Łatanie policyjnego budżetu. Na co formacja potrzebuje 300 mln zł więcej?

Prace nad nowelizacją tegorocznego budżetu poszły szybciej niż można się było spodziewać. Przyjęta przez Sejm ustawa dość sprawnie przeszła przez Senat, i to bez poprawek. Dokument wprost z gabinetu marszałka Tomasza Grodzkiego trafił zatem do prezydenta, który go podpisał. Dziś zatem pewne już jest, że funkcjonariusze – podobnie jak cała reszta “budżetówki” – liczyć mogą na jednorazowy dodatek motywacyjny. To jednak nie wszystko, bowiem – zgodnie z zapowiedziami – policyjny budżet zostanie też zwiększony o kolejne 300 mln złotych z przeznaczeniem m.in. na “pozapłacowe świadczenia pieniężne” i wydatki bieżące. 

Jednorazowy dodatek motywacyjny budził wiele emocji od samego początku. Tuż po podpisaniu porozumienia miedzy rządem a NSZZ “Solidarność” część przedstawicieli związków zawodowych działających w służbach mundurowych dość otwarcie krytykowała z jednej strony pominięcie ich w ustaleniach, z drugiej epizodyczny charakter świadczenia. Padały stwierdzania (w rozmowie przedstawiciela NSZZ Policjantów z money.pl, w w czerwcu br.) nazywające dodatek “ochłapem plus” http://zonadwislanski.pl/mialy-byc-podwyzki-sa-nagrody-ochlap-plus-money-pl/ oraz przypominające o tym, że rząd obiecał mundurowym podwyżki a nie “częściowe wyrównanie biedy”. Rząd założył jednak, że wszyscy pracownicy szeroko pojętej sfery finansów publicznych, a więc także mundurowi, otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości – jak mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Bartłomiej Mickiewicz, szef Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ “Solidarność” i przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa tuż po podpisaniu porozumienia – około 1125 złotych na etat.
Nowelizacja ustawy budżetowej oraz okołobudżetowej na 2023 rok została uchwalona przez Sejm i Senat oraz podpisana przez prezydenta. Teraz dokument czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw, a mundurowi liczą na to, że pieniądze w równej kwocie trafią do wszystkich funkcjonariuszy . Jak pisali w liście do szefów resortów, z uwagi na fakt, że “ustawa okołobudżetowa przewiduje uznaniowy rozdział środków na specjalny jednorazowy dodatek motywacyjny, istnieje możliwość wystąpienia dużego zróżnicowania w wysokości przyznawanych dodatków, co wobec uchwalonego dodatku mającego charakter bezpośrednio związany z wskaźnikiem waloryzacji, mogłoby powodować dodatkowe niezadowolenie funkcjonariuszy i pracowników podległych służb”. W związku z tym, zwrócili się oni z propozycją “uzgodnienia na poziomie resortów (MSWiA, MS, MF) rozdziału środków przeznaczonych na ten cel na etaty w sposób umożliwiający wypłatę w równej kwocie dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb”. Jednorazowy dodatek motywacyjny ma być wypłaconym, jak informowano, do 30 września 2023 roku.
Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl
Foto: MSWiA 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *