Zeszłoroczne miliony do wydania w tym roku, czyli mundurowe budżety z plusem

Nad ustawą budżetową na 2021 rok pracują obecnie senatorowie i dopiero po tym jak Senat uchwali tegoroczny budżet, a Sejm przyjmie bądź odrzuci zaproponowane poprawki – jeśli takie zostaną zgłoszone – będziemy mogli powiedzieć, jakimi środkami w tym roku dysponować będą mundurowi. Pieniądze zapisane w dokumencie na 2021 rok to jednak nie jedyne fundusze, które będzie można wydać w tym roku. Zgodnie z opublikowanym 30 grudnia w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają̨ z upływem roku budżetowego, ponad 11,6 mld złotych będzie można wykorzystać do 30 listopada 2021. Jaką część z nich będą miały do wydania służby? Okazuje się, że wcale nie taką małą.

“Wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku, opracowany został na podstawie wniosków dysponentów części budżetowych oraz analizy dotychczasowego wykonania budżetu państwa w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. z uwzględnieniem stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwości kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa” – czytamy w uzasadnieniu do rządowego rozporządzenia w sprawie tzw. wydatków niewygasających. Łącznie z ubiegłorocznego budżetu na ten rok przesunięto ponad 11,6 mld złotych, które wydać będzie można do końca listopada 2021 roku. Część z tych pieniędzy to środki, które wykorzystane zostaną przez służby, zarówno te mundurowe jak i specjalne.

W ramach części budżetowej 42 sprawy wewnętrzne do wydania w tym roku, w ramach tzw. wydatków niewygasających, przewidziano ponad 1,22 mld złotych. Nie oznacza to, że całość tej kwoty to środki przeznaczone dla służb podległych MSWiA, choć to właśnie mundurowe formacje skonsumują sporą część z tej sumy. Prawie 872 mln złotych poza tegorocznym budżetem do wydania będzie miała policja. Na co wydać będzie mogła najwięcej? Sporo pieniędzy przeznaczonych zostanie na inwestycje budowlane. Wśród nich ponad 28 mln złotych pochłonąć ma przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy w Szkole Policji w Katowicach. Z opublikowanego rozporządzenia wynika też, że na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego przeznaczone zostanie ponad 100 mln złotych. Podobną kwotę, przekraczającą 100 mln złotych, formacja wyda też na sprzęt transportowy.

Straż Graniczna z ubiegłorocznego budżetu przesunęła na ten rok ponad 11,3 mln złotych. W ramach tej kwoty SG planuje m.in. rozbudowę budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w Warszawie, która kosztować ma ponad 5,4 mln złotych czy zakup samochodów terenowych za prawie 1,7 mln złotych. Służba Ochrony Państwa dodatkowo w tym roku do dyspozycji mieć będzie blisko 25 mln złotych. Najdroższe pozycje na liście SOP to zakup sprzętu transportowego za ponad 8,6 mln złotych oraz zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej za przeszło 7 mln złotych. Spore środki na kolejny rok przeniosła też Państwowa Straż Pożarna, w tym przypadku jednak część z nich pochodzi z budżetów wojewodów. Komenda Główna PSP będzie dysponowała ponad 7,5 mln złotych, jednak, jeśli dodamy do tego kwoty jakimi w ramach tzw. wydatków niewygasających dysponować będą komendy wojewódzkie i powiatowe, mowa jest łącznie o przeszło 112 mln złotych. Strażacy za te pieniądze mają zamiar zrealizować lub dokończyć szereg inwestycji budowlanych, a w planach są też m.in. zakupy sprzętu i pojazdów.

Kwoty o których mówimy to jednak środki jakie przeniesione zostały na ten rok w ramach budżetów konkretnych formacji. W części budżetowej 42 sprawy wewnętrzne, w ramach działu 752 (obrona narodowa) przeniesiono też wydatki, które zgodnie z wykazem, przeznaczone zostaną także na doposażenie służb mundurowych. I tak m.in. na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego przewidziano łącznie, w ramach dwóch paragrafów, ponad 30 mln złotych. Przeszło 136 mln złotych pochłonie zakup sprzętu transportowego, a Przewoźne Jednostki Nadzoru dla SG kosztować mają ponad 22 mln złotych. Sporo, bo 28 mln złotych wydanych zostanie też na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych. A to i tak jedynie te najdroższe pozycje.

Ciekawie prezentuje się część budżetowa 28 szkolnictwo wyższe i nauka. Tutaj bowiem w ramach tzw. wydatków niewygasających przewidziano m.in. symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego za ponad 6,5 mln złotych czy stworzenie wirtualnego, interaktywnego centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej za przeszło 4 mln złotych.

RozporzdzenieRMwsprawiewydatkwniewygasajcychw2021roku

Czytaj więcej, źródłohttps://www.infosecurity24.pl/zeszloroczne-miliony-do-wydania-w-tym-roku-czyli-mundurowe-budzety-z-plusem?

Foto: Internet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *