“Nikt nie będzie służył ku chwale ojczyzny, jak nie będzie miał z czego spłacić rat kredytu”. Służby czeka exodus?

Walka o to, by mundurowi jak najdłużej pozostawali w służbie trwa nieprzerwanie od kilku lat. Z danych podawanych jakiś czas temu przez resort spraw wewnętrznych i administracji wynika, że na tym polu udało się odnieść pewne sukcesy, jednak głosy jakie płyną z formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych – i nie tylko – nie napawają optymizmem. Coraz więcej funkcjonariuszy ma rozważać – wobec wysokiej inflacji, niezadowalającego poziomu waloryzacji oraz braku (jak na razie) rozwiązań skłaniających do pozostania w służbie mundurowych ze stażem poniżej 25 lat – odejście na emeryturę. Czy początek przyszłego roku przyniesie kadrowe tąpnięcie w świecie służb?

Służby z jednej strony intensyfikują swoje działania, by nakłonić jak największą grupę młodych ludzi do założenia munduru, z drugiej wciąż sporym wyzwaniem jest przekonanie funkcjonariuszy do tego, by w formacjach pozostali, i to pomimo posiadanych emerytalnych uprawnień. Jak na razie (jeśli chodzi o rozwiązania wprost dedykowane) do mundurowej rzeczywistości wprowadzono tzw. dodatek przedemerytalny przysługujący funkcjonariuszom z 25- i 28,5-letnim stażem służby. To jednak – jak alarmują mundurowi – może okazać się dziś niewystarczające.

 

Mamy pomysł na rozwiązanie tej kwestii, ale nie chciałbym mówić o szczegółach, dopóki nie będziemy mieli decyzji politycznej w sprawie finansowania. Przed projektem ustawy budżetowej nie możemy mówić o konkretach. Oczywiście rozmawiam ze związkowcami w ramach specjalnie stworzonego zespołu. Upominają się oni o pewne sprawy, stawiają trudne warunki, a my pokazujemy swój punkt widzenia. Prowadzimy dialog.
MACIEJ WĄSIK, WICESZEF MSWIA, WYWIAD DLA INFOSECURITY24.PL, CZERWIEC 2022

W tej sprawie prowadzone mają być prace (chodzi o reformę dodatków), do tej pory brak jest jednak konkretnych propozycji i tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak resort spraw wewnętrznych chciałby ten problem rozwiązać. Postulaty środowiska sformułowane są jednak dość jasno, a oczekiwanie na reakcje ministerstwa sprawiać ma, że coraz więcej mundurowych rozważa odejście na początku przyszłego roku na emeryturę./…/

Nikt nie będzie służył ku chwale ojczyzny, jak nie będzie miał z czego spłacić rat kredytu, które w tej chwili rosną. Jeżeli nie będzie mógł, płacąc kredyt, utrzymać swojej rodziny, bo ceny szaleją.
RAFAŁ JANKOWSKI, PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/nikt-nie-bedzie-sluzyl-ku-chwale-ojczyzny-jak-nie-bedzie-mial-z-czego-splacic-rat-kredytu-sluzby-czeka-exodus?

Foto: Policja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *