Co czwarta emerytura lub renta funkcjonariusza MSWiA będzie zmniejszona

Prawie 50 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL może mieć obniżone emerytury i renty na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli co czwarta osoba pobierająca świadczenie z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA(ZER MSWiA).  To o kilkanaście tysięcy więcej  niż szacował rząd, przyjmując pod koniec listopada 2016 r. projekt ustawy. Mniejsze świadczenie od 1 października  br.

Jak wynika z informacji przekazanych PAP  przez dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzenę Kruk, do tej pory do IPN wpłynęły dane osobowe prawie 192 tys. byłych funkcjonariuszy z zakładów emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz  prawie 30 tys. byłych funkcjonariuszy  Służby Więziennej.  W  przypadku 48 tys. 666 funkcjonariuszy  MSWiA  oraz prawie 1,5  tysiąca funkcjonariuszy SW dokumentacja osobowa  potwierdziła  fakt pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa latach od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. A to  oznacza, że z dniem 1 października  br. zmniejszone będą emerytury i renty do wysokości nie wyższej niż średnia krajowa co czwartego funkcjonariusza służącego w resorcie spraw wewnętrznych  oraz zaledwie co dwudziestego funkcjonariusza resortu sprawiedliwości.

źródło: http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/5219-17-vii-co-czwarta-emerytura-lub-renta-funkcjonariusza-mswia-bedzie-zmniejszona

Osiągnięcia ministra Mariusza Błaszczaka

Przywracamy posterunki zlikwidowane przez poprzedni rząd

W latach 2007-2015 koalicja PO-PSL zlikwidowała 418 z 817 posterunków Policji. Zamknięcie ponad połowy polskich posterunków nie tylko obniżyło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale nie przyniosło nawet oczekiwanych oszczędności. Od zeszłego roku przywracamy posterunki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przeprowadziliśmy ponad 12 tys. spotkań, w których wzięło udział 217 tys. osób. Ich opinie były jednym z decydujących czynników przy ponownym otwieraniu posterunków. Do 3 lipca 2017 r. przywróciliśmy już 51 jednostek Policji, przede wszystkim w małych miejscowościach.

 Zapewniamy służbom nowoczesny sprzęt i wyposażenie

Minister Błaszczak wielokrotnie podkreślał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie służbom odpowiednich warunków do wypełniania zadań. W tym celu powstał Program Modernizacji Służb Mundurowych. Do 2020 r. ponad 9,2 mld złotych będzie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, rozbudowę infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń. Ten priorytetowy projekt MSWiA powstał w nawiązaniu do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16279,Osiagniecia-ministra-Mariusza-Blaszczaka.html