooku doszło do erupcji szamba i hejtu pod adresem Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy?

W jaki sposób Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna ich wtedy reprezentowały? Ktoś wie? Towarzyszu Gołąbek, może Wy? Przecież jesteś tacy kontrolni.

Podpowiem – w żaden sposób. Żaden z tych miłośników standardów nawet się na ten temat nie zająknął. Zrobił to dopiero kierowany przez Roberta Lisa Zarząd Oddziałowy przy Nadwiślańskim Oddziale SG, tak wściekle znienawidzony przez chłopców Kolasy. Dopiero związkowcy z „Nadwiślanki” opublikowali definitywne stanowisko prawne, zamykające awanturę z kierowcami. Nie Kolasa, nie Gołąbek i nie Derlatka, każąca sobie płacić tysiące złotych za przysłowiowe taksówkarskie trzaśnięcie drzwiami.

A to ci najwyższy standard. Konto „troska premium”.

Awantura i stanowisko SG

9. Prawa strażników, emerytów, warszawiaków i psów

Co zrobił Kolasa ze swoim Zarządem i co zrobił Gołąbek ze swoją GKR, w sprawie emerytur dla psów służbowych? Hmm… A w sprawie ubezpieczenia pojazdów służbowych? Hmm… No to może chociaż w sprawie dodatku stołecznego? A nasi emerytowani Koledzy, pogranicznicy, skrzywdzeni przepisami ustawy dezubekizacyjnej? Jaką pomoc uzyskali od Kolasy? Według jakiego standardu?

Inicjatywa związkowców z NwOSG – psy

Inicjatywa związkowców z NwOSG – samochody

Inicjatywa związkowców z NwOSG – dodatek stołeczny

10. Zjazd Sprawozdawczy

Według jakiego standardu Kolasa organizuje zjazd dopiero w kocówce września, zamiast w czerwcu, czyli po upływie połowy kadencji? Trzy miesiące opóźnienia. Może zabrakło czasu na przygotowanie referatu ze sprawozdaniem, co wyczyniał jako przewodniczący przez te słodkie zasobne 24 miesiące na lukratywnej posadce, zawsze u stóp Panującego Generała.

Czy gen. dyw. SG Tomasz Praga osłania mafię?

Pomijając inne standardy, tu mamy wybitnie wyśrubowany standard punktualności.

Mógłbym tak jeszcze długo. O powiązaniach finansowych między Kolasą i Derlatką, o zbieraninie prymitywnych troli, anonimowo wychwalających Kolasę w mediach społecznościowych, o 14 tysiącach, które Kolasa co miesiąc dostaje na rękę, z czego połowa, to pieniądze związkowe.

Don Kolasa i związkowa kasa

Trole 1   Trole 2   Trole 3   Trole 4

O związkowym samochodzie, którym Kolasa wozi tyłek nawet do spożywczaka. O dyplomie za tytaniczny trud. Jaki znowu trud? Taki:

Ludzie Dobrej Roboty

Szanowny Panie Przewodniczący, w związku z zakończeniem prac związanych z umieszczeniem na portalu społecznościowym postu dotyczącego naboru do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, składam serdecznie podziękowania za okazaną pomoc. Pańskie zaangażowanie przyczyniło się do promocji oraz kreowania pozytywnego wizerunku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

I wy macie czelność wyjeżdżać mi z jakimiś „Oświadczeniami”? Krokami prawnymi?

Wy do pojedynku na umysły stajecie nadzy, bezbronni i zagubieni we mgle.

Mem szyderczy 1    Mem szyderczy 2

Od „Oświadczenia” wydanego przez Radę Wojenną upłynęła doba i Rada Wojenna opublikowała nowe „Oświadczenie”, którego autorem jest Żabiński, ten od tych troli:

Oświadczenie Żabińskiego

Mem szyderczy 3

 

Źródło: http://blogpublika.com/2019/09/16/oswiadczenie-rady-wojennej/?

Foto: Internet

Rząd odmrozi kwotę bazową dla mundurowych? W przyszłym roku funkcjonariuszy czekają podwyżki

Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada wzrost kwoty bazowej z dotychczasowego poziomu 1523,29 złotych do 1614,69 zł. Kwota bazowa, która używana jest do obliczania przeciętnego uposażenie dla mundurowych, nie była zwiększana już od lat. Jej odmrożenie przełoży się więc na wzrost uposażeń funkcjonariuszy. Jednak jak się okazuje, wprowadzona zmiana nie pozwoli na wzrost mundurowych pensji o obiecane 500 złotych.

Kwota bazowa nie była zwiększana od 10 lat. Dziś wynosi ona 1523,29 złotych, co w zestawieniu z mnożnikami każdej z formacji pozwala określić przeciętne uposażenie funkcjonariusza. Wzrost kwoty bazowej do poziomu 1614,69 złotych sprawi, że uposażenie mundurowych wzrośnie, choć nie o tyle, na ile umawiali się z rządem w listopadzie ubiegłego roku.

Podpisane jesienią ubiegłego roku porozumienia gwarantują, że od stycznia 2020 roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA, ale również strażnicy więzienni i mundurowi z KAS, powinni otrzymać 500 złotych podwyżki. Wzrost kwoty bazowej, choć przybliża mundurowych do tej kwoty, nie wpływa na oczekiwany przez funkcjonariuszy wzrost wynagrodzeń.

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, mnożnik kwoty bazowej dla policjantów, strażników granicznych i funkcjonariuszy SW wynosi 3,71. Tak więc po podniesieniu wartości kwoty bazowej do poziomu 1614,69 złotych, przeciętne uposażenie wzrośnie z 5651 złotych brutto do 5990 złotych brutto, a więc o niecałe 340 złotych. Nawet biorąc pod uwagę, że w skład obiecanych 500 złotych podwyżki wchodzi nagroda roczna oraz dodatek za wysługę lat, może się okazać, że sam wzrost kwoty bazowej nie wystarczy. Podobnie sytuacja wygląda u strażaków, których średnia pensja, zgodnie z dzisiejszym mnożnikiem na poziomie 3,65, po zmianach w wysokości kwoty bazowej wyniesie 5894 złotych (dziś jest to przeciętnie 5560 złotych brutto). W Służbie Ochrony Państwa zmiana kwoty bazowej wpłynie na zwiększenie przeciętnego uposażenia z dzisiejszego poziomu 6732 złotych brutto do 7137 złotych brutto. Mnożnik w SOP jest dziś najwyższy ze wszyskich służb podległych MSWiA, i wynosi 4,42.

Wiecej, źródło:  https://www.infosecurity24.pl/rzad-odmrozi-kwote-bazowa-dla-mundurowych-w-przyszlym-roku-funkcjonariuszy-czekaja-podwyzki?

Foto: Policja

Infosecurity24: Nowy mechanizm obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop „w czasie możliwie jak najkrótszym”

Do MSWiA trafi dezyderat w sprawie petycji odnoszącej się do mechanizmu obliczania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy. Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nakazującemu zmiany w przepisach mija już niemal rok, a nadal sprawa ta nie została uregulowana przez resort. Teraz MSWiA ma w ciągu 30 dni odnieść się do dezyderatu sformułowanego przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu, a zmiany w mechanizmie obliczania ekwiwalentu powinny zostać wprowadzone do porządku prawnego możliwie jak najszybciej.

Wczoraj w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji, podczas którego poruszona została sprawa dezyderatu odnoszącego się do terminu i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r., który dotyczy wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy. Ostatecznie Komisja zaakceptowała treść dezyderatu.

W trakcie posiedzenia, przewodniczący NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski zauważył, że w dezyderacie nie sprecyzowano odpowiednio czasu jaki MSWiA ma na odpowiedź. Dodał, na zapis „w czasie możliwie jak najkrótszym”, jest bardzo nieprecyzyjny. Podkreślił też, że upływa już prawie rok od czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, a w tym czasie duża grupa funkcjonariuszy jest pozbawiana należnego im ekwiwalentu. Jankowski wyraził również obawę, że MSWiA może nie odnieść się do zaproponowanego dezyderatu zbyt szybko, bo resort miał okazję zrobić to przy okazji zmian w Ustawie o Policji, jednak z tej okazji nie skorzystał. Jankowski zastanawiał się, czy zwłoka nie wynika zwyczajnie z braku odpowiednich środków na załatwienie tego problemu.

W dyskusji głos zabrał również przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Tomasz Oklejak. Zaznaczył on, że RPO otrzymuje obecnie wiele skarg dotyczących kwestii ekwiwalentu zarówno od funkcjonariuszy Policji, jak i Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak podkreślił, to w tych służbach mieliśmy do czynienia z zakwestionowanym mechanizmem przeliczania ekwiwalentu.

Czas na MSWiA

Pytanie, które zadają sobie teraz nie tylko związkowcy, ale też wielu funkcjonariusze, dotyczy tego jakie działania podejmie resort spraw wewnętrznych. I choć wyrok TK dość jasno wskazuje co i w jaki sposób należy zrobić, na wejście w życie nowym przepisów, funkcjonariusze będą zapewne musieli jeszcze chwilę poczekać. Wydaje się, że z uwagi na zbliżające się wybory i czas potrzebny na ukonstytuowanie się nowo powołanego rządu, realna szansa na powrót do tematu zmian w kwestii mechanizmu wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, pojawi się dopiero pod koniec roku. Posłowie podkreślili wprawdzie, że teraz wymagane są działania ze strony ministra spraw wewnętrznych i rządu jednak dodali też, że niezbędna jest m.in. stała presja ze strony związkowej.

Ze strony: NSZZP

Źródło: https://www.infosecurity24.pl/nowy-mechanizm-obliczania-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-w-czasie-mozliwie-jak-najkrotszym

Funkcjonariusz rozbił radiowóz. Za naprawę potrącą mu z pensji – wyborcza.pl

 

O tym, jak obecny system przerzuca odpowiedzialność za wystąpienie szkód w taborze wyłącznie na funkcjonariuszy pisze Kacper Sulowski w Gazecie Wyborczej, w artykule zatytułowanym: „Funkcjonariusz rozbił radiowóz. Za naprawę potrącą mu z pensji”.

Odpowiedzialność za szkody w taborze spoczywa na funkcjonariuszach. Każdy pojazd ubezpieczony jest tylko podstawowym OC. Jeśli wypadek lub kolizję spowoduje kierowca, ubezpieczenie nie zwraca kosztów naprawy, a rachunek adresuje się na funkcjonariusza, który prowadził pojazd.

Część funkcjonariuszy wykupuje dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z własnych pensji. Jeśli samochód ulegnie uszkodzeniu, ubezpieczenie pokrywa koszty naprawy, ale tylko do kwoty 15 tys. W przypadku przekroczenia tej kwoty koszt naprawy potrąca się z pensji funkcjonariusza.

– Mamy dobre i drogie samochody, ale boimy się nimi jeździć. Jeśli funkcjonariusz nie wykupi ubezpieczenia, to za naprawę po stłuczce potrącą mu z pensji – mówi Robert Lis ze Związków Zawodowych Straży Granicznej.

W rezultacie dochodzi do paradoksalnej sytuacji, że funkcjonariusze boją się jeździć, szczególnie nowoczesnymi i drogimi radiowozami .

Autor artykułu informuje, że związkowcy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej skierowali w tej sprawie pismo do nowego ministra spraw wewnętrznych, Mariusza Kamińskiego domagając się wprowadzenia ubezpieczeń pojazdów przed skutkami zdarzeń losowych, zwracając uwagę ministra, że obecny system, w którym koszty działalności formacji są przerzucane na funkcjonariuszy, jest dla nich bardzo krzywdzący.

Autor cytuje wypowiedź Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego:
– Radiowóz to nie trolejbus, nie jeździ po wyznaczonej trasie. Działamy w różnych warunkach. Często musimy poruszać się na krawędzi ryzyka, bo ludzie nie mogą czekać na pomoc. Nie można mówić o winie policjanta, który w trakcie pościgu bierze udział w kolizji i uszkodzi radiowóz. Takie sytuacje się zdarzają. Jeśli funkcjonariusz nie ma dodatkowego ubezpieczenia, płaci za to z własnej kieszeni.

Jak na razie postulaty funkcjonariuszy pozostają bez echa. MSWiA informuje jedynie, że analizuje tę kwestię, podkreślając, że koszt ubezpieczenia AC przewyższałby ogólną wartość poniesionych szkód… Związkowcom służb mundurowych chodzi jednak o to, aby MSWiA znalazła inny sposób pokrywania kosztów eksploatacji pojazdów służbowych, niż pójście po najlżejszej linii oporu i przerzucenie ciężarów ich ponoszenia na funkcjonariuszy.

Opis: NSZZP

Źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25163804,funkcjonariusz-rozbil-radiowoz-za-naprawe-potraca-mu-z-pensji.html

Co się zmieni w związkach zawodowych służb mundurowych?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2019 r. Poz. 1608

Zwolnienie funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 może nastąpić po zasięgnięciu
opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej funkcjonariusza.

Funkcjonariusze mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, z tym że nie przysługuje im prawo do strajku.

Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, a także funkcjonariusz mianowany na stanowisko dyrektora komórki organizacyjnej, zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej albo
naczelnika, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie, o której mowa w art. 32
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

To tylko niektóre zmiany. Poniżej cała ustawa.

Ustawa: D2019000160801

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1608/1?

Kolejne w tym roku posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Posiedzeniu Rady Federacji ZZSM przewodniczył kol. Rafał Jankowski, a dotyczyło ono m.in.:

  • omówienia postępów realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • działań Federacji w związku z wprowadzeniem pluralizmu związkowego w Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej. Federacja uważa tryb i sposób wprowadzenia pluralizmu związkowego do ustaw pragmatycznych służb mundurowych który nastąpił z inicjatywy Prezydenta RP jako rzeczywista odpowiedź na propozycję Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie wdrażane przez ustawodawcę w tym zakresie zmiany prawa prowadzą do znacznego rozszerzenia katalogu funkcjonariuszy pozbawionych możliwości ochrony związkowej. Z uwagi na powyższe zarekomendowano złożenie przez poszczególne związki zawodowe tworzące Federację skarg do Międzynarodowej Organizacji Pracy. W ocenie Federacji jest to jedyne działanie, które ma dużą szansę powodzenia,
  • kolejnych działań Federacji mających na celu pełną realizację postulatów sformułowanych przed podjęciem akcji protestacyjnej prowadzonej w 2018 r. a nie zrealizowanych dotychczas, jak również skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów funkcjonariuszy i pracowników w poszczególnych formacjach, które mają miejsce obecnie. Pilne działania Federacji zostały zaplanowane we wrześniu br. – o przebiegu tych działań będziemy informować na bieżąco.
  • umocnienia i ugruntowania pozycji Federacji ZZSM. Po dyskusji w tym zakresie, poprzedzonej opinią prof. Marka Chmaja, w której podkreślił, że dotychczasowa działalność Federacji ZZSM funkcjonującej w oparciu o porozumienie zawarte przez tworzące ją związki zawodowe, które wynika wprost z art. 11 ustawy o związkach zawodowych jest formą jak najbardziej prawidłową oraz opartą na właściwych podstawach prawnych Rada Federacji podjęła decyzję o zainicjowaniu działań na rzecz nadania osobowości prawnej Federacji. Powyższa decyzja Rady wynika ze specyficznych i niespotykanych dotąd w kilkunastoletniej historii działalności Federacji warunków, w których przyszło obecnie zabiegać o dobro funkcjonariuszy służb mundurowych.
  • Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła wykorzystać kampanię wyborczą i zwrócić się do głównych sił politycznych w Polsce z pytaniami na temat przyszłości systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i spraw najważniejszych dla funkcjonariuszy.
  • Federacja wystąpiła również z pismem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji domagając się pilnego spotkania w sprawie realizacji Porozumienia z 8 listopada 2019 r.

Rada Federacji powierzyła obowiązek kierowania pracami Federacji ZZSM na kolejną – kadencję dotychczasowemu jej przewodniczącemu – kol. Rafałowi Jankowskiemu.

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2090-posiedzenie-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-3.html

W załączniku Komunikat z posiedzenia i list skierowany do Komitetów Wyborczych:

Źródło: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2090-posiedzenie-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-3.html

Foto: ZZS,,Florian”