Sygnaliści w służbach pod ochroną

Czy już niedługo funkcjonariusze, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości w formacji, będą pewni, że nie skończy się to dla nich np. zwolnieniem ze służby? Nad zmianami, których celem będzie właśnie ochrona tzw. sygnalistów, m.in. tych mundurowych, pracuje od ubiegłego roku resort rodziny i polityki społecznej. Funkcjonariusze na listę chronionych wciągnięci zostali jednak dopiero przy okazji tegorocznej aktualizacji projektu ustawy i, co ważne, nie będzie ona obejmowała np. zgłoszeń dotyczących danych objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Tym razem to nie resort spraw wewnętrznych i administracji czy sprawiedliwości może wprowadzić interesujące zmiany w życiu polskich funkcjonariuszy. To minister rodziny i polityki społecznej wnioskuje bowiem o przyjęcie przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (w związku z implementacją takiej dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę UE). Chodzi dokładnie o regulacje prawne związane ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne. “Osoby pracujące w podmiotach prywatnych i publicznych lub utrzymujące z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową mogą w związku z taką pracą lub działalnością dowiedzieć się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, a działając jako tzw. sygnaliści, odegrać istotną rolę w ujawnianiu naruszeń. Rozwiązania krajowe powinny zatem zapewnić zrównoważoną i skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia” – czytamy w dokumentach.
Obecnie polskie prawo tzw. sygnalistów bezpośrednio nie chroni, choć oczywiście obowiązują przepisy, które w takim przypadku można zastosować czy wykorzystać. Resort chce więc je uzupełnić o środki ochrony związane ze zgłaszaniem lub ujawnianiem naruszeń w trybie przewidzianym w ustawie. Ustanowione zostaną także kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych o naruszeniach, wraz z określeniem zasad ich funkcjonowania, oraz określone zostaną zasady dokonywania ujawnienia publicznego.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/sygnalisci-w-sluzbach-pod-ochrona?

Foto: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *