Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na pikiecie w Warszawie

W dniu 08.10.2015 r. odbyła się pikieta związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych przed Sejmem RP w Warszawie, w której uczestniczyli przedstawiciele z Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Przyczynami protestu było m.in. zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 r., brak gwarancji „satysfakcjonujących” podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Funkcjonariusze w trakcie pikiety domagali się również zapewnienia środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach z uwagi na międzynarodową sytuację związaną z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Związkowy komitet protestacyjny skierował do premier Ewy Kopacz wniosek o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków na służby mundurowe.

W pikiecie uczestniczyło ponad 1000 osób reprezentujących związki zawodowe Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR-u, Służby Więziennej oraz Służby Celnej.

Czytaj dalej Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na pikiecie w Warszawie